PRB: ข้อผิดพลาด ASP 80004005 "ชื่อแหล่งข้อมูลไม่พบ"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:306345
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณใช้วัตถุข้อมูล ActiveX (ADO) หรือ ODBC เปิดการเชื่อมต่อฐานข้อมูลในเพจที่มี Active Server หน้า (ASP) คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ผู้ Microsoft OLE DB ให้สำหรับข้อผิดพลาดของโปรแกรมควบคุม ODBC '80004005'
[Microsoft][ตัวจัดการโปรแกรมควบคุม odbc] ไม่พบชื่อของแหล่งข้อมูลและไม่มีโปรแกรมควบคุมเริ่มต้นที่ระบุ
สาเหตุ
ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้สายอักขระเชื่อมต่อที่มีใช้ DSN (เชื่อมต่อสายที่ใช้เป็น DSN ของระบบ) หรือสายอักขระการเชื่อมต่อน้อยกว่า DSN ADO และ ODBC เพื่อเปิดการเชื่อมต่อฐานข้อมูลในเพจที่มี ASP สาเหตุที่พบโดยทั่วไปของข้อผิดพลาดนี้จะแสดงรายการด้านล่าง

การใช้ DSN ของ ODBC

 • Microsoft Windows NT 4.0 หรือ Windows 2000 บัญชีผู้ใช้ที่ใช้ในการประมวลผลการร้องขอสำหรับเพจ ASP ไม่มีสิทธิ์เพียงพอในการอ่านรีจิสทรีคีย์ที่เก็บของ DSN ระบุ ข้อมูลการกำหนดค่า
 • DSN ODBC ระบบที่ระบุในสายอักขระการเชื่อมต่อ ADO ไม่มีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของ IIS
 • การ ASPโปรแกรมประยุกต์หรือเซสชันตัวแปรที่ถูกเตรียมใช้งานในของโปรแกรมประยุกต์ ASP Global.asa แฟ้ม (หรือที่ประกอบด้วยรหัสของการเชื่อมต่อฐานข้อมูลในเพจที่มี ASP ซึ่งเข้าก่อนหน้า) ใช้เพื่อระบุสายอักขระการเชื่อมต่อ ADO ตัวแปรนี้สายอักขระการเชื่อมต่อไม่ได้เริ่มต้นเมื่อมีการเรียกใช้โค้ดเพื่อเปิดการเชื่อมต่อฐานข้อมูล เมื่อต้องการยืนยัน เพิ่มคำResponse.Writeการรายงานก่อนที่บรรทัดของรหัสที่เปิดการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเพื่อแสดงสายอักขระการเชื่อมต่อที่เก็บอยู่ในตัวแปร

การใช้สายอักขระการเชื่อมต่อน้อยกว่า DSN

 • Windows NT 4.0 หรือ Windows 2000 บัญชีผู้ใช้ที่ใช้ในการประมวลผลการร้องขอสำหรับเพจ ASP ไม่มีสิทธิ์เพียงพอในการอ่านรีจิสทรีคีย์ที่เก็บโปรแกรมที่ระบุ ODBC ควบคุมของ ข้อมูลการกำหนดค่า กระบวนการไดรเวอร์พารามิเตอร์ ในแบบ DSN-น้อย กว่าสายอักขระการเชื่อมต่อ ODBC ที่ระบุโปรแกรมควบคุมที่ใช้ในการสร้างการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
 • ชื่อของโปรแกรมควบคุม ODBC ที่ระบุไว้ในสายอักขระการเชื่อมต่อการสะกดผิด หรือระบุโปรแกรมควบคุมที่ไม่ได้ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ Server ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS)
 • การ ASPโปรแกรมประยุกต์หรือเซสชันvariable that is initialized in the ASP application's Global.asa file (or in an ASP page that is accessed before the page that contains the database connection code) is used to specify the ADO connection string. This connection string variable is not initialized when the code to open the database connection is run. To confirm this, add aResponse.Writestatement before the line of code that opens the database connection to display the connection string that is stored in the variable.
การแก้ไข
สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

Using an ODBC DSN

Insufficient Permissions to Read the DSN Registry Key

Grant the Windows NT 4.0 or Windows 2000 user account Read access to the specified ODBC System DSN registry key as follows:
 1. Determine which account is used to process the request for the ASP page.
 2. จากนั้นเริ่มการทำงานเมนู คลิกเรียกใช้ประเภท:regedt32.exeแล้ว คลิกตกลงเมื่อต้องการเริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
 3. ในการHKEY_LOCAL_MACHINEwindow, browse to theHKLM\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INIคีย์: กระบวนการODBC.INIkey contains a subkey for each ODBC SYSTEM DSN that is registered on the server.
 4. Click the DSN registry key for the DSN that is specified in the ADO connection string.
 5. จากนั้นการรักษาความปลอดภัยเมนู คลิกPermissions:.
 6. Add the user account that you identified in step 1 to the list of users who can access this key, and select theReadcheck box for this user.
 7. คลิกนำไปใช้แล้ว ปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี

Specified DSN Does Not Exist on the IIS Server

Create the specified System ODBC DSN on the IIS Server.

Global.asa Code to Initialize the ADO Connection String Is Not Running

 1. Verify that the IIS Application folder has been set up as an IIS virtual directory with permissions to execute scripts.
 2. Verify that the Global.asa file is located in the IIS application's root directory.
 3. If the Application folder is already set up as an IIS virtual directory, remove and re-create the IIS application.
 4. Refer to the articles that are listed in the "References" section to determine if any of these articles apply to your specific scenario.
 5. Contact Microsoft Product Support Services if the code in Global.asa still does not appear to be running after you perform the preceding steps.

Using a DSN-Less Connection String

Insufficient Permissions to Read the Specified ODBC Driver Registry Key

Grant the Windows NT 4.0 or Windows 2000 user account Read access to the specified ODBC Driver registry key as follows:
 1. Determine which account is used to process the request for the ASP page.
 2. จากนั้นเริ่มการทำงานเมนู คลิกเรียกใช้ประเภท:regedt32.exeแล้ว คลิกตกลงเมื่อต้องการเริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
 3. ในการHKEY_LOCAL_MACHINEwindow, browse to theHKLM\SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INIคีย์: กระบวนการODBCINST.INIkey contains a subkey for each ODBC Driver that is installed on the server.
 4. Click the Driver registry key for the Driver that is specified in the ADO connection string.
 5. จากนั้นการรักษาความปลอดภัยเมนู คลิกPermissions:.
 6. Add the user account that you identified in step 1 to the list of users who can access this key, and select theReadcheck box for this user.
 7. คลิกนำไปใช้แล้ว ปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี

Driver Name Is Misspelled or Is Not Installed on the IIS Server

Verify that the ODBC Driver name is spelled correctly in the ADO connection string. In addition, verify that the specified driver is installed on the IIS Server. To view a list of ODBC drivers that are installed on a system, look in the ODBC Data Source Administrator (Odbcad32.exe) on theโปรแกรมควบคุมแท็บ

Global.asa Code to Initialize the ADO Connection String Is Not Running

 1. Verify that the IIS Application folder has been set up as an IIS virtual directory with permissions to execute scripts.
 2. Verify that the Global.asa file is located in the IIS application's root directory.
 3. If the Application folder is already set up as an IIS virtual directory, remove and re-create the IIS application.
 4. Refer to the articles that are listed in the "References" section to determine if any of these articles apply to your specific scenario.
 5. Contact Microsoft Product Support Services if the code in Global.asa still does not appear to be running after you perform the preceding steps.
สถานะ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
The Windows NT 4.0 or Windows 2000 user account whose credentials are used to process a request for an ASP page is determined by the authentication mechanism that the Web Server uses to authenticate the user request. For example, if you use Anonymous authentication, the credentials of the configured IIS Anonymous account (the IUSR_WebServerName> account by default) is used to process the user request. When you use Basic authentication, Microsoft Internet Explorer prompts the user to supply a valid Windows NT 4.0 or Windows 2000 Network UserId and password whose credentials are then used to process the request. For additional information about the supported authentication mechanisms and how they work, refer to the online IIS documentation.
ข้อมูลอ้างอิง
For additional information, click the article numbers below to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
188715Global ASA Not Firing When Visual InterDev Made IIS 4.0 Application
288245PRB: Global.asa Does Not Fire from Personal Web Server on Windows 98
265275FP2000: Global.asa ไม่รันในเว็บของ FrontPage

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 306345 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 04:57:51 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Internet Information Services 5.0, Microsoft Data Access Components 2.1, Microsoft Data Access Components 2.5, Microsoft Data Access Components 2.6, Microsoft Data Access Components 2.6 Service Pack 1, Microsoft Data Access Components 2.7

 • kbnosurvey kbarchive kbprb kbmt KB306345 KbMtth
คำติชม