วิธีการสร้างและใช้ดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่สำหรับคอมพิวเตอร์ในโดเมนใน Windows XP

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้จะอธิบายวิธีการสร้างและใช้ดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่สำหรับคอมพิวเตอร์ที่เป็นสมาชิกของโดเมน คุณสามารถใช้ดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่เพื่อเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP Professional หากคุณลืมรหัสผ่าน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่สำหรับคอมพิวเตอร์ในเวิร์กกรุ๊ปหรือคอมพิวเตอร์ที่ไม่เชื่อมต่อเครือข่าย ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
305478 วิธีการสร้างและใช้ดิสก์รีเซ็ตรหัสผ่านสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่สมาชิกของโดเมนใน Windows XP
กลับสู่ด้านบน

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการสร้างดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

หมายเหตุ กระบวนการนี้ต้องใช้แผ่นฟลอปปีดิสก์เปล่าที่ฟอร์แมตแล้วหนึ่งแผ่น

เมื่อต้องการสร้างดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่สำหรับบัญชีผู้ใช้ภายในคอมพิวเตอร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. กด CTRL+ALT+DELETE กล่องโต้ตอบ ความปลอดภัยของ Windows จะปรากฏขึ้น
 2. คลิก เปลี่ยนรหัสผ่าน กล่องโต้ตอบ เปลี่ยนรหัสผ่าน จะปรากฏขึ้น
 3. ในกล่อง เข้าสู่ระบบ ให้คลิกคอมพิวเตอร์ในระบบ ตัวอย่างเช่น คลิก คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์เครื่องนี้)
 4. คลิก สำรองข้อมูล ตัวช่วยสร้างรหัสผ่านที่ลืมจะเริ่มทำงาน
 5. ในหน้า ยินดีต้อนรับสู่ตัวช่วยสร้างรหัสผ่านที่ลืม ให้คลิก ถัดไป
 6. ใส่แผ่นเปล่าที่ฟอร์แมตแล้วลงในไดรฟ์ A แล้วคลิก ถัดไป
 7. ในกล่อง รหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ปัจจุบัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน แล้วคลิก ถัดไป ตัวช่วยสร้างรหัสผ่านที่ลืมจะสร้างดิสก์
 8. เมื่อแถบความคืบหน้าถึงเสร็จสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ ให้คลิก ถัดไป แล้วคลิก เสร็จสิ้น ตัวช่วยสร้างรหัสผ่านที่ลืมจะหยุดทำงานและคุณจะกลับไปยังกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนรหัสผ่าน
 9. นำแผ่นออกแล้วติดฉลากแผ่นดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ เก็บแผ่นดิสก์ไว้ในที่ที่ปลอดภัย
 10. ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนรหัสผ่าน ให้คลิก ยกเลิก
 11. ในกล่องโต้ตอบ ความปลอดภัยของ Windows ให้คลิก ยกเลิก
กลับสู่ด้านบน

วิธีการใช้ดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

หากคุณลืมรหัสผ่าน คุณสามารถเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์โดยใช้รหัสผ่านใหม่ที่คุณสร้างขึ้นโดยใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่และดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

เมื่อต้องการเข้าใช้งานบัญชีผู้ใช้ภายในคอมพิวเตอร์ที่เป็นสมาชิกของโดเมน หรือคอมพิวเตอร์ที่ถูกตัดการเชื่อมต่อกับโดเมน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ในกล่องโต้ตอบ ยินดีต้อนรับสู่ Windows ให้กดปุ่ม CTRL+ALT+DELETE
 2. ในกล่องโต้ตอบ เข้าสู่ระบบ Windows ให้พิมพ์รหัสผ่านที่ไม่ถูกต้องในกล่อง รหัสผ่าน แล้วคลิก ตกลง
 3. ในกล่องโต้ตอบ การเข้าสู่ระบบล้มเหลว ที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก ตั้งค่าใหม่ ตัวช่วยสร้างการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่จะเริ่มทำงาน คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่เพื่อสร้างรหัสผ่านใหม่สำหรับบัญชีผู้ใช้ภายในคอมพิวเตอร์
 4. ในหน้า ยินดีต้อนรับสู่ตัวช่วยสร้างการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ ให้คลิก ถัดไป
 5. ใส่ดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ในไดรฟ์ A แล้วคลิก ถัดไป
 6. ในหน้า ตั้งค่ารหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ใหม่ ให้พิมพ์รหัสผ่านใหม่ในกล่อง พิมพ์รหัสผ่านใหม่
 7. พิมพ์รหัสผ่านเดียวกันในกล่อง พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน
 8. ในกล่อง พิมพ์คำแนะนำรหัสผ่านใหม่ ให้พิมพ์คำแนะนำที่จะช่วยให้คุณจำรหัสผ่านที่คุณลืมได้

  หมายเหตุ คำแนะนำนี้จะปรากฏกับผู้ที่พยายามเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณ
 9. คลิก ถัดไป แล้วคลิก เสร็จสิ้น ตัวช่วยสร้างการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่จะหยุดทำงานและคุณจะกลับไปสู่กล่องโต้ตอบ การเข้าสู่ระบบ Windows ดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่จะได้รับการปรับปรุงอัตโนมัติด้วยข้อมูลรหัสผ่านใหม่ คุณไม่ต้องสร้างดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่
 10. ในกล่องโต้ตอบ การเข้าสู่ระบบ Windows ให้พิมพ์รหัสผ่านใหม่ของคุณในกล่อง รหัสผ่าน
 11. ในกล่อง เข้าสู่ระบบ ให้คลิกคอมพิวเตอร์ในระบบ ตัวอย่างเช่น คลิก คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์เครื่องนี้) แล้วคลิก ตกลง
คุณได้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เครื่องที่ใช้อยู่ด้วยข้อมูลบัญชีผู้ใช้ภายในคอมพิวเตอร์
กลับสู่ด้านบน

การแก้ปัญหา

 • คุณไม่สามารถใช้ดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

  คุณสามารถใช้ดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ที่คุณสร้างกับคอมพิวเตอร์ที่สร้างดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่เท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณมีคอมพิวเตอร์สองเครื่องที่ใช้ Windows XP ที่มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเหมือนกัน คุณไม่สามารถใช้ดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ที่คุณสร้างขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องแรกเพื่อตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ในคอมพิวเตอร์เครื่องที่สองได้
 • คุณไม่สามารถใช้ดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านบัญชีโดเมนใหม่

  คุณสามารถใช้ดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ของคอมพิวเตอร์เครื่องที่ใช้อยู่เท่านั้น หากคุณลืมรหัสผ่านบัญชีโดเมน ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ
 • ดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่มีข้อมูลที่สำคัญ

  บุคคลอื่นๆ อาจใช้ดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่เพื่อเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเก็บดิสก์ไว้ในที่ที่ปลอดภัย
กลับสู่ด้านบน
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 306214 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 04:55:37 - ฉบับแก้ไข: 2.1

Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbhowto kbenv KB306214
คำติชม