ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการกระชับฐานข้อมูล Microsoft Access โดยใช้ Visual Basic .NET

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:306287
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
ใช่วัตถุข้อมูล ActiveX (ADO) หรือ ADO .NET ให้หมายความว่าการกระชับ หรือซ่อมแซมฐานข้อมูล Microsoft Access อย่างไรก็ตาม คุณสามารถทำงานนี้ โดยใช้ตัวให้ Microsoft Jet OLE DB บริการและการจำลองแบบวัตถุ (JRO) ที่ถูกนำมาใช้กับ Microsoft Data Access คอมโพเนนต์ (MDAC) เวอร์ชัน 2.1 ADO .NET ช่วยให้การใช้ไลบรารีวัตถุที่ใช้ COM ผ่านทางการinteropชั้น

บทความนี้อธิบายวิธีการกระชับฐานข้อมูลการเข้าถึง โดยใช้ Visual Basic .NET


back to the top

ความต้องการ

 • Microsoft Visual Basic .NET
 • Microsoft Jet และไลบรารีวัตถุ 2.1, 2.5 หรือ 2.6 การจำลองแบบ
back to the top

ขั้นตอนในการสร้างตัวอย่าง

 1. เปิดโปรแกรมประยุกต์ Visual Basic .NET คอนโซลใหม่
 2. ในการExplorer โซลูชันหน้าต่าง คลิกขวาอ้างอิง:โหนดและเลือกเพิ่มการอ้างอิง.
 3. ในการเพิ่มการอ้างอิงกล่องโต้ตอบ คลิกการcomแท็บ และเลือกแล้วMicrosoft Jet และวัตถุที่จำลองแบบ 2xไลบรารี. คลิกเลือกเมื่อต้องการเพิ่มเข้าคอมโพเนนต์ที่เลือก. คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:ในขั้นตอนนี้xตัวยึดสำหรับหมายเลขเวอร์ชันที่แท้จริงของคอมโพเนนต์ของ Microsoft Jet และไลบรารีของวัตถุที่จำลองแบบได้
 4. จะแสดงคำเตือนถ้ามี wrapper ไม่พบสำหรับไลบรารีที่เลือก คลิกใช่การสร้างแบบ wrapper การอ้างอิงของ Microsoft ActiveX ข้อมูลวัตถุไลบรารี (ADODB) และ JRO จะถูกเพิ่มไปโครงการอ้างอิง:.
 5. ในหน้าต่าง Explorer โซลูชัน Module1.vb การคลิกขวา แล้วคลิกรหัสของมุมมอง.
 6. ลบทั้งหมดของรหัสจากหน้าต่างรหัส
 7. คัดลอกรหัสต่อไปนี้ และวางลงในหน้าต่างรหัส:
  Module Module1  Sub Main()    Dim jro As JRO.JetEngine    jro = New JRO.JetEngine()    jro.CompactDatabase("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\nwind.mdb", _    "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\NewNwind.mdb;Jet OLEDB:Engine Type=5")    MsgBox("Finished Compacting Database!")  End SubEnd Module					
 8. เปลี่ยนเส้นทางไปยังแหล่ง:และปลายทางแฟ้ม.mdb ตามความเหมาะสม กด F5 เพื่อสร้าง และเรียกใช้โครงการ

  ฐานข้อมูล compacted จะในรูปแบบ Access 2000 (Jet 4.0) Jet รูปแบบอื่น ดู "อ้างอิง"
back to the top

pitfalls

เมื่อต้องการกระชับฐานข้อมูล โปรแกรมฐานข้อมูลของ Jet จำเป็นต้องเข้าถึงแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลไปยังแฟ้มฐานข้อมูล ความพยายามที่กระชับแฟ้มฐานข้อมูลที่กำลังใช้จะทำข้อยกเว้น ข้อยกเว้นนี้สามารถถูกพบการใช้โครงสร้างที่สามารถจัดการพยายาม...

back to the top
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ.NET Framework และชั้น Interop COM ดู:
คอมโพเนนต์ COM exposing ไป.NET Framework
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/z6tx9dw3 (vs.71)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ ADO และ JRO การกระชับฐานข้อมูล Access คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
230501วิธีการกระชับฐานข้อมูล Microsoft Access ผ่าน ADO
back to the top

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ