ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
" ms.title="Volume Licensing" tabindex="20" data-bi-name="Products_ForBusiness_VolumeLicensing"> Volume Licensing
 • การสนับสนุน
 • ลงชื่อเข้าใช้
  Cart

  วิธีใช้โปรแกรม Backup เพื่อป้องกันข้อมูลและเรียกคืนแฟ้มและโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP และ Windows Vista

  บทนำ
  บทความนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้้โปรแกรมสำรองข้อมูลใน Windows XP และใน Windows Vista เพื่อป้องกันข้อมูลและเรียกคืนแฟ้มและโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

  โปรแกรมสำรองข้อมูลใน Windows XP และ Windows Vista จะช่วยป้องกันข้อมูลของคุณ หากฮาร์ดดิสก์ของคุณหยุดทำงาน หรือมีการลบแฟ้มออกไปโดยไม่ตั้งใจ ด้วยการใช้โปรแกรมสำรองข้อมูล คุณสามารถสร้างชุดสำเนาของข้อมูลทั้งหมดในฮาร์ดดิสก์ได้ แล้วเก็บไว้ในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่น เช่น ฮาร์ดดิสก์หรือเทปได้

  หากข้อมูลต้นฉบับในฮาร์ดดิสก์เกิดอุบัติเหตุเช่น ถูกลบหรือแทนที่ หรือไม่สามารถเข้าใช้งานได้เนื่องจากความผิดปกติของฮาร์ดดิสก์ คุณสามารถเรียกคืนข้อมูลจากดิสก์หรือสำเนาที่บันทึกไว้โดยใช้ Restore Wizard หรือ Automated System Recovery Wizard ได้
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  วิธีใช้โปรแกรม Backup เพื่อป้องกันข้อมูลและเรียกคืนแฟ้มและโฟลเดอร์

  หมายเหตุ คุณต้องมีข้อมูลของผู้ดูแลระบบหรือผู้ทำการสำรองข้อมูลเพื่อทำการสำรองข้อมูลและเรียกคืนแฟ้มและโฟลเดอร์ นอกจากนี้ ผู้ทำการสำรองข้อมูลและผู้ดูแลระบบยังสามารถสำรองข้อมูลและเรียกคืนแฟ้มและโฟลเดอร์ที่เข้ารหัสไว้ได้โดยไม่ต้องถอดรหัสแฟ้มหรือโฟลเดอร์อีกด้วย

  เพื่อตรวจสอบว่าคุณมีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับวิธีใช้โปรแกรม Backup ใน Windows XP และใน Windows Vista ให้ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  การใช้ Windows เพื่อสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ของคุณ
  http://www.microsoft.com/protect/yourself/data/backup.mspx