สิทธิ์การใช้งานที่พร้อมใช้งานสำหรับ Office 365 Sway

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3080969
บทนำ
บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่พร้อมใช้งานสำหรับ Office 365 Sway
ข้อมูลเพิ่มเติม
สิทธิ์การใช้งานต่อไปนี้สนับสนุนแผนที่พร้อมใช้งานเมื่อต้องการใช้ Office 365 Sway:
 • Microsoft Office 365 แผน E2
 • ธุรกิจ office 365
 • สิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจของ office 365
 • ค่าจ้างพิเศษธุรกิจ office 365
 • การศึกษาของ office 365 สำหรับคณะ
 • นักเรียน Educationfor office 365
 • E3 ศึกษา office 365 สำหรับคณะ
 • Office 365 E3 การศึกษาสำหรับนักเรียน
 • E4 การศึกษา office 365 สำหรับคณะ
 • Office 365 E4 การศึกษาสำหรับนักเรียน
 • Office 365 Enterprise E3
 • E4 องค์กรของ office 365
 • Office 365 Midsize Business
 • Office 365 ProPlus
 • Office 365 ProPlus สำหรับคณะ
 • Office 365 ProPlus สำหรับนักเรียน
 • ธุรกิจขนาดเล็กของ office 365
 • Office 365 Small Business Premium
 • OneDrive สำหรับธุรกิจกับ Office แบบออนไลน์
 • K1 องค์กร office 365 กับ Yammer
 • นักพัฒนา Microsoft Office 365
 • E3 องค์กร office 365 ไม่มี ProPlus
 • E4 องค์กร office 365 ไม่มี ProPlus
 • Office 365 ProPlus (ผู้ซื้อ)
 • โครงการแบบ Lite
 • โครงการแบบออนไลน์
 • โครงการแบบออนไลน์สำหรับคณะ
 • โครงการแบบออนไลน์สำหรับนักเรียน
 • โครงการแบบออนไลน์กับโครงการสำหรับ Office 365
 • โครงการแบบออนไลน์กับโครงการสำหรับ Office 365 สำหรับคณะ
 • โครงการแบบออนไลน์กับโครงการสำหรับ Office 365 สำหรับนักเรียน
 • E1 แผน office 365 กับเก็บถาวรแบบออนไลน์ของอัตราแลกเปลี่ยน
 • Microsoft Office 365 แผน E2
 • การศึกษา office 365 บวก สำหรับคณะ
 • การศึกษา office 365 บวก สำหรับนักเรียน
 • OneDrive สำหรับธุรกิจกับ Office Online (ผู้ซื้อ)
 • Office แบบออนไลน์กับ SharePoint ออนไลน์ (แผน 2)
 • Office แบบออนไลน์กับ SharePoint ออนไลน์ (แผน 2) สำหรับคณะ
 • Office แบบออนไลน์กับ SharePoint ออนไลน์ (แผน 1)
 • Office แบบออนไลน์กับ SharePoint ออนไลน์ (แผน 1) สำหรับคณะ
มีหลายมีแผนอื่น ๆ สำหรับการบอกรับเป็นสมาชิก Office 365 เหล่านี้คือแผนที่เหมาะสมเท่านั้นณจุดนี้

ยังคงต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม ลุยเลย ชุมชน Microsoft.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3080969 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/30/2016 05:55:00 - ฉบับแก้ไข: 7.0

Office 365 Sway

 • o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 kbmt KB3080969 KbMtth
คำติชม