คำอธิบายของเครื่องมือ Dr. Watson for Windows (Drwtsn32.exe)

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายถึงเครื่องมือดีบักความผิดพลาดของโปรแกรม Dr. Watson for Windows ที่มีให้มาพร้อมกับ Windows XP
ข้อมูลเพิ่มเติม
Dr. Watson for Windows คือโปรแกรมดีบักความผิดพลาดของโปรแกรมที่รวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อเกิดความผิดพลาด (หรือความผิดพลาดในโหมดผู้ใช้) กับโปรแกรม กลุ่มสนับสนุนทางเทคนิคสามารถใช้ข้อมูลที่ Dr. Watson ได้รับและล็อกต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ความผิดพลาดของโปรแกรมได้ เมื่อมีการตรวจสอบพบความผิดพลาด Dr. Watson จะสร้างแฟ้มข้อความ (Drwtsn32.log) ที่สามารถส่งไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคได้ด้วยวิธีการที่ต้องการ นอกจากนี้คุณยังมีตัวเลือกสำหรับการสร้างแฟ้ม crash dump ซึ่งเป็นแฟ้มไบนารีที่โปรแกรมเมอร์สามารถโหลดลงในโปรแกรมดีบักได้

หมายเหตุ Windows XP ยังมีเซอร์วิส Error Reporting ที่ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของคุณทั้งความผิดพลาดในโหมดผู้ใช้และโหมดเคอร์เนล (ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "stop" หรือข้อความแสดงข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่ปรากฏบนหน้าจอสีน้ำเงิน รวมทั้งการชัตดาวน์ที่ไม่เหมาะสม) ที่ส่งผลต่อทั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมใดๆ เซอร์วิสนี้ช่วยให้คุณส่งรายงานความผิดพลาดไปยัง Microsoft เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น เนื่องจากรายงานความผิดพลาดทั้งหมดเป็นความลับและไม่มีการระบุผู้ส่ง เจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนของ Microsoft ไม่มีสิทธิในการเข้าถึงรายงานความผิดพลาดต่างๆ ที่คุณส่งไปยัง Microsoft ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยใช้เซอร์วิส Error Reporting ผลก็คือคุณอาจต้องส่งแฟ้มล็อกของ Dr.Watson for Windows ไปยังเจ้าหน้าที่ทางเทคนิค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซอร์วิส Error Reporting ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
310414 ข้อมูลเชิงปฏิบัติ: การกำหนดค่าและใช้ Error Reporting ใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
หากเกิดความผิดพลาดของโปรแกรมขึ้น Dr. Watson for Windows จะทำงานโดยอัตโนมัติ การกำหนดค่า Dr.Watson ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิกที่ Start และคลิกที่ Run
  2. พิมพ์ drwtsn32 แล้วคลิก OK
โดยค่าเริ่มต้น แฟ้มล็อกที่ถูกสร้างโดย Dr.Watson จะชื่อ Drwtsn32.log และจะได้รับการบันทึกไว้ในตำแหน่งต่อไปนี้:
ไดรฟ์:\Documents and Settings\All Users.WINNT\Application Data\Microsoft\Dr Watson
หมายเหตุ Drwatson.exe คือโปรแกรมดีบักความผิดพลาดรุ่นก่อนหน้าที่มีมาให้กับเวอร์ชันก่อนหน้าของ Windows NT Microsoft แนะนำให้คุณใช้ Drwtsn32.exe แทนที่จะใช้ Drwatson.exe ใน Windows XP
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 308538 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 05:56:13 - ฉบับแก้ไข: 1.2

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbproductlink KB308538
คำติชม