14 กรกฎาคม 2015 การปรับปรุงสำหรับ SharePoint Foundation 2010 (KB3054983)

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3054983
บทความนี้อธิบายการปรับปรุง KB3054983 สำหรับ Microsoft SharePoint Foundation 2010 ที่เปิดตัวในวันที่ 14 กรกฎาคม 2015 การปรับปรุงนี้มีการ ข้อกำหนดเบื้องต้น.
ปรับปรุงและการแก้ไขปัญหา
แก้ไขปัญหาต่อไปนี้:
  • เมื่อคุณคัดลอกเพจ wiki ที่มีในการเชื่อมโยงแบบฝังตัวของแบบสำรวจไลบรารีเอกสาร นี้ จัดการเนื้อหาและโครงสร้าง หน้าใน SharePoint Server 2010 ผลลัพธ์แบบสำรวจบนเพจ wiki จะสูญหาย
  • สมมติว่า คุณแก้ไขโครงการในโครงการ Web App ใน Internet Explorer 11 เมื่อคุณพยายามที่จะแทรกงานใน Web Part กำหนดการใน Internet Explorer 11 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
    การแก้ไขนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนในโครงการ Web App ถ้าคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลง เปิดโครงการของคุณโดยใช้โครงการ Professional
  • สมมติว่า คุณมีตัวกรองมุมมองบนคอลัมน์มีการทำดัชนี ถ้าคุณต้องการใช้ตัวกรองกับคอลัมน์ในมุมมองหน้าเดียวกัน คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
    ไม่สามารถแสดงค่าของตัวกรอง ไม่สามารถกรองได้ในฟิลด์ หรือหมายเลขของสินค้าที่ส่งคืนมากเกินกว่าขีดจำกัดมุมมองรายการบังคับใช้ โดยผู้ดูแลระบบ
วิธีการดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุง

Microsoft Update

ใช้ Microsoft Update เมื่อต้องการดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ

ศูนย์ดาวน์โหลด

การปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดด้วยตนเองและการติดตั้งจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ อ้างสิทธิ์การสแกนไวรัส
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัส โดยใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่มีการโพสต์แฟ้มนั้น ๆ มี แฟ้มเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต
ข้อมูลการปรับปรุง

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องมี Microsoft SharePoint Foundation 2010 Service Pack 2 ติดตั้งอยู่
ข้อมูลเพิ่มเติม

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมปรับปรุงนี้ประกอบด้วยแฟ้มที่มีอยู่ในตารางต่อไปนี้

ข้อมูลแฟ้ม Wssmui สั้น us.msp
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Bform.debug.jsไม่มีข้อมูล381,88815-ก.ค.-201411:17
Bform.jsไม่มีข้อมูล249,02215-ก.ค.-201411:17
Blog.cssไม่มีข้อมูล9,35020 2012 พฤศจิกายน12:00
Bpstd.aspxไม่มีข้อมูล3,64820 2012 พฤศจิกายน12:06
Calendar.cssไม่มีข้อมูล29,81420 2012 พฤศจิกายน12:00
Calendarv4.cssไม่มีข้อมูล17,03720 2012 พฤศจิกายน12:00
Core.cssไม่มีข้อมูล136,02720 2012 พฤศจิกายน12:00
Core.debug.jsไม่มีข้อมูล368,51112-Aug-201413:14
Core.jsไม่มีข้อมูล239,70812-Aug-201413:14
Corev4.cssไม่มีข้อมูล191,93120 2012 พฤศจิกายน12:00
Cui.cssไม่มีข้อมูล37,47420 2012 พฤศจิกายน10:02
Cuidark.cssไม่มีข้อมูล40,26320 2012 พฤศจิกายน10:02
Datepicker.cssไม่มีข้อมูล7,48420 2012 พฤศจิกายน12:00
Datepickerv4.cssไม่มีข้อมูล7,45720 2012 พฤศจิกายน12:00
Discthread.cssไม่มีข้อมูล1,92920 2012 พฤศจิกายน12:00
Form.debug.jsไม่มีข้อมูล211,15315-ก.ค.-201411:17
Form.jsไม่มีข้อมูล126,79315-ก.ค.-201411:17
Forms.cssไม่มีข้อมูล7,55020 2012 พฤศจิกายน12:00
Ganttwss.cssไม่มีข้อมูล1,32904 กันยายน 200917:19
Groupboard.cssไม่มีข้อมูล1,32920 2012 พฤศจิกายน12:00
Help.cssไม่มีข้อมูล8,20320 2012 พฤศจิกายน12:00
Init.debug.jsไม่มีข้อมูล172,94604-พฤศจิกายน-201422:31
Init.jsไม่มีข้อมูล118,09304-พฤศจิกายน-201422:31
Layouts.cssไม่มีข้อมูล25,35020 2012 พฤศจิกายน12:00
Mblrte.cssไม่มีข้อมูล40,11720 2012 พฤศจิกายน12:00
Menu.cssไม่มีข้อมูล3,04020 2012 พฤศจิกายน12:00
21.css เมนูไม่มีข้อมูล2,35020 2012 พฤศจิกายน12:00
Minimalv4.cssไม่มีข้อมูล28,79820 2012 พฤศจิกายน12:00
Mws.cssไม่มีข้อมูล3,26120 2012 พฤศจิกายน12:00
Ows.debug.jsไม่มีข้อมูล337,42816-กันยายน-201404:59
Ows.jsไม่มีข้อมูล219,69616-กันยายน-201404:59
Owsbrows.debug.jsไม่มีข้อมูล5,04204-พฤศจิกายน-201422:31
Owsbrows.jsไม่มีข้อมูล3,65004-พฤศจิกายน-201422:31
Owsnocr.cssไม่มีข้อมูล9,91920 2012 พฤศจิกายน12:00
Pickertree.cssไม่มีข้อมูล30,03320 2012 พฤศจิกายน12:00
Spstd1.aspxไม่มีข้อมูล3,87020 2012 พฤศจิกายน12:05
Spstd2.aspxไม่มีข้อมูล4,72520 2012 พฤศจิกายน12:05
Spstd3.aspxไม่มีข้อมูล4,29820 2012 พฤศจิกายน12:06
Spstd4.aspxไม่มีข้อมูล4,30020 2012 พฤศจิกายน12:06
Spstd5.aspxไม่มีข้อมูล5,45720 2012 พฤศจิกายน12:06
Spstd6.aspxไม่มีข้อมูล5,36620 2012 พฤศจิกายน12:06
Spstd7.aspxไม่มีข้อมูล5,37520 2012 พฤศจิกายน12:06
Spstd8.aspxไม่มีข้อมูล5,32720 2012 พฤศจิกายน12:06
Survey.cssไม่มีข้อมูล2,47720 2012 พฤศจิกายน12:00
Themev4.cssไม่มีข้อมูล2,40720 2012 พฤศจิกายน12:00
Wiki.cssไม่มีข้อมูล1,15920 2012 พฤศจิกายน12:00
Wpeditmode.cssไม่มีข้อมูล18,94920 2012 พฤศจิกายน12:00
Wpeditmodev4.cssไม่มีข้อมูล17,59620 2012 พฤศจิกายน12:00

ข้อมูลแฟ้ม Wss x none.msp
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Accessdenied.aspxไม่มีข้อมูล2,71808 กันยายน 200902:34
Accountpickerandlink.ascxไม่มีข้อมูล2,34705-พฤศจิกายน-200904:09
Acleditor.ascxไม่มีข้อมูล9,75009-ก.พ.-201523:55
Aclinv.aspxไม่มีข้อมูล13,59105-พฤศจิกายน-200904:30
Actionbar.ascxไม่มีข้อมูล2,46419 2009 aug15:54
Actionredirect.aspxไม่มีข้อมูล89620 2012 พฤศจิกายน12:02
Activate.aspxไม่มีข้อมูล13,69729-มีนาคม-201118:42
Addbdcaction.aspxไม่มีข้อมูล13,14405-พฤศจิกายน-200904:30
Addbdcapplication.aspxไม่มีข้อมูล9,35605-พฤศจิกายน-200904:30
Addcontenttypetolist.aspxไม่มีข้อมูล7,988กันยายน-01-200918:49
Addfieldfromtemplate.aspxไม่มีข้อมูล10,46705-พฤศจิกายน-200904:30
Addgallery.aspxไม่มีข้อมูล11,74323 2009 พฤศจิกายน22:52
Addincomingurl.aspxไม่มีข้อมูล4,70910 2009 มีนาคม10:57
Addrole.aspxไม่มีข้อมูล68,63805-พฤศจิกายน-200904:30
Addwrkfl.aspxไม่มีข้อมูล51,32905-พฤศจิกายน-200904:30
Admin.asmxไม่มีข้อมูล8623-ม.ค.-200612:39
Admin.masterไม่มีข้อมูล30,79829-มีนาคม-201118:41
Adminconfigceip.aspxไม่มีข้อมูล7,75523 2009 พฤศจิกายน22:52
Adminconfigintro.aspxไม่มีข้อมูล8,89605-พฤศจิกายน-200904:30
Adminconfigresults.aspxไม่มีข้อมูล5,24905-พฤศจิกายน-200904:09
Adminconfigservices.aspxไม่มีข้อมูล10,16305-พฤศจิกายน-200904:30
Adminconfigservicesresults.aspxไม่มีข้อมูล5,05805 2009 oct05:07
Admindisco.aspxไม่มีข้อมูล1,287Oct-15-200710:53
Adminrecyclebin.aspxไม่มีข้อมูล21,13405-พฤศจิกายน-200904:30
Adminwsdl.aspxไม่มีข้อมูล9,476Oct-15-200710:53
Advsetng.aspxไม่มีข้อมูล32,06905-พฤศจิกายน-200904:30
Aggregationcustomize.aspxไม่มีข้อมูล13,30317-ก.พ.-201021:40
Aggregationsettings.aspxไม่มีข้อมูล8,16320 2012 พฤศจิกายน12:02
Alertsdisco.aspxไม่มีข้อมูล1,317Oct-15-200710:53
Alertswsdl.aspxไม่มีข้อมูล8,826Oct-15-200710:53
Allcategories.aspxไม่มีข้อมูล3,37005 2009 oct05:09
Allcomments.aspxไม่มีข้อมูล3,37005 2009 oct05:09
Allitems.aspxไม่มีข้อมูล3,12523 2009 พฤศจิกายน22:32
Allitems.aspxไม่มีข้อมูล3,12523 2009 พฤศจิกายน22:33
Allitems.aspxไม่มีข้อมูล3,37305 2009 oct05:08
Allitems.aspxไม่มีข้อมูล4,68819 2013 พฤศจิกายน15:16
Allposts.aspxไม่มีข้อมูล3,37005 2009 oct05:09
Alternateurlcollections.aspxไม่มีข้อมูล7,32419-ม.ค.-200908:06
Application.masterไม่มีข้อมูล13,50028-ส.ค.-200911:36
Applicationassociations.aspxไม่มีข้อมูล5,51320 2009 เมษายน03:57
Applicationassociationsdialog.aspxไม่มีข้อมูล3,513กันยายน-01-200918:50
Applicationassociationsview.ascxไม่มีข้อมูล4,37320 2009 เมษายน03:57
Applicationcreated.aspxไม่มีข้อมูล4,33905-พฤศจิกายน-200904:09
Applicationpoolsection.ascxไม่มีข้อมูล8,56110 2009 เมษายน16:55
Applications.aspxไม่มีข้อมูล3,951กันยายน-01-200918:52
Applicationv4.masterไม่มีข้อมูล20,92629-มีนาคม-201118:40
Approve.aspxไม่มีข้อมูล6,57405-พฤศจิกายน-200904:30
Archive.aspxไม่มีข้อมูล3,37005 2009 oct05:09
Aspxform.aspxไม่มีข้อมูล5,11703-เมษายน-201218:26
Associatedgroups.aspxไม่มีข้อมูล4,673กันยายน-01-200918:49
Assocwrkfl.aspxไม่มีข้อมูล4,550กันยายน-01-200918:49
Attachfile.aspxไม่มีข้อมูล6,39805-พฤศจิกายน-200904:30
Authenticate.aspxไม่มีข้อมูล1,02919 กันยายน 200804:58
Authentication.aspxไม่มีข้อมูล14,04805-พฤศจิกายน-200904:30
Authenticationdisco.aspxไม่มีข้อมูล1,305Oct-15-200710:52
Authenticationproviders.aspxไม่มีข้อมูล5,16430-มิย.-200911:56
Authenticationwsdl.aspxไม่มีข้อมูล5,970คำว่า Nov-06-200701:57
Avadmin.aspxไม่มีข้อมูล9,86505-พฤศจิกายน-200904:30
Avreport.aspxไม่มีข้อมูล11,70905-พฤศจิกายน-200904:30
Backlinks.aspxไม่มีข้อมูล4,162กันยายน-01-200918:52
Backup.aspxไม่มีข้อมูล15,23605-พฤศจิกายน-200904:30
Backuphistory.aspxไม่มีข้อมูล20,74305-พฤศจิกายน-200904:30
Backups.aspxไม่มีข้อมูล3,936กันยายน-01-200918:52
Backupsettings.aspxไม่มีข้อมูล8,67405-พฤศจิกายน-200904:30
Backupstatus.aspxไม่มีข้อมูล10,51613-Aug-200918:17
Bdcadminservice.svcไม่มีข้อมูล33205-พฤศจิกายน-200904:13
Bdcapplications.aspxไม่มีข้อมูล14,12918 2011 พฤษภาคม15:52
Bdcfinderconfigurator.ascxไม่มีข้อมูล3,34223 2009 พฤศจิกายน22:32
Bdclobsettings.aspxไม่มีข้อมูล7,32305-พฤศจิกายน-200904:30
Bdcresolverpickerservice.svcไม่มีข้อมูล40205-พฤศจิกายน-200904:13
Blockedfiletype.aspxไม่มีข้อมูล4,26919 กันยายน 200804:59
Bloghome.aspxไม่มีข้อมูล3,21025 2009 aug14:23
Bpcf.aspxไม่มีข้อมูล15,09203-เมษายน-201218:26
Browserceipsection.ascxไม่มีข้อมูล2,77003-ก.ค.-200902:11
Businessdatafieldeditor.ascxไม่มีข้อมูล4,14213 ก.ค. 200907:38
Businessdatasynchronizer.aspxไม่มีข้อมูล3,39813 ก.ค. 200907:36
Buttonsection.ascxไม่มีข้อมูล2,80228-ส.ค.-200911:36
Byauthor.aspxไม่มีข้อมูล3,37005 2009 oct05:09
Bycategory.aspxไม่มีข้อมูล3,37005 2009 oct05:09
Calendar.aspxไม่มีข้อมูล3,37005 2009 oct05:09
Calendarservice.ashxไม่มีข้อมูล20530-มิย.-200911:57
Calltrackmark.aspxไม่มีข้อมูล21120 2012 พฤศจิกายน12:02
Category.aspxไม่มีข้อมูล7,17329-มีนาคม-201118:42
Certificatesettingsection.ascxไม่มีข้อมูล10,74905-พฤศจิกายน-200904:09
Changecontenttypeoptionalsettings.aspxไม่มีข้อมูล9,95405-พฤศจิกายน-200904:30
Changecontenttypeorder.aspxไม่มีข้อมูล8,71305-พฤศจิกายน-200904:30
Changefieldorder.aspxไม่มีข้อมูล8,76805-พฤศจิกายน-200904:08
Checkin.aspxไม่มีข้อมูล15,86305-พฤศจิกายน-200904:08
Chkperm.aspxไม่มีข้อมูล10,68505-พฤศจิกายน-200904:30
Circulationconfirm.aspxไม่มีข้อมูล21620 2012 พฤศจิกายน12:02
Client.svcไม่มีข้อมูล40205-พฤศจิกายน-200904:13
Cntdbadm.aspxไม่มีข้อมูล6,24919-ม.ค.-200908:06
Commandui.ashxไม่มีข้อมูล203Oct-15-200710:49
Compat.browserไม่มีข้อมูล63,97009-ก.พ.-201523:57
Configdb.sqlไม่มีข้อมูล97,09922-เมษายน-201301:09
Configssc.aspxไม่มีข้อมูล6,85305-พฤศจิกายน-200904:09
Configup.sqlไม่มีข้อมูล21,11122-เมษายน-201301:10
Configurationwizards.aspxไม่มีข้อมูล3,975กันยายน-01-200918:52
Confirmation.aspxไม่มีข้อมูล1,43019 กันยายน 200804:58
Conngps.aspxไม่มีข้อมูล8,41103-เมษายน-201218:26
Contentdatabasesection.ascxไม่มีข้อมูล7,93213 ก.ค. 200907:36
Copy.aspxไม่มีข้อมูล15,82823 2009 พฤศจิกายน22:52
Copydisco.aspxไม่มีข้อมูล1,285Oct-15-200710:53
Copyresults.aspxไม่มีข้อมูล10,60505-พฤศจิกายน-200904:30
Copyrole.aspxไม่มีข้อมูล68,67305-พฤศจิกายน-200904:30
Copyutil.aspxไม่มีข้อมูล2,30319 กันยายน 200804:58
Copywsdl.aspxไม่มีข้อมูล11,269Oct-15-200710:53
Create.aspxไม่มีข้อมูล33,25720 2012 พฤศจิกายน12:52
Createadaccount.aspxไม่มีข้อมูล7,11319 กันยายน 200804:58
Createdls.aspxไม่มีข้อมูล3,37305 2009 oct05:08
Createexternalurl.aspxไม่มีข้อมูล4,41810 2009 มีนาคม10:57
Createlistpickerpage.aspxไม่มีข้อมูล4,92105-พฤศจิกายน-200904:30
Createsite.aspxไม่มีข้อมูล17,12705-พฤศจิกายน-200904:30
Createv4pageslib.aspxไม่มีข้อมูล3,457กันยายน-01-200918:52
Createwebpage.aspxไม่มีข้อมูล3,57423 2009 พฤศจิกายน22:52
Createws.aspxไม่มีข้อมูล5,05305-พฤศจิกายน-200904:30
Csisrv.dll14.0.7147.50003,373,29622-มีนาคม-201514:14
Csisrvexe.exe14.0.7147.5000635,12016 2015 มีนาคม21:44
Ctypedit.aspxไม่มีข้อมูล12,15805-พฤศจิกายน-200904:30
Ctypenew.aspxไม่มีข้อมูล12,34305-พฤศจิกายน-200904:30
Cui.debug.jsไม่มีข้อมูล580,72411-ก.พ.-201412:16
Cui.jsไม่มีข้อมูล352,10711-ก.พ.-201412:16
Databasestatus.aspxไม่มีข้อมูล5,24605-มิย.-200904:37
Date.aspxไม่มีข้อมูล7,28429-มีนาคม-201118:42
Datepicker.debug.jsไม่มีข้อมูล31,31304-พฤศจิกายน-201422:31
Datepicker.jsไม่มีข้อมูล20,68704-พฤศจิกายน-201422:31
Deactivatefeature.aspxไม่มีข้อมูล3,34419 กันยายน 200804:59
Deactivatefeature.aspxไม่มีข้อมูล4,24020 2012 พฤศจิกายน12:02
Default.aspxไม่มีข้อมูล1,27016-ธ.ค.-200820:38
Default.aspxไม่มีข้อมูล1,51330 2012 oct18:45
Default.aspxไม่มีข้อมูล1,93405-พฤศจิกายน-200904:11
Default.aspxไม่มีข้อมูล3,06912-ธ.ค.-200918:10
Default.aspxไม่มีข้อมูล3,75205-พฤศจิกายน-200904:11
Default.aspxไม่มีข้อมูล3,96605-พฤศจิกายน-200904:09
Default.aspxไม่มีข้อมูล4,02705-พฤศจิกายน-200904:30
Default.aspxไม่มีข้อมูล5,17005-พฤศจิกายน-200904:10
Default.aspxไม่มีข้อมูล52207-ก.ค.-200916:13
Default.aspxไม่มีข้อมูล53029 2009 มีนาคม02:42
Default.aspxไม่มีข้อมูล7,37123 2009 พฤศจิกายน22:52
Default.aspxไม่มีข้อมูล7,41629-มีนาคม-201118:42
Default.masterไม่มีข้อมูล29,75329-มีนาคม-201118:42
Defaultcontentdb.aspxไม่มีข้อมูล6,66819-ม.ค.-200908:06
Defaultdws.aspxไม่มีข้อมูล4,31605-พฤศจิกายน-200904:09
Defaulttemplates.ascxไม่มีข้อมูล170,04322-เมษายน-201301:10
Delete.aspxไม่มีข้อมูล2,29816-ธ.ค.-200820:33
Deletedls.aspxไม่มีข้อมูล3,37305 2009 oct05:08
Deletemu.aspxไม่มีข้อมูล18820 2012 พฤศจิกายน12:03
Deletesiteconfig.aspxไม่มีข้อมูล12,50705-พฤศจิกายน-200904:30
Deleteweb.aspxไม่มีข้อมูล8,02329-มีนาคม-201119:02
Deletewebapplication.aspxไม่มีข้อมูล6,83705-พฤศจิกายน-200904:30
Delsite.aspxไม่มีข้อมูล7,48305-พฤศจิกายน-200904:30
Deploysolution.aspxไม่มีข้อมูล10,30805-พฤศจิกายน-200904:30
Designmodeconsole.ascxไม่มีข้อมูล2,329กันยายน-08-200802:28
Diagnosticsdisco.aspxไม่มีข้อมูล1,33322 กันยายน 200822:21
Diagnosticswsdl.aspxไม่มีข้อมูล4,67922 กันยายน 200822:22
Dialog.masterไม่มีข้อมูล11,76630 2009 พฤศจิกายน17:26
Discbar.aspxไม่มีข้อมูล2,37119 กันยายน 200804:58
Dispform.aspxไม่มีข้อมูล13,78620 2012 พฤศจิกายน12:06
Dispform.aspxไม่มีข้อมูล13,78620 2012 พฤศจิกายน12:07
Dispform.aspxไม่มีข้อมูล14,31120 2012 พฤศจิกายน12:11
Dispform.aspxไม่มีข้อมูล2,42817-ก.พ.-200915:55
Disppost.aspxไม่มีข้อมูล3,23425 2009 aug14:23
Dispsr.aspxไม่มีข้อมูล2,70225 2009 aug14:27
Dladvopt.aspxไม่มีข้อมูล19,69305-พฤศจิกายน-200904:30
Dmscmd.aspxไม่มีข้อมูล5,81019-ม.ค.-200908:06
Doctrancustomizeadmin.aspxไม่มีข้อมูล8,00719-ม.ค.-200908:06
Doctrans.aspxไม่มีข้อมูล11,64105-พฤศจิกายน-200904:30
Doctransadmin.aspxไม่มีข้อมูล8,01019-ม.ค.-200908:06
Download.aspxไม่มีข้อมูล15519 กันยายน 200804:58
Downloadexternaldata.aspxไม่มีข้อมูล86707-ม.ค.-200920:14
Dspsettings.aspxไม่มีข้อมูล15,07905-พฤศจิกายน-200904:30
Dspstsdisco.aspxไม่มีข้อมูล1,293Oct-15-200710:53
Dspstswsdl.aspxไม่มีข้อมูล10,968Oct-15-200710:53
Dwdcw20.dll14.0.7147.5000637,60818 2015 มีนาคม11:42
Dws.aspxไม่มีข้อมูล4,57823 2009 พฤศจิกายน22:32
Dwsdisco.aspxไม่มีข้อมูล1,291Oct-15-200710:53
Dwswsdl.aspxไม่มีข้อมูล20,225Oct-15-200710:53
Editaccount.aspxไม่มีข้อมูล18,52105-พฤศจิกายน-200904:30
Editbdcaction.aspxไม่มีข้อมูล12,81005-พฤศจิกายน-200904:30
Editcategory.aspxไม่มีข้อมูล13,76329-มีนาคม-201118:43
Editcomment.aspxไม่มีข้อมูล13,76329-มีนาคม-201118:42
Editcopyinformation.aspxไม่มีข้อมูล13,08423 2009 พฤศจิกายน22:52
Editform.aspxไม่มีข้อมูล13,76329-มีนาคม-201118:41
Editform.aspxไม่มีข้อมูล13,76329-มีนาคม-201118:42
Editform.aspxไม่มีข้อมูล13,96929-มีนาคม-201118:44
Editform.aspxไม่มีข้อมูล4,58225 2009 aug14:23
Editgrp.aspxไม่มีข้อมูล19,25905-พฤศจิกายน-200904:30
Editincomingurl.aspxไม่มีข้อมูล4,92028-ส.ค.-200911:37
Editindex.aspxไม่มีข้อมูล8,12405-พฤศจิกายน-200904:30
Editnav.aspxไม่มีข้อมูล7,08405-พฤศจิกายน-200904:30
Editoutboundurls.aspxไม่มีข้อมูล7,42605-มิย.-200904:37
Editpost.aspxไม่มีข้อมูล13,76329-มีนาคม-201118:43
Editprms.aspxไม่มีข้อมูล5,275กันยายน-01-200918:50
Editrole.aspxไม่มีข้อมูล69,39905-พฤศจิกายน-200904:30
Editsr.aspxไม่มีข้อมูล2,57425 2009 aug14:27
Emaildetails.aspxไม่มีข้อมูล5,441กันยายน-01-200918:50
Emailsettings.aspxไม่มีข้อมูล26,07805-พฤศจิกายน-200904:30
Entityeditor.debug.jsไม่มีข้อมูล59,43412 2015 พฤษภาคม16:58
Entityeditor.jsไม่มีข้อมูล38,26312 2015 พฤษภาคม16:58
Error.aspxไม่มีข้อมูล4,77905-พฤศจิกายน-200904:30
Exportbdcapplication.aspxไม่มีข้อมูล8,23905-พฤศจิกายน-200904:30
Exporttranslations.aspxไม่มีข้อมูล8,57005-พฤศจิกายน-200904:30
Extendvs.aspxไม่มีข้อมูล9,77405-พฤศจิกายน-200904:30
Extendvsoption.aspxไม่มีข้อมูล5,29019-ม.ค.-200908:06
Extendwebfarm.aspxไม่มีข้อมูล5,49519-ม.ค.-200908:06
Farmconfigjoinintro.aspxไม่มีข้อมูล8,22505-พฤศจิกายน-200904:30
Farmcredentialmanagement.aspxไม่มีข้อมูล7,75905-พฤศจิกายน-200904:30
Farmservers.aspxไม่มีข้อมูล5,13901-มิย.-200911:17
Featureactivator.ascxไม่มีข้อมูล2,373Oct-15-200710:50
Featureactivatoritem.ascxไม่มีข้อมูล2,20619-ก.พ.-200916:47
Featuredependees.ascxไม่มีข้อมูล2,17212-มิย.-200903:13
Filter.aspxไม่มีข้อมูล1,79309-ม.ค.-201306:09
Fldedit.aspxไม่มีข้อมูล202,03605-พฤศจิกายน-200904:30
Fldeditex.aspxไม่มีข้อมูล25,06105-พฤศจิกายน-200904:30
Fldnew.aspxไม่มีข้อมูล196,91905-พฤศจิกายน-200904:30
Fldnewex.aspxไม่มีข้อมูล25,79505-พฤศจิกายน-200904:30
Fldpick.aspxไม่มีข้อมูล11,18705-พฤศจิกายน-200904:30
Form.aspxไม่มีข้อมูล13,74329-มีนาคม-201118:43
Formedt.aspxไม่มีข้อมูล22,38705-พฤศจิกายน-200904:30
Formsdisco.aspxไม่มีข้อมูล1,287Oct-15-200710:53
Formswsdl.aspxไม่มีข้อมูล5,646Oct-15-200710:53
Gbwdefaulttemplates.ascxไม่มีข้อมูล56,75231 2009 ก.ค.10:35
Gbwmobiledefaulttemplates.ascxไม่มีข้อมูล13,72215 กันยายน 200910:20
Gear.aspxไม่มีข้อมูล3,32912-ธ.ค.-200918:26
Generalapplicationsettings.aspxไม่มีข้อมูล3,994กันยายน-01-200918:52
Globalemailconfig.aspxไม่มีข้อมูล8,77419-ม.ค.-200908:06
Globalxmsconfig.aspxไม่มีข้อมูล8,38905-พฤศจิกายน-200904:30
Groupboardredirect.aspxไม่มีข้อมูล21620 2012 พฤศจิกายน12:03
Groups.aspxไม่มีข้อมูล18,93629-มีนาคม-201118:41
Healthreport.aspxไม่มีข้อมูล6,25919 2009 aug15:54
Help.aspxไม่มีข้อมูล3,86405-พฤศจิกายน-200904:30
Helpcontent.aspxไม่มีข้อมูล69019 กันยายน 200804:58
Helppagetopnavbar.ascxไม่มีข้อมูล8,73205-พฤศจิกายน-200904:09
Helpsearch.aspxไม่มีข้อมูล1,45019 กันยายน 200804:58
Helpsettings.aspxไม่มีข้อมูล6,68205-พฤศจิกายน-200904:30
Htmledit.aspxไม่มีข้อมูล13,26303-เมษายน-201218:26
Htmltransadmin.aspxไม่มีข้อมูล10,34905-พฤศจิกายน-200904:30
Htmltranslate.aspxไม่มีข้อมูล86219 กันยายน 200804:58
Htmltrredir.aspxไม่มีข้อมูล6,39205-พฤศจิกายน-200904:30
Htmltrverify.aspxไม่มีข้อมูล6,70605-พฤศจิกายน-200904:30
Icvsdm.gifไม่มีข้อมูล1,29017 กันยายน 201209:19
Icvsdx.gifไม่มีข้อมูล1,28817 กันยายน 201209:19
Identityprovidersettingsection.ascxไม่มีข้อมูล15,99230 2009 พฤศจิกายน17:26
Iframe.aspxไม่มีข้อมูล1,49423-Aug-201204:08
Iiswebserviceapplicationpoolsection.ascxไม่มีข้อมูล8,66505 2009 oct05:06
Iiswebsitesection.ascxไม่มีข้อมูล14,884กันยายน-01-200918:50
Imagingdisco.aspxไม่มีข้อมูล1,299Oct-15-200710:52
Imagingwsdl.aspxไม่มีข้อมูล24,229Oct-15-200710:53
Importtranslations.aspxไม่มีข้อมูล6,28005-พฤศจิกายน-200904:09
Incomingemail.aspxไม่มีข้อมูล22,51005-พฤศจิกายน-200904:30
Indexedcolumns.aspxไม่มีข้อมูล6,10709-ธ.ค.-200913:10
Indxcol.aspxไม่มีข้อมูล10,60205-พฤศจิกายน-200904:30
Infopage.aspxไม่มีข้อมูล3,629กันยายน-01-200918:50
Inplview.debug.jsไม่มีข้อมูล57,71222-เมษายน-201301:21
Inplview.jsไม่มีข้อมูล39,57522-เมษายน-201301:21
Inputformcontrol.ascxไม่มีข้อมูล3,05118-ธ.ค.-201319:23
Inputformsection.ascxไม่มีข้อมูล5,24119 2013 พฤศจิกายน15:14
Irm.aspxไม่มีข้อมูล14,73305-พฤศจิกายน-200904:30
Irmadmin.aspxไม่มีข้อมูล8,80405-พฤศจิกายน-200904:30
Irmrept.aspxไม่มีข้อมูล8,22005-พฤศจิกายน-200904:30
Itemrwfassoc.aspxไม่มีข้อมูล52,53305-พฤศจิกายน-200904:30
Jobedit.aspxไม่มีข้อมูล8,500พฤษภาคม-07-200915:53
Jsgrid.debug.jsไม่มีข้อมูล785,16526 2015 พฤษภาคม23:05
Jsgrid.jsไม่มีข้อมูล400,08926 2015 พฤษภาคม23:05
Layouts.masterไม่มีข้อมูล12,98828-ส.ค.-200911:36
Layoutslroperationstatus.aspxไม่มีข้อมูล4,60803-ก.ค.-200902:11
Layoutsv3.masterไม่มีข้อมูล13,42513 ก.ค. 200907:39
Leftnavigation.ascxไม่มีข้อมูล895กันยายน-08-200802:28
Linksection.ascxไม่มีข้อมูล2,70719 2009 aug15:54
Linksectionlevel1.ascxไม่มีข้อมูล1,33019-ก.พ.-200916:47
Linksectionlevel2.ascxไม่มีข้อมูล1,31713-Aug-200918:18
Linkstable.ascxไม่มีข้อมูล1,27219 2009 aug15:54
Listdata.svcไม่มีข้อมูล39205-พฤศจิกายน-200904:13
Listedit.aspxไม่มีข้อมูล46,07820 2012 พฤศจิกายน12:52
Listfeed.aspxไม่มีข้อมูล15519 กันยายน 200804:58
Listform.aspxไม่มีข้อมูล16319 กันยายน 200804:58
Listgeneralsettings.aspxไม่มีข้อมูล13,66605-พฤศจิกายน-200904:30
Listsdisco.aspxไม่มีข้อมูล1,287Oct-15-200710:53
Listswsdl.aspxไม่มีข้อมูล73,09630-มิย.-200912:02
Listsyndication.aspxไม่มีข้อมูล26,62005-พฤศจิกายน-200904:30
Login.aspxไม่มีข้อมูล2,81305-พฤศจิกายน-200904:11
Logusage.aspxไม่มีข้อมูล15,90305-พฤศจิกายน-200904:30
Lookupfieldeditor.ascxไม่มีข้อมูล10,37727-ก.ค.-200903:53
Lookuprelationshipseditor.ascxไม่มีข้อมูล7,76119 2009 aug15:52
Lroperationstatus.aspxไม่มีข้อมูล5,07219 กันยายน 200805:00
Lstsetng.aspxไม่มีข้อมูล62,82630 2009 พฤศจิกายน17:45
Managea.aspxไม่มีข้อมูล3,37005 2009 oct05:07
Managebdcpermissions.aspxไม่มีข้อมูล5,34523 2009 พฤศจิกายน22:52
Managebdcserviceapp.aspxไม่มีข้อมูล6,58805-พฤศจิกายน-200904:30
Managebdcserviceappstateinfo.aspxไม่มีข้อมูล4,50819-ม.ค.-200908:06
Managecheckedoutfiles.aspxไม่มีข้อมูล12,47005-พฤศจิกายน-200904:30
Managecontenttype.aspxไม่มีข้อมูล10,40920 2012 พฤศจิกายน12:02
Managecontenttypefield.aspxไม่มีข้อมูล10,64005-พฤศจิกายน-200904:30
Managecopies.aspxไม่มีข้อมูล13,84505-พฤศจิกายน-200904:30
Managedaccounts.aspxไม่มีข้อมูล6,13719-ม.ค.-200908:06
Managefarmfeatures.aspxไม่มีข้อมูล3,50319-ม.ค.-200908:06
Managefeatures.aspxไม่มีข้อมูล4,91120 2012 พฤศจิกายน12:02
Managequotatemplate.aspxไม่มีข้อมูล18,20905-พฤศจิกายน-200904:30
Manageservicefarmtrust.aspxไม่มีข้อมูล4,99019 2009 aug15:53
Managetrust.aspxไม่มีข้อมูล7,11005-พฤศจิกายน-200904:30
Managewebappfeatures.aspxไม่มีข้อมูล4,55319-ม.ค.-200908:06
Mbldenied.aspxไม่มีข้อมูล1,33805-พฤศจิกายน-200904:08
Mblerror.aspxไม่มีข้อมูล2,17216-ธ.ค.-200820:33
Mbllists.aspxไม่มีข้อมูล2,64517-ก.พ.-200915:55
Mbllogin.aspxไม่มีข้อมูล5,33713-ธ.ค.-201203:26
Mbllogout.aspxไม่มีข้อมูล5,00301 2011 พฤศจิกายน22:58
Mblwiki.aspxไม่มีข้อมูล3,59830 2012 oct18:45
Mblwp.aspxไม่มีข้อมูล3,60330 2012 oct18:45
Mblwpdetail.aspxไม่มีข้อมูล2,56725 2009 aug14:23
Mcontent.aspxไม่มีข้อมูล4,88205-พฤศจิกายน-200904:10
Meetingsdisco.aspxไม่มีข้อมูล1,311Oct-15-200710:52
Meetingswsdl.aspxไม่มีข้อมูล26,923Oct-15-200710:53
Metaweblog.aspxไม่มีข้อมูล17219 กันยายน 200804:58
Metrics.aspxไม่มีข้อมูล15,47105-พฤศจิกายน-200904:30
Microsoft.sharepoint.addgallery.server.dll14.0.7003.1000125,57603-Oct-201200:20
Microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll14.0.7006.1000834,20020 2012 พฤศจิกายน13:31
Microsoft.sharepoint.applicationpages.dll14.0.7122.50001,071,84831 2014 มีนาคม21:19
Microsoft.sharepoint.client.dll14.0.7006.1000289,36020 2012 พฤศจิกายน13:31
Microsoft.sharepoint.client.dll14.0.7006.1000289,36020 2012 พฤศจิกายน13:31
Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll14.0.7007.1000150,11213-ธ.ค.-201204:39
Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll14.0.7007.1000150,11213-ธ.ค.-201204:39
Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll14.0.7129.5000187,11225-มิย.-201400:24
Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll14.0.7006.1000273,01620 2012 พฤศจิกายน13:31
Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll14.0.7007.1000146,04013-ธ.ค.-201204:39
Microsoft.sharepoint.dll14.0.7153.500016,906,92016-มิย.-201517:54
Microsoft.sharepoint.dll14.0.7153.500016,906,92016-มิย.-201517:54
Microsoft.sharepoint.dll14.900.7114.50001,813,18419 2013 พฤศจิกายน15:34
Microsoft.sharepoint.health.dll14.0.7011.100096,99206 2013 มีนาคม00:00
Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll14.0.7134.5000109,24016-กันยายน-201405:15
Microsoft.sharepoint.intl.dll14.0.7006.10001,010,28820 2012 พฤศจิกายน13:31
Microsoft.sharepoint.library.dll14.0.7115.5000170,68818-ธ.ค.-201319:45
Microsoft.sharepoint.linq.dataservice.dll14.0.7129.500051,93625-มิย.-201400:24
Microsoft.sharepoint.linq.dll14.0.7109.5000375,472กันยายน-06-201311:48
Microsoft.sharepoint.powershell.dll14.0.7002.1000649,864กันยายน-10-201220:24
Microsoft.sharepoint.proxy.dll14.0.7006.1000322,18420 2012 พฤศจิกายน13:31
Microsoft.sharepoint.sandbox.dll14.0.7008.1000126,57609-ม.ค.-201305:45
Microsoft.sharepoint.search.dll14.0.7137.50004,865,23214-Oct-201413:12
Microsoft.sharepoint.subsetproxy.dll14.0.7006.1000756,36020 2012 พฤศจิกายน13:31
Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll14.0.7139.5000322,24004-พฤศจิกายน-201422:44
Microsoft.sharepoint.workflows.dll14.0.7101.500072,38422-เมษายน-201301:32
Microsoft.web.commandui.dll14.0.7118.5000137,90411-ก.พ.-201412:20
Microsoft.web.commandui.dll14.0.7118.5000137,90411-ก.พ.-201412:20
Minimal.masterไม่มีข้อมูล8,74329-มีนาคม-201118:42
Mngctype.aspxไม่มีข้อมูล5,81305-พฤศจิกายน-200904:10
Mngdisc.aspxไม่มีข้อมูล9,96105-พฤศจิกายน-200904:30
Mngfield.aspxไม่มีข้อมูล5,91105-พฤศจิกายน-200904:10
Mngsiteadmin.aspxไม่มีข้อมูล5,27829-มีนาคม-201118:42
Mngsubwebs.aspxไม่มีข้อมูล12,29120 2012 พฤศจิกายน12:04
Mobiledefaultstylesheets.ascxไม่มีข้อมูล1,31516-ธ.ค.-200820:35
Mobiledefaulttemplates.ascxไม่มีข้อมูล67,76005-พฤศจิกายน-200904:09
Modifydls.aspxไม่มีข้อมูล3,37305 2009 oct05:08
Monitoring.aspxไม่มีข้อมูล3,945กันยายน-01-200918:52
Monthlyarchive.aspxไม่มีข้อมูล7,28429-มีนาคม-201118:43
Morecolors.aspxไม่มีข้อมูล2,24322 2009 มีนาคม14:01
Morecolorspicker.ascxไม่มีข้อมูล2,16222 2009 มีนาคม14:03
Movetodt.aspxไม่มีข้อมูล3,28519 กันยายน 200805:00
Mssdmn.exe14.0.7005.1000790,64031 2012 oct04:44
Mssearch.exe14.0.7005.1000524,40031 2012 oct04:44
Mssph.dll14.0.7121.50001,678,03211 2014 มีนาคม05:47
Mssrch.dll14.0.7006.10004,988,01620 2012 พฤศจิกายน14:00
Mtgredir.aspxไม่มีข้อมูล1,43619 กันยายน 200805:00
Muiselector.ascxไม่มีข้อมูล1,188กันยายน-08-200802:28
Muisetng.aspxไม่มีข้อมูล3,61105-พฤศจิกายน-200904:10
Muisettings.ascxไม่มีข้อมูล500010 2009 เมษายน16:57
Mwpsettings.aspxไม่มีข้อมูล14,01130 2009 พฤศจิกายน17:45
Mwsdefault.masterไม่มีข้อมูล30,99929-มีนาคม-201118:42
Mwsdefaultv4.masterไม่มีข้อมูล33,06129-มีนาคม-201118:42
Mycategories.aspxไม่มีข้อมูล3,37005 2009 oct05:09
Mycomments.aspxไม่มีข้อมูล3,37005 2009 oct05:09
Myitems.aspxไม่มีข้อมูล3,37005 2009 oct05:07
Myposts.aspxไม่มีข้อมูล3,37005 2009 oct05:09
Mysubs.aspxไม่มีข้อมูล13,16005-พฤศจิกายน-200904:30
Navitem.ascxไม่มีข้อมูล9923-ม.ค.-200612:33
Navoptions.aspxไม่มีข้อมูล7,40605-พฤศจิกายน-200904:10
New.aspxไม่มีข้อมูล66,17905-พฤศจิกายน-200904:30
Newcategory.aspxไม่มีข้อมูล13,96929-มีนาคม-201118:43
Newcntdb.aspxไม่มีข้อมูล7,41619-ม.ค.-200908:06
Newcomment.aspxไม่มีข้อมูล13,96929-มีนาคม-201118:43
Newcomment.aspxไม่มีข้อมูล2,76225 2009 aug14:23
Newdwp.aspxไม่มีข้อมูล6,95905-พฤศจิกายน-200904:30
Newform.aspxไม่มีข้อมูล13,96929-มีนาคม-201118:41
Newform.aspxไม่มีข้อมูล13,96929-มีนาคม-201118:42
Newform.aspxไม่มีข้อมูล15,72629-มีนาคม-201119:02
Newform.aspxไม่มีข้อมูล4,58125 2009 aug14:23
Newgrp.aspxไม่มีข้อมูล19,98505-พฤศจิกายน-200904:30
Newlink.aspxไม่มีข้อมูล9,32305-พฤศจิกายน-200904:30
Newmws.aspxไม่มีข้อมูล19,45905-พฤศจิกายน-200904:30
Newnav.aspxไม่มีข้อมูล6,86405-พฤศจิกายน-200904:30
Newpost.aspxไม่มีข้อมูล13,96929-มีนาคม-201118:43
Newpost.aspxไม่มีข้อมูล2,77725 2009 aug14:23
Newsbweb.aspxไม่มีข้อมูล18,81005-พฤศจิกายน-200904:30
Newslwp.aspxไม่มีข้อมูล10,89905-พฤศจิกายน-200904:30
Newsr.aspxไม่มีข้อมูล2,57025 2009 aug14:27
Officialfileadmin.aspxไม่มีข้อมูล14,69205-พฤศจิกายน-200904:30
Offparser.dll14.0.7147.50002,955,49616 2015 มีนาคม22:10
Oisimg.dll14.0.7011.1000195,76006 2013 มีนาคม00:00
Oldcntdb.aspxไม่มีข้อมูล13,84105-พฤศจิกายน-200904:30
Oleparser.dll14.0.7005.100033,41631 2012 oct04:22
Onetnative.dll14.0.7011.1000584,89605-มีนาคม-201323:24
Onetutil.dll14.0.7153.50002,987,20017-มิย.-201513:12
Onfda.dll14.0.7147.50002,787,00818 2015 มีนาคม12:10
Owners.aspxไม่มีข้อมูล5,81310 2009 มีนาคม10:57
Owssvr.dll14.0.7153.50006,653,63216-มิย.-201517:54
Owstimer.exe14.0.7140.500074,92810-พฤศจิกายน-201420:43
Password.aspxไม่มีข้อมูล8,38705-พฤศจิกายน-200904:30
Passwordsettings.aspxไม่มีข้อมูล8,66219-ม.ค.-200908:06
Patchstatus.aspxไม่มีข้อมูล7,49505-พฤศจิกายน-200904:30
People.aspxไม่มีข้อมูล32,44029-มีนาคม-201119:02
Peopledisco.aspxไม่มีข้อมูล1,289Oct-15-200710:53
Peoplewsdl.aspxไม่มีข้อมูล9,09505-พฤศจิกายน-200904:14
Permissionsdisco.aspxไม่มีข้อมูล1,319Oct-15-200710:53
Permissionswsdl.aspxไม่มีข้อมูล13,700Oct-15-200710:53
Permsetup.aspxไม่มีข้อมูล18,27405-พฤศจิกายน-200904:30
Picker.aspxไม่มีข้อมูล8,61314-ก.พ.-201318:15
Pickerdialog.masterไม่มีข้อมูล8,87631 2014 มีนาคม20:58
Pickerhierarchycontrol.jsไม่มีข้อมูล126,60826-ก.พ.-201415:00
Policy.aspxไม่มีข้อมูล23,94120 2012 พฤศจิกายน12:52
Policyanon.aspxไม่มีข้อมูล16,86729-มีนาคม-201119:02
Policyrole.aspxไม่มีข้อมูล125,45029-มีนาคม-201119:02
Policyroleedit.aspxไม่มีข้อมูล125,45829-มีนาคม-201119:02
Policyroles.aspxไม่มีข้อมูล20,40729-มีนาคม-201119:02
Policyuser.aspxไม่มีข้อมูล19,90429-มีนาคม-201119:02
Policyuseredit.aspxไม่มีข้อมูล22,09429-มีนาคม-201119:02
Popup.masterไม่มีข้อมูล3,00113 ก.ค. 200907:36
Portal.aspxไม่มีข้อมูล9,98005-พฤศจิกายน-200904:30
Portalview.aspxไม่มีข้อมูล2,19003-เมษายน-201218:05
Post.aspxไม่มีข้อมูล7,36929-มีนาคม-201118:43
Privacy.aspxไม่มีข้อมูล8,47923 2009 พฤศจิกายน22:52
Prjsetng.aspxไม่มีข้อมูล16,03713-ธ.ค.-201203:49
Profileredirect.aspxไม่มีข้อมูล1,81722 กันยายน 200822:16
Proxyselectionsection.ascxไม่มีข้อมูล5,38705-พฤศจิกายน-200904:09
Publishback.aspxไม่มีข้อมูล4,95505-พฤศจิกายน-200904:30
Qlreord.aspxไม่มีข้อมูล11,21505-พฤศจิกายน-200904:30
Qstedit.aspxไม่มีข้อมูล211,04805-พฤศจิกายน-200904:30
Qstnew.aspxไม่มีข้อมูล194,78505-พฤศจิกายน-200904:30
Query.dll14.0.7005.1000371,80031 2012 oct04:44
Quiklnch.aspxไม่มีข้อมูล8,13405-พฤศจิกายน-200904:30
Rcxform.aspxไม่มีข้อมูล6,17103-เมษายน-201218:26
Recentwikipages.aspxไม่มีข้อมูล3,826กันยายน-01-200918:52
Recyclebin.aspxไม่มีข้อมูล16,56705-พฤศจิกายน-200904:30
Redirect.aspxไม่มีข้อมูล1,39419 กันยายน 200804:59
Reghost.aspxไม่มีข้อมูล8,08305-พฤศจิกายน-200904:30
Regionalsetng.aspxไม่มีข้อมูล20,89405-พฤศจิกายน-200904:30
Registeraccount.aspxไม่มีข้อมูล4,27619-ม.ค.-200908:06
Registeraccountcontrol.ascxไม่มีข้อมูล10,05805 2009 oct05:06
Removeaccount.aspxไม่มีข้อมูล8,89505-พฤศจิกายน-200904:30
Remwrkfl.aspxไม่มีข้อมูล12,25805-พฤศจิกายน-200904:30
Renamepagedialog.aspxไม่มีข้อมูล4,06823 2009 พฤศจิกายน22:52
Reorder.aspxไม่มีข้อมูล11,93105-พฤศจิกายน-200904:30
Repair.aspxไม่มีข้อมูล3,91105 2009 oct05:09
Repair.aspxไม่มีข้อมูล3,91405 2009 oct05:10
Reqacc.aspxไม่มีข้อมูล4,71205-พฤศจิกายน-200904:30
Reqfeatures.aspxไม่มีข้อมูล2,85919 กันยายน 200805:00
Reqfeatures.aspxไม่มีข้อมูล3,75020 2012 พฤศจิกายน12:02
Reqgroup.aspxไม่มีข้อมูล6,506กันยายน-01-200918:50
Reqgroupconfirm.aspxไม่มีข้อมูล6,379กันยายน-01-200918:50
Restore.aspxไม่มีข้อมูล15,95205-พฤศจิกายน-200904:30
Restorestep3.aspxไม่มีข้อมูล22,74905-พฤศจิกายน-200904:30
Retractsolution.aspxไม่มีข้อมูล7,56519-ม.ค.-200908:06
Rfcxform.aspxไม่มีข้อมูล6,31803-เมษายน-201218:26
Rfpxform.aspxไม่มีข้อมูล6,64703-เมษายน-201218:26
Role.aspxไม่มีข้อมูล20,60829-มีนาคม-201119:02
Rssxslt.aspxไม่มีข้อมูล3,49119 กันยายน 200804:59
Rtedialog.aspxไม่มีข้อมูล6,40023 2009 พฤศจิกายน22:33
Rtedialog.masterไม่มีข้อมูล3,15330 2012 oct18:46
Rteuploaddialog.aspxไม่มีข้อมูล7,48723 2009 พฤศจิกายน22:52
Runningtimerjobs.ascxไม่มีข้อมูล4,69620 2009 เมษายน03:57
Saveconflict.aspxไม่มีข้อมูล5,47005-พฤศจิกายน-200904:30
Savetmpl.aspxไม่มีข้อมูล17,83005-พฤศจิกายน-200904:30
Scheduledtimerjobs.ascxไม่มีข้อมูล3,58319-ม.ค.-200908:05
Scheduledtimerjobs.aspxไม่มีข้อมูล7,28520 2009 เมษายน03:58
Schedulepicker.ascxไม่มีข้อมูล28,09304 กันยายน 200917:22
Scprefix.aspxไม่มีข้อมูล11,58205-พฤศจิกายน-200904:30
Scriptresx.ashxไม่มีข้อมูล200Oct-15-200710:49
ไหนไม่มีข้อมูล11,44205-พฤศจิกายน-200904:30
Searchresults.aspxไม่มีข้อมูล6,01320 2012 พฤศจิกายน12:52
Security.aspxไม่มีข้อมูล3,939กันยายน-01-200918:52
Selectalternateurlcollection.aspxไม่มีข้อมูล5,36819-ม.ค.-200908:06
Selectapplication.aspxไม่มีข้อมูล6,79505-พฤศจิกายน-200904:30
Selectcrossfirewallaccesszone.aspxไม่มีข้อมูล5,38919-ม.ค.-200908:06
Selected.aspxไม่มีข้อมูล4,68819 2013 พฤศจิกายน15:16
Selectjobdefinition.aspxไม่มีข้อมูล5,57619-ม.ค.-200908:06
Selectlist.aspxไม่มีข้อมูล8,82605-พฤศจิกายน-200904:30
Selectserver.aspxไม่มีข้อมูล5,11919-ม.ค.-200908:07
Selectservice.aspxไม่มีข้อมูล5,19419-ม.ค.-200908:07
Selectsite.aspxไม่มีข้อมูล9,78605-พฤศจิกายน-200904:30
Selectweb.aspxไม่มีข้อมูล8,67705-พฤศจิกายน-200904:30
Selectwebapplication.aspxไม่มีข้อมูล5,57519-ม.ค.-200908:07
Sendtoofficialfile.aspxไม่มีข้อมูล86319 กันยายน 200804:59
Server.aspxไม่มีข้อมูล9,43705-พฤศจิกายน-200904:30
Serviceapplicationconnect.aspxไม่มีข้อมูล4,88405-พฤศจิกายน-200904:10
Serviceapplicationconnectiondetails.aspxไม่มีข้อมูล4,32805-พฤศจิกายน-200904:10
Serviceapplicationconnectpopup.aspxไม่มีข้อมูล2,98805-พฤศจิกายน-200904:10
Serviceapplicationdelete.aspxไม่มีข้อมูล4,41305 2009 oct05:08
Serviceapplicationpermissions.aspxไม่มีข้อมูล4,17223 2009 พฤศจิกายน22:33
Serviceapplicationpublish.aspxไม่มีข้อมูล10,13905-พฤศจิกายน-200904:30
Serviceapplications.aspxไม่มีข้อมูล4,28413-Aug-200918:17
Servicejobdefinitions.aspxไม่มีข้อมูล8,92220 2009 เมษายน03:58
Servicerunningjobs.aspxไม่มีข้อมูล7,28620 2009 เมษายน03:58
Setanon.aspxไม่มีข้อมูล11,861กันยายน-01-200918:51
Setrqacc.aspxไม่มีข้อมูล8,30718-ธ.ค.-201319:34
Settings.aspxไม่มีข้อมูล9,56520 2012 พฤศจิกายน12:04
Setup.exe14.0.7147.50001,379,51218 2015 มีนาคม12:14
Setwhereabouts.aspxไม่มีข้อมูล21220 2012 พฤศจิกายน12:04
Sharedaccessdisco.aspxไม่มีข้อมูล1,30112-มิย.-200820:07
Sharedaccesswsdl.aspxไม่มีข้อมูล4,03812-มิย.-200820:08
Sharedwfform.aspxไม่มีข้อมูล5,159กันยายน-01-200918:51
Sharepointdesigneradmin.aspxไม่มีข้อมูล7,20019-ก.พ.-200916:47
Sharepointdesignersettings.aspxไม่มีข้อมูล7,04705-พฤศจิกายน-200904:10
Sharepointemailwsdisco.aspxไม่มีข้อมูล1,349Oct-15-200710:53
Sharepointemailwswsdl.aspxไม่มีข้อมูล25,799Oct-15-200710:53
Signout.aspxไม่มีข้อมูล1,79120-ธ.ค.-200903:58
Simple.masterไม่มีข้อมูล9,99728-ส.ค.-200911:36
Simplev4.masterไม่มีข้อมูล6,45705-พฤศจิกายน-200904:09
Siteandlistexport.aspxไม่มีข้อมูล12,20427-ม.ค.-200915:39
Sitebackuporexportstatus.aspxไม่มีข้อมูล10,117พฤษภาคม-07-200915:53
Sitecollectionbackup.aspxไม่มีข้อมูล10,42727-ม.ค.-200915:39
Sitecollections.aspxไม่มีข้อมูล9,41305-พฤศจิกายน-200904:30
Sitecreated.aspxไม่มีข้อมูล3,84622 2008 พฤศจิกายน13:46
Sitedatadisco.aspxไม่มีข้อมูล1,293Oct-15-200710:53
Sitedatawsdl.aspxไม่มีข้อมูล35,00029-มีนาคม-201118:45
Sitequota.aspxไม่มีข้อมูล23,14805-พฤศจิกายน-200904:30
Siterss.aspxไม่มีข้อมูล10,85505-พฤศจิกายน-200904:30
Sitesdisco.aspxไม่มีข้อมูล1,287Oct-15-200710:53
Sitesubs.aspxไม่มีข้อมูล13,75205-พฤศจิกายน-200904:30
Siteswsdl.aspxไม่มีข้อมูล20,70419 2009 aug16:00
Slidshow.aspxไม่มีข้อมูล4,06203-เมษายน-201218:06
Solutions.aspxไม่มีข้อมูล5,01019-ม.ค.-200908:07
Solutionstatus.aspxไม่มีข้อมูล11,07119-ม.ค.-200908:07
Sp.debug.jsไม่มีข้อมูล575,93025-มิย.-201313:05
Sp.jsไม่มีข้อมูล390,75725-มิย.-201313:05
Sp.ribbon.debug.jsไม่มีข้อมูล325,22720 2012 พฤศจิกายน12:52
Sp.ribbon.jsไม่มีข้อมูล212,66507-ม.ค.-201010:46
Sp.runtime.debug.jsไม่มีข้อมูล110,34713-ธ.ค.-201203:49
Sp.runtime.jsไม่มีข้อมูล68,79113-ธ.ค.-201203:49
Sp.ui.dialog.debug.jsไม่มีข้อมูล56,53707-Aug-201310:36
Sp.ui.dialog.jsไม่มีข้อมูล34,27007-Aug-201310:36
Sp.ui.rte.debug.jsไม่มีข้อมูล597,13220 2014 พฤษภาคม21:35
Sp.ui.rte.jsไม่มีข้อมูล367,49420 2014 พฤษภาคม21:35
Spcf.aspxไม่มีข้อมูล19,47603-เมษายน-201218:26
Spcontnt.aspxไม่มีข้อมูล12,88005-พฤศจิกายน-200904:30
Spdisco.aspxไม่มีข้อมูล11,49422 กันยายน 200822:21
Spgantt.debug.jsไม่มีข้อมูล39,17313-ธ.ค.-201203:49
Spgantt.jsไม่มีข้อมูล19,33813-ธ.ค.-201203:49
Spsearchdisco.aspxไม่มีข้อมูล1,323Oct-15-200710:53
Spsearchserviceinstancesettings.aspxไม่มีข้อมูล17,67629-มีนาคม-201119:23
Spsearchwsdl.aspxไม่มีข้อมูล8,62929-ก.ค.-200913:34
Spsecuritysettings.aspxไม่มีข้อมูล7,71527-ก.ค.-200903:54
Spstd1.aspxไม่มีข้อมูล7,29823 2009 พฤศจิกายน22:52
Spwriter.exe14.0.7005.100042,59231 2012 oct04:22
Srchvis.aspxไม่มีข้อมูล8,44305-พฤศจิกายน-200904:11
Startbackup.aspxไม่มีข้อมูล14,41105-พฤศจิกายน-200904:30
Store.sqlไม่มีข้อมูล4,597,31716 2015 มีนาคม21:44
Storeup.sqlไม่มีข้อมูล108,25116 2015 มีนาคม21:45
Storman.aspxไม่มีข้อมูล10,18029-มีนาคม-201118:40
Stsadm.exe14.0.7003.1000355,00003-Oct-201200:20
Stssoap.dll14.0.7131.5000473,79229-ก.ค.-201400:49
Stswel.dll14.0.7153.50003,264,70416-มิย.-201517:54
Subchoos.aspxไม่มีข้อมูล10,47123 2009 พฤศจิกายน22:52
Subedit.aspxไม่มีข้อมูล14,78605-พฤศจิกายน-200904:30
Submitrepair.aspxไม่มีข้อมูล156พฤษภาคม-06-200912:50
Subnew.aspxไม่มีข้อมูล15,12305-พฤศจิกายน-200904:30
Subscriptionsettings.sqlไม่มีข้อมูล19,26530 2012 oct18:44
Success.aspxไม่มีข้อมูล4,42715 กันยายน 200910:17
Successpopup.aspxไม่มีข้อมูล3,70519 กันยายน 200805:00
Suppux.aspxไม่มีข้อมูล5,88705-พฤศจิกายน-200904:11
Survedit.aspxไม่มีข้อมูล36,10320 2012 พฤศจิกายน12:52
Systemsettings.aspxไม่มีข้อมูล3,957กันยายน-01-200918:52
Ta_addbdcaction.aspxไม่มีข้อมูล12,75905-พฤศจิกายน-200904:30
Ta_addbdcapplication.aspxไม่มีข้อมูล9,04505-พฤศจิกายน-200904:30
Ta_bdcapplications.aspxไม่มีข้อมูล13,40618 2011 พฤษภาคม15:52
Ta_bdclobsettings.aspxไม่มีข้อมูล7,09705-พฤศจิกายน-200904:30
Ta_createsitecollection.aspxไม่มีข้อมูล11,19323 2009 พฤศจิกายน22:52
Ta_createsitecollectionconfirmation.aspxไม่มีข้อมูล3,01622 2009 มีนาคม14:03
Ta_deletesitecollectiondialog.aspxไม่มีข้อมูล3,70805-พฤศจิกายน-200904:30
Ta_editbdcaction.aspxไม่มีข้อมูล12,43005-พฤศจิกายน-200904:30
Ta_exportbdcapplication.aspxไม่มีข้อมูล7,95805-พฤศจิกายน-200904:30
Ta_lroperationstatus.aspxไม่มีข้อมูล3,82622 2008 พฤศจิกายน13:47
Ta_managebdcpermissions.aspxไม่มีข้อมูล3,87723 2009 พฤศจิกายน22:52
Ta_officialfileadmin.aspxไม่มีข้อมูล12,10005-พฤศจิกายน-200904:30
Ta_sitecollectiondiskquotadialog.aspxไม่มีข้อมูล10,90805-พฤศจิกายน-200904:30
Ta_sitecollectionownersdialog.aspxไม่มีข้อมูล5,84529-มีนาคม-201119:02
Ta_sitecollectionpermissionsdialog.aspxไม่มีข้อมูล2,77905-พฤศจิกายน-200904:30
Ta_sitecollectionreportsdialog.aspxไม่มีข้อมูล2,77505-พฤศจิกายน-200904:30
Ta_sitecollections.aspxไม่มีข้อมูล9,57705-พฤศจิกายน-200904:30
Ta_viewbdcapplication.aspxไม่มีข้อมูล16,25118 2011 พฤษภาคม15:52
Ta_viewbdcentity.aspxไม่มีข้อมูล16,67105-พฤศจิกายน-200904:30
Ta_viewbdclobsysteminstances.aspxไม่มีข้อมูล10,67205-พฤศจิกายน-200904:30
Ta_viewbdclobsystems.aspxไม่มีข้อมูล13,42618 2011 พฤษภาคม15:52
Ta_viewsitecollectionpropertiesdialog.aspxไม่มีข้อมูล6,180กันยายน-01-200918:52
Templatepick.aspxไม่มีข้อมูล4,690กันยายน-01-200918:51
Templatepickercontrol.ascxไม่มีข้อมูล2,90627-ก.ค.-200903:53
Themeweb.aspxไม่มีข้อมูล35,26805-พฤศจิกายน-200904:11
Timecardsettings.aspxไม่มีข้อมูล15,685กันยายน-01-200918:51
Timer.aspxไม่มีข้อมูล9,19820 2009 เมษายน03:58
Timerjobhistory.ascxไม่มีข้อมูล5,11419-ม.ค.-200908:05
Timerjobhistory.aspxไม่มีข้อมูล9,07927-ก.ค.-200903:54
Tnreord.aspxไม่มีข้อมูล8,58505-พฤศจิกายน-200904:30
Toolbar.ascxไม่มีข้อมูล1,578คำว่า Nov-06-200701:53
Toolbarbutton.ascxไม่มีข้อมูล1,301Oct-15-200710:50
Toolpane.aspxไม่มีข้อมูล2,36903-เมษายน-201218:05
Topnav.aspxไม่มีข้อมูล7,78105-พฤศจิกายน-200904:30
Topnavbar.ascxไม่มีข้อมูล6,39819 2009 aug15:52
Topologyview.ascxไม่มีข้อมูล4,09119-ม.ค.-200908:06
Tquery.dll14.0.7005.10005,646,44831 2012 oct04:44
Trustgeneralsettingsection.ascxไม่มีข้อมูล3,64715 กันยายน 200910:16
Unattacheddbbrowse.aspxไม่มีข้อมูล6,49019 2009 aug15:54
Unattacheddbselect.aspxไม่มีข้อมูล6,07319 2009 aug15:54
Unextendvs.aspxไม่มีข้อมูล5,75719-ม.ค.-200908:07
Uniqperm.aspxไม่มีข้อมูล9,94005-พฤศจิกายน-200904:08
Updatecopies.aspxไม่มีข้อมูล12,35405-พฤศจิกายน-200904:30
Upgradeandmigration.aspxไม่มีข้อมูล3,972กันยายน-01-200918:52
Upgradestatus.aspxไม่มีข้อมูล11,46121-ส.ค.-200907:35
Upload.aspxไม่มีข้อมูล15,83929-มีนาคม-201119:02
Upload.aspxไม่มีข้อมูล15,84529-มีนาคม-201119:02
Upload.aspxไม่มีข้อมูล16,07329-มีนาคม-201119:02
Upload.aspxไม่มีข้อมูล16,24329-มีนาคม-201119:02
Upload.aspxไม่มีข้อมูล16,31514-Oct-201412:43
Upload.aspxไม่มีข้อมูล3,49125 2009 aug14:23
Usage.aspxไม่มีข้อมูล7,735กันยายน-01-200918:51
Usagedb.sqlไม่มีข้อมูล71,20930 2012 oct18:44
Usagedetails.aspxไม่มีข้อมูล6,23923 2009 พฤศจิกายน22:52
Useconfirmation.aspxไม่มีข้อมูล3,398กันยายน-01-200918:51
User.aspxไม่มีข้อมูล37,19329-มีนาคม-201119:02
Userdisp.aspxไม่มีข้อมูล4,21005-พฤศจิกายน-200904:08
Useredit.aspxไม่มีข้อมูล4,68616-Aug-201307:29
Userfieldeditor.ascxไม่มีข้อมูล6,54027-ก.ค.-200903:53
Usergroupdisco.aspxไม่มีข้อมูล1,315Oct-15-200710:53
Usergroupwsdl.aspxไม่มีข้อมูล82,88205 2009 oct05:11
Usersolutions.aspxไม่มีข้อมูล9,65405-พฤศจิกายน-200904:30
Usgdbup.sqlไม่มีข้อมูล71,18530 2012 oct18:44
V4.masterไม่มีข้อมูล32,45529-มีนาคม-201118:42
Versiondiff.aspxไม่มีข้อมูล6,21405-พฤศจิกายน-200904:10
Versions.aspxไม่มีข้อมูล35,32905-พฤศจิกายน-200904:30
Versionsdisco.aspxไม่มีข้อมูล1,293Oct-15-200710:53
Versionswsdl.aspxไม่มีข้อมูล9,476Oct-15-200710:53
View.aspxไม่มีข้อมูล2,42417-ก.พ.-200915:56
Viewbdcapplication.aspxไม่มีข้อมูล17,05618 2011 พฤษภาคม15:52
Viewbdcentity.aspxไม่มีข้อมูล17,47005-พฤศจิกายน-200904:30
Viewbdclobsysteminstances.aspxไม่มีข้อมูล11,31805-พฤศจิกายน-200904:30
Viewbdclobsystems.aspxไม่มีข้อมูล14,17018 2011 พฤษภาคม15:52
Viewcategory.aspxไม่มีข้อมูล13,78620 2012 พฤศจิกายน12:08
Viewcomment.aspxไม่มีข้อมูล13,78620 2012 พฤศจิกายน12:08
Viewcomment.aspxไม่มีข้อมูล3,22325 2009 aug14:23
Viewdaily.aspxไม่มีข้อมูล4,99425 2009 aug14:27
Viewedit.aspxไม่มีข้อมูล218,61811-ก.พ.-201412:26
Viewfilter.aspxไม่มีข้อมูล3,74725 2009 aug14:23
Viewgrouppermissions.aspxไม่มีข้อมูล5,04620 2012 พฤศจิกายน12:05
Viewheader.ascxไม่มีข้อมูล1,527Oct-15-200710:50
Viewlsts.aspxไม่มีข้อมูล16,52020 2012 พฤศจิกายน12:05
Viewnew.aspxไม่มีข้อมูล216,56611-ก.พ.-201412:26
Viewpage.aspxไม่มีข้อมูล3,37005 2009 oct05:08
Viewpage.aspxไม่มีข้อมูล3,37005 2009 oct05:09
Viewpost.aspxไม่มีข้อมูล13,78620 2012 พฤศจิกายน12:08
Viewsdisco.aspxไม่มีข้อมูล1,287Oct-15-200710:53
Viewswsdl.aspxไม่มีข้อมูล25,522Oct-15-200710:53
Viewtype.aspxไม่มีข้อมูล26,47505-พฤศจิกายน-200904:30
Vldsetng.aspxไม่มีข้อมูล9,53805-พฤศจิกายน-200904:30
Vsemail.aspxไม่มีข้อมูล9,19419-ม.ค.-200908:07
Vsgeneralsettings.aspxไม่มีข้อมูล50,84705-พฤศจิกายน-200904:30
Vsmask.aspxไม่มีข้อมูล65,23505-พฤศจิกายน-200904:30
Vsmenu.aspxไม่มีข้อมูล2,01803-เมษายน-201218:05
Vsubwebs.aspxไม่มีข้อมูล5,86705-พฤศจิกายน-200904:11
Vsxms.aspxไม่มีข้อมูล8,78505-พฤศจิกายน-200904:30
Waview.aspxไม่มีข้อมูล2,98625 2009 aug14:27
Webapplicationlist.aspxไม่มีข้อมูล5,69305-พฤศจิกายน-200904:30
Webapplications.aspxไม่มีข้อมูล5,56419-ม.ค.-200908:07
Webdeleted.aspxไม่มีข้อมูล2,21119 กันยายน 200804:59
Webfldr.aspxไม่มีข้อมูล2,53205-พฤศจิกายน-200904:30
Webpartgallerypickerpage.aspxไม่มีข้อมูล7,30705-พฤศจิกายน-200904:30
Webpartpagesdisco.aspxไม่มีข้อมูล1,319Oct-15-200710:53
Webpartpageswsdl.aspxไม่มีข้อมูล56,410พฤษภาคม-07-200915:59
Websdisco.aspxไม่มีข้อมูล1,285Oct-15-200710:53
Webswsdl.aspxไม่มีข้อมูล41,30411-ก.ค.-200808:21
Welcome.ascxไม่มีข้อมูล3,77505 2009 oct05:07
Wfstart.aspxไม่มีข้อมูล16421 2009 ก.ค.14:26
Wikiredirect.aspxไม่มีข้อมูล1,11307-ม.ค.-200920:16
Wkpstd.aspxไม่มีข้อมูล4,76605-พฤศจิกายน-200904:11
Workflow.aspxไม่มีข้อมูล15,54905-พฤศจิกายน-200904:30
Workflowadmin.aspxไม่มีข้อมูล6,95719-ม.ค.-200908:07
Workflowtimer.aspxไม่มีข้อมูล5,32019-ม.ค.-200908:07
Workspce.aspxไม่มีข้อมูล8,45705-พฤศจิกายน-200904:30
Wpadder.debug.jsไม่มีข้อมูล34,40309-ม.ค.-201306:09
Wpadder.jsไม่มีข้อมูล25,16409-ม.ค.-201306:09
Wpeula.aspxไม่มีข้อมูล6,38403-เมษายน-201218:26
Wpprevw.aspxไม่มีข้อมูล5,021กันยายน-01-200918:51
Wrkmng.aspxไม่มีข้อมูล7,97605-พฤศจิกายน-200904:11
Wrksetng.aspxไม่มีข้อมูล14,60705-พฤศจิกายน-200904:30
Wrkstat.aspxไม่มีข้อมูล14,58823 2009 พฤศจิกายน22:34
Wsaupload.ashxไม่มีข้อมูล198กันยายน-02-200818:20
Wsdisco.aspxไม่มีข้อมูล1,80605-มีนาคม-201323:42
Wssadmin.exe14.0.7006.100016,52820 2012 พฤศจิกายน13:31
Wssproxy.aspxไม่มีข้อมูล1,44819 กันยายน 200804:59
Wsssetup.dll14.0.7153.50007,604,39216-มิย.-201518:34
Wsstracing.exe14.0.7005.1000108,64031 2012 oct04:22
Wswsdl.aspxไม่มีข้อมูล1,90405-มีนาคม-201323:42
Zoombldr.aspxไม่มีข้อมูล7,99911-ก.พ.-201412:37
ข้อมูลอ้างอิง
ดู ข้อมูลเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft. ที่ TechCenter ระบบ office ประกอบด้วยการจัดการโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การปรับใช้สำหรับรุ่น Office ทั้งหมด

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3054983 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/15/2015 15:19:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft SharePoint Foundation 2010

  • kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB3054983 KbMtth
คำติชม