การเดินทางเริ่มต้นของ Microsoft Office 365

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3061449
ขอบคุณที่ให้ความสนใจ อย่างไรก็ตาม บริการนี้จะไม่พร้อมใช้งาน

เมื่อต้องการค้นหาบริการทางเทคนิคที่คล้ายกันเพื่อช่วยให้คุณชนะข้อตกลงเพิ่มเติม เร่งการปรับใช้ และเพิ่มปริมาณการใช้ การเข้าพบแพทย์ และที่คั่นหน้า: http://aka.ms/PartnerTechnicalServicesO365
Office 365 ภายในใช้สิทธิ์ SMB หุ้นส่วน คู่ค้าทางธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3061449 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/26/2016 14:40:00 - ฉบับแก้ไข: 6.0

  • kbsurveynew helppartner kbnorightrail kbmt KB3061449 KbMtth
คำติชม