ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการจัดการตัวนับการตรวจสอบระบบใน Windows XP

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:305610
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการจัดการตัวนับการตรวจสอบระบบ

เมื่อต้องการเพิ่มตัวนับการตรวจสอบระบบ

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้จากนั้น พิมพ์perfmon.mscในการOPENกล่อง
 2. ในการประสิทธิภาพการทำงานคลิกขวาที่บานหน้าต่างด้านขวา หน้าต่าง และจากนั้น คลิกเพิ่มตัวนับ.
 3. เมื่อต้องการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้คอนโซลการตรวจสอบ คลิกใช้ตัวนับของเครื่องคอมพิวเตอร์. หรือ การตรวจสอบคอมพิวเตอร์ที่เฉพาะเจาะจงคำนึงถึงตำแหน่งการเรียกใช้คอนโซลการตรวจสอบ คลิกเลือกตัวนับจากคอมพิวเตอร์จากนั้น พิมพ์ชื่อของคอมพิวเตอร์ โดยค่าเริ่มต้น ชื่อของคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ถูกเลือก
 4. ภายใต้วัตถุประสิทธิภาพการทำงานคลิกวัตถุการตรวจสอบ มีเลือกวัตถุตัวประมวลผล โดยค่าเริ่มต้น
 5. เมื่อต้องการตรวจสอบตัวนับทั้งหมด คลิกตัวนับทั้งหมด. หรือ การตรวจสอบตัวนับที่เลือกเท่านั้น คลิกเลือกตัวนับจากรายการแล้ว เลือกตัวนับที่คุณต้องการตรวจสอบ ตัวตรวจนับเวลาของตัวประมวลผล%ถูกเลือก โดยค่าเริ่มต้น
 6. เมื่อต้องการตรวจสอบอินสแตนซ์ทั้งหมดของตัวนับที่เลือก คลิกอินสแตนซ์ทั้งหมด. หรือ การตรวจสอบเพียงอินสแตนซ์ที่เลือก คลิกเลือกอินสแตนซ์จากรายการแล้ว เลือกอินสแตนซ์ที่คุณต้องการตรวจสอบ มีเลือกอินสแตนซ์ _Total โดยค่าเริ่มต้น
 7. คลิกadd.

เมื่อต้องการลบตัวนับจากการตรวจสอบระบบ

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้จากนั้น พิมพ์perfmon.mscในการOPENกล่อง
 2. ในการประสิทธิภาพการทำงานคลิกเพื่อเลือกตัวตรวจนับในบานหน้าต่างด้านขวา หน้าต่าง และคลิกลบ.

เมื่อต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับตัวนับ

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้จากนั้น พิมพ์perfmon.mscในการOPENกล่อง
 2. ในการประสิทธิภาพการทำงานคลิกขวาที่บานหน้าต่างด้านขวา หน้าต่าง และจากนั้น คลิกเพิ่มตัวนับ.
 3. ภายใต้วัตถุประสิทธิภาพการทำงานคลิกวัตถุ
 4. ภายใต้เคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพคลิกตัวตรวจนับที่คุณต้องการให้ข้อมูล
 5. คลิกการอธิบายปุ่ม
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
823887เว็บคาสต์สนับสนุน: การตรวจสอบและปรับค่าประสิทธิภาพของระบบใน Windows XP
ประสิทธิภาพการทำงาน

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ