ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
lass="sr-only">Cart

คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้ Office 2013 ใน Windows 10: "เราขออภัย แต่ Word ได้พบข้อผิดพลาดที่ถูกป้องกันจากการทำงานได้อย่างถูกต้อง"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3091375
อาการ
เมื่อเปิดใช้โปรแกรมประยุกต์ Office 2013 หลังจากการปรับรุ่นเป็น Windows 10 คุณได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้ Word 2013 แปะ:

"ขออภัย ได้มีการเรียกใช้ Word เป็นข้อผิดพลาดที่ถูกป้องกันจากการทำงานได้อย่างถูกต้อง Word จะจำเป็นต้องปิดเป็นผลลัพธ์
คุณต้องการซ่อมแซมในตอนนี้เราได้อย่างไร"

เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ Office 2013 อื่น คุณได้รับข้อผิดพลาดที่คล้ายคลึงกันที่มีชื่อโปรแกรมประยุกต์ Office 2013 ที่เหมาะสม
การแก้ไข
ปัญหานี้ได้ถูกแก้ไข ด้วยการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ตุลาคม (15.0.4763) คุณสามารถรับการปรับปรุงรุ่นล่าสุดเดี๋ยวนี้ โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เปิดโปรแกรมประยุกต์ Office ใด ๆ เช่น Word
  2. เลือกแฟ้ม>บัญชี (ถ้าคุณเปิด Outlook เลือกแฟ้ม>บัญชี Office)
  3. ภายใต้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้เลือกตัวเลือกการอัพเด>ปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ไม่สามารถค้นหาโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้หรือไม่
เลือกตัวเลือกการอัพเด> ที่เปิดใช้งานการปรับปรุงเมื่อต้องการเปิดการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ ในขณะนี้ ให้เลือกตัวเลือกการอัพเด>ปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

เป็นข้อผิดพลาดที่ถูกป้องกันจากการทำงานได้อย่างถูกต้อง จะต้องถูกปิดดังนี้..." />
เป็นข้อผิดพลาดที่ถูกป้องกันจากการทำงานได้อย่างถูกต้อง จะต้องถูกปิดดังนี้..." />