บริการคลัสเตอร์บนโหนดที่เหลือหยุดโดยไม่คาดคิดเมื่อโหนคลัสเตอร์ล้มเหลวของ Windows Server 2012 ประสบกับปัญหาไฟดับ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3068443
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณมีคลัสเตอร์ล้มเหลว Windows Server 2012
  • โหนดที่หนึ่งประสบกับปัญหาไฟดับ
ในสถานการณ์สมมตินี้ บริการคลัสเตอร์บนโหนดที่เหลือหยุดโดยไม่คาดคิด
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดจากสภาวะการแย่งที่เกิดขึ้นระหว่างการเปลี่ยนแปลงในสถานะของทรัพยากรคลัสเตอร์และสูญเสียการเชื่อมต่อไปยังโหนดอื่นคลัสเตอร์ ซึ่งทำให้บริการคลัสเตอร์เพื่อพยายามดัดแปลงรูปแบบคลัสเตอร์ โดยมีตัวชี้ไม่ถูกต้องในสถานะของส่วนกลาง เมื่อบริการพยายามที่จะระบุเนื้อหาของสถานะนี้ส่วนกลางบนโหนดแต่ละโหน มี dereferenced ตัวชี้ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งทำให้กระบวนการ clussvc บนโหนดแต่ละส่วนที่เหลือจะเกิดความผิดพลาด
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จากฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขเฉพาะปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้รุนแรง เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการลูกค้าและฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก จะมีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติกับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนใด ๆ ออกมาก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในพื้นที่ของคุณจะแสดงผลตามเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับความโน้มเอียงของเวลาตามฤดูกาล (DST) ในปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้อีกด้วยเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างกับแฟ้มนี้

ข้อมูลแฟ้ม Windows Server 2012 และบันทึกย่อ

สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 8 และ Windows Server 2012 จะรวมอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น " Windows 8" จะแสดงอยู่บนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เมื่อต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ " Windows 8" บนหน้า อ้างอิงถึงในส่วน "ใช้กับ" ในบทความเพื่อกำหนดระบบปฏิบัติการจริงที่นำแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนไปใช้
  • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง เหตุการณ์สำคัญ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้
    เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์หลักเป้าหมายสาขาเซอร์วิส
    6.2.920 0.21xxxWindows Server 2012RTMLDR
  • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในการ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 8 และ Windows Server 2012 " ส่วน แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งแอตทริบิวต์ไม่ได้แสดงรายการไว้จะได้รับการลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับ Windows Server 2012 รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Clussvc.exe6.2.9200.215017,300,09629 2015 พฤษภาคม05:11x 64

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2012

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2012 รุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มAmd64_058a90f950afab49086f09067dbbe42e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21501_none_06af6cc64df06805.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)29 2015 พฤษภาคม
เวลา (UTC)19:48
แฮ SHA-1ไม่มีข้อมูล
แฮ md 5ไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_3022364491386c922a55916e94051a61_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21501_none_2d3bf84f069c4581.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)29 2015 พฤษภาคม
เวลา (UTC)19:48
แฮ SHA-1ไม่มีข้อมูล
แฮ md 5ไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_31a942e83748da1fe80cbb0d74912fd7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21501_none_015d96b83604d9dc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)29 2015 พฤษภาคม
เวลา (UTC)19:48
แฮ SHA-1ไม่มีข้อมูล
แฮ md 5ไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_33562ccfa215b28decf34a370373c673_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21501_none_92337dcf4bc9b6d7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)29 2015 พฤษภาคม
เวลา (UTC)19:48
แฮ SHA-1ไม่มีข้อมูล
แฮ md 5ไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_648064351dab734e2d487d2a51bd65fb_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21501_none_96d82c6715756aed.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม715
วัน (UTC)29 2015 พฤษภาคม
เวลา (UTC)19:48
แฮ SHA-1ไม่มีข้อมูล
แฮ md 5ไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_65620b3fff4f3e6255ef4b83d848cf6f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21501_none_5b7cb74711db9b98.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)29 2015 พฤษภาคม
เวลา (UTC)19:48
แฮ SHA-1ไม่มีข้อมูล
แฮ md 5ไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_6b4340f854fd19d8f00a3c8129bf2772_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21501_none_5742544d82912eec.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)29 2015 พฤษภาคม
เวลา (UTC)19:48
แฮ SHA-1ไม่มีข้อมูล
แฮ md 5ไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_7434df23670097aeac98ab574012787c_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21501_none_4fa27db17cd4a067.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)29 2015 พฤษภาคม
เวลา (UTC)19:48
แฮ SHA-1ไม่มีข้อมูล
แฮ md 5ไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_8aacf82e74c82f146b5f40ad4ae7a5e6_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21501_none_7f32f9dfc06ecc96.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)29 2015 พฤษภาคม
เวลา (UTC)19:48
แฮ SHA-1ไม่มีข้อมูล
แฮ md 5ไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_90b045803f69db7326f624cea1505f71_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21501_none_ff55bf7bbca0f4cf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม715
วัน (UTC)29 2015 พฤษภาคม
เวลา (UTC)19:48
แฮ SHA-1ไม่มีข้อมูล
แฮ md 5ไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_97381117c5c81609b44b1a6cb6fec1a0_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21501_none_37c89cf8c03c46c8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)29 2015 พฤษภาคม
เวลา (UTC)19:48
แฮ SHA-1ไม่มีข้อมูล
แฮ md 5ไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_c48220e629930e664665f55015c00fe4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21501_none_1b5e3f541d48dd64.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)29 2015 พฤษภาคม
เวลา (UTC)19:48
แฮ SHA-1ไม่มีข้อมูล
แฮ md 5ไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_c6c69c437319031db35308a776a23dbe_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21501_none_d2df9be60ba89597.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)29 2015 พฤษภาคม
เวลา (UTC)19:48
แฮ SHA-1ไม่มีข้อมูล
แฮ md 5ไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_e780b63061f67da2fc8692a9909c2417_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21501_none_e6cbed74101c65b6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)29 2015 พฤษภาคม
เวลา (UTC)19:48
แฮ SHA-1ไม่มีข้อมูล
แฮ md 5ไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_ea4fd5b35338a995da4a24565ab2cbe2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21501_none_dde63d835454b3dd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)29 2015 พฤษภาคม
เวลา (UTC)19:48
แฮ SHA-1ไม่มีข้อมูล
แฮ md 5ไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-f ... overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21501_none_1368571d442f8e9c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม9,894
วัน (UTC)29 2015 พฤษภาคม
เวลา (UTC)08:11
แฮ SHA-1ไม่มีข้อมูล
แฮ md 5ไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-f ... overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21501_none_1dbd016f78905097.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม6,676
วัน (UTC)29 2015 พฤษภาคม
เวลา (UTC)05:08
แฮ SHA-1ไม่มีข้อมูล
แฮ md 5ไม่มีข้อมูล
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลอ้างอิง
เรียนรู้เกี่ยวกับการ คำศัพท์เฉพาะทาง ที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3068443 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/15/2015 14:56:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard

  • kbqfe kbsurveynew kbautohotfix kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbbug kbmt KB3068443 KbMtth
คำติชม