"เวลาที่จะทำให้ Office ของคุณใหม่" ไม่อนุญาตให้คุณปรับรุ่น

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3093875
อาการ
มีจุดสิ้นสุดของการแสดงตัวอย่างสำหรับ apps Office Mobile บน Windows 10 จำเป็นต้องปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ Office Mobile ของคุณ พร้อมท์เพื่อดำเนินการปรับปรุงนี้คือ "เวลาที่จะทำให้ Office ของคุณใหม่" ด้วยมีปุ่ม "ปรับรุ่นเดี๋ยวนี้" คลิกที่ "ปรับรุ่นเดี๋ยวนี้" ปรับรุ่นโปรแกรมประยุกต์นี้
การแก้ไข
แก้ ปัญหานี้ คุณจำเป็นต้องลบแฟ้มใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ และการปรับปรุงแล้ว:

  1. คลิกขวาบน Windows 10 รีสตาร์ท ปุ่มแล้วคลิก เรียกใช้
  2. เลือกข้อความต่อไปนี้ และเลือก คัดลอก หรือ CTRL + V:
    %localappdata%\Publishers\8wekyb3d8bbwe\Licenses
  3. วางข้อความลงในตัว เรียกใช้ กล่องโดยใช้ CTRL + V คลิก OK เมื่อต้องการเปิดแฟ้ม Explorer ลงในตำแหน่งนี้
  4. คลิกขวาที่แฟ้มที่มีชื่อ data.lts (หรือเพียงอย่างเดียว ข้อมูล) และเลือก ลบ
  5. ขณะนี้คุณสามารถเปิดใช้โปรแกรมประยุกต์ของคุณเคลื่อนที่ และอัพเกรดตามความจำเป็น

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3093875 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/04/2015 07:42:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

  • kbmt KB3093875 KbMtth
คำติชม