ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการใช้แฟ้มและตัวช่วยสร้างการถ่ายโอนการตั้งค่า โดยใช้ Windows XP CD-ROM

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:306186
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการใช้แฟ้มและตัวช่วยสร้างการถ่ายโอนการตั้งค่า โดยใช้ Microsoft Windows XP CD-ROMคุณสามารถใช้แฟ้มและตัวช่วยสร้างการถ่ายโอนการตั้งค่าการโอนการตั้งค่าจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีก ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าส่วนบุคคลของคุณสำหรับ Microsoft Internet Explorer และ Microsoft Outlook Express เช่นเดียวกับเดสก์ท็อป แสดง และตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์

back to the top

วิธีการใช้แฟ้มและตัวช่วยสร้างการถ่ายโอนการตั้งค่า โดยใช้ซีดีรอม Microsoft Windows XP

เมื่อต้องการใช้แฟ้มและตัวช่วยสร้างการถ่ายโอนการตั้งค่า โดยใช้ Microsoft Windows XP CD-ROM ก่อน ดำเนินการขั้นตอนในส่วน "เก็บในแฟ้มและการตั้งค่าจากในเดิมคอมพิวเตอร์" ของบทความนี้ และจากนั้น ทำตามขั้นตอนในส่วน "โอนย้ายในแฟ้มและการตั้งค่าการในใหม่คอมพิวเตอร์" ของบทความนี้

back to the top

การรวบรวมแฟ้มและการตั้งค่าจากคอมพิวเตอร์ที่เดิม

 1. เริ่มตัวช่วยสร้างการถ่ายโอนการตั้งค่าและแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการรวบรวมแฟ้มและการตั้งค่า:
  1. ใส่ซีดีรอม Windows XP ลงในไดรฟ์ซีดีรอมหรือดีวีดีรอม
  2. คลิกขวาเริ่มการทำงานคลิกสำรวจแล้ว เปิดโฟลเดอร์ Support\Tools บนซีดีรอม Windows XP
  3. คลิกสองครั้งที่แฟ้ม Fastwiz.exe เพื่อเริ่มตัวช่วยสร้างการถ่ายโอนการตั้งค่าและแฟ้ม
 2. คลิกถัดไป.
 3. คลิกคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าแล้ว คลิกถัดไป.
 4. คลิกวิธีการถ่ายโอนที่คุณต้องการใช้ ตัวอย่างเช่นไดรฟ์ฟล็อปปี้ดิสก์หรือสื่อแบบถอดได้อื่น ๆแล้ว คลิกถัดไป.
 5. ในการคุณต้องการถ่ายโอนอะไรหน้าจอ คลิกตัวเลือกที่คุณต้อง การโอนย้าย แล้ว คลิกถัดไป.

  หมายเหตุ:: เมื่อคุณทำการเลือก สรุปของรายการที่จะถูกโอนย้ายที่ปรากฏในนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเลือกในปัจจุบัน รายการต่อไปนี้จะถูกโอนย้ายรายการ คุณสามารถใช้รายการนี้เพื่อตรวจสอบว่า การตั้งค่าหรือแฟ้มที่คุณต้องจะถูกโอนย้าย
 6. ตัวช่วยสร้างการทำงานเก็บรวบรวมแฟ้มและการตั้งค่าของคุณ ถ้าคุณเลือกไดรฟ์ฟล็อปปี้ดิสก์หรือสื่อแบบถอดได้อื่น ๆในขั้นตอนที่ 3 คุณได้รับพร้อมท์ ให้ใส่สื่อ (ฟลอปปีดิสก์ หรือสื่อแบบถอดได้อื่น ๆ) แล้ว คลิกตกลง.
 7. คลิกเสร็จสิ้น.
back to the top

ถ่ายโอนแฟ้มและการตั้งค่าไปยังคอมพิวเตอร์ใหม่

 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP เป็นผู้ใช้ที่คุณต้องการตั้งค่าสำหรับการคืนค่า
 2. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่เครื่องมือระบบแล้ว คลิกแฟ้ม'และ'ตัวช่วยสร้างการถ่ายโอนการตั้งค่า.
 3. คลิกถัดไป.
 4. ในการคอมพิวเตอร์ที่อยู่นี้หน้าจอ คลิกคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่แล้ว คลิกถัดไป.
 5. คลิกฉันไม่จำเป็นต้องใช้ดิสก์ตัวช่วยสร้าง ฉันได้แล้วเก็บแฟ้มและการตั้งค่าของฉันจากคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าของฉันแล้ว คลิกถัดไป.
 6. ในการแฟ้มและการตั้งค่าอยู่ที่ใดหน้าจอ คลิกที่เหมือนกับการถ่ายโอนวิธีที่คุณเลือกไว้ก่อนหน้านี้ ตัวอย่าง:ไดรฟ์ฟล็อปปี้ดิสก์หรือสื่อแบบถอดได้อื่น ๆ.

  หมายเหตุ:: ถ้าคุณคลิกอื่น ๆ (ตัวอย่างเช่น ไดรฟ์แบบถอดได้หรือไดรฟ์เครือข่าย)เรียกดู หรือพิมพ์ตำแหน่งที่ประกอบด้วยการรวบรวมแฟ้มและการตั้งค่า
 7. คลิกถัดไป. ถ้าคุณเลือกไดรฟ์ฟล็อปปี้ดิสก์หรือสื่อแบบถอดได้อื่น ๆคุณได้รับพร้อมท์ ให้ใส่ดิสก์ 1 แล้ว คลิกตกลง.
 8. คลิกเสร็จสิ้น.
 9. เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้ คลิกใช่:
  คุณต้องออกจากระบบสำหรับการเปลี่ยนแปลงมีผลใช้ คุณต้องการออกจากระบบเดี๋ยวนี้
 10. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้การตั้งค่าที่มีการโอนย้ายของคุณ
back to the top


การแก้ไขปัญหา

การตั้งค่าบางอย่างอาจไม่สามารถคืนค่าไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ถ้าคอมพิวเตอร์ที่แฟ้มและการตั้งค่าได้โอนย้ายประกอบด้วยการตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์ที่ไม่พร้อมใช้งานบน หรือไม่เข้ากันกับ Windows XP ตั้งค่าเหล่านี้จะไม่สามารถถ่ายโอน รายการของแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่ไม่สามารถคืนค่าได้ไปยังตำแหน่งที่ตั้งเดิมปรากฏในนั้นการดำเนินการแฟ้ม'และ'ตัวช่วยสร้างการถ่ายโอนการตั้งค่าหน้าจอของตัวช่วยสร้างการถ่ายโอนการตั้งค่าและแฟ้ม

รายการต่อไปนี้ประกอบด้วยชนิดของรายการที่อาจไม่ถูกโอนย้าย:
 • แฟ้มโปรแกรมควบคุมของบริษัทอื่นสำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP
 • Network printers that are not available on the Windows XP-based computer.
back to the top

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ