แพ็คเกจการปรับปรุงโปรแกรมแก้ไขด่วนตามความต้องการพร้อมใช้งานสำหรับ SQL Server 2014 SP1

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3078973
บทความนี้อธิบายแพ็คเกจการปรับปรุงโปรแกรมแก้ไขด่วนตามความต้องการสำหรับ Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 1 (SP1) โปรแกรมปรับปรุงนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการตัดสินค้าจากคลังที่ได้รับการแก้ไขหลังจากนำออกใช้ SQL Server 2014 SP1 ดู โปรแกรมแก้ไขด่วนที่รวมอยู่ในแพ็คเกจการปรับปรุงโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ และ ข้อมูลการแพคเกจการปรับปรุงโปรแกรมแก้ไขด่วน.

หมายเหตุ หมายเลขรุ่นของแพคเกจการปรับปรุงโปรแกรมแก้ไขด่วนคือ 12.0.4419.0
การแก้ไข

วิธีการขอรับแพคเกจการปรับปรุงโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขเฉพาะปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหานี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "มีการดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วน" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ส่งคำขอถึงฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก จะมีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติกับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าและการสนับสนุนของ Microsoft หรือเพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนดาวน์โหลดพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น


โปรแกรมแก้ไขด่วนที่รวมอยู่ในแพ็คเกจการปรับปรุงโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

บทความ Microsoft Knowledge Base ที่อธิบายโปรแกรมแก้ไขด่วนเหล่านี้จะถูกปล่อยลงที่มีอยู่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
หมายเลขบทความ KBคำอธิบาย
3075850 การแก้ไข: เกิดข้อผิดพลาด 1635 เมื่อคุณใช้การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เมื่อต้องการติดตั้ง SQL Server 2014 SP1 และ CU1 SP1 2014 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL
3051798 การแก้ไข: ค่าของตารางเปลี่ยนแปลง หลังการแบ่งพาร์ทิชันตารางใน SQL Server Analysis Services
3042077 การแก้ไข: แบบสอบถาม MDX ส่งกลับผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณเรียกใช้ ด้วย subselect หลังจากคำสั่ง UPDATE CUBE ใน SSAS 2012 หรือ SSAS 2014
3029776 การแก้ไข: หน่วยความจำปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และ surpasses HardMemoryLimit เมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามในแบบกลุ่มต่อกลุ่มมิติ
3006838 การแก้ไข: อินสแตนซ์ของ SSAS 2012 หรือ SSAS 2014 ล้มเหลวเมื่อดำเนินการ cube เขียนกลับยอมรับและส่งธุรกรรมในเวลาเดียวกัน
3010148 การแก้ไข: การเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ใช่ admin ไม่สามารถรับประเมิน ChildCount ที่ถูกต้องสำหรับสมาชิกโหนดปลายสุดของมิติแม่/ลูกใน SSAS
3016384 การแก้ไข: ฐานข้อมูลเสียหายหลังจากที่คุณดำเนินการแบบ ProcessData แล้วดำเนินการ ProcessRecalc ใน SSAS 2012 หรือ SSAS 2014
3017544 การแก้ไข: SSAS 2012 หรือ SSAS 2014 ล้มเหลวเมื่อเขียนกลับทรานแซคชันและการประมวลผลชุดงานจะดำเนินการพร้อมกัน
3029126 การแก้ไข: ข้อผิดพลาดภายในเกิดขึ้นใน Power View เมื่อมีใช้ในการเข้าถึงมี cube ที่หลายมิติ SSAS 2012 หรือ SSAS 2014
3025408 การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้น เมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามบนพาร์ติชันการตรวจนับอย่างแม่นยำใน SSAS 2012 หรือ SSAS 2014 ที่ยกเลิกแล้ว
3028216 การแก้ไข: ความเสียหายเกิดขึ้นเมื่อชอัตโนมัติจะถูกทริกเกอร์สำหรับขนาดใน SSAS 2012 หรือ SSAS 2014
3033456 การแก้ไข: ประสิทธิภาพต่ำเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถาม MDX ที่ประกอบด้วยตัวเลือกย่อยของ granularities ที่แตกต่างกันใน SSAS 2012
3047538 การแก้ไข: ผลลัพธ์ของค่าการรวมไม่ถูกต้องเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถาม MDX ใน SSAS 2012 หรือ SSAS 2014

ข้อมูลการแพคเกจการปรับปรุงโปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้แพคเกจการปรับปรุงโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีใน SQL Server 2014 SP1 ติดตั้งอยู่ ดู2936603 กิโลไบต์: วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2014.

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้การปรับปรุงโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้การแก้ไขด่วนอย่างใดอย่างหนึ่งในแพคเกจนี้ คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้มแพคเกจการปรับปรุงตามความต้องการ

แพคเกจนี้รุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ระบบจะแปลงข้อมูลนี้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม

รุ่นที่ใช้ x86

บริการการวิเคราะห์ SQL Server 2014

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Msmdlocal.dll2014.120.4419.03512185610-ก.ค.-201504:44x 86
Msmdsrv.exe2014.120.4419.03492576010-ก.ค.-201504:30x 86
Sql_as_keyfile.dll2014.120.4419.06009610-ก.ค.-201504:44x 86
Xmsrv.dll2014.120.4419.02225171210-ก.ค.-201504:45x 86
SQL เซิร์ฟเวอร์ 2014 ฐานข้อมูลบริการทั่วไปแกนนำ

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.smo.dll12.0.4419.0374137609-ก.ค.-201518:26x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll12.0.4419.0136160009-ก.ค.-201518:26x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2014.120.4419.06009610-ก.ค.-201504:44x 86
ไคลเอ็นต์คุณภาพของข้อมูล 2014 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Sql_dqc_keyfile.dll2014.120.4419.06009610-ก.ค.-201504:44x 86
คุณภาพข้อมูล 2014 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Sql_dq_keyfile.dll2014.120.4419.06009610-ก.ค.-201504:44x 86
อินสแตนซ์หลักของบริการ SQL Server 2014 ฐานข้อมูล

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Backuptourl.exe12.0.4419.04064010-ก.ค.-201504:30x 86
Microsoft.sqlserver.types.dll2014.120.4419.040108810-ก.ค.-201504:45x 86
Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll2014.120.4419.06931210-ก.ค.-201504:45x 86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2014.120.4419.06009610-ก.ค.-201504:44x 86
Sqlaccess.dll2014.120.4419.046816010-ก.ค.-201504:45x 86
Sqlagent.exe2014.120.4419.045484810-ก.ค.-201504:30x 86
Sqldk.dll2014.120.4419.0195142410-ก.ค.-201504:44x 86
Sqllang.dll2014.120.4419.02867014410-ก.ค.-201504:44x 86
Sqlmin.dll2014.120.4419.06709625610-ก.ค.-201504:44x 86
Sqlresld.dll2014.120.4419.02835210-ก.ค.-201504:44x 86
Sqlserverspatial120.dll2014.120.4419.055161610-ก.ค.-201504:44x 86
Sqlservr.exe2014.120.4419.019936010-ก.ค.-201504:30x 86
Sqltses.dll2014.120.4419.0901395210-ก.ค.-201504:44x 86
ฐานข้อมูล SQL Server 2014 บริการหลักที่ใช้ร่วมกัน

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Distrib.exe2014.120.4419.015481610-ก.ค.-201504:30x 86
Dtsconn.dll2014.120.4419.038316810-ก.ค.-201504:44x 86
Flatfilesrc.dll2014.120.4419.032838410-ก.ค.-201504:44x 86
Logread.exe2014.120.4419.053420810-ก.ค.-201504:30x 86
Mergetxt.dll2014.120.4419.04524810-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.sqlserver.manageddts.dll12.0.4419.053113610-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.sqlserver.replication.businesslogicsupport.dll12.0.4419.05036810-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2014.120.4419.0158944010-ก.ค.-201504:45x 86
Microsoft.sqlserver.smo.dll12.0.4419.0374137609-ก.ค.-201518:26x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll12.0.4419.0136160009-ก.ค.-201518:26x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll12.0.4419.011590410-ก.ค.-201504:45x 86
Microsoft.sqlserver.xmltask.dll12.0.4419.015379210-ก.ค.-201504:45x 86
Msgprox.dll2014.120.4419.022444810-ก.ค.-201504:44x 86
Qrdrsvc.exe2014.120.4419.044665610-ก.ค.-201504:30x 86
Rdistcom.dll2014.120.4419.069292810-ก.ค.-201504:44x 86
Replagnt.dll2014.120.4419.02886410-ก.ค.-201504:44x 86
Repldp.dll2014.120.4419.023776010-ก.ค.-201504:44x 86
Replerrx.dll2014.120.4419.012256010-ก.ค.-201504:44x 86
Replisapi.dll2014.120.4419.029305610-ก.ค.-201504:44x 86
Replmerg.exe2014.120.4419.044665610-ก.ค.-201504:30x 86
Replprov.dll2014.120.4419.064992010-ก.ค.-201504:44x 86
Replrec.dll2014.120.4419.082041610-ก.ค.-201504:45x 86
Replsub.dll2014.120.4419.036627210-ก.ค.-201504:44x 86
Replsync.dll2014.120.4419.012512010-ก.ค.-201504:44x 86
Spresolv.dll2014.120.4419.019833610-ก.ค.-201504:44x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2014.120.4419.06009610-ก.ค.-201504:44x 86
Sqldistx.dll2014.120.4419.018195210-ก.ค.-201504:44x 86
Sqlmergx.dll2014.120.4419.030841610-ก.ค.-201504:44x 86
Sqlresld.dll2014.120.4419.02835210-ก.ค.-201504:44x 86
Ssradd.dll2014.120.4419.05548810-ก.ค.-201504:44x 86
Ssravg.dll2014.120.4419.05600010-ก.ค.-201504:44x 86
Ssrdown.dll2014.120.4419.04320010-ก.ค.-201504:44x 86
Ssrmax.dll2014.120.4419.05446410-ก.ค.-201504:44x 86
Ssrmin.dll2014.120.4419.05446410-ก.ค.-201504:44x 86
Ssrpub.dll2014.120.4419.04371210-ก.ค.-201504:44x 86
Ssrup.dll2014.120.4419.04268810-ก.ค.-201504:44x 86
Txlookup.dll2014.120.4419.043795210-ก.ค.-201504:45x 86
Xmlsub.dll2014.120.4419.021062410-ก.ค.-201504:45x 86
SQL เซิร์ฟเวอร์ 2014 บริการการรวม

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Dtsconn.dll2014.120.4419.038316810-ก.ค.-201504:44x 86
Flatfilesrc.dll2014.120.4419.032838410-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.sqlserver.manageddts.dll12.0.4419.053113610-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll12.0.4419.017478410-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll12.0.4419.011590410-ก.ค.-201504:45x 86
Microsoft.sqlserver.xmltask.dll12.0.4419.015379210-ก.ค.-201504:45x 86
Msdtssrvr.exe12.0.4419.021728010-ก.ค.-201504:46x 86
Sql_is_keyfile.dll2014.120.4419.06009610-ก.ค.-201504:44x 86
Ssisupgrade.exe12.0.4419.033657610-ก.ค.-201504:46x 86
Txlookup.dll2014.120.4419.043795210-ก.ค.-201504:45x 86
Txunpivot.dll2014.120.4419.014457610-ก.ค.-201504:45x 86
บริการรายงานของ SQL เซิร์ฟเวอร์ 2014

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy12.0.4419.0383814410-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy12.0.4419.0106054410-ก.ค.-201504:46x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy12.0.4419.0108921610-ก.ค.-201504:45x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy12.0.4419.0108921610-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy12.0.4419.0110150410-ก.ค.-201504:43x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy12.0.4419.0122438410-ก.ค.-201504:43x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy12.0.4419.0108921610-ก.ค.-201504:45x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy12.0.4419.0110969610-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy12.0.4419.0110560010-ก.ค.-201504:43x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy12.0.4419.0109740810-ก.ค.-201504:47x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy12.0.4419.0112198410-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy12.0.4419.0110560010-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy12.0.4419.0104825610-ก.ค.-201504:43x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy12.0.4419.0108102410-ก.ค.-201504:43x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy12.0.4419.0109331210-ก.ค.-201504:45x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy12.0.4419.0109740810-ก.ค.-201504:43x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy12.0.4419.0120800010-ก.ค.-201504:45x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy12.0.4419.0108512010-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy12.0.4419.0108921610-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy12.0.4419.0106054410-ก.ค.-201504:45x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy12.0.4419.0109740810-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy12.0.4419.0110150410-ก.ค.-201504:42x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll.deploy12.0.4419.020294410-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll12.0.4419.020294410-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy12.0.4419.056492810-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll12.0.4419.056492810-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy12.0.4419.014662410-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll12.0.4419.014662410-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy12.0.4419.0141280010-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll12.0.4419.0141280010-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy12.0.4419.032121610-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll12.0.4419.032121610-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy12.0.4419.0556512010-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll12.0.4419.0556512010-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy12.0.4419.011539210-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll12.0.4419.011539210-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy12.0.4419.066630410-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.reportingservices.upgradescripts.dll12.0.4419.047430410-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.sqlserver.types.dll.deploy2014.120.4419.040108810-ก.ค.-201504:45x 86
Microsoft.sqlserver.types.dll2014.120.4419.040108810-ก.ค.-201504:45x 86
Msmdlocal.dll2014.120.4419.03512185610-ก.ค.-201504:44x 86
Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll12.0.4419.08211210-ก.ค.-201504:45x 86
Reportingserviceslibrary.dll12.0.4419.0201593610-ก.ค.-201504:45x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2014.120.4419.011027210-ก.ค.-201504:45x 86
Reportingservicesnativeserver.dll2014.120.4419.010617610-ก.ค.-201504:45x 86
Reportingserviceswebserver.dll12.0.4419.0154182410-ก.ค.-201504:45x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll12.0.4419.0223558410-ก.ค.-201504:45x 86
Rsconfigtool.exe12.0.4419.0128736010-ก.ค.-201504:46x 86
Rsctr120.dll2014.120.4419.04576010-ก.ค.-201504:44x 86
Sql_rs_keyfile.dll2014.120.4419.06009610-ก.ค.-201504:44x 86
Sqlserverspatial120.dll.deploy2014.120.4419.055161610-ก.ค.-201504:44x 86
Sqlserverspatial120.dll2014.120.4419.055161610-ก.ค.-201504:44x 86
Xmsrv.dll2014.120.4419.02225171210-ก.ค.-201504:45x 86
Studio จัดการ 2014 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Datadesigners.dll2014.120.4419.0586054410-ก.ค.-201504:44x 86
Dtsconn.dll2014.120.4419.038316810-ก.ค.-201504:44x 86
Flatfilesrc.dll2014.120.4419.032838410-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll12.0.4419.052448010-ก.ค.-201504:46x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll12.0.4419.020294410-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll12.0.4419.0141280010-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.sqlserver.manageddts.dll12.0.4419.053113610-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.sqlserver.management.azuresqldbutils.dll12.0.4419.03398410-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.sqlserver.management.dac.dacwizard.dll12.0.4419.088032010-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.sqlserver.management.deploymentmanagement.dll12.0.4419.09849610-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.sqlserver.management.deploymentwizard.dll12.0.4419.081068810-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.sqlserver.management.hadrtasks.dll12.0.4419.0164985610-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll12.0.4419.017478410-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.sqlserver.management.reports.dll12.0.4419.01407353610-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.sqlserver.management.servicemanagement.dll12.0.4419.012204810-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.dll12.0.4419.031712010-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2014.120.4419.0158944010-ก.ค.-201504:45x 86
Microsoft.sqlserver.types.dll2014.120.4419.040108810-ก.ค.-201504:45x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll12.0.4419.011590410-ก.ค.-201504:45x 86
Microsoft.sqlserver.xmltask.dll12.0.4419.015379210-ก.ค.-201504:45x 86
Pfclnt.dll2014.120.4419.0115628810-ก.ค.-201504:45x 86
Pfutil.dll2014.120.4419.061715210-ก.ค.-201504:45x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2014.120.4419.011027210-ก.ค.-201504:45x 86
Rsconfigtool.exe12.0.4419.0128736010-ก.ค.-201504:46x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2014.120.4419.06009610-ก.ค.-201504:44x 86
Sqlmanagerui.dll12.0.4419.0799507210-ก.ค.-201504:45x 86
Sqlresld.dll2014.120.4419.02835210-ก.ค.-201504:44x 86
Sqlserverspatial120.dll2014.120.4419.055161610-ก.ค.-201504:44x 86
Ssisupgrade.exe12.0.4419.033657610-ก.ค.-201504:46x 86
Txlookup.dll2014.120.4419.043795210-ก.ค.-201504:45x 86
Txunpivot.dll2014.120.4419.014457610-ก.ค.-201504:45x 86
เครื่องมือ 2014 เซิร์ฟเวอร์ SQL และคอมโพเนนต์ของเวิร์กสเตชัน

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Dtsconn.dll2014.120.4419.038316810-ก.ค.-201504:44x 86
Flatfilesrc.dll2014.120.4419.032838410-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.analysisservices.project.dll2014.120.4419.0214137610-ก.ค.-201504:46x 86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll12.0.4419.039904010-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll12.0.4419.0203385610-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.sqlserver.manageddts.dll12.0.4419.053113610-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll12.0.4419.017478410-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll12.0.4419.011590410-ก.ค.-201504:45x 86
Msmdlocal.dll2014.120.4419.03512185610-ก.ค.-201504:44x 86
Pfui.dll12.0.4419.068012810-ก.ค.-201504:45x 86
Profiler.exe2014.120.4419.0134265610-ก.ค.-201504:46x 86
Sql_tools_keyfile.dll2014.120.4419.06009610-ก.ค.-201504:44x 86
Sqlresld.dll2014.120.4419.02835210-ก.ค.-201504:44x 86
Xmsrv.dll2014.120.4419.02225171210-ก.ค.-201504:45x 86

รุ่นที่ใช้ x64

บริการการวิเคราะห์ SQL Server 2014

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Msmdlocal.dll2014.120.4419.03512185610-ก.ค.-201504:44x 86
Msmdlocal.dll2014.120.4419.05206393610-ก.ค.-201504:45x 64
Msmdsrv.exe2014.120.4419.05116230410-ก.ค.-201504:43x 64
Sql_as_keyfile.dll2014.120.4419.05702410-ก.ค.-201504:44x 64
Xmsrv.dll2014.120.4419.01910956810-ก.ค.-201504:44x 64
Xmsrv.dll2014.120.4419.02225171210-ก.ค.-201504:45x 86
SQL เซิร์ฟเวอร์ 2014 ฐานข้อมูลบริการทั่วไปแกนนำ

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.smo.dll12.0.4419.0374137609-ก.ค.-201518:26x 86
Microsoft.sqlserver.smo.dll12.0.4419.0374137610-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll12.0.4419.0136160009-ก.ค.-201518:26x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll12.0.4419.0136160010-ก.ค.-201504:43x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2014.120.4419.05702410-ก.ค.-201504:44x 64
ไคลเอ็นต์คุณภาพของข้อมูล 2014 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Sql_dqc_keyfile.dll2014.120.4419.05702410-ก.ค.-201504:44x 64
คุณภาพข้อมูล 2014 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Sql_dq_keyfile.dll2014.120.4419.05702410-ก.ค.-201504:44x 64
อินสแตนซ์หลักของบริการ SQL Server 2014 ฐานข้อมูล

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Backuptourl.exe12.0.4419.04012810-ก.ค.-201504:43x 64
Microsoft.sqlserver.types.dll2014.120.4419.039238410-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll2014.120.4419.07033610-ก.ค.-201504:45x 64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2014.120.4419.05702410-ก.ค.-201504:44x 64
Sqlaccess.dll2014.120.4419.046918410-ก.ค.-201504:45x 64
Sqlagent.exe2014.120.4419.061305610-ก.ค.-201504:43x 64
Sqldk.dll2014.120.4419.0241376010-ก.ค.-201504:44x 64
Sqllang.dll2014.120.4419.03601836810-ก.ค.-201504:44x 64
Sqlmin.dll2014.120.4419.06467142410-ก.ค.-201504:44x 64
Sqlresld.dll2014.120.4419.02988810-ก.ค.-201504:44x 64
Sqlserverspatial120.dll2014.120.4419.077587210-ก.ค.-201504:44x 64
Sqlservr.exe2014.120.4419.037241610-ก.ค.-201504:43x 64
Sqltses.dll2014.120.4419.0897401610-ก.ค.-201504:44x 64
ฐานข้อมูล SQL Server 2014 บริการหลักที่ใช้ร่วมกัน

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Distrib.exe2014.120.4419.017376010-ก.ค.-201504:43x 64
Dtsconn.dll2014.120.4419.046406410-ก.ค.-201504:44x 64
Flatfilesrc.dll2014.120.4419.037804810-ก.ค.-201504:44x 64
Logread.exe2014.120.4419.062432010-ก.ค.-201504:43x 64
Mergetxt.dll2014.120.4419.05139210-ก.ค.-201504:44x 64
Microsoft.sqlserver.manageddts.dll12.0.4419.053113610-ก.ค.-201504:45x 86
Microsoft.sqlserver.replication.businesslogicsupport.dll12.0.4419.05036810-ก.ค.-201504:45x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2014.120.4419.0164678410-ก.ค.-201504:45x 64
Microsoft.sqlserver.smo.dll12.0.4419.0374137609-ก.ค.-201518:26x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll12.0.4419.0136160009-ก.ค.-201518:26x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll12.0.4419.011590410-ก.ค.-201504:45x 86
Microsoft.sqlserver.xmltask.dll12.0.4419.015379210-ก.ค.-201504:45x 86
Msgprox.dll2014.120.4419.026233610-ก.ค.-201504:44x 64
Qrdrsvc.exe2014.120.4419.054803210-ก.ค.-201504:43x 64
Rdistcom.dll2014.120.4419.081017610-ก.ค.-201504:44x 64
Replagnt.dll2014.120.4419.03040010-ก.ค.-201504:44x 64
Repldp.dll2014.120.4419.027257610-ก.ค.-201504:44x 64
Replerrx.dll2014.120.4419.014508810-ก.ค.-201504:44x 64
Replisapi.dll2014.120.4419.035193610-ก.ค.-201504:44x 64
Replmerg.exe2014.120.4419.051526410-ก.ค.-201504:43x 64
Replprov.dll2014.120.4419.079379210-ก.ค.-201504:44x 64
Replrec.dll2014.120.4419.097452810-ก.ค.-201504:45x 64
Replsub.dll2014.120.4419.043488010-ก.ค.-201504:44x 64
Replsync.dll2014.120.4419.014457610-ก.ค.-201504:44x 64
Spresolv.dll2014.120.4419.024032010-ก.ค.-201504:44x 64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2014.120.4419.05702410-ก.ค.-201504:44x 64
Sqldistx.dll2014.120.4419.021676810-ก.ค.-201504:44x 64
Sqlmergx.dll2014.120.4419.035347210-ก.ค.-201504:44x 64
Sqlresld.dll2014.120.4419.02835210-ก.ค.-201504:44x 86
Sqlresld.dll2014.120.4419.02988810-ก.ค.-201504:44x 64
Ssradd.dll2014.120.4419.06368010-ก.ค.-201504:44x 64
Ssravg.dll2014.120.4419.06419210-ก.ค.-201504:44x 64
Ssrdown.dll2014.120.4419.04883210-ก.ค.-201504:44x 64
Ssrmax.dll2014.120.4419.06163210-ก.ค.-201504:44x 64
Ssrmin.dll2014.120.4419.06214410-ก.ค.-201504:44x 64
Ssrpub.dll2014.120.4419.04934410-ก.ค.-201504:44x 64
Ssrup.dll2014.120.4419.04832010-ก.ค.-201504:44x 64
Txlookup.dll2014.120.4419.051782410-ก.ค.-201504:44x 64
Xmlsub.dll2014.120.4419.028537610-ก.ค.-201504:44x 64
SQL เซิร์ฟเวอร์ 2014 บริการการรวม

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Dtsconn.dll2014.120.4419.046406410-ก.ค.-201504:44x 64
Flatfilesrc.dll2014.120.4419.037804810-ก.ค.-201504:44x 64
Microsoft.sqlserver.manageddts.dll12.0.4419.053113610-ก.ค.-201504:45x 86
Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll12.0.4419.017478410-ก.ค.-201504:45x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll12.0.4419.011590410-ก.ค.-201504:45x 86
Microsoft.sqlserver.xmltask.dll12.0.4419.015379210-ก.ค.-201504:45x 86
Msdtssrvr.exe12.0.4419.021676810-ก.ค.-201504:45x 64
Sql_is_keyfile.dll2014.120.4419.05702410-ก.ค.-201504:44x 64
Ssisupgrade.exe12.0.4419.033555210-ก.ค.-201504:45x 64
Txlookup.dll2014.120.4419.051782410-ก.ค.-201504:44x 64
Txunpivot.dll2014.120.4419.017939210-ก.ค.-201504:44x 64
บริการรายงานของ SQL เซิร์ฟเวอร์ 2014

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy12.0.4419.0383814410-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy12.0.4419.0106054410-ก.ค.-201504:46x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy12.0.4419.0108921610-ก.ค.-201504:45x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy12.0.4419.0108921610-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy12.0.4419.0110150410-ก.ค.-201504:43x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy12.0.4419.0122438410-ก.ค.-201504:43x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy12.0.4419.0108921610-ก.ค.-201504:45x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy12.0.4419.0110969610-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy12.0.4419.0110560010-ก.ค.-201504:43x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy12.0.4419.0109740810-ก.ค.-201504:47x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy12.0.4419.0112198410-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy12.0.4419.0110560010-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy12.0.4419.0104825610-ก.ค.-201504:43x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy12.0.4419.0108102410-ก.ค.-201504:43x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy12.0.4419.0109331210-ก.ค.-201504:45x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy12.0.4419.0109740810-ก.ค.-201504:43x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy12.0.4419.0120800010-ก.ค.-201504:45x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy12.0.4419.0108512010-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy12.0.4419.0108921610-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy12.0.4419.0106054410-ก.ค.-201504:45x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy12.0.4419.0109740810-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy12.0.4419.0110150410-ก.ค.-201504:42x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll.deploy12.0.4419.020294410-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll12.0.4419.020294410-ก.ค.-201504:45x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy12.0.4419.056492810-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll12.0.4419.056492810-ก.ค.-201504:45x 86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy12.0.4419.014662410-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll12.0.4419.014662410-ก.ค.-201504:45x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy12.0.4419.0141280010-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll12.0.4419.0141280010-ก.ค.-201504:45x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy12.0.4419.032121610-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll12.0.4419.032121610-ก.ค.-201504:45x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy12.0.4419.0556512010-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll12.0.4419.0556512010-ก.ค.-201504:45x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy12.0.4419.011539210-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll12.0.4419.011539210-ก.ค.-201504:45x 86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy12.0.4419.066630410-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.reportingservices.upgradescripts.dll12.0.4419.047430410-ก.ค.-201504:45x 86
Microsoft.sqlserver.types.dll.deploy2014.120.4419.040108810-ก.ค.-201504:45x 86
Microsoft.sqlserver.types.dll2014.120.4419.039238410-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.sqlserver.types.dll2014.120.4419.040108810-ก.ค.-201504:45x 86
Msmdlocal.dll2014.120.4419.03512185610-ก.ค.-201504:44x 86
Msmdlocal.dll2014.120.4419.05206393610-ก.ค.-201504:45x 64
Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll12.0.4419.08211210-ก.ค.-201504:45x 86
Reportingserviceslibrary.dll12.0.4419.0201593610-ก.ค.-201504:45x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2014.120.4419.010464010-ก.ค.-201504:45x 64
Reportingservicesnativeclient.dll2014.120.4419.011027210-ก.ค.-201504:45x 86
Reportingservicesnativeserver.dll2014.120.4419.010003210-ก.ค.-201504:45x 64
Reportingserviceswebserver.dll12.0.4419.0154182410-ก.ค.-201504:45x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll12.0.4419.0223558410-ก.ค.-201504:45x 86
Rsconfigtool.exe12.0.4419.0128736010-ก.ค.-201504:46x 86
Rsctr120.dll2014.120.4419.04576010-ก.ค.-201504:44x 86
Rsctr120.dll2014.120.4419.05241610-ก.ค.-201504:44x 64
Sql_rs_keyfile.dll2014.120.4419.05702410-ก.ค.-201504:44x 64
Sqlserverspatial120.dll.deploy2014.120.4419.055161610-ก.ค.-201504:44x 86
Sqlserverspatial120.dll2014.120.4419.077587210-ก.ค.-201504:44x 64
Sqlserverspatial120.dll2014.120.4419.055161610-ก.ค.-201504:44x 86
Xmsrv.dll2014.120.4419.01910956810-ก.ค.-201504:44x 64
Xmsrv.dll2014.120.4419.02225171210-ก.ค.-201504:45x 86
Studio จัดการ 2014 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Datadesigners.dll2014.120.4419.0586054410-ก.ค.-201504:44x 86
Dtsconn.dll2014.120.4419.038316810-ก.ค.-201504:44x 86
Flatfilesrc.dll2014.120.4419.032838410-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll12.0.4419.052448010-ก.ค.-201504:46x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll12.0.4419.020294410-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll12.0.4419.0141280010-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.sqlserver.manageddts.dll12.0.4419.053113610-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.sqlserver.management.azuresqldbutils.dll12.0.4419.03398410-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.sqlserver.management.dac.dacwizard.dll12.0.4419.088032010-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.sqlserver.management.deploymentmanagement.dll12.0.4419.09849610-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.sqlserver.management.deploymentwizard.dll12.0.4419.081068810-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.sqlserver.management.hadrtasks.dll12.0.4419.0164985610-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll12.0.4419.017478410-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.sqlserver.management.reports.dll12.0.4419.01407353610-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.sqlserver.management.servicemanagement.dll12.0.4419.012204810-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.dll12.0.4419.031712010-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2014.120.4419.0158944010-ก.ค.-201504:45x 86
Microsoft.sqlserver.types.dll2014.120.4419.039238410-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.sqlserver.types.dll2014.120.4419.040108810-ก.ค.-201504:45x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll12.0.4419.011590410-ก.ค.-201504:45x 86
Microsoft.sqlserver.xmltask.dll12.0.4419.015379210-ก.ค.-201504:45x 86
Pfclnt.dll2014.120.4419.0115628810-ก.ค.-201504:45x 86
Pfutil.dll2014.120.4419.061715210-ก.ค.-201504:45x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2014.120.4419.011027210-ก.ค.-201504:45x 86
Rsconfigtool.exe12.0.4419.0128736010-ก.ค.-201504:46x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2014.120.4419.05702410-ก.ค.-201504:44x 64
Sqlmanagerui.dll12.0.4419.0799507210-ก.ค.-201504:45x 86
Sqlresld.dll2014.120.4419.02835210-ก.ค.-201504:44x 86
Sqlresld.dll2014.120.4419.02988810-ก.ค.-201504:44x 64
Sqlserverspatial120.dll2014.120.4419.077587210-ก.ค.-201504:44x 64
Sqlserverspatial120.dll2014.120.4419.055161610-ก.ค.-201504:44x 86
Ssisupgrade.exe12.0.4419.033657610-ก.ค.-201504:46x 86
Txlookup.dll2014.120.4419.043795210-ก.ค.-201504:45x 86
Txunpivot.dll2014.120.4419.014457610-ก.ค.-201504:45x 86
เครื่องมือ 2014 เซิร์ฟเวอร์ SQL และคอมโพเนนต์ของเวิร์กสเตชัน

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Dtsconn.dll2014.120.4419.038316810-ก.ค.-201504:44x 86
Dtsconn.dll2014.120.4419.046406410-ก.ค.-201504:44x 64
Flatfilesrc.dll2014.120.4419.032838410-ก.ค.-201504:44x 86
Flatfilesrc.dll2014.120.4419.037804810-ก.ค.-201504:44x 64
Microsoft.analysisservices.project.dll2014.120.4419.0214137610-ก.ค.-201504:46x 86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll12.0.4419.039904010-ก.ค.-201504:45x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll12.0.4419.0203385610-ก.ค.-201504:45x 86
Microsoft.sqlserver.manageddts.dll12.0.4419.053113610-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.sqlserver.manageddts.dll12.0.4419.053113610-ก.ค.-201504:45x 86
Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll12.0.4419.017478410-ก.ค.-201504:44x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll12.0.4419.011590410-ก.ค.-201504:45x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll12.0.4419.011590410-ก.ค.-201504:45x 86
Msmdlocal.dll2014.120.4419.03512185610-ก.ค.-201504:44x 86
Msmdlocal.dll2014.120.4419.05206393610-ก.ค.-201504:45x 64
Pfui.dll12.0.4419.068012810-ก.ค.-201504:45x 86
Profiler.exe2014.120.4419.0134265610-ก.ค.-201504:46x 86
Sql_tools_keyfile.dll2014.120.4419.05702410-ก.ค.-201504:44x 64
Sqlresld.dll2014.120.4419.02835210-ก.ค.-201504:44x 86
Sqlresld.dll2014.120.4419.02988810-ก.ค.-201504:44x 64
Xmsrv.dll2014.120.4419.01910956810-ก.ค.-201504:44x 64
Xmsrv.dll2014.120.4419.02225171210-ก.ค.-201504:45x 86
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897 แบบจำลองแบบเพิ่มหน่วยให้บริการพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับปัญหาที่รายงาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบแผนการตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุง SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499 แบบแผนการตั้งชื่อสำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้อธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3078973 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 02/15/2016 16:26:00 - ฉบับแก้ไข: 9.0

Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 1

  • kbqfe kbsurveynew kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbhotfixserver kbfix kbmt KB3078973 KbMtth
คำติชม