MS15-070: ช่องโหว่ใน Microsoft Office ไม่สามารถทำให้การเรียกใช้โค้ดจากระยะไกล: 14 กรกฎาคม 2015

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3072620
สรุป
การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้แก้ไขช่องโหว่ใน Microsoft Office ช่องโหว่ที่อาจทำให้โค้ดจากระยะไกลถ้าผู้ใช้เปิดแฟ้ม Office crafted เป็นพิเศษ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องโหว่ที่ ดู กระดานข่าวความปลอดภัยของ Microsoft MS15-070.
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้
บทความต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้เท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่น บทความนี้อาจประกอบด้วยสาเหตุที่ทราบข้อมูล

แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ nonsecurity ที่รวมอยู่ในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้จะแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ nonsecurity ต่อไปนี้:
 • DRM ก็ได้ถูกปลดล็อกโดยไม่คาดคิดถ้าผู้ใช้มี "สิทธิ์บันทึก"
 • หลังจากที่คุณส่งข้อความอีเมลที่มี HTML จัดรูปแบบ หรือบันทึกข้อความอีเมลที่เป็นแฟ้ม HTML ใน Outlook รูปแบบกำหนดเองของเนื้อหามีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่คาดคิด ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าเนื้อหาจะถูกคัดลอกจากเอกสารใน Word 2010
 • เมื่อคุณเลื่อนแผ่นงานใน Excel Web App รีเซ็ตการเลื่อนไปยังด้านบนของแผ่นงาน
 • เมื่อคุณเรียกใช้โค้ด VBA เพื่อขอรับคุณสมบัติแบบอ่านอย่างเดียวของสมุดงานบนไลบรารีเอกสาร SharePoint ใน Excel 2013 ผลลัพธ์เป็นเท็จ ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าคุณเปิดสมุดงานจากการ สมุดงานล่าสุด รายการ และ จำเป็นต้องมีเอกสารที่ถูกเช็คเอาท์ก่อนจึงจะสามารถแก้ไขได้หรือไม่ ตั้งค่าเป็น ใช่ ไลบรารีเอกสาร
 • สมมติว่า คุณเปิดอย่าง น้อยสอง Microsoft Excel OLE วัตถุ (ตัวอย่างเช่น ออบเจ็กต์แผ่นงาน Microsoft Excel) ในเอกสารในโปรแกรมประยุกต์ Office 2013 หลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลง และบันทึกวัตถุ OLE อย่างใดอย่างหนึ่ง อินเทอร์เฟสผู้ใช้บน ribbon อาจไม่ทำงาน
 • Excel 2013 อาจล้มเหลวเป็นระยะ ๆ
 • ช่วยให้คุณสามารถเรียกใช้รหัส VBA เพื่อเปิดตัวชี้แบบเลเซอร์ในโหมดการแสดงภาพนิ่งของงานนำเสนอใน PowerPoint 2013 โดยทางโปรแกรม
 • หลังจากที่คุณตั้งค่าผลลัพธ์ของการดำเนินการวางแบบพิเศษจะเป็น วัตถุ ShapeRangeคุณไม่สามารถเข้าถึงผลลัพธ์ได้
 • เมื่อคุณใช้การ วิธีการ SaveCopyAs ในแบบจำลองอ็อบเจกต์ PowerPoint 2013 ยังคงรักษางานนำเสนอต้นฉบับเป็นงานนำเสนอที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน
 • ต่าง ๆ สูง DPI ปรับปรุงการอินเทอร์เฟสผู้ใช้ใน PowerPoint 2013
 • คุณไม่สามารถใช้การ คุณสมบัติ Application.Caption ของรูปแบบวัตถุ PowerPoint 2010 เพื่อแยกความแตกต่างของคำอธิบายเฉพาะของงานนำเสนอที่เปิด windows
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลการปรับใช้การปรับปรุงความปลอดภัย

ชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 (ทุกรุ่น)

ตารางอ้างอิง
ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้
ชื่อแฟ้มการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Excel 2007 Service Pack 3:
excel2007-kb2965281-fullfile-x 86-glb.exe
สำหรับ Microsoft PowerPoint 2007 Service Pack 3:
powerpoint2007-kb2965283-fullfile-x 86-glb.exe
สำหรับ Microsoft Word 2007 Service Pack 3:
word2007-kb3054996-fullfile-x 86-glb.exe
สำหรับ Microsoft Excel Viewer 2007 Service Pack 3:
xlview2007-kb2965209-fullfile-x 86-glb.exe
สำหรับคความเข้ากันได้ของ Microsoft Office:
xlconv2007-kb2965208-fullfile-x 86-glb.exe
สำหรับ Microsoft Word Viewer:
สำนักงาน-kb3054958-fullfile-enu.exe
สวิตช์การติดตั้งดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 912203
ข้อกำหนดการรีสตาร์ทในบางกรณี การปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน ถ้าแฟ้มที่ต้องการใช้ การปรับปรุงนี้จะต้องเริ่มการทำงาน หากลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้น มีข้อความปรากฏที่แนะนำให้คุณเริ่มการทำงาน

เพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้เริ่มการทำงานจะต้อง หยุดบริการทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ และปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่อาจใช้แฟ้มได้รับผลกระทบก่อนที่จะติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลทำไมคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงาน บทความใน Microsoft Knowledge Base 887012.
ข้อมูลการเอาออกใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในControl Panel
ข้อมูลแฟ้มดูส่วนของแฟ้มข้อมูล
การตรวจสอบคีย์รีจิสทรีไม่มีข้อมูล

Microsoft Office 2010 (ทุกรุ่น) และซอฟต์แวร์อื่น ๆ

ตารางอ้างอิง
ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้
ชื่อแฟ้มการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (รุ่น 32 บิต):
kb24286772010-kb3054971-fullfile-x 86-glb.exe
สำหรับ Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (รุ่น 64 บิต):
kb24286772010-kb3054971-fullfile-x 64-glb.exe
สำหรับ Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (รุ่น 32 บิต):
excel2010-kb3054981-fullfile-x 86-glb.exe
สำหรับ Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (รุ่น 64 บิต):
excel2010-kb3054981-fullfile-x 64-glb.exe
สำหรับ Microsoft PowerPoint 2010 Service Pack 2 (รุ่น 32 บิต):
powerpoint2010-kb3054963-fullfile-x 86-glb.exe
สำหรับ Microsoft PowerPoint 2010 Service Pack 2 (รุ่น 64 บิต):
powerpoint2010-kb3054963-fullfile-x 64-glb.exe
สำหรับ Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (รุ่น 32 บิต):
word2010-kb3054973-fullfile-x 86-glb.exe
สำหรับ Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (รุ่น 64 บิต):
word2010-kb3054973-fullfile-x 64-glb.exe
สวิตช์การติดตั้งดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 912203
ข้อกำหนดการรีสตาร์ทในบางกรณี การปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน ถ้าแฟ้มที่ต้องการใช้ การปรับปรุงนี้จะต้องเริ่มการทำงาน หากลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้น มีข้อความปรากฏที่แนะนำให้คุณเริ่มการทำงาน

เพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้เริ่มการทำงานจะต้อง หยุดบริการทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ และปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่อาจใช้แฟ้มได้รับผลกระทบก่อนที่จะติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลทำไมคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงาน บทความใน Microsoft Knowledge Base 887012.
ข้อมูลการเอาออกใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในControl Panel
ข้อมูลแฟ้มดูส่วนของแฟ้มข้อมูล
การตรวจสอบคีย์รีจิสทรีไม่มีข้อมูล

Office Microsoft 2013 (ทุกรุ่น)

ตารางอ้างอิง
ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้
ชื่อแฟ้มการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับรุ่น Excel Microsoft 2013 (รุ่น 32-บิต) ได้รับการสนับสนุน:
excel2013-kb3054949-fullfile-x 86-glb.exe
สำหรับรองรับรุ่นของ Excel Microsoft 2013 (รุ่น 64 บิต):
excel2013-kb3054949-fullfile-x 64-glb.exe
สำหรับรุ่น 2013 PowerPoint Microsoft (รุ่น 32-บิต) ได้รับการสนับสนุน:
powerpoint2013-kb3054999-fullfile-x 86-glb.exe
สำหรับรุ่น 2013 PowerPoint Microsoft (รุ่น 64-บิต) ได้รับการสนับสนุน:
powerpoint2013-kb3054999-fullfile-x 64-glb.exe
สำหรับรุ่น 2013 Word Microsoft (รุ่น 32-บิต) ได้รับการสนับสนุน
word2013-kb3054990-fullfile-x 86-glb.exe
สำหรับรุ่นที่สนับสนุนของ Word Microsoft 2013 (รุ่น 64 บิต)
word2013-kb3054990-fullfile-x 64-glb.exe
สวิตช์การติดตั้งดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 912203
ข้อกำหนดการรีสตาร์ทในบางกรณี การปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน ถ้าแฟ้มที่ต้องการใช้ การปรับปรุงนี้จะต้องเริ่มการทำงาน หากลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้น มีข้อความปรากฏที่แนะนำให้คุณเริ่มการทำงาน

เพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้เริ่มการทำงานจะต้อง หยุดบริการทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ และปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่อาจใช้แฟ้มได้รับผลกระทบก่อนที่จะติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลทำไมคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงาน บทความใน Microsoft Knowledge Base 887012.
ข้อมูลการเอาออกใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในControl Panel
ข้อมูลแฟ้มดูส่วนของแฟ้มข้อมูล
การตรวจสอบคีย์รีจิสทรีไม่มีข้อมูล

Microsoft Office 2013 ที่ RT (ทุกรุ่น)

การปรับใช้การปรับปรุง 3054949 สำหรับ Microsoft Excel 2013 RT พร้อมใช้งานผ่านทาง การปรับปรุง Windows.
การปรับปรุง 3054999 สำหรับ RT 2013 PowerPoint ของ Microsoft พร้อมใช้งานผ่านทาง การปรับปรุง Windows.
การปรับปรุง 3054990 สำหรับ Microsoft Word 2013 RT พร้อมใช้งานผ่านทาง การปรับปรุง Windows.
ข้อกำหนดการรีสตาร์ทในบางกรณี การปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน ถ้าแฟ้มที่ต้องการใช้ การปรับปรุงนี้จะต้องเริ่มการทำงาน หากลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้น มีข้อความปรากฏที่แนะนำให้คุณเริ่มการทำงาน

เพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้เริ่มการทำงานจะต้อง หยุดบริการทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ และปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่อาจใช้แฟ้มได้รับผลกระทบก่อนที่จะติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลทำไมคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงาน บทความใน Microsoft Knowledge Base 887012.
ข้อมูลการเอาออก'แผงควบคุม'คลิก คลิกระบบและความปลอดภัยคลิกWindows Updateแล้วภายใต้ให้ดูเพิ่มเติม คลิกติดตั้งการปรับปรุงและเลือกจากรายการของโปรแกรมปรับปรุง
ข้อมูลแฟ้มดูส่วนของแฟ้มข้อมูล

Office สำหรับ Mac 2011

ข้อกำหนดเบื้องต้น
 • เวอร์ชั่น Mac OS X 10.5.8 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าบนตัวประมวลผล Intel ที่ถูกต้อง
 • บัญชีผู้ใช้ Mac OS X ต้องมีสิทธิของผู้ดูแลระบบเพื่อติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมี Office สำหรับ Mac 2011 14.1.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
ติดตั้งการปรับปรุง
ดาวน์โหลด และติดตั้ง Microsoft Office รุ่นภาษาที่เหมาะสมสำหรับการอัพเด Mac 2011 14.5.3 จากนี้ ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft. แล้ว ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ออกจากโปรแกรมประยุกต์ใด ๆ ที่กำลังทำงานอยู่ ซึ่งรวมถึงโปรแกรมประยุกต์ป้องกันไวรัสและโปรแกรมประยุกต์ของ Microsoft Office ทั้งหมด เนื่องจากจะไม่รบกวนการติดตั้ง
 2. เปิด Microsoft Office สำหรับ Mac 2011 14.5.3 ไดรฟ์ข้อมูลที่ปรับปรุงบนเดสก์ท็อปของคุณ ขั้นตอนนี้อาจถูกทำให้คุณ
 3. เพื่อเริ่มต้นกระบวนการปรับปรุง ใน Microsoft Office สำหรับ Mac 2011 14.5.3 อัพเดต volume หน้าต่าง คลิกสองครั้ง Microsoft Office สำหรับแอพลิเคชัน Mac 2011 14.5.3 Update และจากนั้น ทำตามคำแนะนำ
 4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถเอาตัวติดตั้งการปรับปรุงจากฮาร์ดดิสก์ของคุณ เพื่อตรวจสอบว่า การติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดูส่วน "การติดตั้งการปรับปรุง Verifying" เมื่อต้องการเอาออกตัวติดตั้งการปรับปรุง ลาก Microsoft Office สำหรับไดรฟ์ข้อมูลที่ปรับปรุง Mac 2011 14.5.3 ไปยังขยะ แล้ว ลากแฟ้มที่คุณดาวน์โหลดมายังการขยะ
การตรวจสอบการติดตั้งการปรับปรุง
เมื่อต้องการตรวจสอบว่า มีการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยบนระบบที่เจาะ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในการค้นหาค้นหาโฟลเดอร์ของแอพลิเคชัน(Microsoft Office 2011)
 2. เลือกWord, Excel, PowerPointหรือOutlookและเริ่มการทำงานของแอพลิเคชัน
 3. บนเมนูแอพลิเคชัน คลิก เกี่ยวกับApplication_Name> (ตำแหน่งApplication_Name> เป็นเพียงตัวแทนที่แสดงถึง Word, Excel, PowerPoint หรือ Outlook)
ถ้า รุ่นล่าสุดติดตั้งอัพเด Versioจำนวน n คือ14.5.3การปรับปรุงถูกติดตั้งสำเร็จ

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท
โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณ

เอาการปรับปรุง
การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไม่สามารถถูกถอนการติดตั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม
ถ้าคุณมีคำถามทางเทคนิคหรือปัญหาเกี่ยวกับการดาวน์โหลด หรือการใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ Microsoft สำหรับการสนับสนุน Mac เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกการสนับสนุนที่พร้อมใช้งานสำหรับคุณ

Microsoft Office SharePoint Server 2007 (ทุกรุ่น) และ Microsoft Office SharePoint Foundation 2007 (ทุกรุ่น)

ตารางอ้างอิง
ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้
ชื่อแฟ้มการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Excel Services บน Microsoft SharePoint Server 2007 Service Pack 3 (รุ่น 32 บิต) รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน:
xlsrvapp2007-kb2837612-fullfile-x 86-glb.exe
สำหรับ Excel Services บน Microsoft SharePoint Server 2007 Service Pack 3 (รุ่น 64 บิต) รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน:
xlsrvapp2007-kb2837612-fullfile-x 64-glb.exe
สวิตช์การติดตั้งดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 912203
ข้อกำหนดการรีสตาร์ทในบางกรณี การปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน ถ้าแฟ้มที่ต้องการใช้ การปรับปรุงนี้จะต้องเริ่มการทำงาน หากลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้น มีข้อความปรากฏที่แนะนำให้คุณเริ่มการทำงาน

เพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้เริ่มการทำงานจะต้อง หยุดบริการทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ และปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่อาจใช้แฟ้มได้รับผลกระทบก่อนที่จะติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลทำไมคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงาน บทความใน Microsoft Knowledge Base 887012.
ข้อมูลการเอาออกการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไม่สามารถเอาออก
แฟ้มข้อมูลดูส่วนของแฟ้มข้อมูล
การตรวจสอบคีย์รีจิสทรีไม่มีข้อมูล

Microsoft SharePoint Server 2010 (ทุกรุ่น) และ Microsoft SharePoint Foundation 2010 (ทุกรุ่น)

ตารางอ้างอิง
ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้
ชื่อแฟ้มการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Excel Services บน Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2 รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน:
xlsrv2010-kb3054968-fullfile-x 64-glb.exe
สวิตช์การติดตั้งดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 912203
ข้อกำหนดการรีสตาร์ทในบางกรณี การปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน ถ้าแฟ้มที่ต้องการใช้ การปรับปรุงนี้จะต้องเริ่มการทำงาน หากลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้น มีข้อความปรากฏที่แนะนำให้คุณเริ่มการทำงาน

เพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้เริ่มการทำงานจะต้อง หยุดบริการทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ และปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่อาจใช้แฟ้มได้รับผลกระทบก่อนที่จะติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลทำไมคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงาน บทความใน Microsoft Knowledge Base 887012.
ข้อมูลการเอาออกการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไม่สามารถเอาออก
แฟ้มข้อมูลดูส่วนของแฟ้มข้อมูล
การตรวจสอบคีย์รีจิสทรีไม่มีข้อมูล

Microsoft SharePoint Server ที่ 2013 (ทุกรุ่น)

ตารางอ้างอิง
ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้
ชื่อแฟ้มการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Excel Services บน Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1 รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน:
xlsrvloc2013-kb3054861-fullfile-x 64-glb.exe
สวิตช์การติดตั้งดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 912203
ข้อกำหนดการรีสตาร์ทในบางกรณี การปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน ถ้าแฟ้มที่ต้องการใช้ การปรับปรุงนี้จะต้องเริ่มการทำงาน หากลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้น มีข้อความปรากฏที่แนะนำให้คุณเริ่มการทำงาน

เพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้เริ่มการทำงานจะต้อง หยุดบริการทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ และปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่อาจใช้แฟ้มได้รับผลกระทบก่อนที่จะติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลทำไมคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงาน บทความใน Microsoft Knowledge Base 887012.
ข้อมูลการเอาออกการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไม่สามารถเอาออก
แฟ้มข้อมูลดูส่วนของแฟ้มข้อมูล
การตรวจสอบคีย์รีจิสทรีไม่มีข้อมูล

แฟ้มข้อมูลการแฮช

ชื่อแฟ้มแฮช SHA1แฮช SHA256
xlsrvapp2007-kb2837612-fullfile-x 86-glb.exe10DC134DFBEE313806112A78E4DE81038C0F066CD8DB184AC3014D8811CF725B7907A22195D2D9E11B44D57A621E08D704F7694B
kb24286772010-kb3054971-fullfile-x 64-glb.exeD7207B0BF858E43AC5C0988FE803B2BB695C7B3EA935A59919FD3FF95FF6236290633A46B5D9607191F61900667DFABFB6691F03
xlsrvapp2007-kb2837612-fullfile-x 64-glb.exeEF7255E5C4419AC9C1C8557D043D6387E3CEBBFB94ADC04DD881D6B14953A40004DD9E2C45E5D5F85AB7094FE9C5616A9C6E442C
kb24286772010-kb3054971-fullfile-x 86-glb.exe58ACDCAF27364FA5502BDC5AAAA7C68982AE8212221D624EEA428490B47E21F1B2230DD1085D4FF9C569799048D341F361E37478
xlsrv2010-kb3054968-fullfile-x 64-glb.exe123955103F42931C0ECDAFE9E9C14760375DE77698DBB48417250A49BD4BCE86942E85CC40D6676DF0ACFBCD97A7DD6129BA8034
excel2007-kb2965281-fullfile-x 86-glb.exe08162638AB643D328CD5373ABC74C5126F0ACBC76D17391062C7A9D41528E788C3945DA0EB80B4C9711F1ED586F587CC2BBF2DD9
excel2010-kb3054981-fullfile-x 86-glb.exe3A753FE2744BA1A6196B024B675297DB183620893D644933AD81479EDAC86FF51E8A9F2245A42F8E39371E8F7942CA4EA91E1D79
excel2010-kb3054981-fullfile-x 64-glb.exe9B7492B9ED49F6C676F204BDF538189CA27960A1E8CAA137A6708C28FA55FFDE404431F15450958D9F8531E45CD8877AB65604A3
xlview2007-kb2965209-fullfile-x 86-glb.exeCD4F8E4809E4761DE10B3204DB1D89D429CECBB1002DFF697E13D9B296BF86DB2AD9750DF8353AD008752845C4C48C4E82B47B32
vbe62007-kb2687409-fullfile-x 86-glb.exe8F6B8EFB037D1F35CFDA206565B8CB3572B66BC40AE705DB9D854CC43FAD76CC6CFE880974E8037CF845AF324D6A75E15A0E1E3A
vbe72010-kb2687419-fullfile-x 86-glb.exe005266081CF1577F969534BFF40DD4EC7946FCC04D86DE5162394F5AF434CA967760E411CD64030CF738B7E322571C810A037ACC
vbe72010-kb2687419-fullfile-x 64-glb.exe16525CF86DFD866610E3631FB4EA8ABD5E61F0094511F07A1449902BF5F087256A06A09B65EB17E009C3541E3E7A515E9854ADA2
vbe72013-kb2752034-fullfile-x 86-glb.exe443456862639534AB3AE19D0E47507D8839E563091F7302AAFF0FC6B26BC2ACADD304A064EF95AC167944CBB7179D6FFC39DF572
vbe72013-kb2752034-fullfile-x 64-glb.exeD95265E3A5945534CE402BCF0F7985E3D0A9FD4A953B26D690C89BA22950DA6631723C8A1681E766BB0162D0F4A476C7E2F655F8
xlconv2007-kb2965208-fullfile-x 86-glb.exe233148833E218DB8E76699A23FCCE35ED651E93D124276BDB41FEF3EAD64C39498A1CB9DA5BCC54AD68175BEA33A2C1913D4BAA2
powerpoint2007-kb2965283-fullfile-x 86-glb.exe263696810825AD47E7D0F66F60608F40DF477D386C83F8809AB3F077383A598D538DAD49B25DECC93C2ED31837C7E2BB797167BC
powerpoint2010-kb3054963-fullfile-x 86-glb.exeEF9EC4FC902FEB04611C4BF8429A258935D42C04090CB6A89997B87F9F89B92FC3BE947C3638BC235A7826CA7C7834B45C6AEFC5
powerpoint2010-kb3054963-fullfile-x 64-glb.exe544CC963E0A2035FC4470F4725A0E2EF685E072C35A5854E5611BA001D8ED95D9D8D43BC0740194E315F41EA53B462DE4230391A
word2007-kb3054996-fullfile-x 86-glb.exe18B2B3DED0FF0E8461983DE9DC0CE9005DD6F47FD9CCE54A39FAC676AD645E4831592E79335832B4331072CB8571CE13234B9781
word2010-kb3054973-fullfile-x 86-glb.exe54B576FC2A6F6B28D71ED17A331D717B50DA1AFC9E039D4FEC9BE9CDB5AA26D6454AE986E8AD65CC5B0F25E2BDBFAA6CBCCF88E1
word2010-kb3054973-fullfile-x 64-glb.exe18ED0001B5910B2406C53B37D9DF220B37691F9BB0D9CD23DA98C80BCEB952486B7D03151D8CB5FBBCA287BF96E4C6813538086A
xlsrvloc2013-kb3054861-fullfile-x 64-glb.exe87F66313CBB4BECDDD8502BB1873F5E514E830C0868955444F0C53677C773EBE1A026D6C020616082205B51EFC0DA8CE874E6CEC

วิธีการขอรับบริการช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

วิธีใช้สำหรับการติดตั้งการปรับปรุง: การสนับสนุนสำหรับ Microsoft Update

โซลูชันการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT: การแก้ไขปัญหาความปลอดภัย TechNet และสนับสนุน

ช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows จากไวรัสและมัลแวร์: โซลูชันไวรัสและศูนย์รักษาความปลอดภัย

สนับสนุนท้องถิ่นตามประเทศของคุณ: สนับสนุนสากล
อัพเด security_patch security_update ความปลอดภัยบักปัญหาช่องโหว่ผู้โจมตีที่เป็นอันตรายโกงแมรีจิสทรีบัฟเฟอร์มากเกินไปเกินขอบเขตที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษทำขึ้นเป็นพิเศษปฏิเสธเซอร์วิส DoS TSE

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3072620 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/30/2015 18:11:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2007 (Home and Student version), Microsoft Office 2010 Service Pack 2, Microsoft Office 2013 Service Pack 1, Microsoft Office Home and Student 2013 RT, Excel Services in Microsoft Office SharePoint Server 2007, Excel Services in Microsoft SharePoint Server 2010, Excel Services in SharePoint Server 2013, Microsoft Office Excel Viewer 2007, Compatibility Pack for Microsoft Office 2007 File Formats, Microsoft Office for Mac Academic 2011, Microsoft Office for Mac Home and Business 2011, Microsoft Office for Mac Home and Business 2011 Home Use Program, Microsoft Office for Mac Home and Student 2011, Microsoft Office for Mac 2011, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2007 (Home and Student version), Word Viewer, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 (Home and Student version)

 • kbexpertiseinter kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbsurveynew atdownload kbmt KB3072620 KbMtth
คำติชม