เบราว์เซอร์ของคุณไม่ได้รับการสนับสนุน

คุณต้องปรับปรุงเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อใช้งานไซต์

ปรับปรุงเป็น Internet Explorer เวอร์ชันล่าสุด

irePV = 1; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" ข้าถึงถูกปฏิเสธ คุณต้องการปิดการใช้งานในอนาคตพยายามแก้จุดบกพร่อง ASP.NET หน้าสำหรับโครงการนี้หรือไม่ ตรวจดูว่า คุณเป็นสมาชิกของการ กลุ่มผู้ดูแลและกลุ่มผู้ใช้ดีบักเกอร์บนคอมพิวเตอร์ คำที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบไม่มีสิทธิ์ที่ถูกต้องเมื่อต้องการเริ่มต้นการตรวจแก้จุดบกพร่อง กระบวนการของผู้ปฏิบัติงาน ASP.NET (Aspnet_wp.exe ใน Microsoft Windows 2000 และ Microsoft Windows XP และ W3wp.exe บน Microsoft Windows Server 2003)
 • เมื่อคุณทำการดีบักโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET ใน Microsoft Visual Studio .NET คุณอาจได้รับสภาพแวดล้อมการพัฒนา Microsoft ต่อไปนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาด:
  ข้อผิดพลาดขณะพยายามเรียกใช้โครงการ: ไม่สามารถ เมื่อต้องการเริ่มต้นการดีบักบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์ไม่สนับสนุนการตรวจแก้จุดบกพร่องของ โปรแกรมประยุกต์ ASP.NET หรือเซิร์ฟเวอร์ ATL เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งเพื่อติดตั้ง.NET Studio การแสดงผล คอมโพเนนต์ของเซิร์ฟเวอร์ ถ้ามีการเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง ตรวจสอบว่า URL ที่ถูกต้องได้ มีระบุ

  นอกจากนี้คุณอาจต้องการอ้างอิงไปยัง ASP.NET และเซิร์ฟเวอร์ ATL หัวข้อที่ตรวจแก้จุดบกพร่องในเอกสารประกอบแบบออนไลน์ คุณต้องการปิดการใช้งานในอนาคต ความพยายามในการดีบักเพจ ASP.NET สำหรับโครงการนี้หรือไม่
  สำหรับการเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความ ด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  318465 PRB: ไม่สามารถตรวจแก้จุดบกพร่องโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET เว็บ
 • ข้อมูลอ้างอิง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ASP.NET อ้างถึงใน กลุ่มข่าวสารของ MSDN ต่อไปนี้:
  microsoft.public.dotnet.framework.aspnet

  คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

  คุณสมบัติ

  รหัสบทความ: 306172 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/28/2012 09:27:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

  • Microsoft ASP.NET 1.1
  • Microsoft ASP.NET 1.0
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
  • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
  • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
  • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
  • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition
  • kbpubtypekc _ik kbdebug kberrmsg kbgrpdsasp kbinfo kbmt KB306172 KbMtth
  คำติชม