การแก้ไข: ปรับปรุงการจัดการหน่วยความจำสำหรับดัชนี columnstore การจัดส่งแบบสอบถามประสิทธิภาพที่ดีกว่าใน SQL Server 2014

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3053664
สรุป
2014 เซิร์ฟเวอร์ SQL ของ Microsoft ยังคงมีข้อมูล columnstore เป็นชนิดข้อมูลวัตถุขนาดใหญ่ (LOB) เมื่อมีอ่านข้อมูล columnstore จะลื่นไหลผ่านพูบัฟเฟอร์ในกลุ่มวัตถุใน columnstore การแก้ไขในบทความนี้เปลี่ยนตามวงจรอายุของเพจเหล่านี้ LOB ภายในเก็บพักบัฟเฟอร์เพื่อปรับปรุงความพร้อมใช้งานหน่วยความจำในกลุ่มวัตถุ columnstore สำหรับแบบสอบถามที่ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

ความพร้อมใช้งานหน่วยความจำลดลงในกลุ่มวัตถุ columnstore ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการถดถอยที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณใช้การปรับปรุง 3029977.
การแก้ไข
การแก้ไขนี้จะรวมอยู่ในการปรับปรุงสะสมต่อไปนี้สำหรับ SQL Server:

ปรับปรุงสะสม 1 สำหรับ SQL Server 2014 SP1

ปรับปรุงสะสม 7 สำหรับ SQL Server 2014


เกี่ยวกับการปรับปรุงสะสมสำหรับ SQL Server
แต่ละโปรแกรมปรับปรุงสะสมใหม่สำหรับ SQL Server ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และทั้งหมดที่แก้ไขความปลอดภัยที่ถูกรวมอยู่ในการปรับปรุงที่สะสมก่อนหน้านี้ ตรวจหาการปรับปรุงสะสมล่าสุดสำหรับ SQL Server:
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลอ้างอิง
เรียนรู้เกี่ยวกับการ คำศัพท์เฉพาะทาง Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3053664 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/25/2015 04:33:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft SQL Server 2014 Business Intelligence, Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Express, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2014 Web, Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 1

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB3053664 KbMtth
คำติชม