"HCW8004", "HCW8009," "HCW8016," "HCW8017," "HCW8029 หรือ"HCW8030"ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลี

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3087155
ปัญหา
เมื่อคุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลี คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

HCW8004 ไม่ยอมรับโดเมนที่พบในสถาน

Contoso.com โดเมนมีอยู่ร่วมกัน HCW8009 ไม่มีโดเมน ยอมรับในของคุณ<NameOfTenant>ผู้เช่า</NameOfTenant>

ไฮบริดสลี HCW8016 โดเมน Contoso.com ไม่ใช่โดเมนยอมรับในองค์กรในสถานที่

ไฮบริดสลี HCW8017 โดเมน Contoso.com ไม่ใช่โดเมนยอมรับในการเช่า Office 365

โดเมนไฮบริดสลีไม่ใช่ HCW8029 ที่ระบุ

HCW8030 โดเมนการยอมรับหมายเลขที่พบในผู้เช่า

สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าโดเมนยอมรับได้ (ที่ไม่ใช่ onmicrosoft.com) ไม่ถูกเพิ่มเข้า กับสภาพแวดล้อมในสถานที่ของคุณ หรือ การแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์
โซลูชัน
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โดเมนหรือโดเมนบวกเข้ากับองค์กรของคุณในสถานที่ที่เป็นโดเมนที่ยอมรับได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู โดเมนที่ยอมรับได้.
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โดเมนหรือโดเมนที่จะเพิ่มการแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์เป็นโดเมนที่ยอมรับได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ตรวจสอบโดเมนที่มีผู้ลงทะเบียนชื่อโดเมน.
  3. เรียกใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริอีกครั้ง เมื่อคุณได้รับพร้อมท์เพื่อเพิ่มโดเมน เลือกโดเมนที่คุณเพิ่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ขั้นตอนที่ 5 ของ สร้างการปรับใช้ไฮบริดสลี ด้วยตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลี.
ข้อมูลเพิ่มเติม
ยังคงต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์หรือ ฟอรั่ม TechNet อัตราแลกเปลี่ยน.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3087155 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/26/2015 12:06:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Exchange Online, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard

  • o365022013 o365 o365a o365e o365m hybrid hcw8004 hcw8009 hcw8016 hcw8017 hcw8029 hcw8030 kbmt KB3087155 KbMtth
คำติชม