Dynamics CRM 2013 หยุดการซิงโครไนส์สินค้าจากกล่องจดหมายในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2013

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3056822
อาการ
เมื่อคุณใช้ซิงโครไนส์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์(SSS) ในการซิงโครไนส์สินค้า (เช่นการส่งจดหมาย ผู้ติดต่อ งาน และการนัดหมาย) เพื่อ Microsoft Dynamics CRM 2013 ในสภาพแวดล้อม 2013 เซิร์ฟเวอร์ Exchange Microsoft, Dynamics CRM 2013 หยุดทำงาน
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากคำนิยามโซนเวลาที่เสียหายของการนัดหมายที่ถูกส่งกลับในรูปแบบ XML ที่สร้างSystem.ArgumentExceptionข้อยกเว้นใน EWS API จัดการข้อยกเว้นนี้ และทำให้ 2013 CRM Dynamics หยุดการทำงาน
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง อัพเดต 9 สำหรับ Exchange Server 2013.
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ จับการตอบสนอง XML โดยใช้เครื่องมือการสืบค้นกลับขั้นสูงเช่น Fiddler หรือ ETL ระบุการนัดหมายปัญหา โดยการกรองแบบ XML ซึ่งประกอบด้วยข้อความ 1000 ด้วยตนเอง จาก นั้นลบการนัดหมายจากกล่องจดหมาย
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3056822 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/18/2015 02:01:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbexpertiseinter kbmt KB3056822 KbMtth
คำติชม