ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการจัดการโดเมนหลักในองค์กรอื่น ใน Office 365, Azure, Intune และการ subdomains

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3070341
บทนำ
บทความนี้อธิบายวิธีการจัดการโดเมนหลักที่อยู่ในองค์กรอื่นใน Microsoft Office 365, Microsoft Azure หรือ Microsoft Intune และการ subdomains
ข้อมูลเพิ่มเติม
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณได้หนึ่งองค์กร (ตัวอย่างเช่น Contoso.onmicrosoft.com) ที่คุณต้องการตรวจสอบ และ federate โดเมนหลัก (ตัวอย่างเช่น Contoso.com)
  • องค์กรอื่น (ตัวอย่างเช่น Fabrikam.onmicrosoft.com) ที่คุณต้องการตรวจสอบ และ federate เป็นโดเมนย่อย (ตัวอย่างเช่น Sales.contoso.com) ของโดเมนหลักได้

Tomanage โดเมนในสถานการณ์สมมตินี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ตามลำดับที่พวกเขากำลังรับ:
  1. ถ้าคุณได้ตรวจสอบโดเมนหลัก เอาออก
  2. ตรวจสอบ และ federate ที่โดเมนย่อย
  3. ตรวจสอบ และ federate โดเมนหลัก
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูทรัพยากรดังต่อไปนี้:ยังคงต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์หรือ ฟอรั่ม azure ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ เว็บไซต์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ