การแก้ไข: Excel ล้มเหลวเมื่อคุณใช้ Excel 2010 บนคอมพิวเตอร์ที่มี.NET Framework ที่ 4.6 ติดตั้ง

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3087920
อาการ
เมื่อคุณเปิดใช้งานแบบ Mining ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ Microsoft Office 2010 หรือเปิดใช้งาน PowerPivot สำหรับ Excel 2010, Excel อาจล้มเหลว นอกจากนี้ ครั้งต่อไปเมื่อคุณเปิด Excel คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ Office 2010 เหมือง:
    Excel พบปัญหาร้ายแรงกับ add-in ของ "sqlserver.dmclientxladdin" ถ้าคุณเห็นข้อความนี้หลายครั้ง คุณควรปิดใช้งาน add-in นี้ และตรวจสอบเพื่อดูว่า การปรับปรุงพร้อมใช้งาน คุณต้องการปิดใช้งาน add-in นี้หรือไม่
  • สำหรับ PowerPivot สำหรับ Excel 2010:
    Excel พบปัญหาร้ายแรงกับ add-in ของ "powerpivot สำหรับ excel" ถ้าคุณเห็นข้อความนี้หลายครั้ง คุณควรปิดใช้งาน add-in นี้ และตรวจสอบเพื่อดูว่า การปรับปรุงพร้อมใช้งาน คุณต้องการปิดใช้งาน add-in นี้หรือไม่

การแก้ไข
การตัดสินค้าจากคลังครั้งแรกถูกถาวรในการปรับปรุงสะสมต่อไปนี้ของ SQL Server: ข้อแนะนำ: ติดตั้งการปรับสะสมล่าสุดสำหรับ SQL Server
แต่ละโปรแกรมปรับปรุงสะสมใหม่สำหรับ SQL Server ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และทั้งหมดที่แก้ไขความปลอดภัยที่ถูกรวมอยู่ในการปรับปรุงที่สะสมก่อนหน้านี้ เราขอแนะนำให้ คุณดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุงสะสมล่าสุดสำหรับ SQL Server:
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ