ทำไมข้อความบางส่วนไม่แสดง ด้วยกล่องสี่เหลี่ยมในบาง apps บน Windows 10

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3083806
อาการ
เมื่อเรียกใช้บางโปรแกรมประยุกต์บนเดสก์ท็อป Windows 10 หรือ Windows 10 Mobile อักขระบางตัวแสดงเป็นกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือเป็นกล่องที่มีจุด เครื่องหมายคำถาม หรือ "x" ภายใน ในขณะที่แอพลิเคชันเดียวกันกับทำงานอยู่บน Windows หรือ Windows Phone รุ่นก่อนหน้านี้ไม่มีปัญหานี้

โดยปกติแล้วปัญหานี้เกี่ยวข้องกับข้อความในภาษาตะวันออกกลางหรือเอเชีย (อาหรับ จีน ภาษาฮินดี เป็นต้น) ปัญหานี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับภาษาเอเชียตะวันออก (ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี) บน Windows 10 Mobile บนเดสก์ท็อป Windows 10 ปัญหานี้โดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับข้อความในภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาที่มีการกำหนดค่าระบบนั้น และภาย ในบางชนิดของโปรแกรมประยุกต์ที่สนับสนุนสถานการณ์สมมติที่อาจพบภาษาต่างประเทศต่างๆ (เช่น เรียกดูเว็บ และแจ้งเตือนผู้ใช้ในโปรแกรมประยุกต์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายสังคม)
สาเหตุ
มีการปรับปรุงบางคีย์ใน Windows 10 ที่มีผลต่อแบบอักษร รายละเอียดเพิ่มเติมนี้อยู่ให้ไว้ด้านล่าง ข้างในรูปลักษณะพิเศษของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะให้ชุดย่อยขนาดเล็กของโปรแกรมประยุกต์ที่มีอยู่ที่สร้างสำหรับรุ่นก่อนหน้าของ Windows หรือ Windows Phone อาจได้รับผลกระทบ
 • แบบอักษรบางแบบที่มีอยู่ใน Windows Phone 8.1 จะไม่รวมอยู่ใน Windows 10 Mobile
 • แบบอักษรบางแบบที่มีอยู่ในก่อนหน้านี้ ในทุก ๆ ระบบเดสก์ท็อปของ Windows ได้ถูกย้ายไปยังแพคเกจแบบอักษรที่เป็นตัวเลือก และดังนั้นจึง อาจไม่ปรากฏในระบบเดสก์ท็อป Windows 10 ทั้งหมด

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะถูกจัดให้ด้านล่าง ในบาง apps การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจทำให้อาการ "กล่องสี่เหลี่ยม" เมื่อมีการแสดงเฉพาะข้อความระหว่างประเทศ

เวอร์ชั่น Windows 10 ทั้งหมดรวมแบบอักษรที่สนับสนุนภาษาแบบกว้าง และแพลตฟอร์ม Windows รวมถึงการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความในภาษาใด ๆ เสมอแสดง ด้วยสัญลักษณ์อักขระสามารถเข้าใจแทนที่จะเป็นกล่องแบบอักษรกลไกการย้อนกลับ แต่บางโปรแกรมประยุกต์อาจใช้การอ้างอิงโดยตรงในแบบอักษรหนึ่ง ๆ สำหรับแสดงอักขระ Unicode บางอย่าง และใช้กลไกย้อนกลับแบบอักษรที่ Windows จัดเตรียมไว้ให้ ในบางกรณี apps เหล่านี้ได้นำการขึ้นต่อกันโดยตรงกับแบบอักษรที่ไม่มีอยู่ โดยค่าเริ่มต้นบนระบบ Windows 10 ทั้งหมด เนื่องจากแบบอักษรที่คุณพยายามจะใช้โปรแกรมประยุกต์ไม่มีอยู่ในระบบ ใช้แบบอักษรอื่นเพื่อแสดงข้อความแทน และแบบอักษรนั้นอาจไม่สนับสนุนอักขระที่แสดงทั้งหมด เมื่ออักขระปรากฏโดยใช้แบบอักษรที่ไม่สนับสนุนอักขระนั้น เป็นสัญลักษณ์ "ไม่ได้กำหนด" เริ่มต้นจากแบบอักษรที่ใช้ สัญลักษณ์ "ไม่ได้กำหนด" ในแบบอักษรส่วนใหญ่มีลักษณะที่ปรากฏของกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือชุดรูปแบบบางอย่างของที่

ภาพรวมของการปรับปรุงคีย์แบบอักษรใน Windows 10

คีย์ มีเป้าหมายระดับสูงสำหรับ Windows 10 เพื่อให้ Windows สามารถตระกูลของระบบปฏิบัติการสำหรับประเภทของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีทั้งหมดสร้างขึ้นโดยอาศัยระบบปฏิบัติการหลักทั่วไปและแพลตฟอร์มหนึ่งในโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ร่วมกัน —แพลตฟอร์ม Windows สากล(UWP) UWP ช่วยให้โปรแกรมประยุกต์ที่จะเขียน และสร้างเพียงครั้งเดียว และที่สามารถทำงานบนอุปกรณ์ หลากหลายจาก Hololens กับ Xbox และฮับพื้นผิว ความต้องการหนึ่งสำหรับแพลตฟอร์ม converged app นี้จะมีชุดของแบบอักษรที่ใช้กันทั่วไปทั้งหมดของอุปกรณ์ประเภทดังกล่าว ในการนำออกใช้ ที่ผ่านมามีชุดของแบบอักษรที่จัดส่งใน Windows Phone, Xbox หนึ่งสอง และไคลเอ็นต์เดสก์ท็อปของ Windows ที่แตกต่างกัน ใน Windows 10 มีอยู่ในขณะนี้ตั้งทั่วไปเป็นแบบอักษรที่รับประกันต้องมีอยู่บนอุปกรณ์ Windows 10 ทั้งหมด ข้ามรุ่น Windows 10 ทั้งหมด และในแต่ ละประเภทอุปกรณ์และสัดส่วนของแบบฟอร์มทั้งหมด นอกจากนี้ ชุดของแบบอักษรทั่วไปนี้ให้การสนับสนุน Unicode แบบครอบคลุม accommodating พันภาษาจากทั่วโลกโดยใช้ชุดของแบบอักษรที่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ดิสก์มีจำกัดเพียงเล็ก

ชุดของแบบอักษร UWP ทั่วไป ได้รับในบทความนี้:

https://msdn.microsoft.com/library/windows/apps/hh700394.aspx#recommended_fonts

ไคลเอ็นต์เดสก์ท็อปของ Windows โดยปกติจะใช้บนอุปกรณ์ที่มีข้อจำกัดการจัดเก็บน้อยเคร่งครัด และดังนั้นจึง จะสามารถรองรับการเลือกแบบอักษรที่มีขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม ในขณะที่เดสก์ท็อปของ Windows ซึ่งโดยทั่วไปถูกใช้บนอุปกรณ์ที่มีกำลังการผลิตการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่มาก ในปีล่าสุด เราได้เห็นสัดส่วนของฟอร์มใหม่เช่น tablets ต้นทุนต่ำที่มีจำกัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม แป้นอีกแป้นหนึ่ง เป้าหมายระดับสูงสำหรับ Windows 10 ได้รับเพื่อ ให้ Windows ทำงานไคลเอ็นต์เดสก์ท็อปได้ดีกว่าเครื่องต้นทุนต่ำกว่าอุปกรณ์ดังกล่าว

ตามความครอบคลุมภาษาสากลของ Windows ที่มีต่อการเติบโต ความหมาย ว่า แบบอักษรสากลมากได้มีอยู่ในระบบทุกระบบ ไม่ว่าผู้ใช้ในระบบมีความต้องการจริงสำหรับแบบอักษรสำหรับภาษาอื่น ๆ หรือไม่ อย่างไรก็ตาม นี้เพิ่มตัวเลือกจำนวนมากในการควบคุมตัวอักษรและกล่องโต้ตอบที่จะมีความเกี่ยวข้องต่ำสำหรับผู้ใช้ที่กำหนด ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ภาษาสเปนจะสามารถเลือกจากหลายสิบชนิดแบบอักษรไทย แม้ว่าพวกเขาอาจไม่ต้องใช้ภาษาไทย นอกจากนี้ นี้ยังเพิ่มหลายร้อยเมกะไบต์ขนาดของทุกระบบเดสก์ท็อปของ Windows เพื่อที่ จะลดจำนวนเนื้อที่ดิสก์ที่จำเป็นต้องใช้ Windows และ เพื่อปรับปรุงความเกี่ยวข้องของการเลือกแบบอักษรให้กับผู้ใช้ที่กำหนด Windows แบบอักษรหลาย ๆ แบบได้ถูกย้ายไปยังคุณลักษณะของแบบอักษรที่ไม่จำเป็น

คุณลักษณะของแบบอักษรที่เป็นตัวเลือกเหล่านี้มีการจัดระเบียบ โดยสคริปต์ที่แตกต่างกัน และมีความสัมพันธ์ของภาษา และจะได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติโดยยึดตามความสัมพันธ์ของภาษาเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณลักษณะ "สมัยใหม่ภาษาจีนเพิ่มเติมแบบอักษร" มีแบบอักษรที่ใช้สำหรับภาษาจีนสมัยใหม่โดยเฉพาะ ถ้ามีการติดตั้งรุ่นภาษาจีนประยุกต์ของ Windows 10 แล้วก็จะได้ลักษณะการทำงานของแบบอักษรที่เลือกได้นี้ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ถ้ามีการติดตั้ง Windows 10 รุ่นภาษาที่แตกต่างกัน แต่ผู้ใช้เปิดใช้งานการป้อนข้อมูลเป็นภาษาจีนสมัยใหม่ วิธี หรือหากมีโพรไฟล์ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ที่รวมภาษาจีนสมัยใหม่ และว่า โพรไฟล์ roams ลงบนอุปกรณ์ จากนั้นคุณลักษณะสมัยใหม่ภาษาจีนเพิ่มเติมแบบอักษรจะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติผ่าน Windows Update

ด้วยการติดตั้งแพคเกจแบบอักษรหรือไม่ก็ได้เพื่อให้ตรงกับชุดของภาษาที่ใช้ได้บนระบบ เราจะสามารถบรรลุสมดุลดีที่สุดระหว่างจำนวนตัวเลือกแบบอักษรที่ระบุและ footprint ดิสก์ที่ใช้ แต่แม้ไม่มีคุณลักษณะเหล่านี้เป็นตัวเลือกแบบอักษรที่ติดตั้ง ทุกระบบเดสก์ท็อป Windows 10 ยังประกอบด้วยแบบอักษร UWP ทั่วไป แน่ใจว่า ยังคง Windows มีการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยม สำหรับ Unicode และข้อความระหว่างประเทศ และแน่ใจว่า Windows universal apps สามารถมีข้อดีที่แสดงบนเดสก์ท็อปอุปกรณ์และปัจจัยแบบฟอร์มอื่น ๆ ทุกครั้ง

รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแบบอักษรใน Windows 10 Mobile

เพื่อที่จะกำหนดแบบอักษร UWP converged ที่ตั้งค่าโดยใช้แบบอักษรในจำนวนจำกัด แบบอักษรบางแบบที่มีอยู่ใน Windows Phone 8.1 ถูกแยกออกจาก Windows 10 Mobile:
 • Dengxian, Dengxian เป็นตัวหนา
 • Estrangelo Edessa
 • UI ภาษาเขมร ภาษาเขมร UI ตัวหนา
 • UI ลาว ลาว UI ตัวหนา
 • Leelawadee, Leelawadee เป็นตัวหนา
 • Lucida Sans Unicode
 • Microsoft MHei, MHei ของ Microsoft เป็นตัวหนา
 • Microsoft NeoGothic, NeoGothic ของ Microsoft เป็นตัวหนา
 • อุ้ยเหอ Microsoft
 • Segoe WP อ่อน WP Segoe, SemiLight Segoe WP, Segoe WP Semibold, Segoe WP ตัวหนา สี ดำ WP Segoe
 • Segoe WP Emoji
 • Tahoma, Tahoma ตัวหนา
 • อูรดู Typesetting อูรดู Typesetting เป็นตัวหนา
 • Yu โกธิคเป็นตัวหนา


ถ้า Windows Phone เป็นโปรแกรมประยุกต์โดยตรงขึ้นอยู่กับแบบอักษรระบุไว้ด้านบนสำหรับแสดงอักขระ Unicode บางอย่างใดอย่างหนึ่ง และทำให้ ใช้กลไกย้อนกลับแบบอักษรได้จาก Windows ผลลัพธ์จะเป็นอักขระที่แสดงเป็นสัญลักษณ์อักขระ "กล่องสี่เหลี่ยม"

รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแบบอักษรใน 10 เดสก์ท็อปของ Windows

ดังที่ระบุข้างต้น จำนวนแบบอักษรที่ก่อนหน้านี้ จะถูกรวมในทุก ๆ ระบบไคลเอ็นต์เดสก์ท็อปของ Windows ใน Windows 10 ถูกย้ายเข้าไปในลักษณะการทำงานของแบบอักษรที่ไม่จำเป็น

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการทั้งหมดของลักษณะพิเศษของแบบอักษรหรือไม่ก็ได้และสมาคมพนักงานภาษา แบบอักษรที่เลือกที่ถูกย้ายเข้าไปในแพคเกจเหล่านี้จะแสดงรายการ เหล่านี้เป็นแบบอักษรที่ถูกใช้เป็นเชลล์อักษรอินเทอร์เฟซของผู้ใช้ในเวอร์ชันก่อนหน้าของ Windows แต่เนื่องจากได้มีแทน ด้วยแบบอักษรของ Windows รุ่นใหม่

แพคเกจแบบอักษรหรือไม่ก็ได้ความสัมพันธ์ของภาษาแป้นอักษรที่ย้ายเข้าในแพคเกจหรือไม่ก็ได้
แบบอักษรเพิ่มเติมสคริปต์ภาษาอาหรับภาษาที่ใช้สคริปต์ภาษาอาหรับ ตัวอย่างเช่น อาหรับ เปอร์เซีย Urdu
แบบอักษรเพิ่มเติมสคริปต์บังลาภาษาที่ใช้สคริปต์บังลา ตัวอย่างเช่น อัสสัม บังลางานVrinda
แบบอักษรเพิ่มเติมพื้นเมืองแคนาดาภาษาที่ใช้สคริปต์แคนาดา ตัวอย่างเช่น อินุกติตัตEuphemia
แบบอักษรเพิ่มเติม CherokeeCherokeePlantagenet Cherokee
แบบอักษรเพิ่มเติมเทวะนาคลีภาษาที่ใช้สคริปต์เทวะนาคลี ตัวอย่างเช่น ภาษาฮินดี คอนคานิ มาราฐีMangal
แบบอักษรเพิ่มเติมเอธิโอเปียเพิ่มภาษาที่ใช้สคริปต์เอธิโอเปียเพิ่ม ตัวอย่างเช่น อัมฮาริก TigrinyaNyala
แบบอักษรเพิ่มเติมภาษาคุชราตคุชราต ภาษาใด ๆ โดยใช้สคริปต์ GujuratiShruti
แบบอักษรเพิ่มเติมเกอร์มุกห์Panjabi ภาษาอื่น ๆ ที่ใช้สคริปต์เกอร์มุกห์Raavi
แบบอักษรเพิ่มเติมภาษาจีน (ประยุกต์)ภาษาจีนสมัยใหม่
แบบอักษรเพิ่มเติมภาษาจีน (ดั้งเดิม)จีน(ดั้งเดิม)MingLiU, MingLiU_HKSCS
แบบอักษรเพิ่มเติมภาษาฮิบรูภาษาฮิบรู
แบบอักษรเพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นMeiryo, Mincho MS UI Meiryo, MS โกธิค
แบบอักษรเพิ่มเติมภาษาเขมรกัมพูชา ภาษาใด ๆ โดยใช้สคริปต์เขมรDaunPenh, UI ภาษาเขมร
แบบอักษรเพิ่มเติมกัณณาทกัณณาท ภาษาใด ๆ โดยใช้สคริปต์กัณณาทTunga
แบบอักษรเพิ่มเติมภาษาเกาหลีภาษาเกาหลีBatang, Dotum, Gulim
แบบอักษรเพิ่มเติมลาวลาว ภาษาใด ๆ โดยใช้สคริปต์ลาวDokChampa, UI ลาว
แบบอักษรเพิ่มเติมมาลายะลัมมาลายะลัม ภาษาใด ๆ โดยใช้มาลายะลัมสคริปต์Karthika
แบบอักษรเพิ่มเติมโอเดียโอเดีย ภาษาใด ๆ โดยใช้สคริปต์โอเดียKalinga
แบบอักษรเพิ่มเติม Pan ยุโรปไม่มีความสัมพันธ์ของภาษาโดยอัตโนมัติไม่มี (แบบอักษรทั้งหมดเป็นเรื่องใหม่ Windows 10)
แบบอักษรเพิ่มเติมงอะสิงหล ภาษาใด ๆ โดยใช้สคริปต์งอะIskoola Pota
แบบอักษรเพิ่มเติมเซียรีแอคภาษาที่ใช้สคริปต์เซียรีแอคEstrangelo Edessa
แบบอักษรเพิ่มเติมภาษาทมิฬทมิฬ ภาษาใด ๆ สคริปต์ภาษาทมิฬสำหรับหน้าที่การใช้งานLatha
แบบอักษรเพิ่มเติมเตลูกูเตลูกู ภาษาใด ๆ โดยใช้สคริปต์เตลูกูGautami
แบบอักษรภาษาไทยที่เพิ่มเติมภาษาไทย ภาษาใด ๆ โดยใช้สคริปต์ภาษาไทยLeelawadee
ถ้าแอพลิเคชันขึ้นอยู่กับแบบอักษรเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับการแสดงอักขระ Unicode บางอย่าง และทำให้การใช้กลไกการแทนแบบอักษรโดย Windows และถ้าแพคเกจแบบอักษรที่เป็นตัวเลือกที่ประกอบด้วยแบบอักษรที่ไม่ได้ติดตั้งบนระบบ (โดยทั่วไปเนื่องจากส่วนกำหนดค่าของระบบและผู้ใช้จะไม่มีการกำหนดค่าให้มีภาษาเชื่อมโยงที่เปิดใช้งาน), แล้วผลลัพธ์จะเป็นอักขระที่แสดงเป็นสัญลักษณ์อักขระ "กล่องสี่เหลี่ยม"

คำแนะนำสำหรับผู้ใช้ Windows 10

หากคุณพบอาการเหล่านี้ในโปรแกรมประยุกต์บางอย่างบนเดสก์ท็อปของ Windows 10 จาก นั้นคุณสามารถให้คำติชมแก่ผู้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่แนะนำว่า จะปรับปรุงของโปรแกรมประยุกต์สำหรับ Windows 10 ในขณะ คุณยังสามารถติดตั้งอย่าง น้อยหนึ่งแบบอักษรที่เป็นตัวเลือกลักษณะการทำงานที่โปรแกรมประยุกต์อาจไม่ทำงาน ขั้นตอนการทำเช่นนี้จะเป็นดังนี้:

ถ้าคุณทราบว่าภาษาของข้อความที่จะแสดงอย่างไม่ถูกต้อง และมักจะ ใช้ภาษานั้น:

ถ้าคุณทราบว่าภาษาเกี่ยวข้อง จาก นั้นคุณสามารถเพิ่มที่ ภาษาลงในโปรไฟล์ผู้ใช้ และคุณลักษณะของแบบอักษรเป็นตัวเลือกที่เกี่ยวข้องใด ๆ จะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติ (หมายเหตุ: อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาคุณลักษณะเพิ่มเติม เช่นการคาดเดาข้อความหรือการตรวจการสะกด อาจถูกติดตั้งไว้)
 • จากเมนูเริ่มเปิดการตั้งค่า
 • เลือกเวลา & ภาษา
 • เลือกภูมิภาค & ภาษา
 • เลือกเพิ่มภาษา
 • เลือกภาษาเฉพาะเจาะจง
เปิดใช้งานลักษณะการทำงานของแบบอักษรที่เลือกได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าภาษา:

ถ้าคุณไม่ทราบว่าภาษาเฉพาะเจาะจง หรือถ้าทราบว่าภาษาของข้อความที่แสดงอย่างไม่ถูกต้อง แต่ไม่ต้องการเพิ่มภาษานั้นลงในส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ของคุณ คุณสามารถติดตั้งคุณลักษณะของแบบอักษรที่เลือกกำหนดได้ใด ๆ โดยไม่ต้องเปิดใช้งานภาษาเพิ่มเติมใด ๆ
 • จากเมนูเริ่มเปิดการตั้งค่า
 • เลือกระบบ
 • เลือกApps & ลักษณะการทำงาน
 • เลือกจัดการคุณลักษณะเพิ่มเติม
 • เลือกเพิ่มคุณลักษณะ
 • เลือกคุณลักษณะของแบบอักษรที่เลือกกำหนดได้ใด ๆ จากรายการ

หากคุณพบอาการอธิบายไว้ในบาง apps Windows Phone แล้วคุณอาจต้องติดต่อผู้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่แนะนำว่า จะปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ของตนเองโดยใช้คำแนะนำที่ให้มาที่นี่ หมายเหตุ: Windows 10 Mobile ไม่สนับสนุนลักษณะการทำงานของแบบอักษรที่เลือกกำหนดได้ใด ๆ

คำแนะนำสำหรับ Oem และผู้ดูแลระบบ

ถ้าคุณกำลังกำหนดค่าชุดภาษาหรือการตั้งค่าสากลในรูปของการปรับใช้ Windows 10 แล้วคุณควรใช้เครื่องมือการจัดการและการให้บริการของการปรับใช้อิมเม (DISM) เพื่อรวมแบบอักษรที่ไม่จำเป็นแพคเกจ (และอื่น ๆ หรือไม่ก็ได้ ภาษาที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการ) เกี่ยวข้องกับชุดภาษาที่คุณเพิ่มลงในรูปภาพของคุณ บทความต่อไปนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถของแบบอักษรหรือไม่ก็ได้และภาษา pack ภาษา Windows 10 เกี่ยวข้อง:

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/mt171094%28v=vs.85%29.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396

ดูเพิ่มเติมที่บทความนี้สำหรับภาพรวมเกี่ยวกับชุดภาษาของ Windows 10 และความสามารถที่ไม่จำเป็น ภาษาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด:

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/dn898584 (v=vs.85).aspx

ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ และทราบว่า สถานการณ์ของคุณจะต้องใช้แบบอักษรจากอย่างน้อยหนึ่งความสามารถเหล่านี้เป็นตัวเลือกแบบอักษร ถึงแม้ว่าคุณจะไม่รวมถึงลงในรูปภาพของคุณปรับใช้ชุดภาษาที่เกี่ยวข้อง ยังคงสามารถเพิ่มลงในรูปของการปรับใช้ที่ใช้ DISM ความสามารถแบบอักษรใดก็

คำแนะนำสำหรับนักพัฒนา

โปรแกรมประยุกต์ของคุณอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแบบอักษรใน Windows 10 ถ้าคุณมีโปรแกรมประยุกต์กับ Windows Phone ที่มีการขึ้นต่อกันของแบบอักษรที่ถูกแยกออกจาก Windows 10 Mobile หรือ ถ้าคุณมี app เดสก์ท็อป Windows ที่มีการขึ้นต่อกันของแบบอักษรที่ย้ายแล้วลงในแพคเกจแบบอักษรหรือไม่ก็ได้ และ ถ้าโปรแกรมประยุกต์ของคุณไม่ได้ใช้ของกลไกย้อนกลับแบบอักษรที่ Windows จัดเตรียมไว้ให้ ชนิดของโปรแกรมประยุกต์และสถานการณ์สมมติของโปรแกรมประยุกต์น่าจะได้รับผลกระทบรวมถึง:
 • เบราว์เซอร์หรือโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ ที่ทำให้เค้าโครงที่ซับซ้อนโดยใช้ระดับกราฟิก APIs ที่ไม่มีการย้อนกลับแบบอักษร (ตัวอย่างเช่น DrawGlyphRun, ExtTextOut โดยใช้ ETO_GLYPH_INDEX, ScriptTextOut)
 • เกมหรือโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ ที่ใช้ไลบรารีรูปภาพของบุคคลที่สาม
 • สถานการณ์สมมติของโปรแกรมประยุกต์ซึ่งแสดงข้อความอาจจะเกี่ยวข้องกับภาษาที่นอกเหนือจากของแอพลิเคชันหรือของ Windows แสดงภาษา หรือภาษาอื่น ๆ ที่ใช้ โดยผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น เว็บเรียกดู ได้รับข้อความหรือการแจ้งเตือนจากผู้ใช้อื่น
ถ้าโปรแกรมประยุกต์ของคุณ manifests อาการอธิบายไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ต่าง ๆ ข้างต้น แล้วคุณควรตรวจทานมีแบบอักษรที่ใช้โปรแกรมประยุกต์ของคุณ โปรดดูบทความต่อไปนี้สำหรับแบบอักษรที่แนะนำสำหรับการใช้งาน โดยโปรแกรมประยุกต์บน Windows 10:

https://msdn.microsoft.com/library/windows/apps/hh700394.aspx#recommended_fonts

แบบอักษรแสดงไว้ในบทความได้รับการรับประกันต้องมีอยู่บนอุปกรณ์ Windows 10 ทั้งหมด

ถ้าโปรแกรมประยุกต์ของคุณใช้ DirectWrite แล้วคุณอาจต้องการพิจารณาใช้กลไกย้อนกลับแบบอักษรโดย DirectWrite แม้ว่าคุณกำลังใช้ Api ที่ระดับต่ำกว่า และต้องการใช้การดำเนินการย้อนกลับแบบอักษรของคุณเอง DirectWrite มี APIs ที่ให้เริ่มต้นการแม็ปที่คุณสามารถใช้กับการแมปแบบกำหนดเองของคุณเอง ดูบทความของ MSDN ต่อไปนี้สำหรับคีย์ APIs:

· IDWriteFontFallback: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dn280450 (v=vs.85).aspx

· IDWriteFactory2::GetSystemFontFallback: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dn280450 (v=vs.85).aspx

· IDWriteFontFallbackBuilder: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dn280476 (v=vs.85).aspx


คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3083806 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/30/2015 06:13:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Windows 10

 • kbsurveynew kbmt KB3083806 KbMtth
คำติชม