ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
�การทำงาน นอกจากนี้ เซอร์วิสแพ็ครวมการแก้ไขปัญหาที่ถูกนำออกใช้ก่อนหน้านี้ในการปรับปรุงที่แยกต่างหาก

บทความนี้อธิบายวิธีการที่คุณสามารถใช้ในการขอรับ service pack ล่าสุดของ Office XP
ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Office XP

นี้ต่อไปนี้คือ รายการของวิธีการที่คุณสามารถใช้ในการขอรับ service pack ล่าสุดของ Office XP:

วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Office XP จาก Microsoft Update (แนะนำ) หรือ จากการปรับ ปรุงของ Office

ขอแนะนำวิธีการดังต่อไปนี้ถ้าคุณมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการปรับปรุง การปรับปรุงของ Microsoft และ Office การปรับปรุงเว็บไซต์พร้อมท์ให้คุณติดตั้ง service pack ที่เหมาะสมของ Office XP สำหรับคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ

วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Office XP จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft

ขอแนะนำวิธีการนี้เมื่อคุณต้องการดาวน์โหลด service pack แต่ติดตั้งได้ทันที ใช้วิธีนี้เมื่อคุณต้อง การดาวน์โหลด service pack แล้ว โอนย้าย service pack ไปยังคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อ กับอินทราเน็ต หรือคอมพิวเตอร์ที่มีการแสดงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Office XP บนซีดีรอม

การขอรับ service pack ล่าสุดของ Office XP บนซีดีรอม แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/office/orkarchive/oxpsp3cd.htm

วิธีการขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ service pack ล่าสุดของ Office XP

บทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้อธิบายวิธีการขอรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่มี service pack ล่าสุดของ Office XP นอกจากนี้ บทความประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่ทราบด้วย service pack ล่าสุดของ Office XP
inf OFFXP kbGetOfficeXPsp1 kbGetOfficeXPsp2 sp-1 sp-2 sp1 sp2

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 307841 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/31/2012 00:26:00 - ฉบับแก้ไข: 8.0

  • Microsoft Office XP Developer Edition
  • Microsoft Office XP Professional Edition
  • Microsoft Office XP Standard Edition
  • kbgetsp kbdownload atdownload kbinfo kbmt KB307841 KbMtth
คำติชม