วิธีการเชื่อมต่อไคลเอ็นต์บริการเทอร์มินัล โดยการใช้ในไคลเอ็นต์บริการเทอร์มินัลใน Windows 2000

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:306566
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการเชื่อมต่อไคลเอ็นต์บริการเทอร์มินัล โดยใช้ไคลเอ็นต์บริการเทอร์มินัลที่ติดตั้ง Windows 2000 Server ตั้งค่าไว้สำหรับคุณ บริการเทอร์มินัลที่ทำงานร่วมกับไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ เทอร์มินัล Windows ที่ใช้โพรโทคอลเดสก์ท็อประยะไกล (RDP), และพีซีมือถือที่กำลังใช้ RDP

back to the top

การใช้ไคลเอ็นต์บริการเทอร์มินัล

ไคลเอ็นต์บริการเทอร์มินัล 32 บิต คุณสามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้บริการเทอร์มินัล และเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • การเชื่อมต่อกับไคลเอ็นต์บริการเทอร์มินัล
 • ตรวจสอบรุ่นของไคลเอ็นต์บริการเทอร์มินัล
 • ใช้แป้นพิมพ์ลัด
 • ตัด และวางลงในโปรแกรมภายใน
 • พิมพ์ Server เทอร์มินัลโปรแกรมไปยังเครื่องพิมพ์ท้องถิ่น
 • ปิดการเชื่อมต่อไคลเอ็นต์บริการเทอร์มินัล
back to the top

การเชื่อมต่อกับไคลเอ็นต์บริการเทอร์มินัล

การเชื่อมต่อบริการเทอร์มินัล:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบชี้ไปที่รายการบริการเทอร์มินัลชี้ไปที่ไคลเอ็นต์บริการเทอร์มินัลแล้ว คลิกไคลเอ็นต์บริการเทอร์มินัล.
 2. ในการเซิร์ฟเวอร์:กล่อง พิมพ์ชื่อเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล ที่อยู่ IP หรือเลือกเซิร์ฟเวอร์จากนั้นเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่กล่อง
 3. ภายใต้หน้าจอเลือกความละเอียดหน้าจอสำหรับหน้าต่างเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อ โดยใช้โมเด็มหรือเครือข่ายที่ช้า คลิกใช้การบีบอัดข้อมูล.
 4. ถ้าคุณต้องการให้บิตที่ใช้แมปจัดเก็บไว้บนฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่องของคุณ คลิกแคบิตแมปไปยังดิสก์.
 5. คลิกเชื่อมต่อ.
 6. การสู่กล่องโต้ตอบ Windows ปรากฏในหน้าต่างไคลเอ็นต์บริการเทอร์มินัล
 7. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และโดเมน (ถ้าจำเป็น)
หมายเหตุ:: ถ้าคุณได้เชื่อมก่อนหน้านี้ต่อจากเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล โดยไม่มีการสิ้นสุดเซสชัน ไคลเอ็นต์ของเทอร์มินัลบริการ reconnects กับเซสชันนั้น (ถ้ามีการกำหนดค่าการเชื่อมต่อสำหรับการเชื่อมต่ออีกเซสชันต่อ)

back to the top

ตรวจสอบรุ่นของไคลเอ็นต์บริการเทอร์มินัล

การตรวจสอบรุ่นของไคลเอ็นต์บริการเทอร์มินัล:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบชี้ไปที่รายการบริการเทอร์มินัลชี้ไปที่ไคลเอ็นต์บริการเทอร์มินัลแล้ว คลิกไคลเอ็นต์บริการเทอร์มินัล.
 2. คลิกเกี่ยวกับ.
back to the top

ใช้แป้นทางลัด

ชุดคีย์ต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานจากไคลเอ็นต์บริการเทอร์มินัล:
 • ctrl + ALT + END เปิดกล่องโต้ตอบการรักษาความปลอดภัยของ Windows
 • alt + INSERT cycles ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ ตามลำดับถูกเริ่มต้น
 • alt + PAGE UP การสลับโปรแกรมจากซ้ายไปขวา
 • alt + PAGE DOWN สลับโปรแกรมจากขวาไปซ้าย
 • ALT + HOME แสดงการเริ่มการทำงานเมนู
 • alt + DELETE แสดงเมนูของหน้าต่าง
 • ctrl + ALT + BREAK สลับไคลเอนต์ระหว่างหน้าต่าง (ถ้ามี) และเต็มหน้าจอ
 • CTRL + ALT + เครื่องหมายบวก(+)สัญลักษณ์ในสถานที่แป้นพิมพ์ตัวเลข snapshot ของพื้นที่ของหน้าต่างไคลเอ็นต์ทั้งหมดบนคลิปบอร์ดของเทอร์มินัลเซิร์ฟ และนี้แสดงเป็นการกดแป้น PRTSCN บนคอมพิวเตอร์เฉพาะฟังก์ชันเดียวกัน
 • CTRL+ALT+minus (-) symbol on the numeric keypad places a snapshot of the active window, within the client, on the Terminal Server clipboard, and this provides the same functionality as pressing ALT+PRTSCN on a local computer.
หมายเหตุ:: On an NEC98 computer, these are different in two cases:
 • CTRL+ALT+BREAK is replaced by F12.
 • CTRL+ALT+END is replaced by F15.
back to the top

Cut and Paste Into Local Programs

Terminal Services provides seamless clipboard sharing, making clipboard contents available to programs locally on a user computer and within a Terminal Services session. To cut and paste from the client window into a program that is running locally:
 • The shared clipboard synchronizes its contents with the local clipboard, and you can view clipboard contents by using the Windows Clipbook Viewer tool (Clipbrd.exe). You can copy and paste text or graphics from a document within the client window, and then paste it into a document on your local computer. However, you cannot copy and paste files and folders.
 • When you cut or copy information from a program, it is moved to the clipboard and remains there until you clear the clipboard or until you cut or copy another piece of information. The clipboard window in ClipBook Viewer shows the contents of the clipboard. You can paste the information from the clipboard into any document as often as you like. However, the information is only stored on the clipboard temporarily.
back to the top

Print Terminal Server Applications to Local Printer

Terminal Services provides printer redirection which routes print jobs from the terminal server to a printer that is attached to your local computer. There are two ways to provide access to local printers: automatic and manual printer redirection. Use manual redirection when your local printer requires a driver that is not available on the Windows 2000 Server. To print to your local printer from programs that are running on the terminal server, use the appropriate method.

back to the top

Automatic Printer Redirection

 • Printer redirection is automatic when the local printer uses a driver that is installed on the Windows 2000 server. When you log on to a session on the terminal server, any local printers that are attached to LPT, COM and USB ports and that are installed on the client computer are automatically detected and a local queue is created on the server. The client computer printer settings for the default printer and some properties (such as printing on both sides of the page) are used by the server.
 • When a client disconnects or ends the session, the printer queue is deleted and any incomplete or pending print jobs are lost. Information about the client's local printers and settings are saved on the client computer. On subsequent logons, the printer queue is created by using the information that is stored on the client computer.
 • If a printer driver is not found on the server, an event is logged and the client printer is not created. To make the printer available, the driver must be manually installed on the server.
back to the top

Manual Printer Redirection

 • Printers that are attached to LPT and COM ports on the client's local computer can be manually redirected, although manual redirection of printers that are connected through USB ports is not supported.
 • To manually redirect a client printer, contact your administrator and provide the name of your computer (or IP address for a Windows-based terminal). The client must be connected to the terminal server during manual redirection.
 • After the initial manual redirection, printers will be automatically redirected during subsequent logons.
หมายเหตุ:: Redirected printers are available for use with applications running on the server. Redirected printers appear in the Printers folder in Control Panel and are named in this format: Client Printer Name/Client Computer Name/Session Number.

When you disconnect or log off from a session, the printer queue is deleted and incomplete or pending print jobs are lost.

back to the top

Close Terminal Services Client Connection

You have the option of disconnecting with or without ending the session. Disconnecting without ending the session reconnects to this session the next time you connect to this terminal server if the connection is configured for the reconnection of disconnected sessions. Logging off ends the session, and the next time you log on, a new session will be started. To disconnect without ending a session:
 1. In the Terminal Services Client window, clickเริ่มการทำงานแล้ว คลิกปิดการทำงาน.
 2. ในการคุณต้องการให้คอมพิวเตอร์ทำอะไรกล่อง คลิกตัดการเชื่อมต่อ.
หมายเหตุ:: การไคลเอ็นต์บริการเทอร์มินัลการ reconnects ไปนี้ในครั้งถัดไปที่คุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์นี้ถ้ามีการกำหนดค่าการเชื่อมต่อสำหรับการเชื่อมต่ออีกเซสชันต่อเซสชัน

เมื่อต้องการออกจากระบบ และการปิดเซสชัน:
 1. ในหน้าต่างไคลเอ็นต์บริการเทอร์มินัล คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกปิดการทำงาน.
 2. ในคุณต้องการให้คอมพิวเตอร์ทำอะไรเลือกออกจากระบบ.
back to the top


ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่คุณสามารถปลอดภัยของคุณเชื่อมต่อระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
306561วิธีการรักษาความปลอดภัยการสื่อสารระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีคุณสามารถเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
306622วิธีการเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานการใช้บริการเทอร์มินัล
237811วิธีการเปิดใช้งานเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของบริการและการติดตั้ง cal น้อยเกินไปยังอินเทอร์เน็ต
back to the top


คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 306566 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 05:03:13 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbprint kbmt KB306566 KbMtth
คำติชม