วิธีการปรับการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของตัวควบคุมโดเมนหรือแค็ตตาล็อกส่วนกลางที่อยู่ภายนอกเว็บไซต์ของผู้ใช้

การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:306602
สรุป
โดเมนคอนโทรลเลอร์ locator กลไกใน Windows 2000 เสมอต้องการตัวควบคุมโดเมนที่อยู่ในไซต์ของไคลเอนต์ที่กำลังค้นหาตัวควบคุมโดเมน ซึ่งจะกระทำ โดยตัวควบคุมโดเมนที่ลงทะเบียนโดเมนเฉพาะไซต์ตัวควบคุมแหล่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ต DNS SRV ระเบียนทรัพยากรสำหรับไซต์ที่มีตัวควบคุมโดเมนอยู่

นอกจากนี้ ตัวควบคุมโดเมนอาจลงทะเบียนโดเมนเฉพาะไซต์ตัวควบคุมแหล่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ต DNS SRV ระเบียนทรัพยากรสำหรับไซต์อื่นใดที่ไม่ประกอบด้วยตัวควบคุมโดเมนในบทบาทเดียวกันที่มีไซต์ของตัวควบคุมโดเมนที่ใกล้เคียงที่สุด บทบาทดังกล่าวมีบทบาทที่โฮสต์โดเมนเดียวกัน หรือที่มีแค็ตตาล็อกส่วนกลาง) กลไกนี้ทำให้แน่ใจว่า ไคลเอนต์จะค้นหาตัวควบคุมโดเมนที่ใกล้ที่สุดในกรณีที่ในโดเมนที่ไม่มีตัวควบคุมอยู่ในไซต์ของไคลเอ็นต์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกนี้ อ้างถึงใน Windows 2000 Server Resource Kit สมุดบัญชี "การแจกจ่ายคู่มือระบบ" บทที่ 3: "ชื่อในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่การแก้ปัญหา"

ในกรณีที่ในที่ทั้งหมดตัวควบคุมโดเมนในบทบาทเดียวกัน (นั่นคือ ที่โฮสต์โดเมนเดียวกัน หรือกำลังถูกแค็ตตาล็อกส่วนกลาง) ในไซต์เฉพาะกลายเป็นไม่พร้อมใช้งาน ไคลเอนต์ที่อยู่ในไซต์เดียวกันจะล้มเหลวผ่านไปโดเมนคอนโทรลเลอร์อื่นในไซต์อื่นโดยไม่มีการปรับให้เหมาะสม

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลต่อไปนี้อธิบายถึงการกำหนดค่าที่แนะนำที่คุณควรใช้เพื่อปรับการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของตัวควบคุมโดเมนหรือแค็ตตาล็อกส่วนกลางเมื่อทั้งหมดของแค็ตตาล็อกโดเมนคอนโทรลเลอร์/สากลที่จะทำหน้าที่เป็นไซต์เฉพาะกลายเป็นไม่พร้อมใช้งาน "ส่วนฉัน" เป็นการอธิบายถึงการตั้งค่าคอนฟิกสำหรับโทฮับ และ spoke "ส่วน II" อธิบายการตั้งค่าคอนฟิกสำหรับโทอื่น ๆ

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

ส่วน i:โทโพโลยีของฮับ และ spoke

คำแนะนำในส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับสมมติฐานในโทโพโลยีฮับ และ spoke ดังต่อไปนี้:

จึงเหมาะกับว่า ถ้าตัวควบคุมโดเมนและแค็ตตาล็อกส่วนกลางในไซต์ดาวเทียมทั้งหมดกลายเป็นไม่พร้อมใช้งาน ไคลเอนต์ที่กำลังค้นหาตัวควบคุมโดเมนหรือแค็ตตาล็อกส่วนกลางในไซต์นั้น ไม่ผ่านไปยังตัวควบคุมโดเมนหรือแค็ตตาล็อกส่วนกลางที่อยู่ ในฮับศูนย์กลาง และไม่ได้อยู่ ในไซต์ดาวเทียมอื่น โซลูชันนี้จะเหมาะสมกับโทที่มีไซต์ฮับเดียวหรือหลายฮับที่ศูนย์กลางเพื่อรองรับกรณีที่จะไม่เกี่ยวข้องกับไซต์ศูนย์กลางที่ไคลเอนต์ผ่านดาวเทียมที่ไม่ผ่าน

เพื่อให้ได้ลักษณะการทำงานนี้ ตัวควบคุมโดเมนและแค็ตตาล็อกส่วนกลางในสำนักงานดาวเทียมควรได้ลงทะเบียนระเบียน DNS ตัวระบุตำแหน่งของตัวควบคุมโดเมน (ไม่ใช่ไซต์เฉพาะ) ทั่วไป เรกคอร์ดเหล่านี้ได้มีการลงทะเบียน โดยตัวควบคุมโดเมนและแค็ตตาล็อกส่วนกลางในฮับส่วนกลางเท่านั้น เมื่อไคลเอ็นต์ไม่สามารถหาตำแหน่งตัวควบคุมโดเมนและแค็ตตาล็อกส่วนกลางที่ให้บริการไซต์ของพวกเขา พวกเขาพยายามค้นหาตัวควบคุมโดเมนใด ๆ หรือแค็ตตาล็อกส่วนกลาง โดยใช้เหล่านี้ระเบียน DNS ตัวระบุตำแหน่งตัวควบคุมโดเมน (ไม่ใช่ไซต์เฉพาะ) ทั่วไป

ระเบียนต่อไปนี้ควรจะลงทะเบียน โดยตัวควบคุมโดเมนหรือแค็ตตาล็อกส่วนกลางในไซต์ดาวเทียมไม่:
 • Windows ตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Server 2003
 • ตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows 2000 Service Pack 2 ที่ (SP2) หรือรุ่นที่ใหม่กว่าติดตั้ง หรือ มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ระบุไว้ในฐานความรู้ของบทความ 267855

เมื่อต้องการกำหนดค่าตัวควบคุมโดเมนหรือแค็ตตาล็อกส่วนกลางไม่ให้ลงทะเบียนระเบียนทั่วไป

Windows 2000

 1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี (Regedt32.exe)
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters
 3. ในการ แก้ไข เมนู คลิก เพิ่มค่าแล้ว เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
  ชื่อค่า: DnsAvoidRegisterRecords
  ชนิดข้อมูล: REG_MULTI_SZ

  ตั้งค่าไปยังรายการของ mnemonics enter ตัวคั่นที่ระบุไว้ในส่วน "อ้างอิงตาราง"
 4. ออกจาก Registry Editor

Windows Server 2003

เมื่อต้องการกำหนดค่าตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 ใช้ group policy ในการให้บริการ Net Logon "DC ตัวระบุตำแหน่งระเบียน DNS ไม่ได้ลงทะเบียน โดย DCs" เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ระบุรายการ mnemonics ช่องว่างเป็นตัวคั่นที่ระบุไว้ในส่วน "อ้างอิงตาราง"

ตารางข้อมูลอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วย mnemonics ชนิด และชื่อเจ้าของโดเมนคอนโทรลเลอร์ตัวระบุตำแหน่งระเบียน DNS ที่ไม่ควรจะลงทะเบียน โดยผ่านดาวเทียมการตัวควบคุมโดเมนและแค็ตตาล็อกส่วนกลางที่ตั้งของตัวควบคุมโดเมนที่ปรับให้เหมาะสม

เรกคอร์ดเฉพาะตัวควบคุมโดเมน
Mnemonicชนิดระเบียน DNS
LdapIpAddressA<DnsDomainName></DnsDomainName>
LdapSRV_ldap._tcp<DnsDomainName></DnsDomainName>
DcByGuidSRV_ldap._tcp.domains._msdcs <DomainGuid><DnsForestName></DnsForestName></DomainGuid>
KdcSRV_kerberos._tcp.dc._msdcs<DnsDomainName></DnsDomainName>
DcSRV_ldap._tcp.dc._msdcs<DnsDomainName></DnsDomainName>
Rfc1510KdcSRV_kerberos._tcp<DnsDomainName></DnsDomainName>
Rfc1510UdpKdcSRV_kerberos._udp<DnsDomainName></DnsDomainName>
Rfc1510KpwdSRV_kpasswd._tcp<DnsDomainName></DnsDomainName>
Rfc1510UdpKpwdSRV_kpasswd._udp<DnsDomainName></DnsDomainName>
เรกคอร์ดเฉพาะแค็ตตาล็อกส่วนกลาง
Mnemonicชนิดระเบียน DNS
GcSRV_ldap._tcp.gc._msdcs<DnsForestName></DnsForestName>
GcIpAddressAgc._msdcs<DnsForestName></DnsForestName>
GenericGcSRV_gc._tcp<DnsForestName></DnsForestName>
สำหรับรายการทั้งหมดของระเบียน DNS โดเมนคอนโทรลเลอร์ locator ให้ดู Windows 2000 Server ทรัพยากร Kit สมุดบัญชี "การแจกจ่ายคู่มือระบบ" บทที่ 3: "ชื่อในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่การแก้ปัญหา" สำหรับรายการทั้งหมดของระเบียน DNS โดเมนคอนโทรลเลอร์ locator อ้างอิงถึงบทความ KB Q267855 ที่ถูกอ้างอิงในบทความนี้

ส่วนที่ II: โทอื่น ๆ

ถ้าการล้มเป็นฮับศูนย์กลางเมื่อตัวควบคุมโดเมนท้องถิ่นและแค็ตตาล็อกส่วนกลางกลายเป็นไม่พร้อมใช้งานไม่เป็นไปตามความต้องการของคุณ คุณสามารถใช้การตั้งค่าคอนฟิกต่อไปนี้

ถ้าไคลเอนต์ (ตัวอย่างเช่นเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ Microsoft Exchange เซิร์ฟเวอร์) ในไซต์ที่ล้มเหลวผ่านไปยังตัวควบคุมโดเมนและแค็ตตาล็อกส่วนกลางในไซต์ B ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าบางส่วน หรือทั้งหมดตัวควบคุมโดเมน และแค็ตตาล็อกส่วนกลางในไซต์ B ลงทะเบียนเรกคอร์ดเฉพาะไซต์สำหรับไซต์ A เมื่อตัวควบคุมโดเมนและแค็ตตาล็อกส่วนกลางในไซต์ A กลายเป็นไม่พร้อมใช้งาน เพื่อให้แน่ใจว่าโดเมน คอนโทรลเลอร์และแค็ตตาล็อกส่วนกลางจากไซต์ B จะถูกเลือก โดยไคลเอนต์ในไซต์ A ก็ต่อเมื่อตัวควบคุมโดเมนและแค็ตตาล็อกส่วนกลางจากไซต์จะเป็นไม่พร้อมใช้งาน ตัวควบคุมโดเมนและแค็ตตาล็อกส่วนกลางในไซต์ B ที่จะครอบคลุม A ไซต์ควรลงทะเบียน SRV ระเบียนนั้นประกอบด้วยต่ำกว่า (สูงกว่าในค่าสัมบูรณ์) ระดับความสำคัญ

หมายเหตุ การตั้งค่าระดับความสำคัญจะใช้กับระเบียน SRV ทั้งหมดที่มีการลงทะเบียน โดยตัวควบคุมโดเมน ดังนั้น ผู้ดูแลควรระมัดระวังเมื่อมีการตั้งค่าระดับความสำคัญต่ำกว่าที่จะใช้ โดยตัวควบคุมโดเมนได้เนื่องจากมีการลงทะเบียนตัวควบคุมโดเมนจะมีลำดับความสำคัญต่ำกว่าสำหรับ site-specific-ระเบียน รวมทั้งสำหรับไซต์ของตนเอง

เมื่อต้องการกำหนดค่าตัวควบคุมโดเมนในการลงทะเบียนเรกคอร์ดเฉพาะไซต์สำหรับไซต์อื่น

Windows 2000

 1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี (Regedt32.exe)
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters
 3. ในการ แก้ไข เมนู คลิก เพิ่มค่าแล้ว เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
  ชื่อค่า: SiteCoverage
  ชนิดข้อมูล: REG_MULTI_SZ

  ตั้งค่าไปยังรายการของชื่อช่องว่างเป็นตัวคั่นไซต์ที่ควรลงทะเบียนตัวควบคุมโดเมน
 4. ออกจาก Registry Editor

Windows Server 2003

เมื่อต้องการกำหนดค่าตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 ใช้ "ไซต์ที่ครอบคลุมตัวระบุตำแหน่งตัวควบคุมโดเมนระเบียน DNS SRV" เข้าสู่ระบบสุทธิบริการ group policy เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ระบุรายชื่อไซต์ที่ว่างเป็นตัวคั่นที่ควรลงทะเบียนตัวควบคุมโดเมน

เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกแค็ตตาล็อกส่วนกลางในการลงทะเบียนเรกคอร์ดเฉพาะไซต์สำหรับไซต์อื่น

Windows 2000

 1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี (Regedt32.exe)
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters
 3. ในการ แก้ไข เมนู คลิก เพิ่มค่าแล้ว เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
  ชื่อค่า: GcSiteCoverage
  ชนิดข้อมูล: REG_MULTI_SZ

  ตั้งค่าไปยังรายการของชื่อช่องว่างเป็นตัวคั่นไซต์ที่ควรลงทะเบียนในแค็ตตาล็อกส่วนกลาง
 4. ออกจาก Registry Editor

Windows Server 2003

ใช้การ "ไซต์ที่ครอบคลุมตัวระบุตำแหน่งของแค็ตตาล็อกส่วนกลางระเบียน DNS SRV" ชื่อการเข้าสู่ระบบสุทธิบริการนโยบายกลุ่ม โดยการระบุรายการของไซต์ delineated ส่งคืนค่าขนส่งสำหรับที่แค็ตตาล็อกส่วนกลางควรลงทะเบียน

เมื่อต้องการกำหนดค่าตัวควบคุมโดเมนในการลงทะเบียนระเบียน SRV โดยมีระดับความสำคัญ

Windows 2000

 1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี (Regedt32.exe)
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters
 3. ในการ แก้ไข เมนู คลิก เพิ่มค่าแล้ว เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
  ชื่อค่า: LdapSrvPriority
  ชนิดข้อมูล: REG_DWORD

  ตั้งค่าเป็นค่าที่ต้องการของระดับความสำคัญจบการทำงาน
 4. ออกจาก Registry Editor

Windows Server 2003

เมื่อต้องการกำหนดค่าตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 ใช้ "ตั้งการลำดับความสำคัญในตัวระบุตำแหน่งตัวควบคุมโดเมนระเบียน DNS SRV" เข้าสู่ระบบสุทธิบริการนโยบายกลุ่ม
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
267855ปัญหาเกี่ยวกับตัวควบคุมโดเมนหลายมีโซน DNS แบบรวมในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 306602 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 05/29/2013 15:56:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbenv kbhowto kbnetwork kbmt KB306602 KbMtth
คำติชม