ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
header-user">
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

วิธีการใช้การแปลง XSL ไปยังเอกสาร XML โดยใช้ Visual C#

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:307322
สำหรับ Microsoft Visual Basic .NET รุ่นนี้ บทความ ดู 300929.
สำหรับ Microsoft .NET Visual C++ รุ่นนี้ บทความ ดู 815653.
บทความนี้อ้างอิงถึงสิ่งต่อไปนี้ Microsoft .NET Framework คลารา namespaces:
 • System.Xml
 • System.Xml.Xsl
สรุป
บทความทีละขั้นตอนนี้แสดงวิธีการนำไปใช้กับ Extensible ภาษาสไตล์ชีต (XSL) แปลง (XSLT) เมื่อต้องการขยายได้ Markup Language (XML) เอกสาร โดยใช้คลาสXslTransformเพื่อสร้างเอกสาร XML ใหม่ XSL เป็นภาษาที่ใช้ XML ที่ถูกออกแบบมาเพื่อแปลงเอกสาร XML หนึ่งลงในเอกสาร XML อื่นหรือ เอกสาร XML ที่เข้ากันได้จัดโครงสร้างเอกสาร

ความต้องการ

รายการนี้จัดเค้าร่างแนะนำฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย โครงสร้างพื้นฐาน และ service pack ที่คุณต้องการ:
 • Microsoft Visual Studio 2008, Microsoft Visual Studio 2005 หรือ Microsoft Visual Studio .NET
 • Microsoft .NET SDK QuickStarts
บทความนี้อนุมานว่า คุณมีความคุ้นเคยกับข้อความต่อไปนี้ หัวข้อ:
 • คำศัพท์ XML
 • การสร้างและอ่านไฟล์ XML
 • ไวยากรณ์ของภาษา XML Path (XPath)
 • XSL

ขั้นตอนในการสร้างตัวอย่าง

ตัวอย่างนี้ใช้ไฟล์สองไฟล์ที่มีชื่อว่า Books.xml และ Books.xsl คุณ สามารถสร้างไฟล์ Books.xml และ Books.xsl ของคุณเอง หรือใช้ตัวอย่างแฟ้มที่ มีอยู่ใน QuickStarts ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ของ.NET (SDK) คุณต้องการ คัดลอกแฟ้ม Books.xml และ Books.xsl ลงในโฟลเดอร์ Bin\Debug ที่อยู่ ภายใต้โฟลเดอร์ที่คุณสร้างโครงการนี้ แฟ้มเหล่านี้อาจเป็น พบได้ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
...NET\FrameworkSDK\Samples\QuickStart\Howto\Samples\Xml\Transformxml\Cs visual Studio \Program Files\Microsoft
 1. สร้างตัวใหม่ C# คอนโซลแอพพลิเคชันใน Visual Studio 2008 หรือ ใน Visual Studio รุ่นก่อนหน้า
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โครงการที่ประกอบด้วยการอ้างอิงถึงSystem.Xml namespace และเพิ่มการอ้างอิงถ้าดังกล่าวไม่
 3. ระบุคำสั่งที่ใช้ใน namespaces XmlและXslเพื่อให้คุณไม่จำเป็นต้องมีสิทธิได้รับการประกาศ ใน namespaces เหล่านั้นในภายหลังในรหัสของคุณ คุณต้องใช้คำสั่งที่ใช้ก่อนการประกาศอื่น ๆ
  using System.Xml;using System.Xml.Xsl;					
 4. ประกาศตัวแปรเหมาะสม และประกาศวัตถุXslTransformเพื่อแปลงเอกสาร XML
  XslTransform myXslTransform;					
 5. สร้างXslTransformวัตถุใหม่ คลาXslTransformเป็นตัวประมวลผล XSLT ที่ประมวลผล XSLT เวอร์ชั่น 1.0 คำแนะนำ
  myXslTransform = new XslTransform();					
 6. ใช้วิธีการโหลดจะโหลดการXslTransformวัตถุ ด้วยสไตล์ชี แผ่นลักษณะนี้แปลง รายละเอียดของแฟ้ม Books.xsl ลงในรายการของหนังสือ ISBN อย่างง่าย
  myXslTransform.Load("books.xsl")					
 7. เรียกวิธีการแปลงเพื่อเริ่มต้นการแปลง การส่งผ่านในแหล่ง XML เอกสารและชื่อของเอกสาร XML ถูกแปลง
  myXslTransform.Transform("books.xml", "ISBNBookList.xml");					
 8. สร้าง และเรียกใช้โครงการของคุณ คุณสามารถค้นหา resultant แฟ้ม ISBNBookList.xml ในโฟลเดอร์ Bin\Debug ภายใต้ของแฟ้มโครงการของคุณ โฟลเดอร์

ตัวอย่างรหัสเสร็จสมบูรณ์

using System;using System.Xml;using System.Xml.Xsl; namespace XSLTransformation{  /// Summary description for Class1.  class Class1  {    static void Main(string[] args)    {      XslTransform myXslTransform;       myXslTransform = new XslTransform();      myXslTransform.Load("books.xsl");       myXslTransform.Transform("books.xml", "ISBNBookList.xml");     }  }}				
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลาสXslTransformกับXslTransformวัตถุ แวะไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XML ใน.NET ให้ดู " XML ใน.NET: ข้อเสนอการจัดการข้อมูลอย่างง่าย สามารถต่อขยาย.NET framework XML คลาสและ C# " บทความจากวารสาร msdn ฉบับ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แวะไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:  

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ