ค่าสะสมของโปรแกรมแก้ไขด่วน 3095333 (เว็บ Installer) สำหรับกรอบงาน.NET 4.5.2, 4.5.1 และ 4.5 ใน Windows

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3095333
บทความนี้อธิบายการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วน 3095333 ที่พร้อมใช้งานสำหรับกรอบงาน.NET ใน Microsoft 4.5.2 กรอบ งาน.NET 4.5.1 และ 4.5 ในกรอบงาน.NET สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่รวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วนแก้ไข ให้ดู "การตัดสินค้าจากคลังที่แก้ไขยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้"

โปรแกรมติดตั้งเว็บคือ แพ็คเกจขนาดเล็ก (น้อยกว่าหนึ่งเมกะไบต์) ที่กำหนดโดยอัตโนมัติ และดาวน์โหลดเฉพาะส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องสำหรับแพลตฟอร์มแบบเฉพาะ

การแก้ไข
โปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งานได้ในขณะนี้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม นั้นมีไว้เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำวิธีนี้ไปใช้กับระบบที่ประสบกับปัญหาที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:หมายเหตุ ในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนอาจสามารถยกเลิกถ้า Professional สนับสนุน Microsoft กำหนดว่า มีการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ระบุต้นทุนในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมปรับปรุงเฉพาะที่สงสัย

หมายเหตุ เมื่อต้องการตรวจสอบรุ่นปรับปรุงของโปรแกรมแก้ไขด่วน ตรวจสอบค่าของคำสำคัญนำออกใช้เพื่อตรวจสอบรุ่นที่ติดตั้งไว้ เพื่อให้เข้ากันได้ไปข้างหน้า คุณสามารถตรวจหาค่าที่มากกว่า หรือเท่ากับค่าที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นของค่าสะสมค่าของ DWORD การออกใช้
ค่าสะสมของโปรแกรมแก้ไขด่วน 3095333 สำหรับ.NET Framework 4.5 และรุ่นที่ใหม่กว่า380012
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบ เวอร์ชันของ.NET Framework ดู วิธีการ: กำหนดว่ามีการติดตั้ง.NET Framework เวอร์ชั่น.
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี.NET กรอบงาน 4.5.2 กรอบ งาน.NET 4.5.1 หรือ 4.5 กรอบงาน.NET ติดตั้งอยู่

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถ้ามีการใช้แฟ้มที่ได้รับผลกระทบใด ๆ เราขอแนะนำให้ คุณปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่ใช้.NET Framework ก่อนที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่แทนแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ออกมาก่อนหน้านี้

การตัดสินค้าจากคลังที่แก้ไขยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ปัญหาที่ 1

สมมติว่า คุณใช้แอพลิเคชันที่ Windows นำเสนอพื้นฐาน (WPF) แบบ WPF TreeViewลงซอฟท์แวร์สามารถเลื่อนไปที่ตำแหน่งที่คาดไม่ถึงหลังจากที่คุณเพิ่มรายการใหม่ ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
  • สินค้าใหม่ล่าสุดของโหนดลูกของข้อมูลหลักที่อยู่
  • สินค้าหลักคือ ครั้งล่าสุดของโหนดลูกของแม่
  • รายการใหม่จะปรากฏที่ตำแหน่งการเลื่อนปัจจุบัน

ปัญหาที่ 2

ในโปรแกรมประยุกต์ WPF เอาตัวควบคุมแก้ไขจากแผนภูมิภาพสามารถมีการรั่วไหลวัตถุImmComposition การทำเช่นนี้ซ้ำ ๆ อาจในที่สุดทำให้เกิดข้อยกเว้นออกหน่วยความจำ

หมายเหตุ การแก้ไขตัวควบคุม""เป็นตัวควบคุมใด ๆ ที่สร้าง และใช้วัตถุTextEditor ตัวอย่างหลักมีกล่องข้อความRichTextBoxและFlowDocumentScrollViewer

ปัญหาที่ 3

สามารถกลายเป็นล็อกเนื่องจากมีโปรแกรมประยุกต์ WPF เมื่อตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
  • แอพลิเคชันทำให้มีเหตุการณ์ที่มีการจัดส่งถูกส่งผ่านระบบอ่อนเหตุการณ์
  • เธรดอื่นใช้ระบบอ่อนเหตุการณ์งานพร้อม ๆ กัน ซึ่งทำให้เกิดเธรดแรกเพื่อรอการล็อก
  • เมื่อรอ ปั๊มทำได้รับข้อความของข้อความของเธรดที่ทำให้ re-entrancy เป็นรหัสของแอพลิเคชัน
  • รหัสอีกพยายามใช้ระบบเหตุการณ์อ่อน
นี้คือดำเนินการบ่อยที่สุดกับเหตุการณ์PropertyChangedของINotifyPropertyChangedซึ่งรหัสอีกยังพยายามที่จะเพิ่มเหตุการณ์PropertyChanged

นี้ได้รับการแก้ไขในระบบอ่อนเหตุการณ์ โดยรอล็อคในลักษณะที่ทำงานของเธรดการปั๊มทำข้อความ

ปัญหาที่ 4

เมื่อคุณพยายามที่จะเรียกใช้คำสั่งบนเซิร์ฟเวอร์ หมดเวลาบนฝั่งไคลเอ็นต์ แต่ยังเสร็จสิ้นบนเซิร์ฟเวอร์ ในสถานการณ์นี้ ไคลเอนต์ส่งแพ็คเก็ตดึงดูดความสนใจไปยังเซิร์ฟเวอร์ และตั้งค่าตัวเองเข้าสู่สถานะการหมดเวลา อย่างไรก็ตาม จะไม่ตั้งค่าใหม่ทันทีที่กู้คืนจากรัฐหมดเวลาหลังจากคำสั่งที่ไคลเอนต์หมดเวลาในการประมวลผลเซิร์ฟเวอร์

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รีเซ็ตสถานะของไคลเอนต์เมื่อคุณกู้คืนจากรัฐหมดเวลา

ปัญหาที่ 5

ในบางสถานการณ์ แฟ้มบางแฟ้มในแคช ASP.NET เงาอาจเสียหายในระหว่างการปิดระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมที่คาดไม่ถึงหรือข้อยกเว้นถูกยกขึ้น โดยโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้แคช

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ช่วยให้แน่ใจว่า แคชของเนื้อหามีมากวางถูกล้างออกไปยังดิสก์

ปัญหาที่ 6

คอมพิวเตอร์ที่มี 80 กิกะไบต์ (GB) หรือมากกว่าหน่วยความจำสามารถพบ ลดประสิทธิภาพในสถานการณ์หน่วยความจำน้อยเนื่องจากด้านหลังทำงานเก็บกวาดสำรองคอลเลกชัน Gen2

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงชวัตถุ ปรับเงื่อนไขในคอลเลกชัน Gen2 เกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำอย่างน้อย 80 GB

ปัญหาที่ทราบ

พบการแก้ไขที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้สำหรับแบบสัมผัส VSTO เพิ่มเติมใน WPF มีการถดถอยในสถานการณ์ที่ใช้แอพลิเคชันบางส่วนความน่าเชื่อถือบนอุปกรณ์แบบสัมผัส ในสถานการณ์เหล่านี้ ลูกค้าเห็นการเกิดความผิดพลาดของแอพลิเคชัน และไม่สามารถโหลดแอพลิเคชันที่เชื่อถือได้บางส่วน ดังนั้น แก้แบบสัมผัส VSTO เพิ่มเติมได้ถูกเอาออก

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3095333 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/29/2015 04:24:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft .NET Framework 4.5.2, Microsoft .NET Framework 4.5.1, Microsoft .NET Framework 4.5

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB3095333 KbMtth
คำติชม