เดือน 2015 มิถุนายนปรับปรุงความเข้ากันได้สำหรับ Windows RT 8.1, Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3061468
บทความนี้อธิบายถึงการปรับปรุงที่ช่วยปรับปรุงความเข้ากันได้กับประสบการณ์ใช้งาน Windows RT 8.1, Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012 Microsoft ออกโปรแกรมปรับปรุงความเข้ากันได้ของ Windows เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานโดยรวมอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงเหล่านี้ ให้ดู "โปรแกรมประยุกต์หรืออุปกรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะการทำงานหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้"ส่วนและ"โปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์ที่รวมอยู่ในการปรับปรุงนี้"
วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้
สิ่งสำคัญ อย่าติดตั้งชุดภาษาหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ มิฉะนั้น จะไม่สามารถใช้การเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงเฉพาะภาษา และคุณจะต้องติดตั้งการปรับปรุง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูเพิ่มชุดภาษาลงใน Windows.

วิธีที่ 1: การปรับปรุง Windows

การปรับปรุงนี้มีให้เป็น anoptional การปรับปรุงบน Windows Update สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรัน Windows Updateวิธีการรับการปรับปรุงผ่าน Windows Update.

วิธีที่ 2: ศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:
ระบบปฏิบัติการการปรับปรุง
Windows 8.1 รุ่นที่ใช้ x86 ทั้งหมดที่สนับสนุนดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ
Windows 8.1 รุ่นที่ใช้ x64 ทั้งหมดที่สนับสนุน ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ
Windows Server 2012 R2 ของรุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมดดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ
หมายเหตุ สามารถได้รับการปรับปรุงสำหรับ Windows RT 8.1 ได้จาก Windows Update ระบุไว้เท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสที่เป็นปัจจุบันที่สุดซึ่งพร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ซึ่งมีการประกาศแฟ้มนี้ แฟ้มนี้ถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อแฟ้มดังกล่าว
ข้อมูลการปรับปรุง

ชนิดของปัญหาที่ได้รับการแก้ไข โดยการปรับปรุงความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง และเรียกใช้เกมหรือโปรแกรมประยุกต์บางอย่างบน Windows RT 8.1, Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012 คุณอาจพบอย่างน้อยหนึ่งอาการดังต่อไปนี้:
 • เกม แอพลิเคชัน หรือโปรแกรมควบคุมที่ถูกติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง
 • เกม แอพลิเคชัน หรือโปรแกรมควบคุมที่ทำให้ระบบไม่เสถียร
 • ฟังก์ชันหลักของเกม แอพลิเคชัน หรือเฟิร์มแวร์ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง

โปรแกรมประยุกต์หรืออุปกรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะการทำงานหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการโปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากแพคเกจการปรับปรุงนี้ ตารางนี้อธิบายลักษณะการทำงานของโปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์เหล่านี้หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง

โปรแกรมปรับปรุงความเข้ากันได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างใน Windows RT 8.1, Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012 การเปลี่ยนแปลงทั่วไปมีดังนี้

ฮาร์ดบล็อค

ฮาร์ดบล็อคป้องกันโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่เข้ากันกับ Windows RT 8.1, Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012 ให้ทำงานบนระบบ

หมายเหตุ Microsoft อนุญาตให้ Windows ทำให้สร้างฮาร์ดบล็อคบนโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft เฉพาะถ้าผู้ผลิตจะได้รับการแจ้งเตือน

ซอฟต์บล็อค

ซอฟต์บล็อคจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อฟังก์ชันหลักของโปรแกรมประยุกต์อาจไม่ทำงาน หรืออาจทำให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพของแอพลิเคชัน

บล็อกโปรแกรมควบคุม

บล็อกโปรแกรมควบคุมอาจบล็อกโปรแกรมควบคุมที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อมีโยกย้ายโปรแกรมควบคุมในระหว่างการอัพเกรด ระบบจะติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่กล่องขาเข้า

โปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์ที่รวมอยู่ในการปรับปรุงนี้

โปรแกรมประยุกต์หรืออุปกรณ์เวอร์ชั่นลักษณะการทำงานหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง
Cypress EZ-USB2135SMouseis การรับรู้ในพอร์ต USB 3.0
XHCI AMD USB ตัวควบคุมไม่พร้อมใช้งานเกิดความผิดพลาดแบบสุ่มระบบถูกตัดออก
XHCI Intel อาทิตย์ขึ้นจุดควบคุม
XHCI LP จุดอาทิตย์ขึ้น Intel ตัวควบคุม
XHCI K ดูสีเชอ Intel ตัวควบคุม
ไม่พร้อมใช้งานเสร็จสิ้นการโอนแฟ้ม Bluetooth

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงนี้รุ่นสากลจะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ซึ่งแสดงรายการไว้ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในพื้นที่ของคุณจะแสดงผลตามเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับความโน้มเอียงของเวลาตามฤดูกาล (DST) ในปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้อีกด้วยเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างกับแฟ้มนี้

แฟ้มข้อมูลและบันทึกย่อ Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2


 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง หลักเป้าหมาย (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์หลักเป้าหมายสาขาเซอร์วิส
  6.3.960 0.16xxxWindows RT 8.1, 8.1 และ Windows Windows Server 2012 R2RTMGDR
  6.3.960 0.17xxxWindows RT 8.1, 8.1 และ Windows Windows Server 2012 R2RTMGDR
 • สาขาบริการของ GDR ประกอบด้วยบรรดาโปรแกรมแก้ไขเฉพาะที่มีการนำออกใช้อย่างกว้างขวางเพื่อจัดการกับปัญหาร้ายแรงที่แพร่กระจายเป็นวงกว้าง สาขาบริการของ ldr จะประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม" แฟ้ม MUM, MANIFESTและ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งแอตทริบิวต์ไม่ได้แสดงรายการไว้จะได้รับการลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับ Windows 8.1 รุ่นที่ใช้ x86 ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Apphelp.dll6.3.9600.17415642,56029-Oct-201402:00x 86
Sdbinst.exe6.3.9600.1772521,50411 2015 มีนาคม01:09x 86
Shimeng.dll6.3.9600.174155,63229-Oct-201402:00x 86
Acres.dll6.3.9600.16384310,78422-Aug-201304:16x 86
Sysmain.sdbไม่มีข้อมูล3,833,75207-พฤษภาคม-201513:14ไม่มีข้อมูล
Msimain.sdbไม่มีข้อมูล2,726,55007-พฤษภาคม-201513:14ไม่มีข้อมูล
Acgenral.dll6.3.9600.178242,490,36807-พฤษภาคม-201515:23x 86
Acwinrt.dll6.3.9600.174158,70429-Oct-201401:01x 86
Acspecfc.dll6.3.9600.17725449,02411 2015 มีนาคม00:35x 86
Drvmain.sdbไม่มีข้อมูล122,01407-พฤษภาคม-201513:14ไม่มีข้อมูล
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Apphelp.dll6.3.9600.17824564,22407-พฤษภาคม-201516:47x 64
Sdbinst.exe6.3.9600.1772524,57611 2015 มีนาคม01:49x 64
Shimeng.dll6.3.9600.174157,16829-Oct-201402:45x 64
Sysmain.sdbไม่มีข้อมูล433,48807-พฤษภาคม-201513:15ไม่มีข้อมูล
Msimain.sdbไม่มีข้อมูล2,756,92607-พฤษภาคม-201513:15ไม่มีข้อมูล
Acgenral.dll6.3.9600.17725317,44011 2015 มีนาคม00:58x 64
Acwinrt.dll6.3.9600.1741510,75229-Oct-201401:21x 64
Acspecfc.dll6.3.9600.1772542,49611 2015 มีนาคม01:05x 64
Drvmain.sdbไม่มีข้อมูล123,29207-พฤษภาคม-201513:15ไม่มีข้อมูล
Apphelp.dll6.3.9600.17415642,56029-Oct-201402:00x 86
Sdbinst.exe6.3.9600.1772521,50411 2015 มีนาคม01:09x 86
Shimeng.dll6.3.9600.174155,63229-Oct-201402:00x 86
Acres.dll6.3.9600.16384310,78422-Aug-201304:16x 86
Sysmain.sdbไม่มีข้อมูล3,833,75207-พฤษภาคม-201513:14ไม่มีข้อมูล
Acgenral.dll6.3.9600.178242,490,36807-พฤษภาคม-201515:23x 86
Acwinrt.dll6.3.9600.174158,70429-Oct-201401:01x 86
Acspecfc.dll6.3.9600.17725449,02411 2015 มีนาคม00:35x 86
สำหรับรุ่นที่สนับสนุนทั้งหมดของ Windows RT 8.1
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Apphelp.dll6.3.9600.17824397,31207-พฤษภาคม-201515:45ไม่มีข้อมูล
Sdbinst.exe6.3.9600.1782420,99207-พฤษภาคม-201515:39ไม่มีข้อมูล
Shimeng.dll6.3.9600.170316,14422-ก.พ.-201409:59ไม่มีข้อมูล
Acres.dll6.3.9600.16384310,78422-Aug-201303:16ไม่มีข้อมูล
Sysmain.sdbไม่มีข้อมูล39,33607-พฤษภาคม-201513:14ไม่มีข้อมูล
Msimain.sdbไม่มีข้อมูล28607-พฤษภาคม-201513:14ไม่มีข้อมูล
Acgenral.dll6.3.9600.178249,72807-พฤษภาคม-201515:45ไม่มีข้อมูล
Acwinrt.dll6.3.9600.163848,70422-Aug-201302:15ไม่มีข้อมูล
Acspecfc.dll6.3.9600.178249,72807-พฤษภาคม-201515:27ไม่มีข้อมูล
Drvmain.sdbไม่มีข้อมูล62,61407-พฤษภาคม-201513:14ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม


ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8.1 รุ่นที่ใช้ x86
คุณสมบัติแฟ้มค่า
ชื่อแฟ้มX86_15032462008f724048cd0baeb0d8cc61_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_5f8411d8146a9659.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม725
วัน (UTC)พฤษภาคม-08-2015
เวลา (UTC)19:10
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_492c2a56f07afe44dc7af94bb5875d7b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_8b7e4dacd33650b4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม725
วัน (UTC)พฤษภาคม-08-2015
เวลา (UTC)19:10
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_72c2837b1231a97fb14dc37daf92761f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_1563bc3e00e4d717.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม725
วัน (UTC)พฤษภาคม-08-2015
เวลา (UTC)19:10
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_9473ceebec0251dceb0f2683379659eb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_f2c6eace09c1f06e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม725
วัน (UTC)พฤษภาคม-08-2015
เวลา (UTC)19:10
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_de098ad773b45dd1ac20714d5feee372_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_62b0196cd675f089.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม725
วัน (UTC)พฤษภาคม-08-2015
เวลา (UTC)19:10
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_dfb6d29242eafdfc587f90a0dc3a6883_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_b41d366e4a13a105.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม725
วัน (UTC)พฤษภาคม-08-2015
เวลา (UTC)19:10
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-เป็น... ence-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_69f19a836822cfbf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม13,037
วัน (UTC)พฤษภาคม-08-2015
เวลา (UTC)19:13
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-เป็น... ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_a102ceef0db564c9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม3,312
วัน (UTC)พฤษภาคม-08-2015
เวลา (UTC)19:13
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-เป็น... ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_a103cf390db47e20.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,558
วัน (UTC)07-พฤษภาคม-2015
เวลา (UTC)17:02
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-เป็น... ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_a104cf830db39777.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม3,310
วัน (UTC)พฤษภาคม-08-2015
เวลา (UTC)19:13
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-เป็น... ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_a105cfcd0db2b0ce.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,555
วัน (UTC)พฤษภาคม-08-2015
เวลา (UTC)19:13
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-เป็น... ence-mitigations-c7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_a108d0ab0daffcd3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,867
วัน (UTC)07-พฤษภาคม-2015
เวลา (UTC)17:02
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
คุณสมบัติแฟ้มค่า
ชื่อแฟ้มAmd64_0ff364ef509f2dbafe19b9a6854517b5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_db03788261ab2ca2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม729
วัน (UTC)พฤษภาคม-08-2015
เวลา (UTC)19:10
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_141a9dc5296a0b37f5f6e29be11d8e33_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_27dc52aca4b5e6a0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม729
วัน (UTC)พฤษภาคม-08-2015
เวลา (UTC)19:10
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_147161ec534a03a72cd4f76d7831a40e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_9e431b7f8992fe2e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม729
วัน (UTC)พฤษภาคม-08-2015
เวลา (UTC)19:10
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_426b1fbfdd376c7bc5e1fe5ded320618_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_dc9fff9c2bcc65d7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม729
วัน (UTC)พฤษภาคม-08-2015
เวลา (UTC)19:10
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_492c2a56f07afe44dc7af94bb5875d7b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_e79ce9308b93c1ea.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม727
วัน (UTC)พฤษภาคม-08-2015
เวลา (UTC)19:10
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_4da2aeae74b774fe377e3810f6949f76_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_fb8a8ec115c14791.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม729
วัน (UTC)พฤษภาคม-08-2015
เวลา (UTC)19:10
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_53e82f6b62e98530e7a93cb9d6cbf6ac_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_4e96b867d0ceecec.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม729
วัน (UTC)พฤษภาคม-08-2015
เวลา (UTC)19:10
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_72c2837b1231a97fb14dc37daf92761f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_718257c1b942484d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม727
วัน (UTC)พฤษภาคม-08-2015
เวลา (UTC)19:10
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_936d8635205c6df61c4bb0a9ee5e084c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_8dd7a52038e318fc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม729
วัน (UTC)พฤษภาคม-08-2015
เวลา (UTC)19:10
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_9567306217e281644f0211735764bfab_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_add6208334769eca.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม729
วัน (UTC)พฤษภาคม-08-2015
เวลา (UTC)19:10
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_a7d4222603e8c724d1c010ec7592128d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_d6c34ae0c21686cc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม729
วัน (UTC)พฤษภาคม-08-2015
เวลา (UTC)19:10
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_fdecb5d37a7dd723164cd92d71fe995b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_63cf30bda918536f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม729
วัน (UTC)พฤษภาคม-08-2015
เวลา (UTC)19:10
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-เป็น... ence-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_c6103607208040f5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม13,368
วัน (UTC)พฤษภาคม-08-2015
เวลา (UTC)19:17
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-เป็น... ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_fd216a72c612d5ff.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,573
วัน (UTC)07-พฤษภาคม-2015
เวลา (UTC)18:09
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-เป็น... ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_fd226abcc611ef56.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,562
วัน (UTC)07-พฤษภาคม-2015
เวลา (UTC)18:09
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-เป็น... ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_fd236b06c61108ad.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม3,336
วัน (UTC)พฤษภาคม-08-2015
เวลา (UTC)19:17
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-เป็น... ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_fd246b50c6102204.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,570
วัน (UTC)พฤษภาคม-08-2015
เวลา (UTC)19:17
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-เป็น... ence-mitigations-c7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_fd276c2ec60d6e09.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,869
วัน (UTC)07-พฤษภาคม-2015
เวลา (UTC)18:09
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-เป็น... ence-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_d064e05954e102f0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม13,039
วัน (UTC)พฤษภาคม-08-2015
เวลา (UTC)19:17
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-เป็น... ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_077614c4fa7397fa.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม3,314
วัน (UTC)พฤษภาคม-08-2015
เวลา (UTC)19:17
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-เป็น... ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_0777150efa72b151.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,141
วัน (UTC)07-พฤษภาคม-2015
เวลา (UTC)17:02
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-เป็น... ence-mitigations-c7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_077c1680fa6e3004.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม450
วัน (UTC)07-พฤษภาคม-2015
เวลา (UTC)17:02
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-เป็น... ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_a104cf830db39777.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม3,310
วัน (UTC)พฤษภาคม-08-2015
เวลา (UTC)19:17
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-เป็น... ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_a105cfcd0db2b0ce.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,555
วัน (UTC)พฤษภาคม-08-2015
เวลา (UTC)19:17
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรุ่นที่สนับสนุนทั้งหมดของ Windows RT 8.1
คุณสมบัติแฟ้มค่า
ชื่อแฟ้มArm_2bfba980a71a7f2d13185f2ebfdcb7d4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_2bed4b2d5b97ac61.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม725
วัน (UTC)พฤษภาคม-08-2015
เวลา (UTC)19:09
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มArm_5c3ac168946372d9777bfe641ab304d0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_d03c183cb033839a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม725
วัน (UTC)พฤษภาคม-08-2015
เวลา (UTC)19:09
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มArm_5fda7dda1ff2d44bcd941daf62b2bbe5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_26e126144ab54ee6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม725
วัน (UTC)พฤษภาคม-08-2015
เวลา (UTC)19:09
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มArm_61e9fcece2f5c7d6deae29ba50b6e575_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_0ded5b69e2a57e73.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม725
วัน (UTC)พฤษภาคม-08-2015
เวลา (UTC)19:09
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มArm_6608352bc2806491d59fc2a8eeafeeda_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_2c7f12fe6f73175e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม725
วัน (UTC)พฤษภาคม-08-2015
เวลา (UTC)19:09
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มArm_74af7a1b1f157f81bd09ced6fd1e7372_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_75542cbdf2c0cddb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม725
วัน (UTC)พฤษภาคม-08-2015
เวลา (UTC)19:09
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มArm_microsoft-windows-เป็น... ence-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_69f40cdb681fee85.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม13,037
วัน (UTC)พฤษภาคม-08-2015
เวลา (UTC)19:10
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มArm_microsoft-windows-เป็น... ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_a10541470db2838f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม3,312
วัน (UTC)พฤษภาคม-08-2015
เวลา (UTC)19:10
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มArm_microsoft-windows-เป็น... ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_a10641910db19ce6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,558
วัน (UTC)07-พฤษภาคม-2015
เวลา (UTC)16:38
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มArm_microsoft-windows-เป็น... ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_a10741db0db0b63d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม3,310
วัน (UTC)พฤษภาคม-08-2015
เวลา (UTC)19:10
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มArm_microsoft-windows-เป็น... ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_a10842250dafcf94.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,552
วัน (UTC)07-พฤษภาคม-2015
เวลา (UTC)16:38
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มArm_microsoft-windows-เป็น... ence-mitigations-c7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17824_none_a10b43030dad1b99.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,867
วัน (UTC)07-พฤษภาคม-2015
เวลา (UTC)16:38
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล


สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลอ้างอิง
ดู คำศัพท์เฉพาะทาง ที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3061468 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/15/2015 01:58:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1

 • atdownload kbexpertiseadvanced kbfix kbmt KB3061468 KbMtth
คำติชม