ค่าสะสมของโปรแกรมแก้ไขด่วน 3088944 สำหรับ SP2 .NET Framework 3.0 บน Windows Server 2008 R2 SP1 และ Windows 7 SP1

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3088944
บทความนี้อธิบายถึงการรวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วน 3088944 ที่พร้อมใช้งานสำหรับการ.NET ใน Microsoft Framework 3.0 Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่รวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วนแก้ไข ให้ดู "การตัดสินค้าจากคลังที่แก้ไขยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้"

การแก้ไข
โปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งานได้ในขณะนี้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม นั้นมีไว้เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำวิธีนี้ไปใช้กับระบบที่ประสบกับปัญหาที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:หมายเหตุ ในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนอาจสามารถยกเลิกถ้า Professional สนับสนุน Microsoft กำหนดว่า มีการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ระบุต้นทุนในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมปรับปรุงเฉพาะที่สงสัย
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี SP2 3.0 กรอบงาน.NET ที่ติดตั้งอยู่

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถ้ามีการใช้แฟ้มที่ได้รับผลกระทบใด ๆ เราขอแนะนำให้ คุณปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่ใช้.NET Framework ก่อนที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่แทนแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ออกมาก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นสากลของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ระบบจะแปลงข้อมูลนี้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows รุ่นที่ใช้ x86
ชื่อแฟ้มFileversionขนาดแฟ้มแสดงเป็นวันที่เวลา
presentationframework.dll3.0.6920.86875,283,84021 2015 aug17:21
reachframework.dll3.0.6920.8687532,48021 2015 aug17:21
windowsbase.dll3.0.6920.86871,253,37621 2015 aug17:21
presentationcore.dll3.0.6920.86874,227,07221 2015 aug17:21
presentationfontcache.exe.config16103-มิย.-201520:15
wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.86871,737,88821 2015 aug17:21
system.printing.dll3.0.6920.8687372,73621 2015 aug17:21
penimc.dll3.0.6920.868768,75221 2015 aug17:21
presentationframework.dll3.0.6920.86875,283,84021 2015 aug17:21
presentationhostdll.dll3.0.6920.8687132,68021 2015 aug17:21
reachframework.dll3.0.6920.8687532,48021 2015 aug17:21
windowsbase.dll3.0.6920.86871,253,37621 2015 aug17:21
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows รุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มFileversionขนาดแฟ้มแสดงเป็นวันที่เวลา
presentationcore.dll3.0.6920.86874,009,98421 2015 aug17:21
presentationfontcache.exe.config16103-มิย.-201520:16
wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.86872,257,46421 2015 aug17:22
system.printing.dll3.0.6920.8687358,40021 2015 aug17:22
penimc.dll3.0.6920.868787,08821 2015 aug17:22
presentationframework.dll3.0.6920.86874,640,76821 2015 aug17:21
presentationhostdll.dll3.0.6920.8687173,64021 2015 aug17:22
reachframework.dll3.0.6920.8687532,48021 2015 aug17:22
windowsbase.dll3.0.6920.86871,114,11221 2015 aug17:22
presentationframework.dll3.0.6920.86875,283,84021 2015 aug17:21
reachframework.dll3.0.6920.8687532,48021 2015 aug17:21
windowsbase.dll3.0.6920.86871,253,37621 2015 aug17:21
presentationcore.dll3.0.6920.86874,227,07221 2015 aug17:21
presentationfontcache.exe.config16103-มิย.-201520:15
wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.86871,737,88821 2015 aug17:21
system.printing.dll3.0.6920.8687372,73621 2015 aug17:21
penimc.dll3.0.6920.868768,75221 2015 aug17:21
presentationframework.dll3.0.6920.86875,283,84021 2015 aug17:21
presentationhostdll.dll3.0.6920.8687132,68021 2015 aug17:21
reachframework.dll3.0.6920.8687532,48021 2015 aug17:21
windowsbase.dll3.0.6920.86871,253,37621 2015 aug17:21

การตัดสินค้าจากคลังที่แก้ไขยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แก้ไขปัญหากับแบบสัมผัสมูลนิธิงานนำเสนอ Windows (WPF) โปรแกรมประยุกต์ที่กำลังทำงานอยู่ในกระบวนการเดียวกัน แต่กำหนดเป้าหมายสอง.NET Framework เวอร์ชันอื่น ตัวอย่างของปัญหานี้คือ สอง VSTO Office add-ins ที่เขียนใน WPF แต่มุ่งเป้ามายังกรอบงาน.NET--เคียงข้างกันแตกต่างกัน ผู้ใช้ในสถานการณ์สมมตินี้สามารถเห็นลักษณะการทำงานผิดปกติสัมผัสและ/หรือล้มเหลว ณจุดต่าง ๆ ในระหว่างการดำเนินการของโปรแกรม

การแก้ไขทำให้แน่ใจว่า โปรแกรมเกิดปัญหาโหลด Dll ที่เหมาะสม และเข้าถึงได้ในสถานการณ์เหล่านี้ การหยุดปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับลักษณะการทำงานด้วยการสัมผัส

หมายเหตุ ถ้าคุณใช้ 4.0 กรอบงาน.NET หรือกรอบงาน.NET 4.5.2 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ติดตั้ง fix ที่สอดคล้องกันสำหรับรุ่นของคุณเพื่อแก้ไขปัญหานี้

ปัญหาที่ทราบ

พบการแก้ไขที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้สำหรับแบบสัมผัส VSTO เพิ่มเติมใน WPF มีการถดถอยในสถานการณ์ที่ใช้แอพลิเคชันบางส่วนความน่าเชื่อถือบนอุปกรณ์แบบสัมผัส ในสถานการณ์เหล่านี้ ลูกค้าเห็นการเกิดความผิดพลาดของแอพลิเคชัน และไม่สามารถโหลดแอพลิเคชันที่เชื่อถือได้บางส่วน ดังนั้น แก้แบบสัมผัส VSTO เพิ่มเติมได้ถูกเอาออก

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3088944 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/29/2015 08:34:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2

  • kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB3088944 KbMtth
คำติชม