โปรแกรมอินเทอร์เน็ตของ Windows XP ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านการเชื่อมต่อแบบบรอดแบนด์

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:307164
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณพยายามใช้โปรแกรมบนอินเทอร์เน็ตของ Windows XP เช่น Microsoft Windows Media Player หรือ Help and Support Center และคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อแบบบรอดแบนด์ที่มีการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการบรอดแบนด์หรือกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ที่ใช้บริการพร็อกซี โปรแกรมของ Windows XP อาจตรวจไม่พบการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่

คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดที่แจ้งว่า "ปลายทางจะไม่สามารถเข้าถึง" หรือพร้อมท์ที่ขอให้คุณสร้างหรือกำหนดค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าคุณใช้ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อใหม่เพื่อสร้างการเชื่อมต่อแบบบรอดแบนด์ ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อใหม่ โดยค่าเริ่มต้นไม่เปิดใช้งานการตรวจหาอัตโนมัติของพร็อกซีสำหรับการเชื่อมต่อแบบบรอดแบนด์ที่ต้องการการรับรองความถูกต้อง
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขลักษณะการทำงานนี้ แก้ไขการตั้งค่าการเชื่อมต่อสำหรับการเชื่อมต่อแบบบรอดแบนด์เพื่อเปิดใช้งานการตรวจหาโดยอัตโนมัติ:
  1. เริ่มโปรแกรม Internet Explorer
  2. คลิก เครื่องมือ เมนู และคลิก Internet Options.
  3. คลิก การเชื่อมต่อ แท็บ
  4. ภายใต้การเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์และการตั้งค่า VPNคลิกการเชื่อมต่อแบบบรอดแบนด์ คลิก การตั้งค่าแล้ว คลิกการตั้งค่าการตรวจหาโดยอัตโนมัติ
  5. คลิก OK.
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่แสดงไว้ในตอนต้นของบทความนี้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 307164 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 05:18:40 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbnetwork kbnofix kbprb kbmt KB307164 KbMtth
คำติชม
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)