ขั้นสูงการแก้ไขปัญหาสำหรับปัญหาการปิดระบบใน Windows XP

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:308029
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
คำแนะนำ
บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามที่จะปิดระบบ Windows XP บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง หากคุณไม่สะดวกในการแก้ไขปัญหาขั้นสูง คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุ ก่อนที่คุณเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า จะติดตั้ง Service Pack ล่าสุดและการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows XP service pack ล่าสุดและการปรับปรุง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322389วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows XP
ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณได้รับข้อความข้อผิดพลาดเมื่อคุณปิดระบบ หรือรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง

วิธีที่ 1: กำหนดค่า Windows เพื่อที่จะไม่โหลดแฟ้มหรือบริการระบุไว้ในข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ถ้าข้อความแสดงข้อผิดพลาดอ้างอิงไปยังแฟ้มหรือบริการ แฟ้มหรือบริการอาจมีชื่ออยู่บนแท็บต่าง ๆ ในโปรแกรมอรรถประโยชน์การตั้งค่าคอนฟิกระบบ (Msconfig.exe) อย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าแฟ้มหรือบริการอยู่ในรายการ ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในบทความที่สองที่กล่าวถึงในส่วนนี้เพื่อปิด ถ้าแฟ้มหรือบริการไม่มีอยู่ ดำเนินต่อในขั้นตอนการแก้ไขปัญหาต่อไปในบทความนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดใช้งานแฟ้มหรือบริการโดยใช้ยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิกระบบ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
310353 วิธีการทำคลีนบูตใน Windows XP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปิดบริการการใช้การจัดการคอมพิวเตอร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
310602 วิธีการปิดใช้งานการบริการหรืออุปกรณ์ที่ป้องกันไม่ให้ Windows เริ่มทำงาน
ติดต่อผู้ผลิตของการบริการที่ผิดพลาดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มหรือบริการที่เป็นสาเหตุของปัญหา ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอความช่วยเหลือ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อ บริการสนับสนุนแบบมืออาชีพ เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: ถ้า OEM ของคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้ง Windows XP ติดต่อบริษัทผู้ผลิตนี้สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหานี้

วิธีที่ 2: ดูว่า โปรแกรมได้เมื่อเร็ว ๆ นี้ถูกเอาออกจากคอมพิวเตอร์

ถ้าคุณเพิ่งเอาโปรแกรมหรือคอมโพเนนต์ของ Windows จากคอมพิวเตอร์ โดยการลบด้วยตนเอง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่จะยังคงอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณอาจทำให้เกิดปัญหา ติดตั้งโปรแกรมหรือคอมโพเนนต์ และจากนั้นใช้เครื่องมือ'เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก หรือทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตเพื่อเอา

เมื่อต้องการเอาโปรแกรมออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์:
  1. คลิกเริ่มคลิก'แผงควบคุม'และจากนั้น คลิก เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก.
  2. ในรายการของโปรแกรม คลิกโปรแกรมที่คุณต้องการเอาออก และจากนั้น คลิกเปลี่ยนแปลง/เอาออก
  3. คลิกใช่เมื่อคุณได้รับพร้อมท์เพื่อยืนยันว่า คุณต้องการเอาโปรแกรมออก
ถ้าโปรแกรมไม่แสดงอยู่ในเครื่องมือ'เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอรับคำแนะนำสำหรับการลบ

คอมพิวเตอร์หยุดการตอบสนองเมื่อคุณพยายามที่จะปิด หรือรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้ใด ๆ ของวิธีการที่อธิบายไว้ในส่วนต่อไปนี้

วิธีที่ 1: พยายามที่จะปิด หรือรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์จากเซฟโหมด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ปัญหา Windows XP โดยใช้เซฟโหมด คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
315222คำอธิบายของตัวเลือกการบูตเซฟโหมดใน Windows XP
310602 วิธีการปิดใช้งานการบริการหรืออุปกรณ์ที่ป้องกันไม่ให้ Windows เริ่มทำงาน
หมายเหตุ ถ้าคุณสามารถปิดระบบ หรือเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณจากเซฟโหมด ดำเนินต่อไปยังส่วนถัดไปเพื่อแก้ไขปัญหาโปรแกรมควบคุมที่เป็นไปได้

วิธีที่ 2: ใช้การตัวจัดการอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบหากปัญหาเกี่ยวข้องกับไดรเวอร์ของอุปกรณ์

คุณสามารถใช้ตัวจัดการอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบ และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่จัดโครงแบบ โดยซอฟต์แวร์ โปรดสังเกตว่า หากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใช้จัมเปอร์พินหรือสวิตช์ dip คุณต้องกำหนดค่าอุปกรณ์ด้วยตนเอง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
310126 การแก้ปัญหาความขัดแย้งของอุปกรณ์ด้วย Device Manager
314464 วิธีการแก้ปัญหาที่ไม่รู้จักอุปกรณ์ที่ระบุไว้ใน'ตัวจัดการอุปกรณ์'

วิธีที่ 3: ให้ลองคืนค่าการทำงานของ Windows XP ด้วยการใช้การคืนค่าระบบ

คุณสามารถใช้เครื่องมือ System Restore เพื่อคืนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังสถานะการทำงานก่อนหน้านี้ การคืนค่าระบบใช้เวลา "snapshot" ของไฟล์ระบบที่สำคัญและแฟ้มบางแฟ้มโปรแกรม และเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นจุดคืนค่า คุณสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้จุดคืนค่าเพื่อคืน Windows XP ไปยังสถานะก่อนหน้าได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ System Restore คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
306084 วิธีการคืนค่าระบบปฏิบัติการไปเป็นสภาวะก่อนหน้าใน Windows XP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนค่าระบบ คลิก บริการช่วยเหลือและสนับสนุน บนเมนู'เริ่ม' ในกล่องค้นหาพิมพ์ การคืนค่าระบบแล้ว กด ENTER

วิธีที่ 4: พยายามที่จะคืนค่าการทำงานของ Windows XP โดยใช้ฟังก์ชัน Last Known Good Configuration

หาก Windows ไม่เริ่มทำงาน Start Windows โดยใช้ Last Known Good Configuration ฟังก์ชัน:
  1. เริ่มการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเมื่อ Windows เริ่มต้นการเริ่มต้น กดปุ่ม F8 เพื่อทำให้เมนูตัวเลือกขั้นสูงของ Windowsปรากฏขึ้น
  2. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก Last Known Good Configuration (สูงของที่ทำงาน)แล้ว กด ENTER
  3. ถ้าเมนูการเริ่มระบบปรากฏขึ้น ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกMicrosoft Windows XPและจากนั้น กด ENTER

    Windows XP เริ่มทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้ข้อมูลรีจิสทรีที่บันทึกไว้เมื่อมีการปิดครั้งสุดท้าย

วิธีที่ 5: ให้ลองซ่อมแซมการติดตั้งของ Windows XP โดยการปรับรุ่นแบบแทนที่

คุณสามารถซ่อมแซมการติดตั้ง Windows เสียหายได้ถ้าคุณเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง Windows จากซีดีรอม Windows XP

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำการอัปเกรดแบบแทนที่ของ Windows XP คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
315341 วิธีการดำเนินการปรับรุ่นแบบแทนที่ (ติดตั้งใหม่) สำหรับ Windows XP

วิธีที่ 6: ยืนยันว่า การตั้งค่า CMOS/BIOS ที่ไม่ถูกต้อง

คำเตือน ขั้นตอนนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าออกไซด์-โลหะเสริมสารกึ่งตัวนำ (CMOS) และการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าพื้นฐานของระบบ (BIOS) ทรานซิสชั่นท์ BIOS ของคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรง Microsoft ไม่สามารถรับประกันว่า ปัญหาที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง BIOS จะสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า CMOS ในความเสี่ยงของคุณเอง

ไม่ถูกต้อง หรือเสียหาย CMOS และ BIOS การตั้งค่าอาจทำให้เกิดปัญหาการเริ่มต้นและปิดเครื่อง Microsoft ไม่สามารถให้คำแนะนำเฉพาะการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า CMOS และ BIOS เนื่องจากการตั้งค่าเหล่านี้ได้เฉพาะกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

สำหรับข้อมูล เกี่ยวกับการตั้งค่าถูกต้องของ CMOS และ BIOS สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ และ เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบ และเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ โปรดดูเอกสารประกอบคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ แบตเตอรี่ภายในเสียหาย หรือ insufficiently คิดค่าธรรมเนียมสามารถเสียการตั้งค่า CMOS หรือ BIOS

วิธีที่ 7: ยืนยันว่า ฮาร์ดดิสก์หรือระบบแฟ้มของคุณไม่เสียหาย

คุณอาจสามารถแก้ปัญหาหากคุณเริ่มต้นคอมพิวเตอร์จากซีดีรอม Windows XP โหลดคอนโซลการกู้คืนของ Microsoft จากนั้น ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์บรรทัดคำสั่ง Chkdsk การ

สิ่งสำคัญ Microsoft ขอแนะนำที่ขั้นสูงเท่านั้น ผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบใช้คอนโซลการกู้คืน คุณต้องทราบรหัสผ่านของผู้ดูแลเมื่อต้องการใช้คอนโซลการกู้คืน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบ และซ่อมแซมฮาร์ดดิสก์เสียหายโดยใช้คำสั่ง Chkdsk ดู 'โดยใช้คอนโซลการกู้คืน' และ 'ใช้พร้อมท์คำสั่งคอนโซลการกู้คืน' ส่วนในบทความต่อไปนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
307654 วิธีการติดตั้ง และใช้คอนโซลการกู้คืนใน Windows XP
หมายเหตุ ถ้าคำสั่ง Chkdsk รายงานว่า จะไม่สามารถเข้าถึงฮาร์ดดิสก์ของคุณ คุณอาจมีความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลทั้งหมดและการตั้งค่าใด ๆ จัมเปอร์บนไดรฟ์ของคุณหรือไม่ ขอให้ซ่อมคอมพิวเตอร์แบบมืออาชีพหรือผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ถ้าคำสั่งchkdskรายงานที่ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาฮาร์ดดิสก์ทั้งหมด ระบบไฟล์ของคุณ หรือ Master Boot Record (MBR) อาจเสียหาย หรือไม่สามารถเข้าถึงได้ สำรวจคำสั่งคอนโซลการกู้คืนที่เหมาะสมเช่นfixmbrและfixbootติดต่อบริการกู้คืนข้อมูล หรือแบ่งพาร์ติชัน และฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ของคุณ

หมายเหตุ ถ้าคุณแบ่งพาร์ติชัน และฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ของคุณ คุณจะสูญเสียข้อมูลบนดิสก์ทั้งหมด

สิ่งสำคัญ สำหรับวิธีใช้เพิ่มเติมกับปัญหา ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการบริการผลิตภัณฑ์ของ Microsoft สนับสนุนระดับมืออาชีพ

Microsoft ขอแนะนำว่า คุณขอให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะเพื่อซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของคุณ ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ที่ดำเนินการ โดยบุคลากรที่ไม่ใช่ที่ถูกต้องสามารถยกเลิกการรับประกันของคอมพิวเตอร์ของคุณ

คอมพิวเตอร์รีสตาร์ทโดยไม่คาดคิด หรือเริ่มระบบใหม่เมื่อคุณพยายามที่จะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มระบบใหม่โดยไม่คาดคิดใน Windows XP คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
320299 Windows XP เริ่มระบบใหม่โดยไม่คาดคิด หรือเริ่มระบบใหม่เมื่อคุณปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 308029 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 05:42:09 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbresolve kbtshoot kbenv kbinfo kbmt KB308029 KbMtth
คำติชม