MS15-081: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับบริการการทำงานอัตโนมัติของ Word บน SharePoint Server 2013: 11 สิงหาคม 2015

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3054858
สรุป
การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้แก้ไขช่องโหว่ใน Microsoft Office ที่อาจทำให้โค้ดจากระยะไกลถ้าผู้ใช้เปิดแฟ้ม Office crafted เป็นพิเศษ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องโหว่เหล่านี้ ดูกระดานข่าวความปลอดภัยของ Microsoft MS15-081.

หมายเหตุ เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณต้องมีรุ่นที่วางจำหน่าย Service Pack 1 สำหรับ Microsoft SharePoint Server 2013 ในส่วน การติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

สำหรับรายชื่อทั้งหมดของซอฟต์แวร์ Microsoft Office รุ่นที่ได้รับผลกระทบ ดู KB3080790.
วิธีการขอรับและติดตั้งการปรับปรุง

วิธีที่ 1: Microsoft Update

โปรแกรมปรับปรุงนี้มีให้จาก Microsoft Update เมื่อคุณเปิดการปรับปรุงอัตโนมัติ การปรับปรุงนี้จะสามารถดาวน์โหลด และติดตั้งโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดการปรับปรุงอัตโนมัติ รับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ.

วิธีที่ 2: ศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์

คุณสามารถขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงแบบสแตนด์อโลนผ่านทางศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft ทำตามคำแนะนำการติดตั้งบนเพจการดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งการปรับปรุง
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลการปรับใช้การปรับปรุงความปลอดภัย

สำหรับข้อมูลการปรับใช้ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงนี้ ดูKB3080790.

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัย

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้แทนการปรับปรุงที่ออกมาก่อนหน้านี้ KB3023055.

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงความปลอดภัยรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ระบบจะแปลงข้อมูลนี้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม
ตัวบ่งชี้ไฟล์ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
gkword.dllgkword.dll15.0.4699.1000322169614-ก.ค.-1507:59
wac.word.gkword.dllgkword.dll15.0.4699.1000322169614-ก.ค.-1507:59
wdsrv.conversion.gkword.dllgkword.dll15.0.4699.1000322169614-ก.ค.-1507:59
wac.word.wwintl.dll_1025wwintl.dll15.0.4745.1000105948815-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1025wwintl.dll15.0.4745.1000105948815-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_1025wwintl.dll15.0.4745.1000105948815-ก.ค.-1504:42
wac.word.wwintl.dll_1068wwintl.dll15.0.4745.1000108816015-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1068wwintl.dll15.0.4745.1000108816015-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_1068wwintl.dll15.0.4745.10001088160
wac.word.wwintl.dll_1026wwintl.dll15.0.4745.1000106768015-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1026wwintl.dll15.0.4745.1000106768015-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_1026wwintl.dll15.0.4745.1000106768015-ก.ค.-1504:42
wac.word.wwintl.dll_5146wwintl.dll15.0.4745.1000101033615-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_5146wwintl.dll15.0.4745.1000101033615-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_5146wwintl.dll15.0.4745.10001010336
wac.word.wwintl.dll_1027wwintl.dll15.0.4745.1000103644815-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1027wwintl.dll15.0.4745.1000103644815-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_1027wwintl.dll15.0.4745.10001036448
wac.word.wwintl.dll_1029wwintl.dll15.0.4745.1000113577615-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1029wwintl.dll15.0.4745.1000113577615-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_1029wwintl.dll15.0.4745.1000113577615-ก.ค.-1504:42
wac.word.wwintl.dll_1106wwintl.dll15.0.4745.1000101801615-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1106wwintl.dll15.0.4745.1000101801615-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_1106wwintl.dll15.0.4745.10001018016
wac.word.wwintl.dll_1030wwintl.dll15.0.4745.100097603215-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1030wwintl.dll15.0.4745.100097603215-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_1030wwintl.dll15.0.4745.100097603215-ก.ค.-1504:42
wac.word.wwintl.dll_1031wwintl.dll15.0.4745.1000106409615-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1031wwintl.dll15.0.4745.1000106409615-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_1031wwintl.dll15.0.4745.1000106409615-ก.ค.-1504:42
wac.word.wwintl.dll_1032wwintl.dll15.0.4745.1000120233615-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1032wwintl.dll15.0.4745.1000120233615-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_1032wwintl.dll15.0.4745.1000120233615-ก.ค.-1504:42
wac.word.wwintl.dll_3082wwintl.dll15.0.4745.1000101187215-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_3082wwintl.dll15.0.4745.1000101187215-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_3082wwintl.dll15.0.4745.1000101187215-ก.ค.-1504:42
wac.word.wwintl.dll_1061wwintl.dll15.0.4745.100099292815-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1061wwintl.dll15.0.4745.100099292815-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_1061wwintl.dll15.0.4745.100099292815-ก.ค.-1504:42
wac.word.wwintl.dll_1069wwintl.dll15.0.4745.100097808015-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1069wwintl.dll15.0.4745.100097808015-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_1069wwintl.dll15.0.4745.1000978080
wac.word.wwintl.dll_1035wwintl.dll15.0.4745.100099548815-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1035wwintl.dll15.0.4745.100099548815-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_1035wwintl.dll15.0.4745.100099548815-ก.ค.-1504:42
wac.word.wwintl.dll_1036wwintl.dll15.0.4745.1000111939215-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1036wwintl.dll15.0.4745.1000111939215-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_1036wwintl.dll15.0.4745.1000111939215-ก.ค.-1504:42
wac.word.wwintl.dll_2108wwintl.dll15.0.4745.1000103798415-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2108wwintl.dll15.0.4745.1000103798415-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_2108wwintl.dll15.0.4745.10001037984
wac.word.wwintl.dll_1110wwintl.dll15.0.4745.1000101443215-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1110wwintl.dll15.0.4745.1000101443215-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_1110wwintl.dll15.0.4745.10001014432
wac.word.wwintl.dll_1037wwintl.dll15.0.4745.1000105027215-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1037wwintl.dll15.0.4745.1000105027215-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_1037wwintl.dll15.0.4745.1000105027215-ก.ค.-1504:42
wac.word.wwintl.dll_1081wwintl.dll15.0.4745.1000103696015-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1081wwintl.dll15.0.4745.1000103696015-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_1081wwintl.dll15.0.4745.1000103696015-ก.ค.-1504:42
wac.word.wwintl.dll_1050wwintl.dll15.0.4745.1000101750415-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1050wwintl.dll15.0.4745.1000101750415-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_1050wwintl.dll15.0.4745.1000101750415-ก.ค.-1504:42
wac.word.wwintl.dll_1038wwintl.dll15.0.4745.1000115728015-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1038wwintl.dll15.0.4745.1000115728015-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_1038wwintl.dll15.0.4745.1000115728015-ก.ค.-1504:42
wac.word.wwintl.dll_1057wwintl.dll15.0.4745.100093712015-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1057wwintl.dll15.0.4745.100093712015-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_1057wwintl.dll15.0.4745.100093712015-ก.ค.-1504:42
wac.word.wwintl.dll_1040wwintl.dll15.0.4745.1000101596815-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1040wwintl.dll15.0.4745.1000101596815-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_1040wwintl.dll15.0.4745.1000101596815-ก.ค.-1504:42
wac.word.wwintl.dll_1041wwintl.dll15.0.4745.1000107484815-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1041wwintl.dll15.0.4745.1000107484815-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_1041wwintl.dll15.0.4745.1000107484815-ก.ค.-1504:42
wac.word.wwintl.dll_1087wwintl.dll15.0.4745.1000109532815-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1087wwintl.dll15.0.4745.1000109532815-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_1087wwintl.dll15.0.4745.1000109532815-ก.ค.-1504:42
wac.word.wwintl.dll_1042wwintl.dll15.0.4745.1000107433615-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1042wwintl.dll15.0.4745.1000107433615-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_1042wwintl.dll15.0.4745.1000107433615-ก.ค.-1504:42
wac.word.wwintl.dll_1063wwintl.dll15.0.4745.1000107638415-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1063wwintl.dll15.0.4745.1000107638415-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_1063wwintl.dll15.0.4745.1000107638415-ก.ค.-1504:42
wac.word.wwintl.dll_1062wwintl.dll15.0.4745.1000105232015-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1062wwintl.dll15.0.4745.1000105232015-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_1062wwintl.dll15.0.4745.1000105232015-ก.ค.-1504:42
wac.word.wwintl.dll_1071wwintl.dll15.0.4745.1000103593615-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1071wwintl.dll15.0.4745.1000103593615-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_1071wwintl.dll15.0.4745.10001035936
wac.word.wwintl.dll_1086wwintl.dll15.0.4745.100094070415-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1086wwintl.dll15.0.4745.100094070415-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_1086wwintl.dll15.0.4745.100094070415-ก.ค.-1504:42
wac.word.wwintl.dll_1044wwintl.dll15.0.4745.100098524815-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1044wwintl.dll15.0.4745.100098524815-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_1044wwintl.dll15.0.4745.100098524815-ก.ค.-1504:42
wac.word.wwintl.dll_1043wwintl.dll15.0.4745.1000100265615-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1043wwintl.dll15.0.4745.1000100265615-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_1043wwintl.dll15.0.4745.1000100265615-ก.ค.-1504:42
wac.word.wwintl.dll_1045wwintl.dll15.0.4745.1000111427215-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1045wwintl.dll15.0.4745.1000111427215-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_1045wwintl.dll15.0.4745.1000111427215-ก.ค.-1504:42
wac.word.wwintl.dll_1164wwintl.dll15.0.4745.1000114857615-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1164wwintl.dll15.0.4745.1000114857615-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_1164wwintl.dll15.0.4745.10001148576
wac.word.wwintl.dll_1046wwintl.dll15.0.4745.1000102006415-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1046wwintl.dll15.0.4745.1000102006415-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_1046wwintl.dll15.0.4745.1000102006415-ก.ค.-1504:42
wac.word.wwintl.dll_2070wwintl.dll15.0.4745.1000103337615-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2070wwintl.dll15.0.4745.1000103337615-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_2070wwintl.dll15.0.4745.1000103337615-ก.ค.-1504:42
wac.word.wwintl.dll_1048wwintl.dll15.0.4745.1000115779215-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1048wwintl.dll15.0.4745.1000115779215-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_1048wwintl.dll15.0.4745.1000115779215-ก.ค.-1504:42
wac.word.wwintl.dll_1049wwintl.dll15.0.4745.1000104054415-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1049wwintl.dll15.0.4745.1000104054415-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_1049wwintl.dll15.0.4745.1000104054415-ก.ค.-1504:42
wac.word.wwintl.dll_1051wwintl.dll15.0.4745.1000115369615-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1051wwintl.dll15.0.4745.1000115369615-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_1051wwintl.dll15.0.4745.1000115369615-ก.ค.-1504:42
wac.word.wwintl.dll_1060wwintl.dll15.0.4745.1000104105615-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1060wwintl.dll15.0.4745.1000104105615-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_1060wwintl.dll15.0.4745.1000104105615-ก.ค.-1504:42
wac.word.wwintl.dll_3098wwintl.dll15.0.4745.1000108201615-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_3098wwintl.dll15.0.4745.1000108201615-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_3098wwintl.dll15.0.4745.10001082016
wac.word.wwintl.dll_2074wwintl.dll15.0.4745.1000107382415-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2074wwintl.dll15.0.4745.1000107382415-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_2074wwintl.dll15.0.4745.1000107382415-ก.ค.-1504:42
wac.word.wwintl.dll_1053wwintl.dll15.0.4745.100098320015-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1053wwintl.dll15.0.4745.100098320015-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_1053wwintl.dll15.0.4745.100098320015-ก.ค.-1504:42
wac.word.wwintl.dll_1054wwintl.dll15.0.4745.1000100368015-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1054wwintl.dll15.0.4745.1000100368015-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_1054wwintl.dll15.0.4745.1000100368015-ก.ค.-1504:42
wac.word.wwintl.dll_1055wwintl.dll15.0.4745.1000111120015-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1055wwintl.dll15.0.4745.1000111120015-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_1055wwintl.dll15.0.4745.1000111120015-ก.ค.-1504:42
wac.word.wwintl.dll_1058wwintl.dll15.0.4745.1000104720015-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1058wwintl.dll15.0.4745.1000104720015-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_1058wwintl.dll15.0.4745.1000104720015-ก.ค.-1504:42
wac.word.wwintl.dll_1066wwintl.dll15.0.4745.1000114345615-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1066wwintl.dll15.0.4745.1000114345615-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_1066wwintl.dll15.0.4745.1000114345615-ก.ค.-1504:42
wac.word.wwintl.dll_2052wwintl.dll15.0.4745.100089462415-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2052wwintl.dll15.0.4745.100089462415-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_2052wwintl.dll15.0.4745.100089462415-ก.ค.-1504:42
wac.word.wwintl.dll_1028wwintl.dll15.0.4745.100090742415-ก.ค.-1504:42
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1028wwintl.dll15.0.4745.100090742415-ก.ค.-1504:42
wwintl.dll_1028wwintl.dll15.0.4745.100090742415-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1025microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10003185615-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1025wordadmin.ar-sa.resx1360915-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1068microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4569.15012938415-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1068wordadmin.az-latn-az.resx1249515-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.5146microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4569.15012888815-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.5146wordadmin.bs-latn-ba.resx1215715-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1027microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10003037615-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1027wordadmin.ca-es.resx1260815-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1029microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4454.10002824815-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1029wordadmin.cs-cz.resx1220615-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1106microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4569.15012835215-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1106wordadmin.cy-gb.resx1196115-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1031microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10003034415-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1031wordadmin.de-de.resx1265115-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1032microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10004004815-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.3082microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10002984015-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.3082wordadmin.es-es.resx1260515-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1061microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10002778415-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1069microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10002880815-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1069wordadmin.eu-es.resx1217315-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1036microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10003034415-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1036wordadmin.fr-fr.resx1262015-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.2108microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4569.15012988815-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.2108wordadmin.ga-ie.resx1259415-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1110microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10002934415-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1037microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10003084815-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1037wordadmin.he-il.resx1300915-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1081microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10004211215-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1038microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10002933615-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1038wordadmin.hu-hu.resx1269715-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1057microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4463.10002825615-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1057wordadmin.id-id.resx1184715-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1040microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10002935215-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1040wordadmin.it-it.resx1273715-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1041microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10003185615-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1041wordadmin.ja-jp.resx1303915-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1042microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10002980815-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1042wordadmin.ko-kr.resx1229115-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1063microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4460.10002879215-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1063wordadmin.lt-lt.resx1244815-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1071microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4569.15013754415-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1071wordadmin.mk-mk.resx1540515-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1086microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4481.10002825615-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1086wordadmin.ms-my.resx1200515-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1043microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10002932015-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1043wordadmin.nl-nl.resx1239615-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1045microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10002984815-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1164microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4569.15013396015-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1164wordadmin.prs-af.resx1399715-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1046microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10002935215-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1046wordadmin.pt-br.resx1241315-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.2070microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10002984015-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.2070wordadmin.pt-pt.resx1250015-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1048microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10002984015-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1048wordadmin.ro-ro.resx1233515-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1049microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10003697615-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1049wordadmin.ru-ru.resx1501915-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1051microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4460.10002928015-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1051wordadmin.sk-sk.resx1220815-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1060microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4454.10002878415-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1060wordadmin.sl-si.resx1211515-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.3098microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4460.10003641615-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.3098wordadmin.sr-cyrl-cs.resx1476415-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.2074microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4454.10002880015-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1054microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10004006415-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1058microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10003646415-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1058wordadmin.uk-ua.resx1468215-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1066microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4481.10003232015-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1066wordadmin.vi-vn.resx1348715-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.2052microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10002673615-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.2052wordadmin.zh-cn.resx1133415-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1028microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10002675215-ก.ค.-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1028wordadmin.zh-tw.resx1138615-ก.ค.-1504:42
conversion.office.saext.dllsaext.dll15.0.4454.100030321614-ก.ค.-1507:59
ppt.conversion.saext.dllsaext.dll15.0.4454.100030321614-ก.ค.-1507:59
ppt.edit.saext.dllsaext.dll15.0.4454.100030321614-ก.ค.-1507:59
saext.dllsaext.dll15.0.4454.100030321614-ก.ค.-1507:59
saext.dll_0001saext.dll15.0.4454.100030321614-ก.ค.-1507:59
wac.office.saext.dllsaext.dll15.0.4454.100030321614-ก.ค.-1507:59
xlsrv.ecs.saext.dllsaext.dll15.0.4454.100030321614-ก.ค.-1507:59
conversion.office.exp_pdf_server.dllexp_pdf_server.dll15.0.4741.100014098414-ก.ค.-1507:59
ppt.conversion.exp_pdf_server.dllexp_pdf_server.dll15.0.4741.100014098414-ก.ค.-1507:59
ppt.edit.exp_pdf_server.dllexp_pdf_server.dll15.0.4741.100014098414-ก.ค.-1507:59
wac.office.exp_pdf_server.dllexp_pdf_server.dll15.0.4741.100014098414-ก.ค.-1507:59
conversion.office.exp_xps_server.dllexp_xps_server.dll15.0.4725.10007749614-ก.ค.-1507:59
ppt.conversion.exp_xps_server.dllexp_xps_server.dll15.0.4725.10007749614-ก.ค.-1507:59
ppt.edit.exp_xps_server.dllexp_xps_server.dll15.0.4725.10007749614-ก.ค.-1507:59
wac.office.exp_xps_server.dllexp_xps_server.dll15.0.4725.10007749614-ก.ค.-1507:59
conversion.office.msores.dllmsores.dll15.0.4733.100011232684814-ก.ค.-1507:59
msores.dllmsores.dll15.0.4733.100011232684814-ก.ค.-1507:59
ppt.conversion.msores.dllmsores.dll15.0.4733.100011232684814-ก.ค.-1507:59
ppt.edit.msores.dllmsores.dll15.0.4733.100011232684814-ก.ค.-1507:59
wac.office.msores.dllmsores.dll15.0.4733.100011232684814-ก.ค.-1507:59
conversion.office.msoserver.dllmsoserver.dll15.0.4745.10002571744014-ก.ค.-1507:59
ppt.conversion.msoserver.dllmsoserver.dll15.0.4745.10002571744014-ก.ค.-1507:59
ppt.edit.msoserver.dllmsoserver.dll15.0.4745.10002571744014-ก.ค.-1507:59
wac.office.msoserver.dllmsoserver.dll15.0.4745.10002571744014-ก.ค.-1507:59
conversion.proof.mshy2_bg.dllmshy7bg.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
mshy2_en.dll_1026mshy7bg.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
wac.conversion.proof.mshy2_bg.dllmshy7bg.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
conversion.proof.mshy2_ct.dllmshy7ct.dll15.0.4699.100022548814-ก.ค.-1507:59
mshy2_en.dll_1027mshy7ct.dll15.0.4699.100022548814-ก.ค.-1507:59
mshy2_en.dll_2051mshy7ct.dll15.0.4699.1000225488
wac.conversion.proof.mshy2_ct.dllmshy7ct.dll15.0.4699.100022548814-ก.ค.-1507:59
conversion.proof.mshy2_cz.dllmshy7cz.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
mshy2_en.dll_1029mshy7cz.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
wac.conversion.proof.mshy2_cz.dllmshy7cz.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
conversion.proof.mshy2_da.dllmshy7da.dll15.0.4699.100022548814-ก.ค.-1507:59
mshy2_en.dll_1030mshy7da.dll15.0.4699.100022548814-ก.ค.-1507:59
wac.conversion.proof.mshy2_da.dllmshy7da.dll15.0.4699.100022548814-ก.ค.-1507:59
conversion.proof.mshy2_el.dllmshy7el.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
mshy2_en.dll_1032mshy7el.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
wac.conversion.proof.mshy2_el.dllmshy7el.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
conversion.proof.mshy2_en.dllmshy7en.dll15.0.4699.100022548814-ก.ค.-1507:59
mshy2_en.dll_1033mshy7en.dll15.0.4699.100022548814-ก.ค.-1507:59
wac.conversion.proof.mshy2_en.dllmshy7en.dll15.0.4699.100022548814-ก.ค.-1507:59
conversion.proof.mshy2_es.dllmshy7es.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
mshy2_en.dll_3082mshy7es.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
wac.conversion.proof.mshy2_es.dllmshy7es.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
conversion.proof.mshy2_et.dllmshy7et.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
mshy2_en.dll_1061mshy7et.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
wac.conversion.proof.mshy2_et.dllmshy7et.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
conversion.proof.mshy2_eu.dllmshy7eu.dll15.0.4699.100022548814-ก.ค.-1507:59
mshy2_en.dll_1069mshy7eu.dll15.0.4699.100022548814-ก.ค.-1507:59
wac.conversion.proof.mshy2_eu.dllmshy7eu.dll15.0.4699.100022548814-ก.ค.-1507:59
conversion.proof.mshy2_fi.dllmshy7fi.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
mshy2_en.dll_1035mshy7fi.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
wac.conversion.proof.mshy2_fi.dllmshy7fi.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
conversion.proof.mshy2_fr.dllmshy7fr.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
mshy2_en.dll_1036mshy7fr.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
wac.conversion.proof.mshy2_fr.dllmshy7fr.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
conversion.proof.mshy2_ge.dllmshy7ge.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
mshy2_en.dll_1031mshy7ge.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
wac.conversion.proof.mshy2_ge.dllmshy7ge.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
conversion.proof.mshy2_gl.dllmshy7gl.dll15.0.4699.100022548814-ก.ค.-1507:59
mshy2_en.dll_1110mshy7gl.dll15.0.4699.100022548814-ก.ค.-1507:59
wac.conversion.proof.mshy2_gl.dllmshy7gl.dll15.0.4699.100022548814-ก.ค.-1507:59
conversion.proof.mshy2_cr.dllmshy7hr.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
mshy2_en.dll_1050mshy7hr.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
wac.conversion.proof.mshy2_hr.dllmshy7hr.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
conversion.proof.mshy2_it.dllmshy7it.dll15.0.4699.100022548814-ก.ค.-1507:59
mshy2_en.dll_1040mshy7it.dll15.0.4699.100022548814-ก.ค.-1507:59
wac.conversion.proof.mshy2_it.dllmshy7it.dll15.0.4699.100022548814-ก.ค.-1507:59
conversion.proof.mshy2_lt.dllmshy7lt.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
mshy2_en.dll_1063mshy7lt.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
wac.conversion.proof.mshy2_lt.dllmshy7lt.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
conversion.proof.mshy2_lv.dllmshy7lv.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
mshy2_en.dll_1062mshy7lv.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
wac.conversion.proof.mshy2_lv.dllmshy7lv.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
conversion.proof.mshy2_nb.dllmshy7nb.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
mshy2_en.dll_1044mshy7nb.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
wac.conversion.proof.mshy2_nb.dllmshy7nb.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
conversion.proof.mshy2_nl.dllmshy7nl.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
mshy2_en.dll_1043mshy7nl.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
wac.conversion.proof.mshy2_nl.dllmshy7nl.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
conversion.proof.mshy2_no.dllmshy7no.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
mshy2_en.dll_2068mshy7no.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
wac.conversion.proof.mshy2_no.dllmshy7no.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
conversion.proof.mshy2_pb.dllmshy7pb.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
mshy2_en.dll_1046mshy7pb.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
wac.conversion.proof.mshy2_pb.dllmshy7pb.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
conversion.proof.mshy2_pl.dllmshy7pl.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
mshy2_en.dll_1045mshy7pl.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
wac.conversion.proof.mshy2_pl.dllmshy7pl.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
conversion.proof.mshy2_pt.dllmshy7pt.dll15.0.4699.100022548814-ก.ค.-1507:59
mshy2_en.dll_2070mshy7pt.dll15.0.4699.100022548814-ก.ค.-1507:59
wac.conversion.proof.mshy2_pt.dllmshy7pt.dll15.0.4699.100022548814-ก.ค.-1507:59
conversion.proof.mshy2_ro.dllmshy7ro.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
mshy2_en.dll_1048mshy7ro.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
wac.conversion.proof.mshy2_ro.dllmshy7ro.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
conversion.proof.mshy2_ru.dllmshy7ru.dll15.0.4699.100022548814-ก.ค.-1507:59
mshy2_en.dll_1049mshy7ru.dll15.0.4699.100022548814-ก.ค.-1507:59
wac.conversion.proof.mshy2_ru.dllmshy7ru.dll15.0.4699.100022548814-ก.ค.-1507:59
conversion.proof.mshy2_sk.dllmshy7sk.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
mshy2_en.dll_1051mshy7sk.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
wac.conversion.proof.mshy2_sk.dllmshy7sk.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
conversion.proof.mshy2_sl.dllmshy7sl.dll15.0.4699.100022548814-ก.ค.-1507:59
mshy2_en.dll_1060mshy7sl.dll15.0.4699.100022548814-ก.ค.-1507:59
wac.conversion.proof.mshy2_sl.dllmshy7sl.dll15.0.4699.100022548814-ก.ค.-1507:59
conversion.proof.mshy2_sr.dllmshy7srm.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
mshy2_en.dll_2074mshy7srm.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
wac.conversion.proof.mshy2_srm.dllmshy7srm.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
conversion.proof.mshy2_sro.dllmshy7sro.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
mshy2_en.dll_3098mshy7sro.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
mshy2_en.dll_7194mshy7sro.dll15.0.4699.1000225480
wac.conversion.proof.mshy2_sro.dllmshy7sro.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
conversion.proof.mshy2_sw.dllmshy7sw.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
mshy2_en.dll_1053mshy7sw.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
wac.conversion.proof.mshy2_sw.dllmshy7sw.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
conversion.proof.mshy2_tr.dllmshy7tr.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
mshy2_en.dll_1055mshy7tr.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
wac.conversion.proof.mshy2_tr.dllmshy7tr.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
conversion.proof.mshy2_ua.dllmshy7uk.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
mshy2_en.dll_1058mshy7uk.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
wac.conversion.proof.mshy2_uk.dllmshy7uk.dll15.0.4699.100022548014-ก.ค.-1507:59
conversion.igxserver.dlligxserver.dll15.0.4727.10001042908814-ก.ค.-1507:59
ppt.conversion.igxserver.dlligxserver.dll15.0.4727.10001042908814-ก.ค.-1507:59
ppt.edit.igxserver.dlligxserver.dll15.0.4727.10001042908814-ก.ค.-1507:59
wac.office.igxserver.dlligxserver.dll15.0.4727.10001042908814-ก.ค.-1507:59
conversion.oartodfserver.dlloartodfserver.dll15.0.4727.1000383147214-ก.ค.-1507:59
ppt.conversion.oartodfserver.dlloartodfserver.dll15.0.4727.1000383147214-ก.ค.-1507:59
ppt.edit.oartodfserver.dlloartodfserver.dll15.0.4727.1000383147214-ก.ค.-1507:59
wac.office.oartodfserver.dlloartodfserver.dll15.0.4727.1000383147214-ก.ค.-1507:59
conversion.office.oartserver.dlloartserver.dll15.0.4733.10002163832814-ก.ค.-1507:59
ppt.conversion.oartserver.dlloartserver.dll15.0.4733.10002163832814-ก.ค.-1507:59
ppt.edit.oartserver.dlloartserver.dll15.0.4733.10002163832814-ก.ค.-1507:59
wac.office.oartserver.dlloartserver.dll15.0.4733.10002163832814-ก.ค.-1507:59
conversion.cultures.office.odfoffice.odf524100014-ก.ค.-1507:59
office.odfoffice.odf524100014-ก.ค.-1507:59
office.odf.x64office.odf524100014-ก.ค.-1508:03
ppt.conversion.cultures.office.odfoffice.odf524100014-ก.ค.-1507:59
wac.conversion.cultures.office.odfoffice.odf524100014-ก.ค.-1507:59
wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odfoffice.odf524100014-ก.ค.-1507:59
xlsrv.ecs.culture.office.odfoffice.odf524100014-ก.ค.-1507:59
xlsrv.ecs.office.odfoffice.odf524100014-ก.ค.-1507:59
conversionhtmlutil.dllhtmlutil.dll15.0.4745.1000261446414-ก.ค.-1507:59
sp.userprofiles.debug.jssp.userprofiles.debug.js14099714-ก.ค.-1507:59
sp.userprofiles.debug.js.x64sp.userprofiles.debug.js14099714-ก.ค.-1507:59
sp.userprofiles.jssp.userprofiles.js14099114-ก.ค.-1507:59
sp.userprofiles.js.x64sp.userprofiles.js14099114-ก.ค.-1507:59
conversion.microsoft.office.server.native.dllmicrosoft.office.server.native.dll15.0.4745.100078918414-ก.ค.-1507:59
microsoft.office.server.native.dllmicrosoft.office.server.native.dll15.0.4745.100078918414-ก.ค.-1507:59
ppt.conversion.uls.native.dllmicrosoft.office.server.native.dll15.0.4745.100078918414-ก.ค.-1507:59
microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll_0001microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll15.0.4745.100037648814-ก.ค.-1507:59
microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dllmicrosoft.sharepoint.client.userprofiles.dll15.0.4745.100014561614-ก.ค.-1506:46
microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll15.0.4745.100014561614-ก.ค.-1506:46
conversion.office.msptls.dllmsptls.dll15.0.4745.1000152288014-ก.ค.-1507:59
msptls.dllmsptls.dll15.0.4745.1000152288014-ก.ค.-1507:59
msptls.dll_0001msptls.dll15.0.4745.1000152288014-ก.ค.-1507:59
ppt.conversion.msptls.dllmsptls.dll15.0.4745.1000152288014-ก.ค.-1507:59
ppt.edit.msptls.dllmsptls.dll15.0.4745.1000152288014-ก.ค.-1507:59
wac.office.msptls.dllmsptls.dll15.0.4745.1000152288014-ก.ค.-1507:59
xlsrv.ecs.msptls.dllmsptls.dll15.0.4745.1000152288014-ก.ค.-1507:59
conversion.office.riched20.dllriched20.dll15.0.4737.1000222736814-ก.ค.-1507:59
ppt.conversion.riched20.dllriched20.dll15.0.4737.1000222736814-ก.ค.-1507:59
ppt.edit.riched20.dllriched20.dll15.0.4737.1000222736814-ก.ค.-1507:59
riched20.dllriched20.dll15.0.4737.1000222736814-ก.ค.-1507:59
riched20.dll_0001riched20.dll15.0.4737.1000222736814-ก.ค.-1507:59
wac.office.riched20.dllriched20.dll15.0.4737.1000222736814-ก.ค.-1507:59
xlsrv.ecs.riched20.dllriched20.dll15.0.4737.1000222736814-ก.ค.-1507:59
calibril.ttfcalibril.ttf75819614-ก.ค.-1507:59
calibrili.ttfcalibrili.ttf86846414-ก.ค.-1507:59
nirmala.ttfnirmala.ttf138264014-ก.ค.-1507:59
nirmalab.ttfnirmalab.ttf133401214-ก.ค.-1507:59
alger.ttfalger.ttf7658814-ก.ค.-1507:59
arialn.ttfarialn.ttf17595614-ก.ค.-1507:57
arialnb.ttfarialnb.ttf18074014-ก.ค.-1507:57
arialnbi.ttfarialnbi.ttf18008414-ก.ค.-1507:57
arialni.ttfarialni.ttf18112414-ก.ค.-1507:57
bauhs93.ttfbauhs93.ttf4764414-ก.ค.-1507:59
wdsrv.powershellhelp.xml.1031microsoft.office.word.server.dll-help.xml5371815-ก.ค.-1504:42
wdsrv.powershellhelp.xml.3082microsoft.office.word.server.dll-help.xml5397715-ก.ค.-1504:42
wdsrv.powershellhelp.xml.1036microsoft.office.word.server.dll-help.xml5387815-ก.ค.-1504:42
wdsrv.powershellhelp.xml.1040microsoft.office.word.server.dll-help.xml5355715-ก.ค.-1504:42
wdsrv.powershellhelp.xml.1041microsoft.office.word.server.dll-help.xml5589714-ก.ค.-1508:07
wdsrv.powershellhelp.xml.1042microsoft.office.word.server.dll-help.xml5372615-ก.ค.-1504:42
wdsrv.powershellhelp.xml.1046microsoft.office.word.server.dll-help.xml5347715-ก.ค.-1504:42
wdsrv.powershellhelp.xml.1049microsoft.office.word.server.dll-help.xml5990815-ก.ค.-1504:42
wdsrv.powershellhelp.xml.2052microsoft.office.word.server.dll-help.xml5069415-ก.ค.-1504:42
wdsrv.powershellhelp.xml.1028microsoft.office.word.server.dll-help.xml5065715-ก.ค.-1504:42
conversion.proof.mshy2_hu.lexmshy3hu.lex93357914-ก.ค.-1507:59
mshy2_en.lex_1038mshy3hu.lex93357914-ก.ค.-1507:59
wac.conversion.proof.mshy2_hu.lexmshy3hu.lex93357914-ก.ค.-1507:59
conversion.proof.mshy2_hu.dllmshy3hu.dll15.0.0.121898414-ก.ค.-1507:59
mshy2_en.dll_1038mshy3hu.dll15.0.0.121898414-ก.ค.-1507:59
wac.conversion.proof.mshy2_hu.dllmshy3hu.dll15.0.0.121898414-ก.ค.-1507:59
chicago.xslchicago.xsl29665814-ก.ค.-1507:57
wac.conversion.biblio.style.chicago.xslchicago.xsl29665814-ก.ค.-1507:59
wdsrv.conversion.biblio.style.chicago.xslchicago.xsl29665814-ก.ค.-1507:59
wac.word.wwintl.dll_1033wwintl.dll15.0.4631.100086544014-ก.ค.-1507:59
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1033wwintl.dll15.0.4631.100086544014-ก.ค.-1507:59
wwintl.dll_1033wwintl.dll15.0.4631.100086544014-ก.ค.-1507:59
wac.word.sword.dllsword.dll15.0.4745.1000848811214-ก.ค.-1507:59
wdsrv.conversion.sword.dllsword.dll15.0.4745.1000848811214-ก.ค.-1507:59
wdsrv.conversion.worker.dllwdsrvworker.dll15.0.4545.10008876814-ก.ค.-1507:59
wdsrv.dllmicrosoft.office.word.server.dll15.0.4611.100048915214-ก.ค.-1507:59
wdsrv.isapi.dllmicrosoft.office.word.server.dll15.0.4611.100048915214-ก.ค.-1507:59
wdsrv.powershellfmt.xmlwordserverpowershell.format.ps1xml1223214-ก.ค.-1507:59
wdsrv.conversion.worker.exewordserverworker.exe15.0.4502.10002065614-ก.ค.-1507:59

วิธีการขอรับบริการช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

วิธีใช้สำหรับการติดตั้งการปรับปรุง: การสนับสนุนสำหรับ Microsoft Update

โซลูชันการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT: การแก้ไขปัญหาความปลอดภัย TechNet และสนับสนุน

ช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows จากไวรัสและมัลแวร์: โซลูชันไวรัสและศูนย์รักษาความปลอดภัย

สนับสนุนท้องถิ่นตามประเทศของคุณ: สนับสนุนสากล

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3054858 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/15/2015 03:59:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1

  • kbbug kbfix kbsurveynew atdownload kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability kbsecurity kbmt KB3054858 KbMtth
คำติชม