คำแนะนำด้านความปลอดภัย Microsoft: การปรับปรุงสำหรับช่องโหว่ใน Adobe Flash Player ใน Internet Explorer และขอบ Microsoft: 11 สิงหาคม 2015

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3087916
สรุป
Microsoft ได้ออกทรัพย์คำแนะนำสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT เกี่ยวกับช่องโหว่ใน Adobe Flash Player ใน Internet Explorer นี้คำแนะนำความปลอดภัยประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องโหว่ที่ ดู ความปลอดภัยของ Microsoft 2755801 คำแนะนำ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
สิ่งสำคัญ
 • ทั้งหมด nonsecurity ความปลอดภัยและการปรับปรุงในอนาคตสำหรับ Windows RT 8.1, Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 การปรับปรุงที่จำเป็นต้องมี 2919355 เพื่อให้สามารถติดตั้ง เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งการปรับปรุง 2919355 บนคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows RT 8.1, Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012 เพื่อให้คุณได้รับการปรับปรุงในอนาคต
 • ถ้าคุณติดตั้งชุดภาษาหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณติดตั้งชุดภาษาใด ๆ ที่คุณต้องการก่อนที่คุณจะติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เพิ่มชุดภาษาลงใน Windows.
ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

การแก้ไข
แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8.1 (KB3087916)

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ Windows8.1-KB3087916-x86.msu เดี๋ยวนี้

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับระบบที่ใช้ x64 Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8.1 (KB3087916)

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ Windows8.1-KB3087916-x64.msu เดี๋ยวนี้

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8 (KB3087916)

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ Windows8-RT-KB3087916-x86.msu เดี๋ยวนี้

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับระบบที่ใช้ x64 Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows 8 (KB3087916)

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ Windows8-RT-KB3087916-x64.msu เดี๋ยวนี้

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows Server 2012 (KB3087916)

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ Windows8-RT-KB3087916-x64.msu เดี๋ยวนี้

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Internet Explorer Flash Player สำหรับ Windows Server 2012 R2 (KB3087916)

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ Windows8.1-KB3087916-x64.msu เดี๋ยวนี้
วันออกจำหน่าย: 11 สิงหาคม 2015

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสที่เป็นปัจจุบันที่สุดซึ่งพร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ซึ่งมีการประกาศแฟ้มนี้ แฟ้มนี้ถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อแฟ้มดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องมือตรวจหาและการจัดวางและคำแนะนำ

ศูนย์กลางการรักษาความปลอดภัย

คุณสามารถจัดการการปรับปรุงซอฟต์แวร์และการรักษาความปลอดภัยที่คุณจำเป็นต้องปรับใช้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในองค์กรของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ศูนย์จัดการ Update TechNet. ที่เว็บไซต์ของ Microsoft TechNet Security แสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft

ปรับปรุงความปลอดภัยพร้อมใช้งานจากMicrosoft Update และการปรับปรุง Windows. ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยมีอยู่ในตัวศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft. คุณสามารถค้นหาโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยมากที่สุดได้อย่างง่ายดาย ด้วยการทำการค้นหาคำสำคัญสำหรับ "ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย"

คุณสามารถดาวน์โหลดการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยจากการแค็ตตาล็อก Microsoft Update. แค็ตตาล็อก Microsoft Update ให้สามารถค้นหาแค็ตตาล็อกของเนื้อหาที่ถูกทำให้ใช้งานผ่านทาง Windows Update และ Microsoft Update ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย โปรแกรมควบคุม และเซอร์วิสแพ็ค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแค็ตตาล็อก Microsoft Update ให้ดูแค็ตตาล็อก Microsoft Update FAQ.

ตรวจสอบและปรับใช้คำแนะนำ

Microsoft ให้การตรวจหาและคำแนะนำในการปรับใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย คำแนะนำนี้ประกอบด้วยข้อแนะนำ และข้อมูลที่สามารถช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ความเข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ สำหรับการตรวจสอบและปรับใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft 961747.

ตัววิเคราะห์ความปลอดภัยบรรทัดหลักของ Microsoft

ตัววิเคราะห์ความปลอดภัยบรรทัดหลักของ Microsoft (MBSA) ช่วยให้ผู้ดูแลสแกนระบบท้องถิ่น และระยะไกลสำหรับการปรับปรุงความปลอดภัยที่ขาดหายไปและ misconfigurations ความปลอดภัยทั่วไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูตัววิเคราะห์ความปลอดภัยบรรทัดหลักของ Microsoft.

ตารางต่อไปนี้แสดงการตรวจพบ MBSA สรุปสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้
ซอฟต์แวร์MBSA
Windows 8 และ 8.1 Windows สำหรับระบบ 32 บิต ไม่ใช่
Windows 8 และ 8.1 Windows สำหรับระบบ 64 บิตไม่ใช่
Windows Server 2012 และ Windows Server 2012 R2ไม่ใช่
หมายเหตุ ลูกค้าที่ใช้ซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมที่ไม่ได้รับการสนับสนุน โดยรุ่นล่าสุดของ MBSA, Microsoft Update และ Windows Server Update Services ควรดูส่วน "สนับสนุนผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม"ตัววิเคราะห์ความปลอดภัยบรรทัดหลักของ Microsoft. ที่นี่ที่จะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างการตรวจหาการปรับปรุงความปลอดภัยที่เคร่งครัด โดยใช้เครื่องมือดั้งเดิม

Windows Server Update Services

บริการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ของ Windows (WSUS) ทำให้ข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีการปรับใช้การปรับปรุงล่าสุดของผลิตภัณฑ์ Microsoft กับคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับใช้การปรับปรุงความปลอดภัย โดยใช้ Windows Server Update Services ดูบทความ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:

เซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบ

ตารางต่อไปนี้ให้ตรวจสอบ Microsoft ระบบ Management Server (SMS) และการปรับใช้สรุปสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้
ซอฟต์แวร์SMS 2003 กับ ITMUตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกศูนย์ระบบ
Windows 8 และ 8.1 Windows สำหรับระบบ 32 บิต ไม่ใช่ใช่
Windows 8 และ 8.1 Windows สำหรับระบบ 64 บิตไม่ใช่ใช่
Windows Server 2012 และ Windows Server 2012 R2ไม่ใช่ใช่
หมายเหตุ Microsoft สนับสนุน SMS 2.0 ที่ไม่ต่อเนื่องในเดือน 12 เมษายน 2011 สำหรับ SMS 2003, Microsoft ยังหยุดการสนับสนุนสำหรับการรักษาความปลอดภัยปรับปรุงสินค้าคงคลังเครื่องมือ (ดอก) ในเดือน 12 เมษายน 2011 ลูกค้าได้รับคำแนะนำการปรับรุ่นตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกศูนย์ระบบ. สำหรับลูกค้าที่เหลืออยู่บน SMS 2003 Service Pack 3, เครื่องมือสินค้าคงคลังสำหรับการปรับปรุงของ Microsoft (ITMU) นอกจากนี้ยังมีตัวเลือก

สำหรับ SMS 2003, SMS 2003 สินค้าคงคลังเครื่องมือนี้สำหรับ Microsoft โปรแกรมปรับปรุง (ITMU) สามารถใช้ SMS เพื่อตรวจหาโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่เสนอโดยMicrosoft Update และที่ได้รับการสนับสนุนโดยWindows Server Update Services. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู Systems Management Server 2003. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SMS เครื่องมือการสแกน ดูเครื่องมือการสแกนของระบบการจัดการการปรับปรุงซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ 2003. ดูข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดสำหรับ Systems Management Server 2003.

ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกศูนย์ระบบใช้ WSUS 3.0 สำหรับการตรวจหาโปรแกรมปรับปรุงนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูศูนย์ระบบ.

สำหรับรายละเอียด ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base 910723: รายการสรุปของรายเดือนตรวจสอบและปรับใช้คำแนะนำในบทความ

ปรับปรุงตัวประเมินความเข้ากันได้และ Application Compatibility Toolkit

ปรับปรุงบ่อยเขียนไปยังแฟ้มเดียวกันและการตั้งค่ารีจิสทรีที่จำเป็นสำหรับโปรแกรมประยุกต์ของคุณทำงาน สิ่งนี้สามารถทำให้เกิด incompatibilities และเพิ่มเวลาที่จำเป็นในการปรับใช้การปรับปรุงความปลอดภัย คุณสามารถราบการทดสอบและการตรวจสอบโปรแกรมปรับปรุง Windows กับโปรแกรมประยุกต์ที่ถูกติดตั้ง โดยใช้การปรับปรุงตัวประเมินความเข้ากันได้ คอมโพเนนต์ที่รวมอยู่ใน Application Compatibility Toolkit.

Toolkit ความเข้ากันได้แอพลิเคชัน (ACT) ประกอบด้วยเครื่องมือที่จำเป็นและเอกสารประกอบเพื่อประเมิน และลดปัญหาความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์ก่อนปรับใช้ Windows Vista การปรับปรุงของ Windows การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของ Microsoft หรือ Windows Internet Explorer รุ่นใหม่ในสภาพแวดล้อมของคุณ

การปรับใช้การปรับปรุงความปลอดภัย

Windows 8 และ 8.1 Windows (ทุกรุ่น)

ตารางอ้างอิง
ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วน "ข้อมูลการปรับใช้"
การปรับใช้ข้อมูล
การติดตั้งโดยที่ไม่ต้องการการขัดจังหวะโดยผู้ใช้สำหรับ Adobe Flash Player ใน 10 Explorer อินเทอร์เน็ตในทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8 เวอร์ชั่น 32 บิต:
Windows8-RT-KB3087916-x86.msu/เงียบ
สำหรับ Adobe Flash Player ใน 10 Explorer อินเทอร์เน็ตในทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8 รุ่นที่ใช้ x64:
Windows8-RT-KB3087916-x64.msu/เงียบ
สำหรับ Adobe Flash Player ใน 11 Explorer อินเทอร์เน็ตในทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8.1 เวอร์ชั่น 32 บิต:
Windows8.1-KB3087916-x86.msu/เงียบ
สำหรับ Adobe Flash Player ใน 11 Explorer อินเทอร์เน็ตในทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8.1 รุ่นที่ใช้ x64:
Windows8.1-KB3087916-x64.msu/เงียบ
การติดตั้งได้โดยไม่ต้องเริ่มการทำงานสำหรับ Adobe Flash Player ใน 10 Explorer อินเทอร์เน็ตในทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8 เวอร์ชั่น 32 บิต:
Windows8-RT-KB3087916-x86.msu/เงียบ /norestart
สำหรับ Adobe Flash Player ใน 10 Explorer อินเทอร์เน็ตในทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8 รุ่นที่ใช้ xx64:
Windows8-RT-KB3087916-x64.msu/เงียบ /norestart
สำหรับ Adobe Flash Player ใน 11 Explorer อินเทอร์เน็ตในทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8.1 เวอร์ชั่น 32 บิต:
Windows8.1-KB3087916-x86.msu/เงียบ /norestart
สำหรับ Adobe Flash Player ใน 11 Explorer อินเทอร์เน็ตในทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8.1 รุ่นที่ใช้ x64:
Windows8.1-KB3087916-x64.msu/เงียบ /norestart
ข้อมูลเพิ่มเติมดูส่วนย่อย "เครื่องมือตรวจหาและการจัดวางและคำแนะนำ" ที่
ข้อกำหนดการรีสตาร์ทในบางกรณี การปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน ถ้าแฟ้มที่ต้องการใช้ การปรับปรุงนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน หากลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้น คุณได้รับข้อความที่แนะนำให้คุณเริ่มการทำงาน เพื่อช่วยลดโอกาสที่เริ่มการทำงานจะต้อง คุณควรหยุดการบริการที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด และปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่อาจใช้แฟ้มได้รับผลกระทบก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุใดคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงานบทความใน Microsoft Knowledge Base 887012.
Hotpatchingไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการเอาออกเมื่อต้องการถอนการติดตั้งการปรับปรุงที่ถูกติดตั้ง โดย WUSA ใช้สวิตช์เซ็ตอัพ/Uninstall หรือ, 'แผงควบคุม'คลิก คลิกระบบและความปลอดภัยคลิกดูโปรแกรมปรับปรุงที่ติดตั้งไว้ภายใต้Windows Updateจากนั้น เลือกจากรายชื่อโปรแกรมปรับปรุง
การตรวจสอบคีย์รีจิสทรีไม่มีคีย์รีจิสทรีเพื่อตรวจสอบการมีอยู่ของโปรแกรมปรับปรุงนี้
ชุดบริการรวมในอนาคตการปรับปรุงสำหรับปัญหานี้จะรวมอยู่ในอนาคตเซอร์วิสแพ็ค หรือการปรับปรุงสะสม

ข้อมูลการปรับใช้

ติดตั้งการปรับปรุง
เมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ โปรแกรมติดตั้งตรวจสอบว่า มีอย่างน้อยหนึ่งแฟ้มที่กำลังถูกปรับปรุงบนระบบของคุณได้รับการปรับปรุง โดย Microsoft hotfix หรือไม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ เช่น "โปรแกรมแก้ไขด่วนบทความใน Microsoft Knowledge Base 824684.

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้สนับสนุนสวิทช์การติดตั้งต่อไปนี้
สวิตช์คำอธิบาย
/ ?, /h, /helpแสดงวิธีใช้เกี่ยวกับการสลับที่ได้รับการสนับสนุน
/quietแสดงการแสดงข้อความสถานะหรือข้อผิดพลาด
/norestartเมื่อนั้นพร้อมกับ/เงียบระบบไม่เริ่มระบบใหม่หลังจากติดตั้งแม้ว่าจะเริ่มการทำงานเป็นสิ่งจำเป็นในการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
/warnrestart:<seconds></seconds>เมื่อนั้นพร้อมกับ/เงียบโปรแกรมติดตั้งเตือนผู้ใช้ก่อนที่จะเริ่มต้นการรีสตาร์ท
/promptrestartเมื่อนั้นพร้อมกับ/เงียบตัวติดตั้งแสดงพร้อมท์ก่อนที่จะเริ่มต้นด้วยการเริ่มการทำงาน
/forcerestartเมื่อนั้นพร้อมกับ/เงียบโปรแกรมติดตั้งบังคับให้ปิดโปรแกรมประยุกต์ และเริ่มต้นการรีสตาร์ท
/log:<file name=""></file>เปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบไปยังแฟ้มที่ระบุ
/extract:<destination></destination>แยกเนื้อหาของแพคเกจไปยังโฟลเดอร์ปลายทาง
/ /kb ถอนการติดตั้ง:<KB number=""></KB>ถอนการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย
หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมติดตั้ง Wusa.exe ให้ดูส่วน "Windows Update Stand-alone Installer" ในบทความด้านเทคนิคการเปลี่ยนแปลงใน Windows 7 เบ็ดเตล็ด.
ตรวจสอบว่า มีการใช้การปรับปรุง
เนื่องจากมีหลายรุ่นของ Windows ขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปนี้อาจแตกต่างกันบนระบบของคุณ ถ้าจะแตกต่างกัน ดูเอกสารของผลิตภัณฑ์เพื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้

การตรวจสอบรุ่นของแฟ้ม
 1. คลิกเริ่มและจากนั้น พิมพ์ชื่อแฟ้มปรับปรุงในกล่องค้นหา
 2. เมื่อแฟ้มปรากฏภายใต้โปรแกรมคลิกขวาชื่อแฟ้ม แล้ว คลิ กคุณสมบัติ
 3. บนแท็บทั่วไปเปรียบเทียบขนาดแฟ้มกับแฟ้มข้อมูลตารางที่กำหนดไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft

  หมายเหตุ ขึ้นอยู่กับรุ่นของระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมต่าง ๆ ที่ติดตั้งบนระบบของคุณ แฟ้มที่อยู่ในตารางรายละเอียดแฟ้มบางแฟ้มอาจไม่สามารถติดตั้ง
 4. นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกแท็บรายละเอียดและเปรียบเทียบข้อมูล เช่นรุ่นของแฟ้มและวันการเปลี่ยนแปลง โดยตารางข้อมูลแฟ้มที่มีอยู่ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft

  หมายเหตุ แอตทริบิวต์อื่นที่ไม่ใช่รุ่นของแฟ้มอาจเปลี่ยนแปลงระหว่างการติดตั้ง เปรียบเทียบแอททริบิวต์อื่น ๆ แฟ้มข้อมูลในตารางข้อมูลของแฟ้มไม่สนับสนุนวิธีการตรวจสอบว่า มีการใช้การปรับปรุง นอกจากนี้ ในบางกรณี แฟ้มมีการเปลี่ยนชื่อระหว่างการติดตั้ง ถ้าไม่มีข้อมูลของแฟ้มหรือรุ่น ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งมีวิธีการอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบการติดตั้งการปรับปรุง
 5. ในตอนท้าย คุณสามารถคลิกแท็บPrevious Versionsและเปรียบเทียบข้อมูลไฟล์รุ่นก่อนหน้าของแฟ้มพร้อมด้วยข้อมูลของแฟ้มสำหรับแฟ้มรุ่นใหม่ หรือที่ปรับปรุง แล้ว

Windows Server 2012 และ Windows Server 2012 R2 การ (ทุกรุ่น)

ตารางอ้างอิง
ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในย่อย "ข้อมูลการปรับใช้" ในส่วนนี้
การปรับใช้ข้อมูล
การติดตั้งโดยที่ไม่ต้องการการขัดจังหวะโดยผู้ใช้สำหรับ Adobe Flash Player ใน Internet Explorer 10 กับทุกรุ่นที่สนับสนุนของ Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3087916-x64.msu/เงียบ
สำหรับ Adobe Flash Player ใน Internet Explorer 11 กับ R2 Windows Server 2012 ทุกรุ่นที่ได้รับการสนับสนุน:
Windows8.1-KB3087916-x64.msu/เงียบ
การติดตั้งได้โดยไม่ต้องเริ่มการทำงานสำหรับ Adobe Flash Player ใน Internet Explorer 10 กับทุกรุ่นที่สนับสนุนของ Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3087916-x64.msu/เงียบ /norestart
สำหรับ Adobe Flash Player ใน Internet Explorer 11 กับ R2 Windows Server 2012 ทุกรุ่นที่ได้รับการสนับสนุน:
Windows8.1-KB3087916-x64.msu/เงียบ /norestart
ข้อมูลเพิ่มเติมดูส่วนย่อย "ตรวจหา และเครื่องมือการปรับใช้ และแนะนำ" ที่
ข้อกำหนดการรีสตาร์ทในบางกรณี การปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน ถ้าแฟ้มที่ต้องการใช้ การปรับปรุงนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน หากลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้น คุณได้รับข้อความที่แนะนำให้คุณเริ่มการทำงาน เพื่อช่วยลดโอกาสที่เริ่มการทำงานจะต้อง คุณควรหยุดการบริการที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด และปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่อาจใช้แฟ้มได้รับผลกระทบก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุใดคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงานบทความใน Microsoft Knowledge Base 887012.
Hotpatchingไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการเอาออกเมื่อต้องการถอนการติดตั้งการปรับปรุงที่ถูกติดตั้ง โดย WUSA ใช้สวิตช์เซ็ตอัพ/Uninstall หรือ, 'แผงควบคุม'คลิก คลิกระบบและความปลอดภัยคลิกดูโปรแกรมปรับปรุงที่ติดตั้งไว้ภายใต้Windows Updateจากนั้น เลือกจากรายชื่อโปรแกรมปรับปรุง
การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

ไม่มีคีย์รีจิสทรีเพื่อตรวจสอบการมีอยู่ของโปรแกรมปรับปรุงนี้
ชุดบริการรวมในอนาคตการปรับปรุงสำหรับปัญหานี้จะรวมอยู่ในอนาคตเซอร์วิสแพ็ค หรือการปรับปรุงสะสม

ข้อมูลการปรับใช้

ติดตั้งการปรับปรุง
เมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ โปรแกรมติดตั้งตรวจสอบว่า มีอย่างน้อยหนึ่งแฟ้มที่กำลังถูกปรับปรุงบนระบบของคุณถูกก่อนหน้านี้ปรับปรุง โดย Microsoft hotfix หรือไม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ เช่น "โปรแกรมแก้ไขด่วนบทความใน Microsoft Knowledge Base 824684.

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้สนับสนุนสวิทช์การติดตั้งต่อไปนี้
สวิตช์คำอธิบาย
/ ?, /h, /helpแสดงวิธีใช้เกี่ยวกับการสลับที่ได้รับการสนับสนุน
/quietแสดงการแสดงข้อความสถานะหรือข้อผิดพลาด
/norestartเมื่อนั้นพร้อมกับ/เงียบระบบไม่เริ่มหลังจากการติดตั้งถ้าจำเป็นในการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วเริ่มการทำงานใหม่
/warnrestart:วินาที>เมื่อนั้นพร้อมกับ/เงียบโปรแกรมติดตั้งเตือนผู้ใช้ก่อนที่จะเริ่มต้นการรีสตาร์ท
/promptrestartเมื่อนั้นพร้อมกับ/เงียบโปรแกรมติดตั้งพร้อมท์ให้ผู้ใช้ก่อนที่จะเริ่มต้นการรีสตาร์ท
/forcerestartเมื่อนั้นพร้อมกับ/เงียบโปรแกรมติดตั้งบังคับให้ปิดโปรแกรมประยุกต์ และเริ่มต้นการรีสตาร์ท
/ เข้าสู่ระบบ:ชื่อแฟ้ม>เปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบไปยังแฟ้มที่ระบุ
/ แยก:ปลายทาง>แยกเนื้อหาของแพคเกจไปยังโฟลเดอร์ปลายทาง
/ การถอนการติดตั้ง /kb:หมายเลข KB>ถอนการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย
หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมติดตั้ง Wusa.exe ดู "Windows Update Stand-alone Installer" ในบทความ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:
ตรวจสอบว่า มีการใช้การปรับปรุง
เนื่องจากมีหลายรุ่นของ Windows ขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปนี้อาจแตกต่างกันในระบบของคุณ ถ้าจะแตกต่างกัน ดูเอกสารของผลิตภัณฑ์เพื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้

การตรวจสอบรุ่นของแฟ้ม
 1. คลิกเริ่มและจากนั้น พิมพ์ชื่อแฟ้มปรับปรุงในกล่องเริ่มการค้นหา
 2. เมื่อแฟ้มปรากฏภายใต้โปรแกรมคลิกขวาชื่อแฟ้ม แล้ว คลิ กคุณสมบัติ
 3. บนแท็บทั่วไปเปรียบเทียบขนาดแฟ้มกับแฟ้มข้อมูลตารางที่กำหนดไว้ในบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้

  หมายเหตุ ขึ้นอยู่กับรุ่นของระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมต่าง ๆ ที่ติดตั้งในระบบของคุณ แฟ้มที่อยู่ในตารางรายละเอียดแฟ้มบางแฟ้มอาจไม่สามารถติดตั้ง
 4. คุณยังสามารถคลิกแท็บรายละเอียดเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล เช่นรุ่นของแฟ้มและวันการเปลี่ยนแปลง โดยแฟ้มข้อมูลตารางที่กำหนดไว้ในบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้

  หมายเหตุ แอตทริบิวต์อื่นที่ไม่ใช่รุ่นของแฟ้มอาจเปลี่ยนแปลงระหว่างการติดตั้ง เปรียบเทียบแอททริบิวต์อื่น ๆ แฟ้มข้อมูลในตารางข้อมูลของแฟ้มไม่สนับสนุนวิธีการตรวจสอบว่า มีการใช้การปรับปรุง นอกจากนี้ ในบางกรณี แฟ้มอาจถูกเปลี่ยนชื่อในระหว่างการติดตั้ง ถ้าไม่มีข้อมูลของแฟ้มหรือรุ่น ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งมีวิธีการอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบการติดตั้งการปรับปรุง
 5. ในตอนท้าย คุณสามารถยัง คลิกแท็บPrevious Versionsและเปรียบเทียบข้อมูลแฟ้มสำหรับรุ่นก่อนหน้าของแฟ้มที่ มีข้อมูลของแฟ้มสำหรับแฟ้มรุ่นใหม่ หรือที่ปรับปรุงแล้ว

ข้อมูลแฟ้ม

ปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดง ในเวลาท้องถิ่นของคุณ และ มีความโน้มเอียงของเวลาตามฤดูกาล (DST) ของคุณปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม

สำหรับ Internet Explorer Flash Player สำหรับรุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows 10 (KB3087916)

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Activex.vchไม่มีข้อมูล603,12608-Aug-201515:38ไม่มีข้อมูล
Flash.ocx18.0.0.23219,219,43208-Aug-201515:38x 86
Flashplayerapp.exe18.0.0.232794,08808-Aug-201515:38x 86
Flashplayercplapp.cpl18.0.0.232179,68808-Aug-201515:38ไม่มีข้อมูล
Flashutil_activex.dll18.0.0.232547,30408-Aug-201515:38x 86
Flashutil_activex.exe18.0.0.2321,179,11208-Aug-201515:38x 86

สำหรับ Internet Explorer Flash Player สำหรับรุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 10 (KB3087916)

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Activex.vchไม่มีข้อมูล144,83808-Aug-201515:38ไม่มีข้อมูล
Flash.ocx18.0.0.23225,059,30408-Aug-201515:38x 64
Flashutil_activex.dll18.0.0.232615,40008-Aug-201515:38x 64
Flashutil_activex.exe18.0.0.232862,69608-Aug-201515:38x 64
Activex.vchไม่มีข้อมูล603,12608-Aug-201515:38ไม่มีข้อมูล
Flash.ocx18.0.0.23219,219,43208-Aug-201515:38x 86
Flashplayerapp.exe18.0.0.232794,08808-Aug-201515:38x 86
Flashplayercplapp.cpl18.0.0.232179,68808-Aug-201515:38ไม่มีข้อมูล
Flashutil_activex.dll18.0.0.232547,30408-Aug-201515:38x 86
Flashutil_activex.exe18.0.0.2321,179,11208-Aug-201515:38x 86

สำหรับ Internet Explorer Flash Player สำหรับรุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows 8.1 (KB3087916)

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Activex.vchไม่มีข้อมูล603,12608-Aug-201513:55ไม่มีข้อมูล
Flash.ocx18.0.0.23219,219,43208-Aug-201513:55x 86
Flashplayerapp.exe18.0.0.232794,08808-Aug-201513:55x 86
Flashplayercplapp.cpl18.0.0.232179,68808-Aug-201513:55ไม่มีข้อมูล
Flashutil_activex.dll18.0.0.232547,30408-Aug-201513:55x 86
Flashutil_activex.exe18.0.0.2321,179,11208-Aug-201513:55x 86
Activex.vchไม่มีข้อมูล631,55008-Aug-201513:55ไม่มีข้อมูล
Flash.ocx18.0.0.23220,129,76808-Aug-201513:55x 86
Flashplayerapp.exe18.0.0.232794,08808-Aug-201513:55x 86
Flashplayercplapp.cpl18.0.0.232179,68808-Aug-201513:55ไม่มีข้อมูล
Flashutil_activex.dll18.0.0.232547,30408-Aug-201513:55x 86
Flashutil_activex.exe18.0.0.2321,179,11208-Aug-201513:55x 86

สำหรับ Internet Explorer Flash Player สำหรับรุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 การ (KB3087916)

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Activex.vchไม่มีข้อมูล144,83808-Aug-201513:47ไม่มีข้อมูล
Flash.ocx18.0.0.23225,059,30408-Aug-201513:47x 64
Flashutil_activex.dll18.0.0.232615,40008-Aug-201513:47x 64
Flashutil_activex.exe18.0.0.232862,69608-Aug-201513:47x 64
Activex.vchไม่มีข้อมูล147,80608-Aug-201513:47ไม่มีข้อมูล
Flash.ocx18.0.0.23226,089,46408-Aug-201513:47x 64
Flashutil_activex.dll18.0.0.232615,40008-Aug-201513:47x 64
Flashutil_activex.exe18.0.0.232862,18408-Aug-201513:47x 64
Activex.vchไม่มีข้อมูล603,12608-Aug-201513:55ไม่มีข้อมูล
Flash.ocx18.0.0.23219,219,43208-Aug-201513:55x 86
Flashplayerapp.exe18.0.0.232794,08808-Aug-201513:55x 86
Flashplayercplapp.cpl18.0.0.232179,68808-Aug-201513:55ไม่มีข้อมูล
Flashutil_activex.dll18.0.0.232547,30408-Aug-201513:55x 86
Flashutil_activex.exe18.0.0.2321,179,11208-Aug-201513:55x 86
Activex.vchไม่มีข้อมูล631,55008-Aug-201513:55ไม่มีข้อมูล
Flash.ocx18.0.0.23220,129,76808-Aug-201513:55x 86
Flashplayerapp.exe18.0.0.232794,08808-Aug-201513:55x 86
Flashplayercplapp.cpl18.0.0.232179,68808-Aug-201513:55ไม่มีข้อมูล
Flashutil_activex.dll18.0.0.232547,30408-Aug-201513:55x 86
Flashutil_activex.exe18.0.0.2321,179,11208-Aug-201513:55x 86

สำหรับ Internet Explorer Flash Player สำหรับรุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows 8 (KB3087916)

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Activex.vchไม่มีข้อมูล603,12608-Aug-201502:27ไม่มีข้อมูล
Flash.ocx18.0.0.23219,218,88808-Aug-201502:27x 86
Flashplayerapp.exe18.0.0.232793,54408-Aug-201502:27x 86
Flashplayercplapp.cpl18.0.0.232177,63208-Aug-201502:27ไม่มีข้อมูล
Flashutil_activex.dll18.0.0.232546,76808-Aug-201502:27x 86
Flashutil_activex.exe18.0.0.2321,178,57608-Aug-201502:27x 86
Activex.vchไม่มีข้อมูล603,12608-Aug-201502:16ไม่มีข้อมูล
Flash.ocx18.0.0.23219,218,88808-Aug-201502:16x 86
Flashplayerapp.exe18.0.0.232793,54408-Aug-201502:16x 86
Flashplayercplapp.cpl18.0.0.232177,63208-Aug-201502:16ไม่มีข้อมูล
Flashutil_activex.dll18.0.0.232546,76808-Aug-201502:16x 86
Flashutil_activex.exe18.0.0.2321,178,57608-Aug-201502:16x 86

สำหรับ Internet Explorer Flash Player สำหรับรุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 8 และ Windows Server 2012 (KB3087916)

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Activex.vchไม่มีข้อมูล144,83808-Aug-201502:27ไม่มีข้อมูล
Flash.ocx18.0.0.23225,057,24808-Aug-201502:27x 64
Flashutil_activex.dll18.0.0.232614,85608-Aug-201502:27x 64
Flashutil_activex.exe18.0.0.232860,64008-Aug-201502:27x 64
Activex.vchไม่มีข้อมูล144,83808-Aug-201502:16ไม่มีข้อมูล
Flash.ocx18.0.0.23225,057,24808-Aug-201502:16x 64
Flashutil_activex.dll18.0.0.232614,85608-Aug-201502:16x 64
Flashutil_activex.exe18.0.0.232860,64008-Aug-201502:16x 64
Activex.vchไม่มีข้อมูล603,12608-Aug-201502:27ไม่มีข้อมูล
Flash.ocx18.0.0.23219,218,88808-Aug-201502:27x 86
Flashplayerapp.exe18.0.0.232793,54408-Aug-201502:27x 86
Flashplayercplapp.cpl18.0.0.232177,63208-Aug-201502:27ไม่มีข้อมูล
Flashutil_activex.dll18.0.0.232546,76808-Aug-201502:27x 86
Flashutil_activex.exe18.0.0.2321,178,57608-Aug-201502:27x 86
Activex.vchไม่มีข้อมูล603,12608-Aug-201502:16ไม่มีข้อมูล
Flash.ocx18.0.0.23219,218,88808-Aug-201502:16x 86
Flashplayerapp.exe18.0.0.232793,54408-Aug-201502:16x 86
Flashplayercplapp.cpl18.0.0.232177,63208-Aug-201502:16ไม่มีข้อมูล
Flashutil_activex.dll18.0.0.232546,76808-Aug-201502:16x 86
Flashutil_activex.exe18.0.0.2321,178,57608-Aug-201502:16x 86

แฟ้มข้อมูลการแฮช

ชื่อแฟ้มแฮช SHA1แฮช SHA256
Windows10.0-KB3087916-x64.msu95E4233D6375BF61CF180006FE597E198F5B6B3FC10F8E5C5E98942A5AF2F128D51C22A8169E96EBEC932220BDBD8EEFEDCB8BAB
Windows10.0-KB3087916-x86.msu367F18708C5125180A0FA28850C573EA64F2A9EFD10EDF4924B9E6D715FBEE59FC1C7A9A90B56EBFF67FFA17D32BB6654A512AA6
Windows8-RT-KB3087916-x64.msuFD5C4104A30F69708F03A5AFB91DC03F759BDDAC9CB6E0A4ED2CDBA4FBB1D052CF5F5FB4E49478A4C31B734978D809E5A7DB3E31
Windows8-RT-KB3087916-x86.msu8867F7345AFA8514353A4E42903534354B3CFB11D2188206BFB0394E8F0D6E81359476E6C8397B843C8974AD108D07911635CBDD
Windows8.1-KB3087916-x64.msu798A8C2B2636B1AA80C9B08C0713970C1BB83AB39A2760348080E674107746AEFC9B53F2DB951856A344C66A5AE0E7FC4E93BE22
Windows8.1-KB3087916-x86.msu52ED7BC510D86B3DF54CB473B1E6ACB6C93B6CEF14BF2AC62AC730E7C56B8B080CF5CCEA3B1456DECDBE4870D933C535E7862673
อัพเด security_patch security_update ความปลอดภัยบักปัญหาช่องโหว่ผู้โจมตีที่เป็นอันตรายโกงแมรีจิสทรีบัฟเฟอร์มากเกินไปเกินขอบเขตที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษทำขึ้นเป็นพิเศษปฏิเสธเซอร์วิส DoS TSE

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3087916 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/21/2016 07:22:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Windows 10 Education, released in July 2015, Windows 10 Enterprise, released in July 2015, Windows 10 Home, released in July 2015, Windows 10 Pro, released in July 2015, Windows RT 8.1, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows RT, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard

 • atdownload kbfix kbexpertiseinter kbinfo kbsecadvisory kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3087916 KbMtth
คำติชม