วิธีการย้ายแฟ้มเก็บเพจใน Windows XP

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มเก็บเพจใน Windows XP

แฟ้มเก็บเพจคือเนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์ที่ Windows สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกับหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) บางครั้งอาจเรียกว่า "หน่วยความจำเสมือน" โดยค่าเริ่มต้น Windows จะเก็บแฟ้มนี้ไว้บนพาร์ติชันเดียวกับแฟ้มระบบของ Windows คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Windows และเพิ่มเนื้อที่ว่างบนพาร์ติชันสำหรับเริ่มระบบได้ โดยการย้ายแฟ้มนี้ไปยังพาร์ติชันอื่น
กลับสู่ด้านบน

วิธีการย้ายแฟ้มเก็บเพจ

 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในฐานะผู้ดูแลระบบ
 2. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม
 3. คลิก ประสิทธิภาพและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ระบบ
 4. คลิกแท็บ ขั้นสูง และภายใต้ ประสิทธิภาพ คลิก การตั้งค่า
 5. คลิกแท็บ ขั้นสูง และใต้ หน่วยความจำเสมือน คลิก เปลี่ยน
 6. ในรายการ ไดรฟ์ [ชื่อไดรฟ์ข้อมูล] คลิกไดรฟ์อื่นที่ไม่มีการติดตั้ง Windows (โดยปกติ มักติดตั้ง Windows บนไดรฟ์ C) ใต้ ขนาดรวมของแฟ้มเก็บเพจสำหรับทุกไดรฟ์ ให้บันทึกค่าตัวเลขที่แสดงถัดจาก แนะนำ
 7. คลิก ขนาดแบบกำหนดเอง จากนั้น ให้พิมพ์ค่าที่แนะนำในกล่อง ขนาดเริ่มต้น (MB)
 8. พิมพ์ขนาดสูงสุดที่คุณต้องการอนุญาตสำหรับการเก็บเพจในกล่อง ขนาดสูงสุด (MB) แล้วคลิก ตั้งค่า
 9. ในกล่อง ไดรฟ์ [ชื่อไดรฟ์ข้อมูล] คลิกไดรฟ์ที่มีการติดตั้ง Windows (ปกติคือไดรฟ์ C) จากนั้นใช้ขั้นตอนอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • หากคุณไม่ต้องการให้มีแฟ้มเก็บเพจบนไดรฟ์นั้น คลิก ไม่ใช้แฟ้มเก็บเพจ แล้วคลิก ตั้งค่า ข้อความที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้น:
   ถ้าแฟ้มเก็บเพจบนไดรฟ์ข้อมูล C: มีขนาดเริ่มต้นน้อยกว่า 126 เมกะไบต์ ระบบอาจไม่สามารถสร้างแฟ้มข้อมูลการตรวจแก้จุดบกพร่องได้ ถ้าข้อผิดพลาดที่ทำให้ระบบหยุดชะงักเกิดขึ้น
   ดำเนินการต่อหรือไม่
   คลิก ใช่

  • ถ้าคุณต้องการเก็บขนาดต่ำสุดของแฟ้มเก็บเพจไว้บนไดรฟ์ คลิก ขนาดแบบกำหนดเอง จากนั้น ให้พิมพ์ค่าที่เท่ากับหรือมากกว่าจำนวน RAM ในเครื่องคอมพิวเตอร์ในกล่อง ขนาดเริ่มต้น (MB) พิมพ์ค่าเดียวกันนั้นในกล่อง ขนาดสูงสุด (MB) แล้วคลิก ตั้งค่า
 10. ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:
  คุณต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้มีผล
  คลิก ตกลง คลิก ตกลง คลิก ตกลง แล้วคลิก ใช่ เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่
กลับสู่ด้านบน
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการย้ายแฟ้มจัดเก็บชั่วคราว โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
308666 วิธีการย้ายโฟลเดอร์การเก็บพักใน Windows XP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
241143 คุณได้รับข้อความ "หน่วยความจำเสมือนจำกัด ระบบของคุณทำงานโดยไม่มีแฟ้มเก็บเพจที่มีขนาดที่เหมาะสม" ใน Windows NT 4.0 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
257758 แก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "หน่วยความจำเสมือนจำกัด" เมื่อคุณเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
กลับสู่ด้านบนคุณสมบัติ

รหัสบทความ: 307886 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 05:37:19 - ฉบับแก้ไข: 1.4

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbenv KB307886
คำติชม