เอกสารทางเทคนิค "ความแตกต่างระหว่าง.NET Visual Basic และ Visual C# .NET" จะพร้อมใช้งาน

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:308470
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้ชี้ไปเอกสารทางเทคนิค "ความแตกต่างระหว่าง Microsoft Visual Basic .NET และ Microsoft Visual C# .NET"
ข้อมูลเพิ่มเติม
เนื่องจากก่อนหน้านี้ความแตกต่างระหว่าง Visual Basic และ C/c ++ นักพัฒนาจำนวนมากถือว่าไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความสามารถของ Visual Basic .NET นักพัฒนาของ Visual Basic มากคิดว่า Visual C# เป็นภาษา Visual Basic ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกนัยหนึ่ง นักพัฒนาของ Visual Basic ถือว่าคุณสามารถทำสิ่งต่าง ๆ มากมายใน Visual C# ที่คุณไม่สามารถทำได้ใน Visual Basic .NET เช่นเดียวกับที่มีอยู่หลายอย่างที่คุณสามารถทำได้ใน C/c ++ แต่ไม่สามารถทำได้ ใน Microsoft Visual Basic 6.0 หรือรุ่นก่อนหน้า ข้อสมมติฐานนี้ไม่ถูกต้อง

แม้ว่าจะมีความแตกต่างระหว่าง.NET Visual Basic และ Visual C# .NET ทั้งสองภาษาที่มีพื้นฐานบน Microsoft .NET Framework สำหรับการเขียนโปรแกรม first-class และจะมีประสิทธิภาพเท่า ๆ กัน Visual Basic .NET คือภาษาการเขียนโปรแกรมที่ใช้ออบเจกต์ที่มีคุณลักษณะใหม่ที่ผ่านการปรับปรุง และเช่นการสืบทอด โพลิมอร์ฟิซึม อินเตอร์เฟส และโอเวอร์โหลดดิ้ง ทั้ง.NET Visual Basic และ Visual C# .NET ใช้ขณะใช้งานจริงภาษาทั่วไป แทบไม่มีประสิทธิภาพปัญหาระหว่าง.NET Visual Basic และ Visual C# .NET Visual C# .NET อาจมี "พลังงาน" คุณลักษณะเพิ่มเติมบางเช่นการจัดการรหัสที่ไม่มีการจัดการ และ Visual Basic .NET อาจมีเบ้เล็กน้อยเปรียบเทียบกับความง่ายในการใช้งาน โดยมีคุณลักษณะต่าง ๆ เช่นการผูกล่าช้า อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างระหว่าง.NET Visual Basic และ Visual C# .NET มีขนาดเล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่เคยอยู่ในรุ่นก่อนหน้านี้

กระดาษขาว "ความแตกต่างระหว่าง Microsoft Visual Basic .NET และ Microsoft Visual C# .NET" อธิบายความแตกต่างระหว่าง.NET Visual Basic และ Visual C# .NET บางอย่าง อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่า .NET Framework มีจุดมุ่งหมายที่จะขึ้นอยู่กับภาษา เมื่อคุณต้องเลือกระหว่าง.NET Visual Basic และ Visual C# .NET ตัดสินใจหลักตามสิ่งที่คุณรู้แล้วและสิ่งที่คุณเข้าใจหรือไม่ ง่ายขึ้น สำหรับนักพัฒนาของ Visual Basic 6.0 จะใช้ Visual Basic .NET และ C + + /mts โปรแกรมเมอร์จาวาจะใช้ Visual C# .NET ประสบการณ์การใช้งานที่มีอยู่ของโปรแกรมเมอร์ก่อนความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างสองภาษามาก

ไม่ว่าภาษาที่คุณเลือกขึ้นอยู่ กับการกำหนดลักษณะส่วนบุคคลของคุณ และประสบการณ์ที่ผ่านมา ภาษาทั้งสองมีเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและภาษาโปรแกรมที่ใช้ร่วมกันรันไทม์ภาษาทั่วไปใน.NET Framework first-class

ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Microsoft Developer Network (MSDN) ต่อไปนี้:
ภาษาที่เทียบเท่ากัน
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/czz35az4 (vs.71).aspx
เลือก whitepaper

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 308470 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 05:54:02 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition, Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbfile kbinfo kbwhitepaper kbmt KB308470 KbMtth
คำติชม