วิธีการย้ายโฟลเดอร์การเก็บพักใน Windows XP

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
บทนำ
บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์การเก็บพักใน Windows XP

โฟลเดอร์การเก็บพักคือ เนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์ที่ Windows ใช้ในการเก็บงานพิมพ์ขณะทำการพิมพ์ ซึ่งช่วยให้ Windows สามารถส่งคืนการควบคุมไปยังโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว หลังจากที่พิมพ์เอกสารเสร็จแล้ว โดยค่าเริ่มต้น Windows จะเก็บแฟ้มนี้ไว้บนพาร์ติชันเดียวกันกับแฟ้มระบบของ Windows คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Windows และเพิ่มเนื้อที่ว่างบนพาร์ติชันนี้ได้ โดยการย้ายโฟลเดอร์นี้ไปยังพาร์ติชันอื่น

วิธีการย้ายโฟลเดอร์การเก็บพักใน Windows XP

 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในฐานะผู้ดูแลระบบ
 2. คลิก เริ่ม แล้วคลิก คอมพิวเตอร์ของฉัน
 3. เปิดโปรแกรมควบคุม หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการจัดเก็บโฟลเดอร์การเก็บพักไว้
 4. ภายใต้ งานของแฟ้มและโฟลเดอร์ ให้คลิก สร้างโฟลเดอร์ใหม่ ในกล่อง ชื่อ พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการ
 5. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เครื่องพิมพ์และโทรสาร
 6. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก คุณสมบัติเซิร์ฟเวอร์
 7. คลิกแท็บ ขั้นสูง
 8. ในกล่อง โฟลเดอร์การเก็บพัก ให้พิมพ์เส้นทางที่สมบูรณ์ไปยังโฟลเดอร์ใหม่ที่คุณสร้างไว้
 9. คลิก นำไปใช้ ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น
  การเปลี่ยนแปลงในโฟลเดอร์การเก็บพักจะเกิดขึ้นทันที และระบบจะไม่พิมพ์เอกสารที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ขอแนะนำว่า ให้พิมพ์เอกสารทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงโฟลเดอร์การเก็บพัก คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการเปลี่ยนโฟลเดอร์การเก็บพัก
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดพิมพ์เสร็จแล้ว จากนั้น คลิก ใช่

 10. คลิก ตกลง แล้วปิดโฟลเดอร์ เครื่องพิมพ์และโทรสาร


ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการย้ายแฟ้มจัดเก็บชั่วคราว โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความดังกล่าวในฐานความรู้ของ Microsoft:
307886 วิธีการย้ายแฟ้มเก็บเพจใน Windows XP
เครื่องพิมพ์ โฟลเดอร์การเก็บพัก พิมพ์
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 308666 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 06:00:05 - ฉบับแก้ไข: 2.2

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB308666
คำติชม