ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
�ักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
306901

ในงานนี้

สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการใช้การรู้จำเสียงใน Windows XP หากคุณติดตั้งการรู้จำเสียงกับ Microsoft Office XP หรือ ถ้าคุณซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่มีการติดตั้ง Office XP คุณสามารถใช้การรู้จำเสียงในโปรแกรม Office ทั้งหมดรวมทั้งโปรแกรมอื่น ๆ ที่มีการเปิดใช้ เช่น Microsoft Internet Explorer

การรู้จำเสียงช่วยให้ระบบปฏิบัติการการแปลงคำพูดเป็นข้อความที่เขียน โปรแกรมควบคุมภายใน เรียกการ speech recognition engine การรับรู้คำ และแปลงเป็นข้อความ Speech recognition engine อาจถูกติดตั้ง กับระบบปฏิบัติการ หรือ ในภายหลังกับซอฟต์แวร์อื่น ในระหว่างการติดตั้งกระบวนการ การบรรจุภัณฑ์ที่เปิดใช้งานเสียงเช่นตัวประมวลผลคำและเว็บเบราว์เซอร์ สามารถติดตั้งโปรแกรมของตนเอง หรืออาจใช้กลไกที่มีอยู่ โปรแกรมเพิ่มเติมจะพร้อมใช้งาน โดยผู้ผลิตรายอื่นด้วย โปรแกรมเหล่านี้มักจะใช้ตัวย่อแสลงหรือคำศัพท์ แน่นอน ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจใช้เป็นคำศัพท์ที่และคำศัพท์ทางการแพทย์ หรือกฎหมาย พวกเขาสามารถใช้เสียงที่แตกต่างกันที่อนุญาตให้มีการเน้นภูมิภาคเช่นภาษาอังกฤษบริติช หรือใช้ภาษาแตกต่างกันไป เช่นภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส รัสเซีย

คุณต้องมีไมโครโฟนหรือเสียงสำหรับการป้อนค่าอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อรับเสียง โดยทั่วไป ไมโครโฟนควรเป็นอุปกรณ์คุณภาพสูงที่ มีตัวกรองเสียงรบกวนของที่อยู่ภายใน อัตราการรู้จำเสียงจะเกี่ยวข้องกับคุณภาพของการป้อนข้อมูลโดยตรง อัตราการรู้จำต่ำมาก หรืออาจจะไม่สามารถยอมรับถ้าคุณใช้ไมโครโฟนไม่ดี Microsoft Speech รู้ฝึกอบรมซาร์ (ช่วยสร้างการฝึกเสียง) แนะนำคุณตลอดกระบวนการ แนะนำตำแหน่งการวางไมโครโฟนดีที่สุด และช่วยให้คุณสามารถทดสอบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

หลังจากที่คุณได้ติดตั้งระบบ และการทำงาน คุณต้องฝึกเครื่องสำหรับสภาพแวดล้อมและลักษณะการพูด เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คลิกที่แท็บ'การรู้จำเสียงคลิกส่วนกำหนดค่าฝึกอบรมและจากนั้น ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการฝึกเสียงเพื่อฝึกการจดจำ noises พื้นหลังเช่นใบพัดลม เครื่องปรับอากาศ หรือเสียงอื่น ๆ ของ office ให้ระบบ ปรับเครื่องไปตามลักษณะการพูดของคุณรวมถึงสำเนียง การออกเสียง และการ idiomatic แม้แต่วลี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การรู้จำเสียงของ Microsoft คลิกปุ่มวิธีใช้บนแถบภาษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนาการรู้จำเสียงใน Microsoft อ้างอิงถึงเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/speech/
back to the top

วิธีการใช้โปรแกรมการรู้จำเสียงของ Microsoft

Microsoft speech recognition engine ช่วยให้คุณสามารถแทรกข้อความลงในเอกสารโดยใช้โปรแกรมที่ระบุ คุณสามารถบอกข้อความ ในโปรแกรม Office XP ใน Internet Explorer และ Microsoft Outlook Express (รุ่น 5.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า) โปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น ๆ อาจสนับสนุน Microsoft speech recognition engine ในที่สุด คุณไม่สามารถบอกข้อความใน Microsoft Notepad ในขณะนี้

หมายเหตุ: โปรแกรมการรู้จำคำพูดเป็นภาษาเฉพาะ Engine พูด Microsoft สามอันดับแรกที่พร้อมใช้งานเป็นภาษา จีนแบบประยุกต์ ภาษา อังกฤษสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น โปรแกรมสำหรับภาษาอื่น ๆ จะกลายเป็นพร้อมใช้งาน

นอกจากภาษาเฉพาะ engine พูดบางอย่างอาจได้เฉพาะภูมิภาค ตัวอย่าง โปรแกรม Microsoft ภาษาอังกฤษ ASR เวอร์ชั่น 5 มีไว้สำหรับลำโพงของภาษาอังกฤษแบบอเมริกา ลำโพงอังกฤษ ออสเตรเลีย อื่น ๆ ไม่ใช่ - สหรัฐอเมริกาอังกฤษอาจมีปัญหาในการใช้โปรแกรมนี้เนื่องจากความแตกต่างในส่วนที่ถูกเน้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการรู้จำคำพูด คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
306537 วิธีการติดตั้ง และกำหนดค่าการรู้จำเสียงใน Windows XP
back to the top

วิธีการฝึก Speech Recognition Engine

เมื่อคุณฝึก speech recognition engine การรู้จำเสียงใช้ตัวช่วยสร้างการฝึกเสียงปรับเสียงของเสียง การออกเสียงคำ เน้น ลักษณะการพูด และของคุณใหม่ หรือ idiomatic แม้แต่คำ ถ้าคุณฝึกอบรมน้อยที่สุดไม่เกินสิบนาที คุณสามารถปรับปรุงความสามารถในการรู้จำคำพูด ปรับระบบยังไปตามคำพูดของคุณอย่างต่อเนื่อง และการรับรู้เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

เพื่อฝึก speech recognition engine ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มคลิก'แผงควบคุม'และจากนั้น คลิกสองครั้งที่คำพูด
 2. คลิกที่แท็บ'การรู้จำเสียงและจากนั้น คลิก speech recognition engine ที่คุณต้องการใช้ในกล่องภาษา
 3. คลิกโปรไฟล์ที่คุณต้องการใช้ในกลุ่มโพรไฟล์การรู้จำ การฝึกอบรมเฉพาะ engine และโพรไฟล์เพื่อให้โปรแกรมหนึ่งในการฝึกอบรม หรือการตั้งค่าส่วนกำหนดค่าไม่มีผลใด ๆ อื่นโปรแกรมหรือส่วนกำหนดค่าชุด
 4. คลิกส่วนกำหนดค่ารถไฟและจากนั้น ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการฝึกเสียง โปรแกรมทั้งหมดที่ไม่สนับสนุนการฝึกอบรม ถ้าโปรแกรมของคุณไม่ส่วนกำหนดค่ารถไฟไม่พร้อมใช้งาน
หมายเหตุ: ขอแนะนำว่า คุณใช้เวลาอย่างน้อย 15 นาทีฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ Training ยิ่งคุณทำ สูงความถูกต้องของการรับรู้จะเป็น

back to the top

วิธีการใช้ Speech Recognition Engine

หมายเหตุ: ขั้นตอนในกระบวนการนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่คุณกำลังใช้การรู้จำเสียงได้
 1. วางตำแหน่งไมโครโฟนเพื่อที่ว่าเกี่ยวกับนิ้วหรือความกว้างของนิ้วหัวแม่มือเป็นไปทางด้านปากของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มันเป็นไปไม่ได้โดยตรงปากของคุณ และคุณไม่ breathing ไมโครโฟนโดยตรง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้ตั้งใจย้ายไมโครโฟนขณะที่คุณพูด อย่าลืมกลับมาที่ตำแหน่งที่ถูกต้อง
 2. เริ่มการทำงานของโปรแกรมที่คุณต้องการใช้การรู้จำเสียง และจากนั้น คลิกที่เอกสารเพื่อวางจุดแทรกลงในเอกสารของคุณ ถ้าคุณเปิดหัวข้อวิธีใช้ใน ขณะที่คุณกำลังทำงาน หรือ เมื่อมีแสดงข้อความบนหน้าจอ คลิกเอกสารอีกครั้งเพื่อดำเนินต่อโดยใช้การรู้จำเสียง
 3. บนแถบภาษา คลิกไมโครโฟน(ถ้ายังไม่ได้เปิดไมโครโฟนบน)

  หมายเหตุ: แถบภาษาแสดงป้ายชื่อที่ด้านข้างของแต่ละปุ่มบนแถบ โดยค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการซ่อน หรือแสดงป้ายข้อความ คลิกขวาแถบภาษาและจากนั้น คลิกป้ายชื่อข้อความ
 4. สลับระหว่างการเขียนตามคำบอกและคำสั่งด้วยเสียงโหมดเมื่อคุณทำงาน

  หมายเหตุ: คุณสามารถประหยัดเวลาถ้าคุณเขียนตามคำบอกให้เสร็จก่อน ตรวจสอบแฟ้มของคุณ และจากนั้น จัดรูปแบบข้อความ หรือทำการแก้ไขได้ เมื่อคุณทำเช่นนั้น คุณจำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างโหมดเขียนตามคำบอกและโหมดคำสั่งด้วยเสียงน้อยมักจะ เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมด:
  • ใช้โหมดเขียนตามคำบอก:เมื่อต้องการเปลี่ยนคำพูดเป็นข้อความ คลิกเขียนตามคำบอกบนแถบภาษา

   ขณะที่คุณพูด มีแสดงแถบสีน้ำเงิน ซึ่งหมายความ ว่า คอมพิวเตอร์กำลังประมวลผลเสียงของคุณ ตามคำของคุณจะรับรู้ ข้อความจะปรากฏบนหน้าจอคุณสามารถพูดต่อเนื่องในขณะที่คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสียงของคุณ คุณไม่ต้องรอจนกว่าแถบสีน้ำเงินหายไปพูดอีกแล้ว

   หมายเหตุ: ในขณะที่มีแสดงแถบสีน้ำเงิน หลีกเลี่ยงการใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์ของคุณเพื่อพิมพ์ หรือกระทำการอื่น ถ้าคุณทำเช่นนั้น การรู้จำเสียงถูกขัดจังหวะ และไม่ได้ประมวลผลคำของคุณ
  • ใช้โหมดคำสั่งด้วยเสียง:เมื่อต้องการเลือกเมนู เครื่องมือ กล่องโต้ตอบ (เฉพาะภาษาอังกฤษแบบอเมริกา), และบานหน้าต่างงาน (เฉพาะภาษาอังกฤษแบบอเมริกา) บนแถบภาษา คลิกคำสั่งด้วยเสียง ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบตัวอักษร คุณสามารถพูดคำว่า "แบบอักษร" หรือ "อักษร" เพื่อเปิดกล่องแบบอักษรบนแถบเครื่องมือจัดรูปแบบ และจากนั้น ให้พูดชื่อแบบอักษรได้ หรือถ้า คุณต้องการจัดรูปแบบข้อความที่เลือก พูดคำว่า "ตัวหนา" หรือ "ขีด"
 5. คลิกไมโครโฟนบนแถบภาษาเพื่อปิดไมโครโฟนเมื่อคุณเสร็จสิ้นการพูดไปยังคอมพิวเตอร์
รายการต่อไปนี้อธิบายบางอย่างของทางลัดที่คุณสามารถใช้:back to the top

เคล็ดลับในการรู้จำเสียง

การรู้จำเสียงไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการดำเนินการทั้งหมดแฮนด์ฟรี คุณได้รับผลลัพธ์ดีที่สุดถ้าคุณใช้การรวมกันของเสียงของคุณ และใช้เมาส์ หรือแป้นพิมพ์ นอกจากนี้ ใช้คุณภาพสอดคล้องกันของคำพูดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด เมื่อคุณพูดกับคนอื่น คนมักจะเข้าใจจากบริบทและสภาพแวดล้อมแม้ว่าคุณกระซิบ ตะโกน หรือพูดคุยได้อย่างรวดเร็ว หรือช้าลง อย่างไรก็ตาม การรู้จำเสียง understands คำได้ดีขึ้นเมื่อคุณพูดในลักษณะตเหล่านั้นback to the top


ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คำพูดใน Windows XP คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
306537 วิธีการติดตั้ง และกำหนดค่าการรู้จำเสียงใน Windows
306899 วิธีการใช้โพรไฟล์การรู้จำเสียงใน Windows XP
306902 วิธีการใช้เป็นคำพูดใน Windows XP
306993 วิธีการใช้แถบภาษาใน Windows XP
278927 WD2002: ช่วงที่ 1: คำพูดและการรู้จำลายมือถามที่ถามบ่อย
back to the top

SR

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 306901 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/07/2013 13:09:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • kbhowto kbhowtomaster kbmt KB306901 KbMtth
คำติชม