การแก้ไข: ข้อผิดพลาดถูกบันทึกไว้เมื่อคุณดำเนินการสอบถามอัตโนมัติพารามิเตอร์ที่ไม่ใช่ cacheable ใน SQL Server 2012 หรือ 2014

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3068703
อาการ
เมื่อ SQL Server กำลังทำงานอยู่ cacheable ที่ไม่ใช่พารามิเตอร์อัตโนมัติแบบสอบถาม แบบสอบถามอาจทำให้เกิดการละเมิดการเข้าถึงภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ค่อย การละเมิดการเข้าถึงจะถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาด SQL Server พร้อมกับมีสแต็คการเรียกที่ประกอบด้วยส่วนตัวอย่างต่อไปนี้:

***Stack Dump being sent to C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\LOG\SQLDump0010.txtSqlDumpExceptionHandler: Process #### generated fatal exception c0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION. SQL Server is terminating this process.* ********************************************************************************* BEGIN STACK DUMP:*  date time spid #*** Exception Address = 000007FA0B512E2F Module(sqllang+0000000000E72E2F)* Exception Code = c0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION* Access Violation occurred reading address 0000000000000018** Input Buffer ### bytes -* select identifier, registration_date, model, digit, place, failure, address,  * remote_control, phone_number, state, location, updated, mta, * home_id, vod_address, observations  * from equipment with(nolock) * where branch_group = 1 and equipment_type = 2 * and series = 'SERIES_AAA'*  * ******************************************************************************** -------------------------------------------------------------------------------* Short Stack Dump000007FA0B512E2F Module(sqllang+0000000000E72E2F)000007FA0B57D7D2 Module(sqllang+0000000000EDD7D2)000007FA0A74788B Module(sqllang+00000000000A788B)000007FA0A746B5C Module(sqllang+00000000000A6B5C)000007FA0A747034 Module(sqllang+00000000000A7034)000007FA0A746F8C Module(sqllang+00000000000A6F8C)000007FA0A6C9851 Module(sqllang+0000000000029851)000007FA0AB5CF5C Module(sqllang+00000000004BCF5C)000007FA0AB54397 Module(sqllang+00000000004B4397)000007FA09990430 Module(sqldk+0000000000010430)000007FA09990214 Module(sqldk+0000000000010214)000007FA0998FEF7 Module(sqldk+000000000000FEF7)000007FA099AF15F Module(sqldk+000000000002F15F)000007FA099AF1E0 Module(sqldk+000000000002F1E0)000007FA099AE70E Module(sqldk+000000000002E70E)000007FA099AEFB9 Module(sqldk+000000000002EFB9)000007FA17411832 Module(KERNEL32+0000000000001832)000007FA19B1D609 Module(ntdll+000000000005D609)

ในตัวอย่างนี้ symptomsare ที่เป็นไปตาม:
  • แบบสอบถามอย่างง่ายที่มีค่าคงอย่าง น้อยหนึ่งรายการในส่วนคำสั่ง WHERE ของ SQL Server อาจอัตโนมัติ-parameterize ค่าคงที่เหล่านี้
  • "การละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้นในการอ่านที่อยู่ 0000000000000018" สายอักขระ (ข้อความนี้สิ้นสุดใน "18" บนระบบ 64 บิต "C 0" บนระบบ 32 บิต)
  • เนื้อหาของการถ่ายโอนข้อมูลกองซ้อนแบบสั้นจะมีความลึกที่เหมือน หรือคล้ายกันและตำแหน่งที่ตั้งสัมพัทธ์ของกองซ้อนเฟรม (ไม่จำเป็นต้องตรงกัน)

    หมายเหตุตัวอย่างนี้จะนำมาจากอินสแตนซ์ 64 บิตของ SQL Server จะแตกต่างกัน แต่ยังคงรู้จักในตัวอย่างจากอินสแตนซ์ a32 บิตนั้น

ข้อมูลการปรับปรุงสะสม

ปัญหานี้ถูกก่อนมีแก้ไขในการปรับปรุงสะสมต่อไปนี้ของ SQL Server
ข้อแนะนำ: ติดตั้งการปรับสะสมล่าสุดสำหรับ SQL Server

แต่ละโปรแกรมปรับปรุงสะสมใหม่สำหรับ SQL Server ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และทั้งหมดที่แก้ไขความปลอดภัยที่ถูกรวมอยู่ในการปรับปรุงที่สะสมก่อนหน้านี้ ตรวจหาการปรับปรุงสะสมล่าสุดสำหรับ SQL Server:
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลอ้างอิง
เรียนรู้เกี่ยวกับการ คำศัพท์เฉพาะทาง ที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3068703 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/04/2015 07:49:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft SQL Server 2012 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 1, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2014 Web

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbexpertiseinter kbmt KB3068703 KbMtth
คำติชม