ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการส่งโทรสารสแกนเอกสารหรือรูปภาพใน Windows XP

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:306663
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการส่งโทรสารเอกสารที่สแกน โดยใช้บริการโทรสารใน Windows XP เมื่อต้องการส่งโทรสารจากภายใน Windows XP คุณครั้งแรกต้องเปิดใช้งาน และกำหนดค่าบริการโทรสาร หมายเหตุ: ทำขั้นตอนต่อไปนี้ คุณต้องมีอุปกรณ์เกี่ยวกับภาพติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

back to the top

สแกน และดูเอกสาร

 1. ใช้สแกนเนอร์หรือกล้องดิจิทัลเพื่อสร้างไฟล์รูปภาพบันทึกแฟ้มนี้ในตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ
 2. เปิดโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้มอิมเมจ และคลิ thendouble รูปที่จะเริ่มต้นรูปภาพของ Windows และตัวแสดงโทรสาร
 3. บนแถบเครื่องมือ คลิกปุ่มพิมพ์ซึ่งปรากฏเป็นไอคอนเครื่องพิมพ์ หรือกด CTRL + p Thisstarts ตัวช่วยสร้างการพิมพ์รูปถ่าย
back to the top

เลือก และจัดรูปแบบรูปภาพ

 1. บนหน้ายินดีต้อนรับสู่ PrintingWizard รูปถ่ายแบบคลิกถัดไป
 2. บนหน้าการเลือกรูปภาพคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายของรูปภาพที่คุณต้องการ toprint ไปยังโทรสาร และจากนั้น คลิกถัดไป

  หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมายปรากฏขึ้นที่มุมบนขวาของ eachimage
 3. บนหน้าตัวเลือกการพิมพ์คลิกโทรสารในการคุณต้องการใช้เครื่องพิมพ์ใด?รายการงาน
 4. เมื่อต้องการปรับคุณสมบัติโทรสาร คลิกกำหนดลักษณะการพิมพ์ กล่องโต้ตอบ'คุณสมบัติโทรสาร'ปรากฏขึ้น เลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการ และ thenclickตกลง
 5. บนหน้าตัวเลือกการพิมพ์คลิกถัดไป
 6. บนหน้าการเลือกเค้าโครงคลิกเค้าโครงคุณต้องการในรายการAvailablelayoutsและคลิกถัดไป

  Andsends รูปภาพในรูปแบบของตัวช่วยสร้างการพิมพ์รูปถ่ายนั้นไปกับโทรสาร การส่งตัวช่วยสร้างโทรสารเริ่มทำงาน
back to the top

สร้าง และส่งโทรสาร

 1. บนหน้ายินดีต้อนรับสู่ตัวส่งโทรสารช่วยสร้างคลิกถัดไป
 2. บนหน้าผู้รับข้อมูลพิมพ์ชื่อผู้รับในกล่องถึง พิมพ์หมายเลขโทรสารของผู้รับในกล่องหมายเลขโทรสารและจากนั้น คลิกถัดไป

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการส่งโทรสารไปยังผู้รับมากกว่าหนึ่ง พิมพ์ข้อมูล therecipient ในกล่องเหมาะสม และจากนั้น คลิกปุ่มเพิ่ม ผู้รับปรากฏในรายการ และ arecleared ในกล่องเพื่อให้คุณสามารถป้อนข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้รับ

  Whenyou เพิ่มผู้รับเสร็จ คลิกถัดไป
 3. บนหน้าการเตรียมใบปะหน้าคลิกเท็มเพลตที่คุณต้องการในรายการครอบคลุมเท็มเพลตของหน้า ถ้าคุณต้องการแก้ไขข้อมูลที่ปรากฏบนใบปะหน้า ปุ่มส่งข้อมูลclickthe
 4. พิมพ์ชื่อเรื่องที่คุณต้องการให้ปรากฏบน pageof ใบปะหน้า โทรสารในกล่องบรรทัดเรื่อง พิมพ์หมายเหตุใบปะหน้าในกล่องหมายเหตุ คลิก'ถัดไป'
 5. บนหน้าการกำหนดเวลาคลิกเวลาที่คุณต้องการส่งโทรสาร ตัวอย่างเช่นในขณะนี้ ภายใต้ระดับความสำคัญของโทรสารคืออะไรคลิ thepriority ที่คุณต้องการ (เลือกระดับความสำคัญสูงกว่าจะทำให้ tobe สินค้าโทรสารนี้ส่งก่อนอื่นจัดตารางเวลารายการลำดับความสำคัญต่ำกว่าในทำนองเดียวกัน), แล้ว คลิกถัดไป
 6. บนหน้าเสร็จสิ้นการส่งตัวช่วยสร้างโทรสารยืนยันการเลือก และจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น

  โทรสารจะส่งในเวลาที่ youscheduled
back to the top

ดูสถานะของโทรสาร

คุณสามารถดูสถานะของโทรสารในคอนโซลแฟกซ์:
 1. คลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เบ็ดเตล็ดชี้ไปที่การสื่อสารชี้ไปที่โทรสารแล้ว คลิ กFax Consoleจะเปิดคอนโซลโทรสาร
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ขยายโฟลเดอร์โทรสาร (ถ้า notalready ขยาย) โฟลเดอร์ต่อไปนี้มีอยู่ในโฟลเดอร์โทรสาร:
  • โฟลเดอร์ขาเข้าประกอบด้วยโทรสารที่จะได้รับในขณะนี้
  • โฟลเดอร์กล่องขาเข้าประกอบด้วยโทรสารที่ได้รับ
  • โฟลเดอร์กล่องขาออกมีข้อมูลโทรสารที่มีการจัดกำหนดการที่จะส่ง
  • โฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งประกอบด้วยโทรสารที่ได้ส่งเรียบร้อยแล้ว
 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ
 4. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกขวาโทรสารที่คุณต้องการ andthen คลิกคุณสมบัติ
 5. บนแท็บทั่วไปดูบรรทัดสถานะ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิกปิด
back to the top


ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
306550 วิธีการเปิดใช้งาน และกำหนดค่าบริการโทรสารใน Windows XP
306657 วิธีการส่งโทรสารใน Windows XP
306661 วิธีการส่งโทรสารเอกสารจากโปรแกรม Windows ใน Windows XP
306662 วิธีการรับโทรสารใน Windows XP

back to the top

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ