ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

มีบันทึกเหตุการณ์เคอร์เนล 2 รหัสเมื่อเรียกใน Windows Server 2012 R2 ของคลาส MSFT_NetLbfoTeamNic

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3087042
อาการ
เมื่อใช้กับคุณลักษณะการกำหนดเซิร์ฟ NIC R2 Windows Server 2012 และมีใช้ตัวให้บริการ WMI ของบุคคลที่สามเพื่อเรียกคลาส WMI MSFT_NetLbfoTeamNicถูกบันทึกเหตุการณ์ต่อไปนี้:

แหล่งที่มา: เคอร์เนล-EventTracing/Admin
รหัสเหตุการณ์: 2
เซสชัน "" ล้มเหลวในการเริ่มการทำงานกับข้อผิดพลาดต่อไปนี้: 0xC0000022

บทความนี้ที่อยู่เฉพาะนี้เฉพาะข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อมีการกำหนดเซิร์ฟ NIC กำลังถูกใช้งาน ข้อผิดพลาดนี้ไม่ใช่ข้อบกพร่องของตัวให้บริการ WMI ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ เหตุการณ์นี้อาจถูกบันทึกด้วยเหตุผลที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวให้บริการ WMI การกำหนดเซิร์ฟ NIC
สาเหตุ
ไม่มีเกิด Thisproblem จากตัวให้บริการ WMI ของบุคคลที่สาม ปัญหานี้กำลังถูกติดตามสำหรับพิจารณาในเซิร์ฟเวอร์ Windows รุ่นในอนาคต

คลาส WMI MSFT_NetLbfoTeamNic Windows Server 2012 R2 การใช้อินเทอร์เฟซ iNetCfg อินเทอร์เฟซ iNetCfg จะเกี่ยวข้องกับ NetCfgTrace เคอร์เนลบันทึกข้อมูลผู้ให้บริการ ซึ่งจะเปิดใช้งาน โดย Windows โดยอัตโนมัติ ข้อมูลการติดตามจะถูกบันทึกไปยังแฟ้ม C:\Windows\inf\netcfgx.0.etl โดยอัตโนมัติ ตัวให้บริการ WMI ทั้งหมดที่เรียกใช้ภายใต้บริบทของ WMIPRVSE กระบวนการ ซึ่งจะรันภายใต้บัญชีบริการเครือข่าย อย่างไรก็ตาม ถ้าตัวให้บริการ WMI เรียกคลาสMSFT_NetLbfoTeamNicบัญชีบริการเครือข่ายไม่มีสิทธิ์ในการเขียนข้อมูลการติดตามไปยังแฟ้มนี้
การหลีกเลี่ยงปัญหา
ถ้าสถานการณ์ที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดเคอร์เนล event ID 2 ข้อผิดพลาดเป็นอันตราย และสามารถละเว้นได้อย่างปลอดภัย

ถ้าคุณต้องการป้องกันไม่ให้มีการล็อกข้อผิดพลาดนี้ เปิดพร้อมท์คำสั่งในการดูแล และจากนั้น เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

Takeown /f c:\windows\inf
/grant c:\windows\inf icacls "NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE":"(OI)(CI)(F)"
/grant c:\windows\inf\netcfgx.0.etl icacls "NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE": F
/grant c:\windows\inf\netcfgx.1.etl icacls "NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE": F

คำสั่งเหล่านี้อนุญาตให้สิทธิ์ที่จำเป็นของแฟ้มเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดการเข้าสู่ระบบในสถานการณ์สมมตินี้

คุณอาจต้องการตั้งค่าเจ้าของ C:\Windows\inf กลับไปให้กับบัญชี NT SERVICE\TrustedInstaller (ค่าเริ่มต้น) เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
  1. ใน Windows Explorer ไปยัง C:\Windows คลิกขวาที่ไดเรกทอรีC:\Windows\INFและเลือกคุณสมบัติแล้ว บนแท็บความปลอดภัยคลิกขั้นสูง
  2. ถัดจากเจ้าของคลิกเปลี่ยนแปลง
  3. คลิกที่ตั้งและจากนั้น เลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ (คุณอาจจำเป็นต้องเลื่อนขึ้นถ้าคุณได้เข้าร่วมโดเมน)
  4. ในชื่อออบเจ็กต์ ป้อน NT SERVICE\TrustedInstallerตรวจสอบชื่อที่เลือก และจากนั้น คลิกตกลง

ในตอนท้าย เรียกใช้คำสั่งicaclsเพื่อให้แน่ใจว่า บัญชีบริการเครือข่ายถูกตั้งค่าสำหรับการสืบทอด ดังตัวอย่างต่อไปนี้:

C:\>icacls c:\windows\inf

C:\Windows\inf NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE:(OI)(CI)(F)

[…]

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ