ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Office XP

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:307841
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Microsoft Office XP
คำแนะนำ
Office XP เซอร์วิสแพ็คให้โปรแกรมปรับปรุงล่าสุดกับ Office XP เซอร์วิสแพ็คประกอบด้วยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยและการปรับปรุงในความเสถียรและประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนี้ เซอร์วิสแพ็ครวมการแก้ไขปัญหาที่ถูกนำออกใช้ก่อนหน้านี้ในการปรับปรุงที่แยกต่างหาก

บทความนี้อธิบายวิธีการที่คุณสามารถใช้ในการขอรับ service pack ล่าสุดของ Office XP
ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Office XP

นี้ต่อไปนี้คือ รายการของวิธีการที่คุณสามารถใช้ในการขอรับ service pack ล่าสุดของ Office XP:
 • (แนะนำ) Microsoft Update หรือการปรับปรุงของ Office
 • ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft
 • ซีดีรอม

วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Office XP จาก Microsoft Update (แนะนำ) หรือ จากการปรับ ปรุงของ Office

ขอแนะนำวิธีการดังต่อไปนี้ถ้าคุณมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการปรับปรุง การปรับปรุงของ Microsoft และ Office การปรับปรุงเว็บไซต์พร้อมท์ให้คุณติดตั้ง service pack ที่เหมาะสมของ Office XP สำหรับคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ
 • ปรับปรุงของ Microsoft (แนะนำ)

  การขอรับ service pack ล่าสุดของ Office XP จาก Microsoft Office Update แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:หมายเหตุ ถ้าคุณประสบปัญหาเมื่อคุณติดตั้ง service pack ล่าสุดของ Office XP จาก Microsoft Office Update แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
 • การปรับปรุง office

  การขอรับ service pack ล่าสุดของ Office XP จาก Office Update แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:หมายเหตุ ถ้าคุณประสบปัญหาเมื่อคุณติดตั้ง service pack ล่าสุดของ Office XP จาก Microsoft Update ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  304498 วิธีการแก้ปัญหาความล้มเหลวในการปรับปรุงการติดตั้ง Office จากการปรับปรุงเว็บไซต์ Office

วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Office XP จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft

ขอแนะนำวิธีการนี้เมื่อคุณต้องการดาวน์โหลด service pack แต่ติดตั้งได้ทันที ใช้วิธีนี้เมื่อคุณต้อง การดาวน์โหลด service pack แล้ว โอนย้าย service pack ไปยังคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อ กับอินทราเน็ต หรือคอมพิวเตอร์ที่มีการแสดงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Office XP บนซีดีรอม

การขอรับ service pack ล่าสุดของ Office XP บนซีดีรอม แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

วิธีการขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ service pack ล่าสุดของ Office XP

บทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้อธิบายวิธีการขอรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่มี service pack ล่าสุดของ Office XP นอกจากนี้ บทความประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่ทราบด้วย service pack ล่าสุดของ Office XP
 • Office XP SP3 - วันที่เผยแพร่: 9 มีนาคม 2004 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office XP SP3 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  832671 คำอธิบายของ Microsoft Office XP Service Pack ที่ 3
 • Office XP SP2 - วันที่เผยแพร่: 20 สิงหาคม 2002 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office XP SP2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  325671คำอธิบายของ Office XP Service Pack ที่ 2 (S)
 • Office XP SP1 - วันที่เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2001 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office XP SP1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  307843 คำอธิบายของการ Office XP Service Pack 1
inf OFFXP kbGetOfficeXPsp1 kbGetOfficeXPsp2 sp-1 sp-2 sp1 sp2