ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ไม่สามารถอ่านข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่เข้ามา โดยตัวอ่านหน้าจอใน Skype สำหรับธุรกิจหรือ Lync 2013

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3067960
หมายเหตุ ขาเข้าทันทีข้อความแรกในการแจ้งให้ทราบ toast สามารถอ่านได้ โดยตัวอ่านหน้าจอ
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งนี้ การปรับปรุงเดือน 9 มิถุนายน 2015 (KB3054791) Microsoft Lync 2013 (Microsoft Skype สำหรับธุรกิจ)

หมายเหตุ
  • หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้, 'ผู้บรรยาย' Microsoft จะอ่านชื่อของผู้ใช้นอกจากนี้เมื่อผู้ใช้ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีในการสนทนาที่มีอยู่
  • Lync 2013 ถูกปรับรุ่นเป็น Skype สำหรับธุรกิจในเดือน 2015 เมษายน

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ