ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ติดตั้งโป SCVMM 2012 R2 ล้มเหลว และส่งกลับค่าความผิดพลาด "ดีซีเรียลไลซ์วัตถุของชนิด Microsoft.VirtualManager.Utils.ErrorInfo"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3072393
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:

 • คุณมีสภาพแวดล้อม Microsoft System Center 2012 R2 เครื่องเสมือน Manager (SCVMM 2012 R2)
 • อย่าง น้อยหนึ่งไลบรารีเซิร์ฟเวอร์ usea เครือข่ายพื้นที่เก็บข้อมูล (SAN) นี้เป็นจริงสำหรับไลบรารีเซิร์ฟเวอร์ thatisa เครื่องเสมือน (VM) ที่ใช้เสมือนไดรฟ์ Fibre Channel (vFC) นอกจากนี้
 • คุณใช้การปรับปรุงค่าสะสม 6 (UR6)หรือ versionfor เป็นรุ่นที่ใหม่กว่า SCVMM 2012 R2
 • คุณพยายามที่จะติดตั้ง SCVMM 2012 R2 หรือเพิ่มโหนดคลัสเตอร์ที่แนบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น คุณอาจทำเช่นนี้เป็นขั้นตอนการกู้คืน adisaster
ในสถานการณ์สมมตินี้ การติดตั้งล้มเหลว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

12:36:22:VMMPostinstallProcessor มีข้อยกเว้น: ส่ง Exception.Type: System.Runtime.Serialization.SerializationException, Exception.Message: มีข้อผิดพลาดในการดีซีเรียลไลซ์วัตถุของชนิด Microsoft.VirtualManager.Utils.ErrorInfo องค์ประกอบสิ้นสุด 'โค้ด' จาก namespace 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/Microsoft.VirtualManager.Utils' ที่คาดไว้ พบองค์ประกอบ 'EnumValueName' จาก namespace 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/Microsoft.VirtualManager.Utils'
12:36:22:StackTrace: ที่ System.Runtime.Serialization.XmlObjectSerializer.ReadObjectHandleExceptions (เครื่องอ่าน XmlReaderDelegator บูลี verifyObjectName, DataContractResolver dataContractResolver)
ใน System.Runtime.Serialization.XmlObjectSerializer.ReadObject (อ่าน XmlDictionaryReader)
ใน Microsoft.VirtualManager.Utils.SerializationHelper.DeserializeDataContract[T] (dataBytes []ไบต์)
ใน Microsoft.VirtualManager.DB.Adhc.LibraryServer ... ctor (SqlRow แถว)
ใน Microsoft.VirtualManager.Setup.VirtualMachineManagerHelpers.AddLibrary()
ใน Microsoft.VirtualManager.Setup.InstallItemCustomDelegates.PangaeaServerPostinstallProcessor()
12:36:22:InnerException.Type: System.Xml.XmlException, InnerException.Message: สิ้นสุดองค์ประกอบ 'โค้ด' จาก namespace 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/Microsoft.VirtualManager.Utils' ที่คาดไว้ พบองค์ประกอบ 'EnumValueName' จาก namespace 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/Microsoft.VirtualManager.Utils'
12:36:22:InnerException.StackTrace: ที่ System.Xml.XmlExceptionHelper.ThrowXmlException (เครื่องอ่าน XmlDictionaryReader ความละเอียดสตริง สตริ arg1 สตริ arg2 สตริ arg3)
ใน System.Xml.XmlBaseReader.ReadEndElement()
ใน System.Xml.XmlBaseReader.ReadElementContentAsString()
ใน System.Xml.XmlBinaryReader.ReadElementContentAsString()
ใน System.Runtime.Serialization.EnumDataContract.ReadEnumValue (อ่าน XmlReaderDelegator)
ที่ System.Runtime.Serialization.EnumDataContract.ReadXmlValue (XmlReaderDelegator xmlReader, XmlObjectSerializerReadContext บริบท)
ใน System.Runtime.Serialization.XmlObjectSerializerReadContext.InternalDeserialize (เครื่องอ่าน XmlReaderDelegator ชื่อสตริ สตริ ns ชนิด declaredType, DataContract & dataContract)
ที่ System.Runtime.Serialization.XmlObjectSerializerReadContext.InternalDeserialize (XmlReaderDelegator xmlReader รหัส Int32, RuntimeTypeHandle declaredTypeHandle ชื่อสตริ สตริ ns)
ที่ ReadErrorInfoFromXml (XmlReaderDelegator, XmlObjectSerializerReadContext, XmlDictionaryString], [] XmlDictionaryString)
ที่ System.Runtime.Serialization.ClassDataContract.ReadXmlValue (XmlReaderDelegator xmlReader, XmlObjectSerializerReadContext บริบท)
ใน System.Runtime.Serialization.XmlObjectSerializerReadContext.InternalDeserialize (เครื่องอ่าน XmlReaderDelegator ชื่อสตริ สตริ ns ชนิด declaredType, DataContract & dataContract)
ที่ System.Runtime.Serialization.XmlObjectSerializerReadContext.InternalDeserialize (XmlReaderDelegator xmlReader ชนิด declaredType, DataContract dataContract ชื่อสตริ สตริ ns)
ที่ System.Runtime.Serialization.DataContractSerializer.InternalReadObject (XmlReaderDelegator xmlReader บูลี verifyObjectName, DataContractResolver dataContractResolver)
ใน System.Runtime.Serialization.XmlObjectSerializer.ReadObjectHandleExceptions (เครื่องอ่าน XmlReaderDelegator บูลี verifyObjectName, DataContractResolver dataContractResolver)
12:36:22:ProcessInstalls: เรียกใช้ PostProcessDelegate ถูกส่งกลับเท็จ
12:36:22:ProcessInstalls: เรียกใช้ PostProcessDelegate สำหรับ PangaeaServer ล้มเหลว... นี่คือรายการร้ายแรง การตั้งค่าการย้อนกลับ
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้น whenyou aninstallation เทียบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่ใน schema ที่เปลี่ยนแปลง โดยการปรับปรุงค่าสะสม 6 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าสำหรับ SCVMM 2012 R2 ทำ ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก VMM 2012 R2 UR6 ประกอบด้วยองค์ประกอบEnumValueName นี่คือองค์ประกอบเพิ่มเติมที่ไม่ได้รวมในรหัส VMM 2012 R2 รุ่นเริ่มต้น
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เป็นการชั่วคราวตั้งค่าFibreChannelSANStatus, iscsisanstatusและNPIVFibreChannelSANStatusสำหรับเซิร์ฟเวอร์ไลบรารีทั้งหมดของคุณไป null. เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ทำสำเนาสำรองของฐานข้อมูล VMM เต็มรูปแบบ
 2. เรียกใช้สคริปต์ต่อไปนี้กับฐานข้อมูล VMM ในสคริปต์ ทดแทนชื่อจริงของเซิร์ฟเวอร์ไลบรารีสำหรับการlibraryserver.contoso.com> ตัวแทน

  หมายเหตุ ถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ไลบรารี เรียก scriptfor นี้แต่ละเซิร์ฟเวอร์
  update dbo.tbl_ADHC_Library setFibreChannelSANStatus=null,iscsisanstatus=null,NPIVFibreChannelSANStatus=nullwhere computername ='libraryserver.contoso.com'
 3. หลังจากที่มีใช้การเปลี่ยนแปลง เรียกใช้ใหม่โปรแกรมติดตั้ง

  หมายเหตุ หากคุณปรับใช้การติดตั้ง VMM (คลัสเตอร์) พร้อมใช้งานสูง ทำซ้ำ stepon นี้ทุกโหนก่อนที่คุณไปยังขั้นตอนที่ 4
 4. หลังจากตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ ติดตั้ง update rollup ล่าสุด

  หมายเหตุ เมื่อคุณ installthe ปรับปรุงค่าสะสม ค่าที่ถูกลบ โดย scriptare อัพเดต
สถานะ
Microsoft กำลังทำการวิจัยปัญหานี้ และจะโพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมในบทความนี้เมื่อข้อมูลที่พร้อมใช้งาน

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ