Internet Explorer 11 หรือ Internet Explorer 10 อาจมีปัญหาเมื่อใช้ Microsoft UI Automation

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3078178
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ไปที่ Microsoft Update นอกจากนี้ ให้ดู ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer.

หมายเหตุ การปรับปรุงนี้ถูกรวมอยู่ในครั้งแรก คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer: 14 กรกฎาคม 2015 (MS15-065).
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลอ้างอิง
ดู คำศัพท์เฉพาะทาง ที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์

ดู UI Automation สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3078178 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/14/2015 19:02:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Internet Explorer 11, Windows Internet Explorer 10

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbexpertiseadvanced kbmt KB3078178 KbMtth
คำติชม