"ไม่สามารถพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ XPS Microsoft" เกิดข้อผิดพลาดเมื่อบันทึกงานนำเสนอ PowerPoint ใน Skype สำหรับธุรกิจหรือ Lync 2013

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3080515
อาการ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอ PowerPoint ที่ประกอบด้วยคำอธิบายประกอบที่เป็นแฟ้ม XPS ใน Lync Microsoft 2013 (Microsoft Skype สำหรับธุรกิจ) หลังจากที่คุณข้อมูลการประชุม

เมื่อคุณคลิกการจัดการเนื้อหาที่ presentable ->เพิ่มเติม->บันทึก ด้วยคำอธิบายประกอบ->บันทึกปิดกล่องโต้ตอบ'บันทึกเป็น', แต่ไม่มีบันทึกงานนำเสนอ จาก นั้น เมื่อคุณบันทึกงานนำเสนออีกครั้ง คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เราไม่สามารถพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ XPS Microsoft เหตุผลบางประการ โปรดลองอีกครั้ง

หมายเหตุ นอกจากนี้ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณเลือกตัวเลือกส่งไปยัง OneNoteในเมนูเพิ่มเติมเพื่อส่งงานนำเสนอไปยัง Microsoft OneNote
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งนี้ การปรับปรุงความปลอดภัย 11 สิงหาคม 2015 (KB3055014) Lync 2013 (Skype สำหรับธุรกิจ)

หมายเหตุ Lync 2013 ถูกปรับรุ่นเป็น Skype สำหรับธุรกิจในเดือน 2015 เมษายน

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3080515 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/11/2015 15:49:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Lync 2013, Skype for Business

  • kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbfix kbmt KB3080515 KbMtth
คำติชม