ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
�ารสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

การแก้ไข: ข้อความในตัวควบคุมไม่ปรากฏอย่างถูกต้องในแอพลิเคชัน SWE ใน WEC 7

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3099207
อาการ
สมมติว่า คุณมีโปรแกรมประยุกต์ Silverlight สำหรับ Windows ฝังตัว (SWE) การที่ประกอบด้วยตัวควบคุมบนอุปกรณ์ Windows แบบฝังตัวกระชับ 7 (WEC 7) และคุณได้ใช้การปรับปรุงเดือน 7 กรกฎาคม WEC บนอุปกรณ์นี้ เมื่อคุณยกเลิกการโหลดตัวควบคุมนี้ และโหลดแล้ว ข้อความของตัวควบคุมนี้จะแสดงอย่างไม่ถูกต้อง

สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากฟังก์ชันGetValueจากผู้ใช้ส่งกลับค่า E_FAIL แล้ว กรอบบน SWE พบการละเมิดการเข้าถึง ดังนั้น ตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้ไม่สามารถแสดงเนื้อหาถูกต้อง
การแก้ไข

ข้อมูลการดาวน์โหลด

ขณะนี้ได้จาก Microsoft Windows ฝังตัวกระชับ 7 เดือนปรับปรุง (2015 กันยายน) ได้ เมื่อต้องการดาวน์โหลดการปรับปรุงรายเดือนนี้ Windows 7 การกระชับข้อมูลฝังตัว ดู โปรแกรมปรับปรุงของ Windows 7 การกระชับข้อมูลฝังตัว ในเว็บไซต์ศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft

ชนิดของตัวประมวลผลที่ใช้แฟ้มแต่ละแฟ้มจะปรากฏในชื่อแฟ้มแต่ละแฟ้มในส่วน "ข้อมูลแฟ้ม" เท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องดำเนินการเป็นแพลตฟอร์มทั้งรุ่นใหม่ทั้งหมด เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  • ในการการสร้างเมนู การเลือกโซลูชันใหม่ทั้งหมดและจากนั้น เลือกสร้างโซลูชัน.
  • ในการการสร้างเมนู การเลือกการสร้างโซลูชันใหม่.
คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่แทนโปรแกรมปรับปรุงอื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้รุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม จะมีแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม

แฟ้มที่รวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้


ชื่อแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาเส้นทาง
Xamlruntime.map1,840,84509-Oct-201505:15Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Xamlruntime.rel2,848,52409-Oct-201505:15Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Xamlruntime.dll1,712,12809-Oct-201505:15Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Xamlruntime.map1,435,89609-Oct-201505:16Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Xamlruntime.rel2,322,20309-Oct-201505:16Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Xamlruntime.dll1,236,99209-Oct-201505:16Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Xamlruntime.map2,462,69109-Oct-201505:15Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Xamlruntime.rel3,905,74809-Oct-201505:15Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Xamlruntime.dll2,523,13609-Oct-201505:15Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Xamlruntime.map1,833,76709-Oct-201505:16Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Xamlruntime.rel1,763,66309-Oct-201505:16Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Xamlruntime.dll1,359,87209-Oct-201505:16Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Xamlruntime.map1,264,19109-Oct-201505:17Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Xamlruntime.rel1,577,83109-Oct-201505:17Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Xamlruntime.dll970,75209-Oct-201505:17Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Xamlruntime.map2,485,40209-Oct-201505:15Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Xamlruntime.rel2,317,38909-Oct-201505:15Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Xamlruntime.dll2,232,32009-Oct-201505:15Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Xamlruntime.map1,787,87009-Oct-201505:15Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Xamlruntime.rel1,731,15409-Oct-201505:15Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Xamlruntime.dll1,060,86409-Oct-201505:15Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Xamlruntime.map1,428,73509-Oct-201505:15Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Xamlruntime.rel1,626,05809-Oct-201505:15Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Xamlruntime.dll778,24009-Oct-201505:15Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Xamlruntime.map2,282,55109-Oct-201505:15Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Xamlruntime.rel2,140,46009-Oct-201505:15Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Xamlruntime.dll1,601,53609-Oct-201505:15Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Xamlruntime.map1,803,80209-Oct-201505:16Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Xamlruntime.rel2,186,48309-Oct-201505:15Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Xamlruntime.dll1,265,66409-Oct-201505:15Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Xamlruntime.map1,425,76509-Oct-201505:15Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Xamlruntime.rel1,955,23709-Oct-201505:15Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Xamlruntime.dll925,69609-Oct-201505:15Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Xamlruntime.map2,461,84909-Oct-201505:16Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Xamlruntime.rel2,928,18709-Oct-201505:16Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Xamlruntime.dll2,019,32809-Oct-201505:16Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Xamlruntime.map1,839,32809-Oct-201505:15Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Xamlruntime.rel2,820,19109-Oct-201505:15Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Xamlruntime.dll1,703,93609-Oct-201505:15Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Xamlruntime.map1,434,68409-Oct-201505:15Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Xamlruntime.rel2,301,61309-Oct-201505:15Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Xamlruntime.dll1,236,99209-Oct-201505:15Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Xamlruntime.map2,460,85609-Oct-201505:15Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Xamlruntime.rel3,879,35809-Oct-201505:15Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Xamlruntime.dll2,514,94409-Oct-201505:15Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Xamlruntime.map1,833,76109-Oct-201505:16Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Xamlruntime.rel1,763,66309-Oct-201505:16Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Xamlruntime.dll1,355,77609-Oct-201505:16Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Xamlruntime.map1,264,09209-Oct-201505:16Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Xamlruntime.rel1,577,80209-Oct-201505:16Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Xamlruntime.dll966,65609-Oct-201505:16Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Xamlruntime.map2,485,41109-Oct-201505:15Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Xamlruntime.rel2,317,36009-Oct-201505:15Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Xamlruntime.dll2,228,22409-Oct-201505:15Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Xamlruntime.map1,834,22109-Oct-201505:16Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Xamlruntime.rel1,769,26009-Oct-201505:16Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Xamlruntime.dll1,372,16009-Oct-201505:16Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Xamlruntime.map1,264,57109-Oct-201505:16Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Xamlruntime.rel1,582,44209-Oct-201505:16Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Xamlruntime.dll983,04009-Oct-201505:16Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Xamlruntime.map2,485,06609-Oct-201505:15Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Xamlruntime.rel2,325,01609-Oct-201505:15Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Xamlruntime.dll2,240,51209-Oct-201505:15Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ