ไม่สามารถใช้แม่แบบเพื่อสร้างไซต์ใหม่ใน 2013 ในเซิร์ฟเวอร์โครงการ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3086409
อาการ
เมื่อคุณบันทึกไซต์ 2013 เซิร์ฟเวอร์โครงการของ Microsoft เป็นแม่แบบ และพยายามสร้างไซต์ใหม่ตามเท็มเพล ล้มเหลวในการพยายาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณสามารถบันทึกไซต์เป็นแม่แบบ แต่เมื่อคุณพยายามที่จะสร้างไซต์ใหม่ SharePoint แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

ทรัพยากร: ReportServerResources, DataSourceContentTypeName ไม่สามารถประกอบด้วย: \ /: * " # % <> { } | ~ &, สองจุด (.), หรืออักขระพิเศษเช่นแท็บ
สาเหตุ
เมื่อคุณดูข้อมูลชนิดเนื้อหาบนไซต์ นั้นมีลักษณะต่อไปนี้:

$Resources:ReportServerResources,DataSourceContentTypeName;      Document  Project Web Access $Resources:ReportServerResources,ReportBuilderContentTypeName;    Document  Project Web Access  $Resources:ReportServerResources,ReportBuilderModelName;       Document  Project Web Access
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. โครงการในเซิร์ฟเวอร์โครงการ เปิดแม่แบบไซต์ ไปที่การตั้งค่าไซต์การกระทำในไซต์ชนิดเนื้อหา
 2. คลิกที่ชื่อของชนิดเนื้อหา (ตัวอย่างเช่น$Resources: DataSourceContentTypeName)
 3. เลือกชื่อ คำอธิบาย และกลุ่ม และจากนั้น เปลี่ยนการตัดอักขระพิเศษที่ทริกเกอร์ข้อผิดพลาดเหล่านี้แต่ละครั้ง
ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณสร้างกลุ่มใหม่ที่มีชื่อชนิดเนื้อหา SSRS จากนั้น คุณเปลี่ยนชื่อองค์ประกอบต่อไปนี้:

$Resources: DataSourceContentTypeName
$Resources: ReportBuilderContentTypeName
$Resources: ReportBuilderModelName

คุณเปลี่ยนเหล่านี้เป็นดังนี้:

แหล่งข้อมูลรายงาน
รายงานในโปรแกรมสร้างรายงาน
แบบจำลองในโปรแกรมสร้างรายงาน

4. บันทึกแม่แบบ

คุณไม่ควรได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3086409 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/15/2015 03:41:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Project Server 2013

 • kbmt KB3086409 KbMtth
คำติชม