การปรับปรุงพร้อมใช้งานสำหรับบริการบัสสำหรับ Windows Server 1.1 สำหรับ 4.6 กรอบงาน.NET

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3086798
อาการ
หลังจากกรอบงาน.NET ใน Microsoft 4.6 หรือผลิตภัณฑ์ที่รวมการ.NET Framework 4.6 เช่น Visual Studio 2015 ติดตั้ง บริการบัสสำหรับ Windows Server 1.1 จะไม่ตอบสนอง บริการอาจไม่เริ่มทำงาน หรือถ้าการบริการเริ่มต้น จะไม่ตอบสนองต่อการร้องขอของไคลเอ็นต์
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงที่แนะนำใน 4.6 กรอบงาน.NET การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้การบริการบัสสำหรับ Windows Server 1.1 ไม่ให้เริ่มการทำงาน
การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุง

การปรับปรุงต่อไปนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:ข้อมูลแฟ้ม

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่านี้) ซึ่งแสดงรายการไว้ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ระบบจะแปลงข้อมูลนี้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Appserverv1.1-servicebusx64patch30.mspไม่มีข้อมูล2,105,34428 2015 oct12:00ไม่มีข้อมูล

การหลีกเลี่ยงปัญหา
ไม่มีแก้ปัญหาสำหรับปัญหานี้อยู่
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลอ้างอิง
เรียนรู้เกี่ยวกับการ คำศัพท์เฉพาะทาง ที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คำติชม