ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ส่งเสียงเริ่มต้นบี๊บเสียงเล่นแทนการแจ้งต่ำเตือนปริมาณแบตเตอรีเสียงหรือแบตเตอรีวิกฤติเสียงบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:307154
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อระดับพลังงานของแบตเตอรีของคอมพิวเตอร์ใช้ Microsoft Windows XP ของคุณแบบพกพาอยู่ในระดับต่ำ เป็นค่าเริ่มต้น Beep เล่นเสียงแทนการแจ้งเตือนปริมาณแบตเตอรีต่ำเสียงหรือเสียงแจ้งเตือนปริมาณแบตเตอรีที่สำคัญที่คุณเลือกในเสียงและอุปกรณ์เล่นเสียงใน'แผงควบคุม'
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

windows XP Service Pack 1 หรือ Windows XP Service Pack 2

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version      Size   File name  --------------------------------------------------------------  13-Aug-2004 23:24 5.1.2600.1579   398,848 Licdll.dll     13-Aug-2004 23:00 5.1.2600.1584   482,816 Winlogon.exe    13-Aug-2004 23:01 5.1.2600.2505   502,784 Winlogon.exe
การหลีกเลี่ยงปัญหา
สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้สำหรับรุ่นวางจำหน่ายต้นฉบับของ Windows XP คุณสามารถเพิ่มคีย์ย่อยรีจิสทรีสำหรับการแจ้งเตือนแบตเตอรีต่ำและแบตเตอรีวิกฤติ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ค้นหา และคลิ กขวาที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\AppEvents\Schemes\Apps\
 3. คลิกใหม่คลิกคีย์:ประเภท:powercfgชื่อคีย์ใหม่ แล้วคลิกป้อน.
 4. คลิกขวาpowercfgคลิกใหม่คลิกคีย์:ประเภท:LowBatteryAlarmชื่อคีย์ใหม่ แล้วคลิกป้อน.
 5. คลิกขวาLowBatteryAlarmคลิกใหม่คลิกคีย์:ประเภท:.Currentชื่อคีย์ใหม่ แล้วคลิกป้อน..
 6. คลิกขวา.Currentคลิกใหม่คลิกค่าสายอักขระประเภท:(Default)สำหรับชื่อของค่าสายอักขระ
 7. คลิกสองครั้งที่ค่าสายอักขระ พิมพ์เส้นทางแบบเต็มของแฟ้มเสียงที่คุณต้องการที่เล่นในการข้อมูลค่า:กล่อง แล้วคลิกตกลง
 8. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ค้นหา และคลิกคีย์ ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\AppEvents\Schemes\Apps\PowerCfg\LowBatteryAlarm\
 9. คลิกขวาLowBatteryAlarmคลิกใหม่คลิกคีย์:ประเภท:.Defaultชื่อคีย์ใหม่ แล้วคลิกป้อน.
 10. คลิกขวา.Defaultคลิกใหม่คลิกค่าสายอักขระจากนั้น พิมพ์(Default)สำหรับชื่อของค่าสายอักขระ
 11. คลิกสองครั้งที่ค่าสายอักขระ พิมพ์เส้นทางแบบเต็มของแฟ้มเสียงที่คุณต้องการที่เล่นข้อมูลค่า:กล่อง แล้วคลิกตกลง.
 12. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ค้นหา และคลิ กขวาที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\AppEvents\Schemes\Apps\PowerCfg\
 13. คลิกใหม่คลิกคีย์:ประเภท:CriticalBatteryAlarmชื่อคีย์ใหม่ แล้วคลิกป้อน.
 14. คลิกขวาCriticalBatteryAlarmคลิกใหม่คลิกคีย์:ประเภท:.Currentชื่อคีย์ใหม่ แล้วคลิกป้อน.
 15. คลิกขวา.Currentคลิกใหม่คลิกค่าสายอักขระจากนั้น พิมพ์(Default)สำหรับชื่อของค่าสายอักขระ
 16. คลิกสองครั้งที่ค่าสายอักขระ พิมพ์เส้นทางแบบเต็มของแฟ้มเสียงที่คุณต้องการที่เล่นข้อมูลค่า:กล่อง แล้วคลิกตกลง. .
 17. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ค้นหา และคลิ กขวาที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\AppEvents\Schemes\Apps\PowerCfg\CriticalBatteryAlarm
 18. คลิกใหม่แล้ว คลิกคีย์:.
 19. ประเภท:.Defaultfor the new key name, and then clickป้อน.
 20. คลิกขวา.Defaultคลิกใหม่แล้ว คลิกค่าสายอักขระ.
 21. ประเภท:(Default)for the string value name.
 22. Double-click the string value, type the full path of the sound file that you want to playข้อมูลค่า:กล่อง แล้วคลิกตกลง.
 23. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ