การแก้ไข: การรั่วไหลของหมายเลขอ้างอิงเกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์สื่อสาร USB เสียบ และเอาออกสองครั้งบนอุปกรณ์ที่ใช้ Windows 7 การกระชับข้อมูลฝังตัว

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3074321
บทนำ
บทความนี้อธิบายปัญหาที่การรั่วไหลของหมายเลขอ้างอิงเกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์สื่อสาร USB เสียบ และเอาออกสองครั้งใน Windows 7 การกระชับข้อมูลฝังตัว การปรับปรุงจะพร้อมใช้งานเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ปรับปรุงการนำออกใช้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ต้องถูกติดตั้ง
อาการ
เมื่อคุณเสียบ และเอาอุปกรณ์สื่อสาร USB สองครั้งบนอุปกรณ์ที่ใช้ Windows 7 การกระชับข้อมูลฝังตัว การรั่วไหลของหมายเลขอ้างอิงเกิดขึ้น
การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงซอฟต์แวร์

ปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ได้รับการสนับสนุนอยู่ในขณะนี้ได้จาก Microsoft เป็นWindows แบบฝังตัวกระชับ 7 รายเดือน Update (2015 มิถุนายน)

หมายเหตุ Windows แบบฝังตัวกระชับ 7 เดือนการอัพเดตนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft เว็บไซต์ต่อไปนี้:

ข้อกำหนดเบื้องต้น

การปรับปรุงนี้ได้รับการสนับสนุนก็ต่อเมื่อมีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้นอกจากนี้

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องดำเนินการเป็นแพลตฟอร์มทั้งรุ่นใหม่ทั้งหมด เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  • บนเมนูสร้างคลิกโซลูชันใหม่ทั้งหมดแล้ว คลิ กสร้างโซลูชัน
  • บนเมนูสร้างคลิกโซลูชันใหม่
คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

การปรับปรุงนี้ไม่แทนการปรับปรุงอื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้รุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ระบบจะแปลงข้อมูลนี้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม
แฟ้มที่รวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้
ชื่อแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาเส้นทาง
Ndislib.lib6,223,99622-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Ndislib.lib5,369,49022-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Ndislib.lib6,931,09022-มิย.-201517:13Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Ndislib.lib6,406,88822-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked
Ndislib.lib5,442,72822-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail
Ndislib.lib7,240,19222-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug
Ndislib.lib5,797,50422-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked
Ndislib.lib5,042,34822-มิย.-201517:13Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail
Ndislib.lib6,251,63422-มิย.-201517:13Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug
Ndislib.lib5,792,09822-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked
Ndislib.lib5,156,40822-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail
Ndislib.lib6,298,09822-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug
Ndislib.lib6,226,40622-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Ndislib.lib5,371,86222-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Ndislib.lib6,933,50822-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Ndislib.lib6,386,61222-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked
Ndislib.lib5,428,54422-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail
Ndislib.lib7,218,16422-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug
Ndislib.lib6,406,85422-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked
Ndislib.lib5,442,62222-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail
Ndislib.lib7,241,03222-มิย.-201517:13Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug
Dhcp.map226,35822-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Tcpipreg.map61,00422-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Dhcpv6.dll311,29622-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Dhcp.rel216,33922-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Tcpipreg.dll106,49622-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Dhcpv6.rel267,14722-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Dhcpv6.map186,30022-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Tcpipreg.rel97,12022-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Dhcp.dll241,66422-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Dhcp.map194,48322-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Tcpipreg.map3200022-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Dhcpv6.dll147,45622-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Dhcp.rel155,99022-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Tcpipreg.dll57,34422-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Dhcpv6.rel113,79522-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Dhcpv6.map51,78122-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Tcpipreg.rel46,08022-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Dhcp.dll188,41622-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Dhcp.map290,65222-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Tcpipreg.map63,90422-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Dhcpv6.dll376,83222-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Dhcp.rel386,80122-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Tcpipreg.dll122,88022-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Dhcpv6.rel305,16622-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Dhcpv6.map191,99822-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Tcpipreg.rel110,83722-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Dhcp.dll380,92822-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Dhcp.map228,75422-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Tcpipreg.map63,13322-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Dhcpv6.dll274,43222-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Dhcp.rel69,83122-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Tcpipreg.dll86,01622-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Dhcpv6.rel74,99322-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Dhcpv6.map188,77522-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Tcpipreg.rel29,28922-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Dhcp.dll204,80022-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Dhcp.map196,98022-มิย.-201517:16Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Tcpipreg.map33,77822-มิย.-201517:16Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Dhcpv6.dll126,97622-มิย.-201517:16Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Dhcp.rel49,06722-มิย.-201517:16Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Tcpipreg.dll49,15222-มิย.-201517:16Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Dhcpv6.rel29,60822-มิย.-201517:16Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Dhcpv6.map54,43622-มิย.-201517:16Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Tcpipreg.rel1638422-มิย.-201517:16Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Dhcp.dll159,74422-มิย.-201517:16Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Dhcp.map293,19222-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Tcpipreg.map66,03222-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Dhcpv6.dll364,54422-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Dhcp.rel76,61722-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Tcpipreg.dll106,49622-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Dhcpv6.rel72,99222-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Dhcpv6.map194,80722-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Tcpipreg.rel31,05822-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Dhcp.dll339,96822-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Dhcp.map234,55422-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Tcpipreg.map60,48722-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Dhcpv6.dll221,18422-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Dhcp.rel57,76722-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Tcpipreg.dll69,63222-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Dhcpv6.rel89,52222-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Dhcpv6.map186,11322-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Tcpipreg.rel33,81322-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Dhcp.dll163,84022-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Dhcp.map203,48222-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Tcpipreg.map32,18422-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Dhcpv6.dll90,11222-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Dhcp.rel36,91622-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Tcpipreg.dll36,86422-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Dhcpv6.rel28,47722-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Dhcpv6.map52,38022-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Tcpipreg.rel18,32722-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Dhcp.dll131,07222-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Dhcp.map290,58222-มิย.-201517:13Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Tcpipreg.map63,17122-มิย.-201517:13Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Dhcpv6.dll262,14422-มิย.-201517:13Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Dhcp.rel95,03222-มิย.-201517:13Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Tcpipreg.dll77,82422-มิย.-201517:13Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Dhcpv6.rel90,85622-มิย.-201517:13Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Dhcpv6.map191,23422-มิย.-201517:13Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Tcpipreg.rel35,78522-มิย.-201517:13Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Dhcp.dll249,85622-มิย.-201517:13Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Dhcp.map229,31622-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Tcpipreg.map63,90722-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Dhcpv6.dll253,95222-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Dhcp.rel110,02522-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Tcpipreg.dll77,82422-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Dhcpv6.rel127,04822-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Dhcpv6.map189,62922-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Tcpipreg.rel44,65922-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Dhcp.dll184,32022-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Dhcp.map197,46222-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Tcpipreg.map33,97622-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Dhcpv6.dll122,88022-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Dhcp.rel84,36022-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Tcpipreg.dll45,05622-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Dhcpv6.rel61,94322-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Dhcpv6.map54,64122-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Tcpipreg.rel26,96922-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Dhcp.dll143,36022-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Dhcp.map293,28122-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Tcpipreg.map66,54422-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Dhcpv6.dll307,20022-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Dhcp.rel155,72922-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Tcpipreg.dll86,01622-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Dhcpv6.rel132,55822-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Dhcpv6.map195,00022-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Tcpipreg.rel48,71922-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Dhcp.dll290,81622-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Dhcp.map226,35822-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Tcpipreg.map61,00422-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Dhcpv6.dll311,29622-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Dhcp.rel216,33922-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Tcpipreg.dll106,49622-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Dhcpv6.rel267,06022-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Dhcpv6.map185,83022-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Tcpipreg.rel97,12022-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Dhcp.dll241,66422-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Dhcp.map194,48322-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Tcpipreg.map3200022-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Dhcpv6.dll147,45622-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Dhcp.rel155,99022-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Tcpipreg.dll57,34422-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Dhcpv6.rel113,70822-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Dhcpv6.map51,31022-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Tcpipreg.rel46,08022-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Dhcp.dll188,41622-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Dhcp.map290,65522-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Tcpipreg.map63,90422-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Dhcpv6.dll376,83222-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Dhcp.rel386,80122-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Tcpipreg.dll122,88022-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Dhcpv6.rel305,83322-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Dhcpv6.map191,52922-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Tcpipreg.rel110,83722-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Dhcp.dll380,92822-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Dhcp.map228,67022-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Tcpipreg.map63,13322-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Dhcpv6.dll270,33622-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Dhcp.rel69,80222-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Tcpipreg.dll86,01622-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Dhcpv6.rel74,96422-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Dhcpv6.map188,77522-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Tcpipreg.rel29,28922-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Dhcp.dll204,80022-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Dhcp.map196,98022-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Tcpipreg.map33,77822-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Dhcpv6.dll122,88022-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Dhcp.rel49,06722-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Tcpipreg.dll49,15222-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Dhcpv6.rel29,60822-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Dhcpv6.map54,43622-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Tcpipreg.rel1638422-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Dhcp.dll155,64822-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Dhcp.map293,19022-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Tcpipreg.map66,03122-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Dhcpv6.dll360,44822-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Dhcp.rel76,61722-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Tcpipreg.dll106,49622-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Dhcpv6.rel72,93422-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Dhcpv6.map194,80722-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Tcpipreg.rel31,05822-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Dhcp.dll339,96822-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Dhcp.map228,75122-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Tcpipreg.map63,13222-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Dhcpv6.dll274,43222-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Dhcp.rel69,83122-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Tcpipreg.dll90,11222-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Dhcpv6.rel75,16722-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Dhcpv6.map189,04622-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Tcpipreg.rel29,28922-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Dhcp.dll204,80022-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Dhcp.map196,98022-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Tcpipreg.map33,77822-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Dhcpv6.dll126,97622-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Dhcp.rel49,06722-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Tcpipreg.dll49,15222-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Dhcpv6.rel29,75322-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Dhcpv6.map54,70922-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Tcpipreg.rel1638422-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Dhcp.dll159,74422-มิย.-201517:15Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Dhcp.map293,18922-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Tcpipreg.map66,03122-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Dhcpv6.dll364,54422-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Dhcp.rel76,61722-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Tcpipreg.dll106,49622-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Dhcpv6.rel73,13722-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Dhcpv6.map195,07822-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Tcpipreg.rel31,05822-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Dhcp.dll339,96822-มิย.-201517:14Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
ข้อมูลอ้างอิง
เรียนรู้เกี่ยวกับการ คำศัพท์เฉพาะทาง ที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3074321 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/14/2015 21:21:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Windows Embedded Compact 7

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbpubtypekc kbexpertiseinter atdownload kbmt KB3074321 KbMtth
คำติชม