.NET ใน Microsoft กรอบ 4.6.1 การ RC ชุดภาษา (ตัวติดตั้งแบบออฟไลน์) สำหรับ Windows

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3088519
บทความนี้อธิบายชุดภาษา Candidate นำออกใช้ในกรอบ 4.6.1 การ.NET ใน Microsoft (RC) คุณต้องมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษของ RC .NET Framework 4.6.1 การที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนที่คุณติดตั้งชุดภาษา คุณสามารถดาวน์โหลด และติดตั้ง.NET Framework 4.6.1 การ RC ที่จากการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
เกี่ยวกับชุดภาษา RC .NET Framework 4.6.1 การ
ชุดภาษา RC .NET Framework 4.6.1 การประกอบด้วยข้อผิดพลาดที่แปลและข้อความอื่น ๆ UI สำหรับภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งชุดภาษา ข้อความนี้จะแสดงเป็นภาษาอังกฤษ คุณสามารถติดตั้งชุดภาษาหลายชุดบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว แต่ละสำหรับภาษาอื่น

ข้อมูลการดาวน์โหลด
แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ.NET Framework 4.6.1 การภาษา RC pack (ตัวติดตั้งแบบออฟไลน์)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ดู วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์.

Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสที่เป็นปัจจุบันที่สุดซึ่งพร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ซึ่งมีการประกาศแฟ้มนี้ แฟ้มนี้ถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อแฟ้มดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับรุ่น aboutthis ข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู.NET Framework 4.6.1 การ RC แฟ้ม Readme.

ภาษาที่ใช้.NET Framework รุ่นนี้--เคียงข้างกันการติดตั้งแพคภาษา SP1 3.5 กรอบงาน.NET จากรุ่นก่อนหน้านี้ แต่ทำการปรับปรุงในตำแหน่งสำหรับ 4 Framework .NET, 4.5 กรอบงาน.NET กรอบ งาน.NET 4.5.1, 4.5.2 กรอบ งาน.NET และชุดภาษา.NET Framework 4.6

สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับการปรับปรุงนี้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกบรรทัดคำสั่งต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน โดยโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้ดูส่วน "ตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง" บนเว็บไซต์ MSDNคำแนะนำการปรับใช้กรอบงาน.NET สำหรับนักพัฒนา.

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ เราขอแนะนำให้ คุณปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่ใช้.NET กรอบงานก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้

นำไปใช้กับ

กรอบงาน.NET 4.6.1 การแพคภาษา RC ใช้กับระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
  • Windows Vista Service Pack 2 (SP2) (x 86 และ x 64)
  • Service Pack Windows 7 1 (SP1) (x 86 และ x 64)
  • Windows 8 (x 86 และ x 64)
  • 8.1 Windows (x 86 และ x 64)
  • Windows 10 (x 86 และ x 64)
  • Windows Server 2008 SP2 (x 86 และ x 64)
  • Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)
  • Windows Server 2012 (x64)
  • R2 Windows Server 2012 (x64)

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3088519 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/30/2015 08:06:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft .NET Framework 4.6.1 RC, Windows Vista Service Pack 2, Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 R2 Standard

  • kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload kbmt KB3088519 KbMtth
คำติชม